bài 11 những chuyển biến về xã hội VONG 2

38 9 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

Đây là bài giảng lịch sử 6 được chuẩn bị chu đáo, theo đúng chuẩn kiến thức và có khả năng kích thích hứng thú học tập của học sinh cao. Trong giáo án có thiết kế trò chơi sinh động. Bài giảng có 3 phần được thiết kế trò chơi cho từng phần, kích thích được hứng thú học tập của học sinh đồng thời có thể khắc sâu được kiến thức trọng tâm cho học sinh. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNG VÒNG Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà Năm học : 2018 - 2019 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nghề trồng lúa nước đời có ý nghĩa gì? A Lúa gạo trở thành nguồn lương thực người B.Con người định cư lâu dài C.Cuộc sống ổn định D.Các ý KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Thuật luyện kim đời có ý nghĩa gì? A.Khá cứng thay đồ đá B.Đúc nhiều loại hình cơng cụ,dụng cụ khác đẹp C.Chất liệu bền, mở đường tìm nguyên liệu D.Các ý KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Theo em phát minh lớn góp phần tạo bước chuyển biến lớn đời sống kinh tế là: A Nghề chăn nuôi trồng trọt B.Mài đá chăn nuôi C.Nghề luyện kim trồng lúa nước D.Nghề làm gốm luyện kim Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Sự phân công lao động hình thành hội có đổi Bước phát triển hội nảy sinh ? Bài tập: Công việc dành cho phụ nữ Công việc dành cho đàn ông? phụ nữ phụ nữ Cấy lúa Làm đồ gốm Nấu ăn Cấy lúa Cày ruộng Làm đồ gốm Nấu ăn Trông đàn ông Cày ruộng Săn bắt Đánh bắt cá Đúc công cụ sản xuất Săn bắt Đánh bắt cá Trông Đúc công cụ sản xuất Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Sự phân cơng lao động hình thành -Phân cơng theo giới tính: + Nam: làm nông nghiệp,săn bắn,đánh cá; đúc đồng….nghề thủ công + Nữ: làm việc nhà, sản xuất nông nghiệp, làm gốm, dệt vải Nghề nông Nghề thủ công nghiệp =>Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp H1 H2 H1 H2 Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Sự phân cơng lao động hình thành -Phân cơng theo giới tính: + Nam: làm nông nghiệp,săn bắn,đánh cá; đúc đồng….nghề thủ công + Nữ: làm việc nhà, sản xuất nông nghiệp, làm gốm, dệt vải -Phân công theo nghề nghiệp: + Nông nghiệp + Thợ thủ công => Sản xuất ngày phát triển, sống người ổn định g bạn đến với trò chơi nón kì diệu !!!! Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Đơng Sơn (Thanh Hố ) Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) Óc Eo (An Giang) Lược đồ di khảo cổ Việt Nam Mời em quan sát số hình ảnh thể bước phát triển hôi Lưỡi xẻng Lưỡi cày vai nhọn Trống Đồng Đông Sơn Lưỡi thuổng Giáo đồng Đông Sơn Đồ trang sức đồng ( Văn hóa Đơng Sơn) Trống đồng Đơng sơn Trống đồng Trò Chơi !!!! Rung Chng Vàng Rung Chuông Vàng Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Rung Chng Vàng Câu Các cụm chiềng, chạ có quan hệ chặt chẽ với gọi gì? Bộ lạc Rung Chuông Vàng Câu Sản xuất phát triển, vị trí người… gia đình hội ngày cao Đàn ông Rung Chuông Vàng Câu Chế độ mà người đàn ông làm chủ gia đình theo họ cha gọi ? Chế độ phụ hệ Rung Chuông Vàng Câu Khi nơng nghiệp giữ vai trò chủ đạo thì: A/ Chế độ mẫu hệ chuyển dần sang chế độ phụ hệ B/ Chế độ mẫu hệ xuất C/ Nam, Nữ bình đẳng D/ Cả sai Rung Chng Vàng Câu Nền văn hóa lớn người Việt cổ là? Văn hóa Đơng Sơn Rung Chng Vàng Câu Công cụ tạo nên bước chuyển biến hội là? Công cụ đồng Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Sơ kết - Phân cơng lao động: giới tính nghề nghiệp - Hình thành nhiều làng ( hay gọi chiềng, chạ)=> BỘ LẠC - Người đàn ông làm chủ gia đình ( Gọi PHỤ HỆ ) - Chế độ PHỤ HỆ thay cho chế độ MẪU HỆ Óc Eo - An Giang (Tây Nam Bộ ) Văn hoá Sa Huỳnh - Quảng Ngãi ( Nam trung Bộ ) Đông Sơn ( Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ ) - Công cụ Đồng thay cho công cụ đá Tiết 13-bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI Hướng dẫn nhà Học thuộc 11 Trả lời câu hỏi cuối Làm tập SBT Đọc nghiên cứu 12: “Nước Văn Lang” ... LẠC Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI Thảo luận (2p) Vì chế độ phụ hệ thay chế độ mẫu hệ? Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI Sự phân công lao động hình thành Xã hội có đổi... triển Thoát Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI Sự phân cơng lao động hình thành Xã hội có đổi Các chiềng, chạ(làng, )=> Bộ lạc Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI Sự phân công... - Xã hội có phân biệt giàu nghèo Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI Sự phân công lao động hình thành Xã hội có đổi Bước phát triển xã hội nảy sinh ? Tiết 13 -bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 11 những chuyển biến về xã hội VONG 2, bài 11 những chuyển biến về xã hội VONG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay