GIÁO ÁN TIỂU HỌC toán tviet lớp 1 ck1

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút 1/Tính: + + - (1đ) 2/ Tính: + = 9-5 = 7-3 = 3/ Số ? a/ b/ 10 + = + -5 -4 +7 4+3-6 = 3-2+8 = (1,5đ) (1đ) 4/Điền dấu đúng: > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 (3đ) 8-5 7+1 5/ Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: 10 bút Cho: bút Còn: bút 9-2 8+1 6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ Có : hình tam giác ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I/KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thành tiếng: a Đọc vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em b Đọc từ ngữ: Cái võng, măng tre, súng, chùng, làng xóm c Đọc câu: Quê em có dòng sơng rừng tràm Con suối sau nhà rì rầm chảy Đọc hiểu: a Nối ô chữ cho phù hợp: Sóng vỗ chuồn chuồn Bay lượn Rì rào b Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống ? eng hay iêng : Cái x ; bay l / ong hay âng : Trái b ; v lời? II.KIỂM TRA VIẾT: Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông Viết từ: nhà tầng, rừng hươu, củ riềng, cành chanh, nuôi tằm, tôm Viết câu: Vầng trăng lên sau rặng dừa Đàn dê cắm cúi gặm cỏ đồng ...6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 Có : hình tam giác ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TIẾNG VIỆT Thời gian làm 60 phút I/KIỂM TRA ĐỌC:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC toán tviet lớp 1 ck1 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC toán tviet lớp 1 ck1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay