TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 3

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN – TỐN Ơn tập hình học Ơn tập giải tốn Xem đồng hồ Bài a) Tính độ dài đường đường gấp khúc ABCD: D • B • 36cm 45cm A• 40cm • C ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b) Tính chu vi hình tam giác MNP: A ………………………………………………… 25cm ………………………………………………… 40cm ………………………………………………… C B 55cm Bài Đo độ dài cạnh hình chữ nhật ABCD viết tiếp vào chỗ chấm: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ……… A ………… ……… D ……… B C ………… Bài An cân nặng 35kg, Bình cân nặng 32kg Hỏi Bình nhẹ An ki – lô – gam ? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài Một cửa hàng ngày thứ bán 735 lít xăng, ngày thứ hai bán ngày thứ 151 lít xăng Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán lít xăng? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài Khoanh vào số bàn tay, đồng hồ            Bài Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 11 12 10 11 12 10 ………………… 11 12 10 ………………… 11 12 10 ………………… …………… Bài Nối đồng hồ với 11 12 10 11 12 10 11 12 10 21 phút 10 phút 16 55 phút Bài Em học trường từ lúc sáng đến chiều Hỏi em học trường giờ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Trong hình bên: - Có …….hình vng Có …….hình tam giác Bài 10 Viết tiếp vào chỗ chấm: Bắc có nhiều Trung 17 viên bi Trung có Nam 12 viên bi Hỏi: a) Ai có nhiều bi nhất? Ai có bi nhất? b) Bắc Nam viên bi? Đáp số: a) ………………………………… b)………………………………… .. .Bài An cân nặng 35 kg, Bình cân nặng 32 kg Hỏi Bình nhẹ An ki – lơ – gam ? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài. .. ………………………………………………………………………………………… Bài Khoanh vào số bàn tay, đồng hồ            Bài Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 11 12 10 11 12 10 ………………… 11 12 10 ………………… 11 12 10 ………………… …………… Bài Nối đồng... ………………………………………………………………………………………… Bài Một cửa hàng ngày thứ bán 735 lít xăng, ngày thứ hai bán ngày thứ 151 lít xăng Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán lít xăng? Bài giải ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 3 , TOÁN 3 PHIẾU bài tập TUẦN 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay