TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 4

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - TUẦN So sánh xếp thứ tự số tự nhiên Yến, tạ, Bảng đơn vị đo khối lượng Giây, kỉ Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Các số 54 6887; 54 867; 54 678; 45 876 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: b) Các số 9876; 9867; 8998; 9987 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: c) Các số tự nhiên vừa lớn 1017 vừa bé 1022 là: Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào trống: a) 934  93489 b) 572  81572 c) 735 08  735080 d) 48 279  483000  279 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Bài 4: Tính: Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Các số tự nhiên có năm chữ số mà tổng chữ số số là: b) Trong số đó: Số lớn là: ; số bé là: Bài 7: Tìm số tự nhiên có năm chữ số, biết viết thêm chữ số vào trước số số có sau chữ số gấp lần số phải tìm Bài giải TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm: Tìm số lớn có sáu chữ số có tổng chữ số 50 Đáp số: ...TOÁN - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 4 , TOÁN 4 HKI PBT TUẦN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay