GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOAN 1 2

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TRƯỜNG TH HỒ VĂN GIÁM THỊ 1: CƯỜNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌ VÀ TÊN: CUỐI NĂM HỌC 2017 ……………………………………… 2018 LỚP: MỘT MÔN TOÁN- LỚP NGÀY THI: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐIỂM GIÁM KHẢO GIÁM KHẢO NHẬN XÉT: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ………… / 3điểm: ./0.5 đ ./1đ A Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Câu 1: Số liền sau số 60 là: a 50 b 59 Câu 2: Số cần điền vào ô trống là: 1) + 30cm = 90cm a 60 b 60cm 10cm + 7cm - 4cm = a 18cm b 13 c 61 c 6cm 2) c 13cm ./0.5 đ Câu 3: Điểm hình tam giác là: a K, G H K b K, H G c H, G ./0.5 đ N đoạn thẳng? Câu 4: Hình bên có a /0,5đ b c Câu 5: Điền vào chỗ trống cho thích hợp: Nếu hôm thứ ba ngày mai ./1đ là…………………………………… II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : / 7điểm : Câu 1: Đặt tính tính: ./1đ /1đ /2đ 24 + 33 75 - 30 ./1đ /1đ Câu 2: Tính: 30 + + = … 81 – 20 – =………… Câu 3: Điền dấu >,) Câu 4: (2đ) Bài giải số bưởi ông em trồng là: (1đ) 55 - 23 = 22 (cây bưởi) Đáp số: 22 bưởi (0,5đ) (0,5đ) Học sinh ghi câu lời giải thích hợp khác Lời giải sai phép tính đúng, khơng ghi điểm Thiếu, sai đơn vị trừ 0,5đ Câu 5: ( 1đ) Học sinh nối điểm thành hình tam giác : 1đ , nối sai điểm cho: 0đ ( Có thể trử 0,5đ hình vẽ khơng đẹp chấp nhận được) Câu 6: ( 1đ) Học sinh ghi thích hợp khác Mỗi chỗ ghi vào đ ... /1 /2 24 + 33 75 - 30 . /1 /1 Câu 2: Tính: 30 + + = … 81 – 20 – =………… Caâu 3: Điền dấu >,)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOAN 1 2 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC TOAN 1 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay