TOÁN 1 HK1 TH VINSCHOOL

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL ************ PHIẾU ƠN MƠN TỐN CUỐI KÌ (số 9) Mơn Tốn – lớp Thời gian làm bài: 35 phút Nhận xét giáo viên : Bài 1: Viết số: 4, 3, 0, 9, 7, a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………… b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………… Bài 2: Tính  a)    b) + + = …… + + = …… – – = …… – + = …… Bài 3: Điền dấu , = ? + …… + …… + – …… + …… – Bài 4: Viết phép tính thích hợp Bài 5: Điền số – < …… < + Bài 6: Khoanh vào câu trả lời Hình bên có hình tam giác? A B C
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 1 HK1 TH VINSCHOOL , TOÁN 1 HK1 TH VINSCHOOL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay