TOÁN + TIẾNG VIỆT 3 ( TUẦN 1 )

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

TOÁN + TIẾNG VIỆT Tuần TIẾNG VIỆT I Chính tả: 2điểm Điền vào chỗ trống ch hay tr - … lại - … trung - … - … củi II Luyện từ câu Bài 1( 2điểm): Tìm từ vật câu sau: a Cánh đồng đẹp thảm khổng lồ b Mấy chim chìa vơi bay lên bay xuống hót ríu rít Bài 2( 2điểm): Tìm vật so sánh với câu sau a Cánh đồng trông đẹp thảm b Khi cá vàng khẽ uốn lưng x rộng dải lụa màu da cam khoan thai uốn lượn Bài 3( 3điểm): Các vật tùng cặp so sánh có điểm giống nhau? TỐN Bài 1( 2điểm): Đặt tính tính 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bài ( 2điểm) : Tìm m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bài 3( 2điểm): Tìm số biết lấy số trừ 124 trừ tiếp 348 ta số liền trước số 1000 Bài 4( 2điểm) Thư viện nhà trường có 127 truyện tranh số truyện tranh nhiều truyện khoa học 21 Hỏi: a Trong thư vịên có truyện khoa học? b Thư viện có sách loại? Bài 5( 1điểm: Cho số 456, 42, 498 dấu phép tính +, -, = Hãy viết tất phép tính ...a Trong thư vịên có truyện khoa học? b Thư viện có sách loại? Bài 5( 1 iểm: Cho số 456, 42, 498 dấu phép tính +, -, = Hãy viết tất phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN + TIẾNG VIỆT 3 ( TUẦN 1 ) , TOÁN + TIẾNG VIỆT 3 ( TUẦN 1 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay