SKKN CHÍNH tả lớp 2

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:39

Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI - Tên đề tài: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A trường Tiểu học ….“Viết tả” - Tên tác giả: - Đơn vị công tác: Lý chọn đề tài: - Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng nhu cầu mà ngành xã hội đề Viết tả yêu cầu cần thiết tất mơn học nói chung, phân mơn tả nói riêng Vì viết tả giúp người đọc hiểu ý tác giả cần muốn diễn đạt điều Đối tượng phương pháp nghiên cứu: + Đối tượng: Học sinh lớp 2A trường Tiểu học + Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc nghiên cứu tài liệu sách báo có liên quan đến vấn đề rèn chữ cho học sinh Tiểu học - Phương pháp điều tra, khảo sát, thâm nhập số liệu - Phương pháp thống kê.- Trao đổi, tìm hiểu qua đồng nghiệp Đề tài đưa giải pháp mới: Học sinh biết phân biệt âm vần, dấu dễ lẫn viết chữ Giúp em viết đẹp, trình bày viết Qua tạo cảm giác nhẹ nhàng tiết học, quan tâm động viên khích lệ tinh thần học tập học sinh Học sinh hứng thú học tập đạt hiệu cao Hiệu áp dụng: Giải khuấc mắc, mâu thuẫn dạy học Thực theo đạo ngành, phù hợp với mục tiêu, quan điểm Đảng, phương châm giáo dục ngành Học sinh học tập ngày tiến ( bảng thống kê) Phạm vi áp dụng: Áp dụng khối 2, 3, 4, năm học 2009 – 2010 có hiệu , ngày tháng năm 20 Người thực Giải pháp giúp Hs lớp 2A trường TH Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả “ Viết tả” A Mở đầu: Lý chọn đề tài: Khi nói chữ viết Bác Hồ nhận định “Nét chữ – nết người” Như biết chữ viết đóng vai trò quan trọng, đặc biệt bậc Tiểu học Chất lượng Giáo dục ngày nâng cao toàn diện, đòi hỏi chất lượng chữ viết Tiểu học phải xem chuẩn mực chất lượng Giáo dục nói chung Ngay từ bâc Tiểu học, Học sinh ý quan tâm đầu tư hết mức kiến thức môn học Chữ viết hệ thống kí hiệu ngơn ngữ thay cho lời nói Nó chuyển tải thơng tin từ dạng nói thành dạng viết Nó có quy tắc, quy định riêng Muốn viết phải tuân theo quy tắc, quy định xác lập Đối với lớp chữ viết đóng vai trò vơ quan trọng, nhiên ngôn ngữ viết em mức độ thấp qua hệ thống ngơn ngữ giúp Giáo viên phần nắm mức độ hiểu Học sinh Ở Học sinh lớp em bắt đầu làm quen với việc hình thành ngơn bản: Câu văn; đoạn văn Do đòi hỏi chữ viết em phải đẹp, xác phản ánh nguồn thơng tin cần muốn nói Hay nói cách khác trình bày lại làm viết đẹp Vì rèn luyện cho Học sinh viết tả điều thiết thực Nó sở, tảng giúp học sinh học tốt lớp sau Thực tế tình trạng học sinh viết chữ xấu, sai lỗi tả chiếm tỉ lệ không nhỏ bậc Tiểu học Thực trạng dẫn đến chữ viết học sinh ngày sai lệch so với yêu cầu đặt cho mơn tả Tiểu học Đây vấn đề nhà Giáo dục quan tâm Cụ thể lớp tơi giảng dạy có em học sinh viết sai 10 lỗi tả khoảng 35 chữ Vã lại viết Tập làm văn hiểu em muốn diễn đạt điều viết mắc nhiều lỗi tả Điều ảnh hưởng lớn đến kết học tập học sinh môn Tiếng Việt môn học khác Các em hạn chế khả giao tiếp, Mất tự tin, trở nên rụt rè, nhút nhát Một lí quan trọng khiến tơi chọn đề tài học sinh tơi ngồi viết sai lỗi tả chữ viết xấu, trình bày bẩn, cẩu thả Làm để giúp học sinh Tiểu học viết tả trăn trở, suy nghĩ người Giáo viên Ý thức điều tơi tập trung nghiên cứu đề tài” Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng viết tả cho học sinh lớp 2” Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh lớp 2A trực tiếp giảng dạy thuộc trường Tiểu học Thạnh Sơn Phạm vi nghiên cứu: Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả Do trình độ chun mơn, khả thời gian nghiên cứu có giới hạn với tình hình thực tế học sinh lớp nên việc tìm hiểu phương pháp dạy học dừng lại “Giải pháp giúp học sinh lớp 2A trường Tiểu học Thạnh Sơn viết tả” năm học 2009 – 2010 Phương pháp nghiên cứu: a) Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc nghiên cứu tài liệu sách báo có liên quan đến vấn đề rèn chữ cho học sinh Tiểu học b) Phương pháp điều tra, khảo sát, thâm nhập số liệu c) Phương pháp thống kê B Nội dung: Cơ sở lí luận: Vấn đề rèn viết đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học vấn đề không giáo viên quan tâm mà đòi hỏi quan tâm, chăm lo toàn xã hội Bởi lẽ: Chữ viết đóng vai trò quan trọng hoạt động giao tiếp người Viết chuẩn truyền đạt xác điều định bộc lộ, lúc người đọc hiểu đuợc ý đồ người viết Viết đẹp, tả người có học thức, có văn hóa Trong giao tiếp, học tập có hiểu Với phương châm “ Dạy chữ – Dạy người” Giáo viên ln cố gắng tìm hiểu biện pháp để bước nâng cao chất lượng Giáo dục Rèn cho học sinh tính chịu khó, cẩn thận, viết đúng, đẹp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện để làm tiên đề cho việc học tập rèn luyện sau Cơ sở thực tiễn: - Học sinh thuộc khu vực nông thôn nhà trường đủ điều kiện, quan tâm phụ huynh học sinh - Học sinh huyện Tân Biên cụ thể học sinh lớp tơi có số em nói viết theo ngơn ngữ địa phương, thường em nói sao, viết vây Ví dụ: Đi viết thành dề - Sai nhầm lẫn chữ có âm đầu, vần, âm cuối, điệu Ví dụ: ngơi – ngơi xao; thuyền – thiền; … - Viết thiếu nét, chiều cao, khoảng cách khơng quy định Các em chưa có ý thức rèn chữ viết, xem nhẹ mơn học Thực trạng: Tổng số học sinh: 38 / 18 Qua thực tế giảng dạy, tiếp xúc, khảo sát học sinh, đa số em hạn chế chữ viết Bài viết mắc nhiều lỗi tả, trình bày chữ chưa sạch, đẹp Vì kết làm em có phần hạn chế, khơng đạt điểm tối đa Qua khảo sát đầu năm, thống kê sau: Giai đoạn Điểm Người thực hiện: Trung bình trở lên Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả - 10 SL TL% ĐẦU NĂM 2.6 7-8 SL TL% 5-6 SL TL% Dưới SL TL% SL TL% 17 15 23 60.5 13.2 44.7 39.5 Nội dung vấn đề: 4.1 Qua q trình giảng dạy, tìm hiểu tơi thống kê số loại lỗi mà học sinh thường mắc phải sau: a) Về điệu: Trong Tiếng Việt có điệu( Ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã nặng) Riêng điệu hỏi / ngã học sinh chưa phân biệt Ví dụ: củ khoai – viết cũ khoai; hướng dẫn – viết hướng dẩn b) Về âm đầu: Học sinh lẫn lộn âm sau: - c / k: Ví dụ: gói kẹo – viết gói cẹo;… - g / gh: Ví dụ: ghê sợ – viết gê sơ;… - ng / ngh: Ví dụ: nghỉ ngơi – viết ngỉ ngơi;… * Học sinh cần phân biệt luật tả: + k/ gh/ ngh đứng trước nguyên âm i; e; ê + c/ g/ ng đứng trước nguyên âm lại: a, ă, â, o, ơ, ơ, u, - s / x: – viết xao;… - v/ d/ gi: Ví dụ: dải lụa – viết giải lụa; – viết dề;… - g/ r: Ví dụ: rổ – viết gỗ c) Về âm chính: Hs thường hay mắc lỗi viết chữ ghi âm vần sau: - Ai/ ay/ ây: Ví dụ: Bàn tay- bàn tai; cày – cầy; … - ao/ au/ âu: Ví dụ: Hôm sau – hôm sao; màu đỏ – mầu đỏ; … - iu/ êu/ iêu: Ví dụ: chiều chuộng – chìu chuộng; liêm khiết – lim khiết; … - oi/ ôi/ ơi: noi gương – nôi gương; xôi nếp – xoi nếp; … - ăm/ âm: tằm – tầm; sưu tằm; … - im/ iêm/ êm/ em: tiêm thuốc – tim thuốc; lúa chiêm – lúa chim; … - ắp/ ấp: gặp gỡ – gập gỡ; trùng lắp – trùng lấp; … d) Về âm cuối: học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối vần sau đây: - an/ ang: bàn - bàng; … - at/ ac: lang bạt – lang bạc; … - ăn/ ăng: – lẳn lặng; … - ân/ âng: hụt hẩng – hụt hẩn; nhà tầng – nhà tần; … - uôn/ uông: buồn chán – buồng chán; buồng tắm – buồn tắm; … Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả - ươn/ ương: sung sướng – sung sướn, sân vườn – sân vường; … 4.2 Nguyên nhân mắc lỗi: a) Về điệu: - Do số lượng tiếng mang hai hỏi/ ngã lớn Do lỗi điệu phổ biến b) Về âm đầu: - Trong phương ngữ Bắc Nam có lẫn lộn chữ ghi âm đầu tr/ ch, s/ x, v/ d/ gi Mặt khác người miền Nam lẫn lộn v vá d Ngồi quy ước chữ quốc ngữ, âm ghi dạng (VD: / k / ghi c, k, qu)… Dĩ nhiên có quy định riêng cho dạng học sinh Tiểu học( học sinh yếu) dễ lẫn lộn c) Về âm chính: Có hai ngun âm gây lẫn lộn âm vần này: + Nguyên âm thứ phức tạp chữ quốc ngữ + Nguyên âm thứ hai cách phát âm lẫn lộn tiếng địa phương d) Về âm cuối: Do học sinh ảnh hưởng nhiều tiếng địa phương nên em phát âm hồn tồn khơng phân biệt vần có âm cuối: n/ ng/ nh t/ c/ ch Mà số từ mang vần không nhỏ Mặt khác hai bán âm cuối / i, u / lại ghi chữ i/ y( lai/ lây), u/ o( sau/ sao) Do lỗi âm cuối lỗi khó khắc phục em bị ảnh hưởng nhiều tiếng địa phương 4.3: Một số biện pháp khắc phục lỗi cho học sinh: * ) Đối với Giáo viên: Thấm nhuần câu nói “ Người thầy gương sáng cho học sinh noi theo” nên xác định yếu tố quan trọng chữ viết cách trình bày giáo viên mẩu mực Giáo viên phải có tập rèn chữ viết làm tập mẫu Khi viết bảng giáo viên phải viết đẹp, xác, mẫu chữ Bởi lẽ học sinh Tiểu học, người giáo viên thần tượng, tốt đẹp Mọi hành động, việc làm giáo viên cần chuẩn mực, xác, ln rèn cho học sinh tính cẩn thận, có ý thức rèn chữ viết Mỗi chữ viết giáo viên bảng công cụ trực quan để giáo dục học sinh viết chữ đẹp, tả - Giáo viên cần có hiểu biết đầy đủ mẫu chữ viết, nắm vững số quy định dạy viết chữ trường tiểu học Từ tìm hiểu nội dung phương pháp dạy tập viết, tả theo hướng dạy tích cực - Ngay tư đầu năm học giáo viên khảo sát, phân loại đối tượng học sinh Từ có biện pháp rèn viết phù hợp - Giáo viên cần sưu tầm tranh ảnh tư ngồi học đúng, có bảng chữ mẫu treo trước lớp để học sinh nhìn rõ thực Ngoài cần sưu tầm viết học sinh báo giới ta cho học sinh xem - Cần nói, viết lúc, nơi Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả - Thường xuyên quan tâm đến việc rèn chữ viết học sinh, chấm, chữa quy định, có nhận xét chấm rõ ràng, chữa tập kịp thời - Thường xuyên kiểm tra, động viên, khích lệ học sinh Kết hợp với phụ huynh để rèn viết cho học sinh a) Qua lỗi sai đó, giáo viên hướng dẫn học sinh khắc phục lỗi biện pháp sau: a.1 Luyện phát âm: - Muốn học sinh viết tả giáo viên phải ý luyện phát âm cho học sinh để học sinh phân biệt thanh, âm đầu, vần, âm cuối -Việc rèn phát âm không thực tiết Tập đọc mà thực thường xuyên , liên tục, lâu dài tất tiết học( đặc biệt tả) - Với học sinh có vấn đề mặt phát âm( nói ngọng, nói lắp) giáo viên nên lưu ý học sinh ý nghe cô phát âm để viết cho Vì người giáo viên cố gắng phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải giúp học sinh viết a.2 Phân tích, so sánh: - Với tiếng khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh với tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh điểm khác để học sinh ghi nhớ Ví dụ: Khi viết tiếng “ muống” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “muốn”, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này: - Muống = m + uông + sắc - Muốn = m + uốn + sắc So sánh để thấy khác Tiếng “muống” có âm cuối “ ng”, tiếng muốn có âm cuối “n” Học sinh biết viết không viết sai Hơn nghĩa từ “muốn” muốn hay không muốn làm a.3 Giải nghĩa từ: - Đây biện pháp thứ ba để khắc phục lỗi tả cho học sinh giải nghĩa từ Việc giải nghĩa từ thường thực tiết luyện từ câu, tập đọc, tập làm văn… Nhưng việc làm cần thiết tiết tả, mà học sinh khơng thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng - Có nhiều cách dể giải nghĩa từ cho học sinh Giáo viên cho học sinh đọc giải, đặt câu( Nếu học sinh dặt câu tức học sinh hiểu nghĩa từ), tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm sử dụng vật thật, mơ hình, tranh ảnh, … Ví dụ: Phân biệt “ chiêng" “chiên” + Giải nghia từ “ chiêng” Giáo viên cho học sinh quan sát chiêng miêu tả đặc điểm( chiêng nhạc cụ đồng, hình tròn, đánh dùi, âm vang dội) Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả + Giải nghĩa từ “ chiên” Giáo viên cho học sinh đặt câu với từ chiên giải thích định nghĩa( Chiên làm chín thức ăn cách cho thức ăn vào chảo dầu, mỡ, đun trực tiếp bếp lửa) - Với từ nhiều nghĩa, giáo viên phải đặt từ văn cách cụ thể để giải nghĩa từ b) Ngoài biện pháp khắc phục lỗi tả cho học sinh nêu trên, giáo viên dạy cho em ghi nhớ mẹo luật tả sau: - Mẹo luật tả tượng tả mang tính quy luật chi phối hàng loạt từ, giúp giáo viên khắc phục lỗi tả cho học sinh cách hữu hiệu Ngay từ lớp 1, em làm quen với luật tả Đơn giản như: Các âm đầu k, ngh, gh kết hợp với nguyên âm i, e, ê, iê Ngồi ra, giáo viên cung cấp thêm cho học sinh số mẹo luật khác như: + Để phân biệt âm đầu tr/ ch: Đa số từ đồ vật nhà tên vật bắt đầu ch Ví dụ: Chăn, chiếu, chảo, chổi, châu chấu, … + Để phân biệt s/ x: Đa số từ tên vật bắt đầu s Ví dụ: sung, si, sên, sếu, sâu,… + Để phân biệt hỏi/ ngã: Các từ gộp âm mang hỏi, khơng mang ngã: Ví dụ: Trên + = Anh + = ảnh Hôm + = hổm + Luật bổng – trầm: từ láy điệp âm đầu, thanh( hay dấu) hai yếu tố hệ bổng ( ngang/ sắc/ hỏi) ( huyền/ ngã/ nặng) Để nhớ hai nhóm này, giáo viên cần dạy cho học sinh thuộc hai câu thơ: Chị huyền mang nặng ngã đau Anh không sắc thuốc hỏi chị lành Nghĩa đa số từ láy mang âm đầu, yếu tố đứng trước mang huyền, nặng, ngã yếu tố đứng sau mang ngã Nếu yếu tố đứng trước mang ngang, sắc, hỏi yếu tố đứng sau mang hỏi( ngược lại) Ví dụ: Bổng Ngang + hỏi: nho nhỏ, lẻ loi, trẻo, vui vẻ,… Sắc + hỏi: nhắc nhở, trắng trẻo, sắc sảo, vắng vẻ,… Hỏi + hỏi: lỏng lẻo, thỏ thẻ, hổn hển,… + Để phân biệt vần dễ lẫn lộn: Một số từ có vần “ênh” trạng thái bấp bênh, khơng vững Ví dụ: Bập bênh, chênh vênh, lênh khênh, … Hầu hết từ tượng có tận “ng” “ nh” Ví dụ: oang oang, đùng đồng, loảng xoảng, thình thịch,… Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả Tóm lại: Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để truyền thụ cho em cách nhịp nhàng, không tách rời mà phải đan xen, liên kết hỗ trợ lẫn tiết học Bên cạnh đó, người giáo viên phải có dự kiến tinh học sinh đưa hoạt động để từ có biện pháp giải điều chỉnh kip thời * Đối với học sinh: - Phát động phong trào thi đua lớp” Giữ sạch, viêt đúng, đẹp” Ngay từ đầu năm học, học sinh cần có ý thức giữ gìn sách vở, tính kiên trì, chịu khó việc rèn chữ viết, tuần viết nộp giáo viên - Tư ngồi viết, cách cầm bút, để vở: Tư ngồi thẳng, đầu cúi, để thẳng với tầm mắt, cầm bút mức độ vừa phải - Giữ sách vở, khơng tẩy xóa viết bậy: Giáo viên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cách giữ gìn sách vở, khơng tẩy xóa, khơng quăn góc Phân cơng Tổ trưởng kiểm tra việc rèn chữ viết báo lại cho giáo viên Thường xuyên kiểm tra, sửa sai, uốn nắn kịp thời chữ, lỗi tả cho học sinh yếu, cẩu thả chữ xấu - Tuyên dương học sinh viết đúng, đẹp Ra tập nhà cho em rèn luyện thêm ngày Đánh giá tiến hàng tháng học sinh - Tích cực tham gia thi sạch, chữ đẹp Kết quả: 5.1 Qua thời gian thực đề tài lớp đạt kết đáng khích lệ sau: -Tổng số học sinh: 38 Điểm - 10 7-8 Giai Đoạn SL TL % SL TL % SL ĐẦU NĂM 2.6 13.2 GHKI 7.9 10 CHKI 15.8 GHKII 10 26.3 Người thực hiện: 5-6 Dưới Từ TB / TL % SL TL % SL TL% 17 44.7 15 39.5 23 60.5 26.3 14 36.9 11 28.9 27 71.1 15 39.5 12 31.6 13.2 33 86.8 18 47.4 21.1 5.3 36 94.7 Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả Từ kết cho thấy, chất lượng học sinh nâng lên cách rõ rệt Cụ thể: Trong viết học sinh em biết trình bày rõ ràng, đẹp Đặc biệt sai lỗi tả bước khắc phục 5.2 Bài học kinh nghiệm: Rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học vấn đề cấp thiết đặt cho tất người làm cơng tác giáo dục, đòi hỏi học sinh phải xây dựng cho kế hoạch, biện pháp cụ thể thiết thực để có kĩ viết đúng, đẹp Đây cơng việc đòi hỏi phải có nhiều thời gian, tơn nhiều cơng sức phải tiến hành thường xuyên Vì giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, có lòng yêu nghề, mến trẻ Học sinh phải biết tích cực tự giác, chịu khó học tập, có ý thức vươn lên việc rèn chữ viết đúng, đẹp Để nâng cao chất lượng, rèn chữ viết trường Tiểu hoc nói chung, lớp 2A nói riêng theo tơi cần thực đủ bước: - Xây dựng hình thức bên đồng bộ, quy cách - Rèn chữ viết mẫu, tả, ngữ pháp - Trình bày sẽ, giữ sạch, khơng quăn góc, xệch xoạc - Bàn ghế ngắn, cỡ, phòng học đủ ánh sáng Hướng dẫn tư ngồi viết, có bảng chữ mẫu - Cần áp dụng đổi phương pháp dạy học mơn tả, tiếng việt theo hướng tích cực hoạt động học sinh - Giáo viên thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, sửa sai kịp thời, hình thành cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ tốt - Giáo viên cần nói, viết chuẩn nơi, lúc, ý cách chấm, chữa cho học sinh, cách ghi bảng, trình bày bảng đúng, đẹp có khoa học - Động viên biểu dương kịp thời Ngồi kết hợp với phụ huynh học sinh tham gia hướng dẫn em rèn chữ viết nhà để đạt kết cao 5.3 Kiến nghị – đề xuất: Với giải pháp trên, để vận dụng tốt mong đóng góp ý kiến bổ sung thêm từ hội đồng khoa học trường, huyện để đề tài hồn chỉnh, nhằm giúp tơi vận dụng tốt năm học 2009– 2010 năm học Tôi xin chân thành cảm ơn ! C Kết thúc vấn đề: Việc chọn lựa phương pháp thích hợp giảng dạy để đạt kết cao vấn đề đáng quan tâm ngành giáo dục học sinh lớp Giáo viên cần rèn luyện thói quen kĩ viết chữ để hình thành tảng cho lơp học sau Để giúp học sinh học tập có tiến đạt kết cao cần có kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội Bên cạnh hướng dẫn dìu dắt giáo viên thân học sinh cần phải có nổ lực, cố gắng có kết vượt bậc hình thành kiến thức, kĩ năng, thói quen Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả học tập học sinh đáp ứng việc thực tiêu chí hai không giáo dục, đáp ứng nhu cầu công đổi đất nước , ngày tháng năm Người thực MỤC LỤC A MỞ ĐẦU: Người thực hiện: 10 Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả Lí chọn đề tài: ………………………………………………………………………… ……Trang 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu…………………………………………… Trang B NỘI DUNG: Nội dung…………………………………………………………………… ………………………… Trang Các biện pháp giải quyết……………………………………………………………….Tra ng Kết đạt được…………………………………………………………………… ………….Trang C KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 1.Cấp trường: ( Đơn vị nhận xét) Người thực hiện: 11 Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả  Nhận xét: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………  Xếp loại:………………… Cấp phòng: ( Huyện nhận xét)  Nhận xét: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  Xếp loại:……………………… Cấp tinh: ( Ngành nhận xét)  Nhận xét: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Người thực hiện: 12 Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  Xếp loại:………………… Người thực hiện: 13 ... % SL TL % SL TL% 17 44.7 15 39.5 23 60.5 26 .3 14 36.9 11 28 .9 27 71.1 15 39.5 12 31.6 13 .2 33 86.8 18 47.4 21 .1 5.3 36 94.7 Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả Từ kết cho thấy, chất lượng học... viết tả cho học sinh lớp 2 Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh lớp 2A trực tiếp giảng dạy thuộc trường Tiểu học Thạnh Sơn Phạm vi nghiên cứu: Người thực hiện: Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả. .. hiện: Trung bình trở lên Giải pháp giúp học sinh lớp 2A Viết tả - 10 SL TL% ĐẦU NĂM 2. 6 7-8 SL TL% 5-6 SL TL% Dưới SL TL% SL TL% 17 15 23 60.5 13 .2 44.7 39.5 Nội dung vấn đề: 4.1 Qua q trình giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CHÍNH tả lớp 2 , SKKN CHÍNH tả lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay