Bai 13 CTTGT1 HA v1

42 5 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:30

CTTG thứ nhất Giáo án hội giảng cực hay, CTTG thứ nhất là cuộc đại chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại từ trước tới năm 1914. Cuộc chiến này đã gây ra hậu quả nặng nề cho các nước tham chiến. Người gánh hậu quả của cuộc chiến này chính là quần chúng nhân dân lao động và nhân dân ở các nước thuộc địa. GV: NGUYỄN THỊ THU CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914-1918) TIẾT 19 - BÀI 13: TIẾT 19 - BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh 1.Nguyên nhân sâu xa Nguyên nhân sâu xa ? Em nêu nguyên nhân Nguyên Nhân dẫn đến chiến tranh? Nguyên nhân trực tiếp BIỂU ĐỒ KINH TẾ VÀ THUỘC ĐỊA CỦA CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC Hình ảnh biếm họa đế quốc Anh Company Logo Hình thành khối quân đối lập:: Khối liên minh: Đức- Áo- Hung 1882 Khối hiệp ước: Anh- Pháp -Nga 1907 Các bên chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh nhằm làm bá chủ giới Company Logo TIẾT 19-BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) NA UY THUY ĐIỂN Ailen NGA ANH PhầnLan ĐỨC PHÁP ÁO-HUNG Thụys ĩ Hunggari lia cb Xe It a Bungari i Anb ani CHÚ GIẢI Phe liên minh Phe hiệp ước Biên giới Q gia Hy lạp THỔNHĨ KỸ LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NĂM 1914 TIẾT 19 - BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) I- NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH: 1.Nguyên nhân sâu xa: - Sự phát triển không chủ nghĩa tư - Mâu thuẫn đế quốc thuộc địa → Các nước đế quốc hình thành khối quân đối lập nhau: + Khối Liên minh gồm: Đức-Áo-Hung (1882), Italia + Khối Hiệp ước gồm: Anh – Pháp - Nga (1907) ác bên chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh nhằm bá chủ giới TIẾT 19-BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) I- NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH: 1.Nguyên nhân sâu xa: - Sự phát triển không chủ nghĩa tư - Mâu thuẫn đế quốc thuộc địa - Các nước đế quốc hình thành khối quân đối lập nhau: + Khối Liên minh gồm: Đức-Áo-Hung (1882) + Khối Hiệp ước gồm: Anh – Pháp - Nga (1907) Nguyên nhân trực tiếp: ? Nguyên nhân trực tiếp chiến tranh bùng nổ gì? 10 • Về tính chất chiến tranh, Lê-nin rõ: “Về hai phía, chiến chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, điều khơng bàn cãi Chiến tranh vơ luận giai cấp tư sản Anh, Pháp tiến hành, nhằm mục đích cướp bóc nước khác, bóp nghẹt dân tộc nhược tiểu, thống trị giới mặt tài chia lại thuộc địa, cứu chế độ tư chủ nghĩa cách lừa bịp chia rẽ công nhân nước” 28 Hỏi: Em cho biết hậu mà chiến tranh giới thứ (1914-1918) gây cho nhân loại? 29 30 TIẾT 19-BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) III- KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT: + HẬU QUẢ: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914-1918) Thiệt hại Về người ( triệu người ) Về tài sản ( triệu USD) Nước Nga 2,30 658 Pháp 1,40 11 208 Anh 24 143 Mĩ 0,70 0,08 17 37 Đức 2,00 19 884 Áo-Hung 1,40 499 31 Hỏi: Qua học hôm nay, em có cảm nhận chiến tranh? Chiến tranh ảnh hưởng đến môi trường sống nào? Khát vọng lớn nhân loại - Chiến tranh huỷ diệt sống - Gây đau thương cho nhân loại, - Tàn phá nước, nơi chiến tranh nổ chất độc hại thải ra, khơng khí, nguồn nước bị nhiễm nặng, khơng ảnh hưởng tại, dư âm hàng chục năm sau - Được sống hòa bình 32 Những nạn nhân chất độc da cam điôxin Việt nam 33 34 Biểu tượng hòa bình niềm mong ước cho nhân loại 35 36 X É C B I 1- Thái tử Áo – Hung bị phần tử khủng bố nước ám sát? H I Ệ P Ư ỚC 2- Nước Anh, Pháp, Nga thuộc khối nào? T H Ế G I Ớ I P H I N G H Ĩ A 3- Chiến tranh năm 1914- 1918 gọi chiến tranh gì? N Ă M Đ Ứ C Á O H U NG H Ò A B Ì N H 4-Tính chất giai đoạn chiến tranh giới thứ nhất? 5- Thời điểm mở đầu chiến tranh? 6- Đây tên nước thuộc khối Liên minh? 7-Đây điều Loài người mong muốn E II ET O G G I GI Ĩ A G Ă O Ỗ B O G Ặ G T B 37 38 THỂ LỆ TRÒ CHƠI “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA Lớp chọn bạn đại diện cho đội A B trả lời câu hỏi Có câu hỏi 10 điểm, câu hỏi 20 điểm, trả lời đội cộng số điểm câu đó, 10 điểm lên bậc Đội lên tới đỉnh trước đội giành chiến thắng 39 Câu hỏi 20 10 điểm: Câu 10 điểm: Câu hỏi hỏi 20 20 Nguyên Tính chất nhân trực chiến tiếptranh làm bùng Thế giới nổ chiến thứ tranh Sự kiện xãy ngày 7-11-1917? Khối liên minh gồm nước nào? nào? hiệp ước nước Sự kiện xảygồm ngày 11-11-1918 ? Thế giới Là thứ gì? nhất? 14 03 04 05 06 07 08 09 10 00 01 02 15 12 13 11 BẮT HẾT ĐẦU GIỜ Thái tửkí -Hung bị phần Cách mạng tháng 10 thắngtửlợi Đức giấy đầu hàng, Đế quốc, phi nghĩa Đáp án: án: ANH-PHÁP-NGA ĐỨC, ÁO-HUNG Đáp Khủng bố TGI Xecbi ám sát Nước Nga rút khỏikết chiến tranh Chiến tranh thúc ĐỘI B ĐỘI A 40 Hướng dẫn nhà -Học -Làm tập 1, 2, ,3 trang 73 Sgk -Ôn lại chương trình từ đến 12 để làm kiểm tra tiết 41 42 ...2 CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914-1918) TIẾT 19 - BÀI 13: TIẾT 19 - BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh 1.Nguyên... 1907 Các bên chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh nhằm làm bá chủ giới Company Logo TIẾT 19-BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) NA UY THUY ĐIỂN Ailen NGA ANH PhầnLan ĐỨC PHÁP... ước Biên giới Q gia Hy lạp THỔNHĨ KỸ LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NĂM 1914 TIẾT 19 - BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918 ) I- NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH: 1.Nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 CTTGT1 HA v1, Bai 13 CTTGT1 HA v1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay