GIÁO ÁN TIỂU HỌC VIẾT đáp án TV 3 (18 19)

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

3 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TH ………G HỌ TÊN:……………………………… MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP NĂM HỌC :2018-2019 LỚP: 5/ ……… NGÀY KIỂM TRA: … /10/2018 KIỂM TRA VIẾT ĐIỂM NHẬN XÉT ………………………… …………………………….…………………………………… ………………………… ………………………………………………………………… …/5đ I GIÁM THỊ GIÁM KHẢO CHÍNH TẢ (Nghe viết): Thời gian 15 phút Bài “ Chiều tối” (Sách Tiếng Việt 5/tập trang 22), học sinh viết tựa bài, đoạn từ “ Nắng bắt đầu vương lại.” viết tên tác giả ./5đ II TẬP LÀM VĂN: Thời gian 40 phút Đề bài: Em tả cảnh đẹp mà em có dịp quan sát Bài làm … … TRƯỜNG TH HỒ VĂN CƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 I ĐỌC THẦM : ( điểm ) BIỂU ĐIỂM Câu 1,2,3: NỘI DUNG CẦN ĐẠT A TRẢ LỜI CÂU HỎI : HS chọn đáp án 0,5đ, chọn từ đáp Câu 1: a câu 2: c câu 3: c án trở lên :0đ Câu : ( 0,5 điểm ) Gợi ý: -HS trả lời theo ý hiểu em, giáo -Không chặt cây, phá rừng viên dựa câu trả lời cho điểm phù hợp - Khơng đốt rừng làm nương rẫy -Tích cực bảo vệ rừng Câu 5, ,7 Câu 5: d (HS chọn đáp án: 0,5đ, từ 2-3 đáp Câu 6: b án đúng:0đ) Câu 7: c Câu 8: HS điền từ: đạt 0,5 đ Trường hợp khác (sai tả, sai từ): đ Áo rách khéo vá, lành vụng may Câu 9: HS tìm thành ngữ tục ngữ Gợi ý nói tinh thần đoàn kết : 0,5 điểm Lá lành đùm rách / Muôn người Trường hợp khác : điểm Một ngựa đau tàu bỏ cỏ Chung lưng đấu sức / Bốn biển nhà Kề vai sát cánh Câu 10: HS đặt câu ngữ pháp, có từ đồng âm: "đường" :0.5đ HS khơng viết hoa đầu câu thiếu dấu câu: 0đ HS không viết hoa đầu câu thiếu dấu câu: không trừ điểm II CHÍNH TẢ : ( điểm ) Chính tả nghe - viết - Khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : điểm - Mỗi lỗi sai tả viết ( sai, lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) trừ 0,5 điểm ) Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn,… trừ điểm toàn III TẬP LÀM VĂN : ( điểm ) A YÊU CẦU : Thể loại : Tả cảnh Nội dung : - HS biết viết theo yêu cầu Hình thức : - Bố cục rõ ràng với phần cân đối - Viết câu ngữ pháp, dùng từ - Chữ viết rõ ràng, dễ đọc tả - Bài làm cẩn thận, sẽ, khơng bơi xóa tùy tiện B BIỂU ĐIỂM : Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, giáo viên cho mức điểm theo gợi ý sau : 4.5 – điểm: Bài viết bố cục rõ ràng đầy đủ phần Biết mở gián tiếp, kết mở rộng Biết chọn đặc điểm bật cảnh để tả, trình tự miêu tả hợp lý, dùng từ miêu tả sinh động, có lồng cảm xúc tả liên kết câu chặt chẽ Chuyển ý nhịp nhàng ý Bài làm sẽ, khơng sai tả 3.5 - điểm: Bài viết yêu cầu đề, đủ phần Biết cách trình bày văn tả cảnh, phần miêu tả hợp lý, biết cách chuyển ý, có dùng từ miêu tả, có hình ảnh so sánh 2.5 - điểm: Bài viết yêu cầu đề, đủ phần Thực yêu cầu mức đạt Các ý sơ sài, nêu nét chung chung cảnh, không lỗi chung 1.5 - điểm : Bố cục thiếu cân đối, từ ngữ nghèo nàn, trùng lặp, diễn đạt lủng củng Không lỗi chung 0.5- điểm : Bài viết lạc đề, viết lan man, dở dang, sai nhiều lỗi tả ... Câu 1,2 ,3: NỘI DUNG CẦN ĐẠT A TRẢ LỜI CÂU HỎI : HS chọn đáp án 0,5đ, chọn từ đáp Câu 1: a câu 2: c câu 3: c án trở lên :0đ Câu : ( 0,5 điểm ) Gợi ý: -HS trả lời theo ý hiểu em, giáo -Không chặt... viên dựa câu trả lời cho điểm phù hợp - Không đốt rừng làm nương rẫy -Tích cực bảo vệ rừng Câu 5, ,7 Câu 5: d (HS chọn đáp án: 0,5đ, từ 2 -3 đáp Câu 6: b án đúng:0đ) Câu 7: c Câu 8: HS điền từ:... nghe - viết - Khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : điểm - Mỗi lỗi sai tả viết ( sai, lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) trừ 0,5 điểm ) Lưu ý : Nếu chữ viết
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC VIẾT đáp án TV 3 (18 19) , GIÁO ÁN TIỂU HỌC VIẾT đáp án TV 3 (18 19)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay