VHGT BAI 5 ton trong nguoi dieu khien giao thong lop 5

4 27 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH ************* GIÁO ÁN VĂN HĨA GIAO THƠNG LỚP BÀI 5: TÔN TRỌNG NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tơn trọng người điều khiển giao thông Kĩ năng: - Biết cách chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông Thái độ: - Học sinh thực nhắc nhở bạn bè, người thân thực quy định người điều khiển giao thông - Học sinh có ý thức tơn trọng người điều khiển giao thông II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Tranh, ảnh có người điều khiển giao thơng - Tranh ảnh sưu tầm người sai/ quy định - Nếu học sinh sân trường chuẩn bị xe đạp, cờ để học sinh thực hành đóng người điều khiển người tham gia giao thông Học sinh: - Sách văn hóa giao thơng lớp - Sưu tầm số tranh ảnh tham gia giao thông đường III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trải nghiệm: - H: Bạn nhìn thấy người điều - Trả lời theo ý kiến cá nhân khiển giao thông? - H: Người điều khiển giao thông em nhìn - Trả lời theo trải nghiệm thấy ai? mình? ( Cảnh sát giao thơng, niên tình nguyện,…) - H: Em người thân có chấp hành lệnh - Trả lời tùy theo trải nghiệm người điều khiển giao thông không? sai - GV khơng nhận xét sai, đưa số - Quan sát + lắng nghe hình ảnh có người điều khiển giao thông Vậy người điều khiển giao thống giúp người tham gia giao thơng Chúng ta tìm hiểu câu chuyện Hoạt động bản: Tôn trọng người điều khiển giao thơng - GV đưa hình ảnh minh họa cho câu - HS kể mẫu, lớp đọc thầm chuyện kể mẫu câu chuyện/ 20 - GV nêu câu hỏi: - Lắng nghe yêu cầu H: Dấu hiệu để nhận biết người điều khiển giao thơng gì? H: Theo em, việc gái khơng thực theo yêu cầu người điều khiển giao thông hay sai? Tại sao? H: Tại phải tôn trọng người điều khiển giao thông? - GV cho HS thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi (3’) - Gọi nhóm trình bày - Gọi nhóm khác bổ sung - GV nhận xét, chốt ý: Khi tham gia giao thông đường phải thực luật giao thông, cần chấp hành yêu cầu người điều khiển giao thông Để đảm bảo an tồn giao thơng cho tất người - Kết luận: Những người điều khiển giao thông Giữ yên đường phố, em không coi thường Chấp hành ngả đường An ninh trật tự phố phường yên vui Hoạt động thực hành: * Yêu cầu HS đọc câu hỏi sách/21 - GV đưa hình ảnh minh họa + Tranh có người điều khiển giao thơng + Tranh khơng có người điều khiển giao thơng - Yêu cầu HS nêu ý kiến cá nhân hai tranh - Nhận xét: Khi có người điều khiển giao thông, phương tiện đúng, tránh xảy ùn tắc, va chạm * Hãy ghi Đ vào hình ảnh thể hành động đúng, S vào hình ảnh thể hành động sai - GV cho HS quan sát tranh - YC HS thực điền Đ/ S bút chì vào SGK - GV kiểm tra hình thức trò chơi: “Ai đúng, sai” + YC lớp hoạt động: GV đưa tranh, hành động đưa thẻ xanh, hành động sai đưa thẻ đỏ + Sau tranh GV giải thích - Tranh Đúng: Khi tay phải CSGT giơ phía trước: báo hiệu cho người tham gia giao thơng phía sau bên phải người điều khiển dừng lại, người phía trước người điều - Thảo luận nhóm đơi - Đại diện nhóm trình bày - Bổ sung - Lắng nghe - Đọc lại phần ghi nhớ - 1HS đọc, lớp đọc thầm - Quan sát - HS nêu ý kiến cá nhân - Lắng nghe - Quan sát - Cá nhân HS trả lời vào SGK - Tham gia trò chơi - Lắng nghe khiển rẽ phải, người phía bên trái người điều khiển tất hướng - Tranh 2: Sai người ĐK đưa tay phải phía trước người tham gia giao thông bên phải không dừng lại - Tranh 3: Đúng Khi người ĐK dơ tay thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông hướng phải dừng lại - Tranh 4: Sai Vì người Đk dơ tay thẳng đứng người tham gia giao thông tiếp tục không dừng lại * Kết luận: Chấp hành tôn trọng Người điều khiển giao thơng Là ý thức, lòng Của người cơng dân tốt Hoạt động ứng dụng - GV cho HS đọc câu chuyện - H: Theo em, đề nghị Thư hay sai? Tại sao? - Cho HS suy nghĩ trả lời cá nhân - GV nhận xét, tuyên dương - GV mở rộng:YC HS đóng vai lại câu chuyện đưa đoạn kết cho câu chuyên - Chia lớp thành đội, đội thảo luận phân vai thời gian 3’ - Gọi đội đóng vai - GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý: Cảnh sát giao thông Hay người điều khiển Cùng chung trách nhiệm Hướng dẫn, đường Lưu thông phố phường Xe hướng - Đưa đoạn phim nêu lên ý nghĩa người điều khiển giao thơng (Nếu có GAĐT) - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc, lớp đọc thầm - Trả lời - Lắng nghe - Tham gia đóng vai - HS đóng vai - Lắng nghe, nhắc lại - Hiểu tầm quan trọng người điều khiển giao thông Cần tôn trọng người điều khiển giao thông Củng cố, dặn dò: - GV cho HS trải nghiệm lại thực tế thơng qua trò chơi “Tham gia giao thơng” - Tham gia trò chơi - GV người điều khiển giao thông ngã tư, HS hướng Mỗi hướng HS - GV điều khiển hình thức đưa tay hiệu, HS tham gia giao thông Lớp nhận xét bạn đúng, bạn sai (Nếu tổ chức sân cần chuẩn bị phương tiện tham gia giao thông) - GV liên hệ giáo dục thái độ tôn trọng người điều khiển giao thông - Nhận xét tiết học - Lắng nghe ... trình bày - Bổ sung - Lắng nghe - Đọc lại phần ghi nhớ - 1HS đọc, lớp đọc thầm - Quan sát - HS nêu ý kiến cá nhân - Lắng nghe - Quan sát - Cá nhân HS trả lời vào SGK - Tham gia trò chơi - Lắng nghe... Xe hướng - Đưa đoạn phim nêu lên ý nghĩa người điều khiển giao thông (Nếu có GAĐT) - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe, nhắc lại - HS đọc, lớp đọc thầm - Trả lời - Lắng nghe - Tham... sách/21 - GV đưa hình ảnh minh họa + Tranh có người điều khiển giao thơng + Tranh khơng có người điều khiển giao thơng - u cầu HS nêu ý kiến cá nhân hai tranh - Nhận xét: Khi có người điều khiển giao
- Xem thêm -

Xem thêm: VHGT BAI 5 ton trong nguoi dieu khien giao thong lop 5 , VHGT BAI 5 ton trong nguoi dieu khien giao thong lop 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay