TV 2 đề ktra hk1 năm 2016 2017

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

TRƯỜNG TIỂU HỌC Họ tên: ………………………… Lớp: 2… Điểm Đọc tiếng:… Đọc hiểu:…… Thứ… ngày… tháng 12 năm 2016 ĐỀ ƠN CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 20162017 Thời gian làm bài: 25 phút Nhận xét giáo viên ……………………………………………… …………………………………………… Chữ kí PHHS I ĐỌC THÀNH TIẾNG: (6 điểm) GV kiểm tra HS qua tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì I mơn Tiếng Việt II ĐỌC THẦM BÀI VĂN VÀ LÀM BÀI TẬP: (4 điểm) CON CHEO CHEO Cheo cheo loài thú nhút nhát, sống rừng Chúng có lơng màu nâu sẫm bàng khơ, phải tìm thấy Cheo cheo ăn ngày lẫn đêm Vào tuần trăng sáng, chúng ăn lúc trăng mọc, chân đạp khô xào xạc Khi kiểm tra, cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun mầm măng, mũi khơng đánh Đã thế, tai cheo cheo lại cụp lại xuống, nên khơng thính Khi có động, chúng khơng chạy mà dừng lại vểnh tai lên để nghe, thấy nguy hiểm thực lò dò chạy Theo THIÊN LƯƠNG Dựa vào nội dung đọc, khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Cheo cheo loài thú nào? (0,5 điểm) a) Nhút nhát b) Nhút nhát tinh mắt c) Nhút nhát thính tai Cheo cheo có màu lơng nào? (0,5 điểm) a) Đen b) Nâu sẫm c) Vàng nhạt Cheo cheo ăn vào thời gian nào? (0,5 điểm) a) Ban ngày b) Những đêm sáng trăng c) Cả ngày lẫn đêm Bài văn giúp em hiểu điều gì? (0,5 điểm) a) Đặc điểm, thói quen cheo cheo b) Cheo cheo đánh tài c) Cheo cheo cảnh giác Bộ phận gạch chân câu “Cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun” trả lời câu hỏi nào? (0,5 điểm) a) Là gì? b) Làm gì? c) Thế nào? Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm (1 điểm) a Cheo cheo loài thú nhút nhát, sống rừng ………………………………………………………………………………… b Cheo cheo ăn ngày lẫn đêm ………………………………………………………………………………… Điền dấu chấm dấu phẩy vào thích hợp (0,5 điểm) Chiều hơm qua cậu Hùng cậu Nam chơi cờ ca rô buổi, không học hành Thật lãng phí thời gian!
- Xem thêm -

Xem thêm: TV 2 đề ktra hk1 năm 2016 2017 , TV 2 đề ktra hk1 năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay