TOÁN 3 GK1 TH tứ yên 2018 2019

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

BÀI THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KỲ TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ N Họ tên:………………………… Lớp:………… Mơn: Tốn – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút A Trắc nghiệm: Khoanh tròn ghi đáp số vào tập sau: Bài 1: Trong phép chia có dư với số chia 3, số dư lớn có phép chia là: A B C D Bài 2: 9km = m Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: A 90 B 900 C 9000 D 900m C 777 D 137 C D Bài 3: Tính giá trị biểu thức: x + 105 A 147 B 174 Bài 4: Tìm số dư phép chia: 50 : A B B Tự luận: Bài 5: Đặt tính tính 415 + 307 27 x 428 – 245 63 : Bài 6: Một cửa hàng buổi sáng bán 60 lít dầu, số lít dầu bán buổi chiều giảm lần so với buổi sáng Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu? Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 GK1 TH tứ yên 2018 2019 , TOÁN 3 GK1 TH tứ yên 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay