TOÁN 6 KT45P HÌNH THCS GIA THỤY đề 2

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

TRƯỜNG THCS GIA THỤY ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – TIẾT 14 TỔ TỰ NHIÊN NĂM HỌC: 2015 – 2016 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn chữ đứng trước đáp án Câu Cho S trung điểm đoạn AB Nếu SB = cm độ dài đoạn thẳng AB là: A cm B 12 cm Câu Cho hình vẽ: C 18 cm x C D 10 cm D y Tia Cx đối với tia nào? A Tia CD B Tia Dy C Tia DC D Dx Câu Nếu điểm A nằm H K thì: A HA = HK B HA + AK = HK C K, H, A thẳng hàng D HA = AK = Câu Điểm T nằm điểm O B khi: A OT = TB B B, T thuộc tia Ox OT < OB C O, T, B thẳng hàng D T, B thuộc tia Ox OT > OB II TỰ LUẬN: (8 điểm) Bài (3 điểm): Vẽ tia Ax, lấy M thuộc tia Ax a Vẽ trung điểm D đoạn thẳng AM b Trên tia đối tia Ax lấy điểm B cho A trung điểm DB c Kể tên đoạn thẳng có hình vẽ Bài (4,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M N cho OM = cm; ON = cm Tính độ dài đoạn thẳng MN Điểm M có trung điểm ON khơng? Vì sao? Trên tia đối tia Ox lấy điểm E cho OE = cm Tính độ dài đoạn thẳng EM Lấy H thuộc tia OE cho OH = cm Tính độ dài đoạn thẳng HM Điểm H có trung điểm EM khơng? Vì sao? Bài (0,5 điểm): Cho k điểm khơng có điểm thẳng hàng, qua điểm ta vẽ đường thẳng, biết có 300 đường thẳng Tính k …………………………….……Chúc làm tốt……………………………… ... điểm D đoạn thẳng AM b Trên tia đối tia Ax lấy điểm B cho A trung điểm DB c Kể tên đoạn thẳng có hình vẽ Bài (4,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M N cho OM = cm; ON = cm Tính độ dài đoạn thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 6 KT45P HÌNH THCS GIA THỤY đề 2 , TOÁN 6 KT45P HÌNH THCS GIA THỤY đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay