TOÁN 5 HKI PBT 03 TH VINSCHOOL TUẦN 03 (1)

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN TUẦN VINSCHOOL I Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời làm theo yêu cầu Câu 1: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: ? A.= B < C > D Không so sánh Câu 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số: … … … A ; ; B ; ; C ; ; D ; Câu 3: Dãy hỗn số sau xếp theo thứ tự từ lớn đến bé? A ; ; ; B ; ; ; ; C ; ; ; D ; ; ; Câu 4: Ngày sinh nhật, Minh có mời số bạn đến dự Minh bạn ăn hết bánh pizza, biết trung bình người ăn bạn mời đến dự sinh nhật Minh? A bạn B 10 bạn C bạn Câu 5: Câu sai? A tạ 75kg = C tạ 52kg = tạ tạ bánh Hỏi có B yến 5kg = D kg 75g = Câu 6: Một lớp có 35 học sinh, số học sinh nam có học sinh nam? A học sinh B 10 học sinh C 20 học sinh D bạn yến kg số học sinh nữ Hỏi lớp D 15 học sinh TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn Câu 7: Tìm x, biết: A B C D Câu 8: Hình thích hợp để thay cho có chứa dấu “?” A + B + D + + C ? II Làm tập sau: Bài 1: Tính a) b) c) d) Bài 2: Nền nhà Đa trường tiểu học Vinschool có dạng hình chữ nhật, chu vi 480m Biết chiều rộng chiều dài Tính diện tích nhà đa Bài giải Bài 3: Tính cách thuận tiện: P = TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn ...TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn Câu 7: Tìm x, biết: A B C D Câu 8: Hình th ch hợp để thay cho có chứa dấu “?” A + B + D +... Bài 3: Tính cách thuận tiện: P = TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938 .59 .6698 - sưu tầm biên soạn ... c) d) Bài 2: Nền nhà Đa trường tiểu học Vinschool có dạng hình chữ nhật, chu vi 480m Biết chiều rộng chiều dài Tính diện tích nhà đa Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 HKI PBT 03 TH VINSCHOOL TUẦN 03 (1) , TOÁN 5 HKI PBT 03 TH VINSCHOOL TUẦN 03 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay