Toán 1 đề ktra HK1 TH dịch vọng 2015 2016

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:29

ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN TỐN LỚP NĂM 2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1) Trong số từ đến 10, số bé là: a 10 b c 2) Trong số 2; 8; số lớn là: a b c 3) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để thứ tự: 5; …; ….; … 8; là: a 5; 4) a b c b 6; c 7; Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tam giác hình tam giác II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (6 điểm) Tính: a) − … −10 + … … b) + – = …… + … 10 – + = …… Viết số 7, 3, 1, 5, 9: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………… Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1 đề ktra HK1 TH dịch vọng 2015 2016 , Toán 1 đề ktra HK1 TH dịch vọng 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay