Toán 1 đề ktra hk 1 2017 2018 theo thông tư 22

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:28

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 20172018 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian: 40 phút Câu 1: Số? Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống a 10 b 10 Câu 3: Điền dấu >, 5 5+3=8 6–29–2 Câu (1 điểm) Đúng số 0,25 điểm 9=5+4 5=3+2 10 = + 8=0+8 Câu (2 điểm) a (1 điểm) Tính phép tính 0,25 điểm b (1 điểm) Tính phép tính 0,5 điểm + + = 10 7–0–2=5 Câu (1 điểm) Viết phép tính 0,5 điểm a + = b 10 – = Câu (1 điểm) Điền ý 0,5 điểm a Có hình vng b Có hình tam giác Câu (1 điểm) Điền số dấu để có kết điểm ... 9=5+4 5=3+2 10 = + 8=0+8 Câu (2 điểm) a (1 điểm) Tính phép tính 0,25 điểm b (1 điểm) Tính phép tính 0,5 điểm + + = 10 7–0–2=5 Câu (1 điểm) Viết phép tính 0,5 điểm a + = b 10 – = Câu (1 điểm) Điền... ÁN Câu (1 điểm) Điền số 0,25 điểm 10 7, 6, Câu (1 điểm) a Điền dãy số 0,5 điểm b Điền dãy số 0,5 điểm 10 6 10 Câu (2 điểm) Đúng dấu phép tính 0,5 điểm 3+4>5 5+3=8 6–29–2 Câu (1 điểm) Đúng... tính 0,5 điểm a + = b 10 – = Câu (1 điểm) Điền ý 0,5 điểm a Có hình vng b Có hình tam giác Câu (1 điểm) Điền số dấu để có kết điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1 đề ktra hk 1 2017 2018 theo thông tư 22 , Toán 1 đề ktra hk 1 2017 2018 theo thông tư 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay