ĐỀ KTCT TOÁN 3 ( TUẦN 2 1 )

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:28

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN Tuần 2- Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Khoanh vào chữ đặt trước kết x + 120 = X Giá trị X là: A 175 B 125 C 130 D 135 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S Lớp 3A có 40 học sinh xếp thành hàng, hàng có bạn Hỏi có tất hàng? hàng … hàng … hàng … Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S Chu vi hình tứ giác ABCD là: 60 cm … 90 cm … 120 cm … Câu Khoanh vào chữ đặt trước kết Tính: a) x + 105 =? A 145 b) x + 121 =? B 139 C 129 A 161 B 171 C 181 Phần II Trình bày lời giải tốn Câu Tính: a) 35 : + 15 = ………………… = ………………… c) 36 : – = ………………… = ………………… b) 24 : : = ………………… = ………………… d) 27 : + 18 = ………………… = ………………… Câu Đặt tính tính : a) 572 – 245 ……………… ……………… ……………… b) 463 – 247 ……………… ……………… ……………… c) 597 – 428 ……………… ……………… ……………… Câu Tính (theo mẫu) x + 170 = 12 + 170 = 182 a) x + 128 = ……………… = ……………… c) x x = ……………… = ……………… b) x + 124 = ……………… = ……………… d) x – 17 = ……………… = ……………… Câu Một lớp học có bàn ghế Một bàn ghế có học sinh ngồi Hỏi lớp học có học sinh? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp tuần 2- Đề 1: Phần I Câu D Câu hàng S hàng S hàng Đ Câu 60cm S 90cm S 120cm Đ Câu a) C b) A Phần II Câu a) 22 b) c) Câu a) 327 b) 216 c) 169 Câu a) 158 b) 156 c) 24 Câu Đáp số: 32 học sinh d) 27 d) 18 ... án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp tuần 2- Đề 1: Phần I Câu D Câu hàng S hàng S hàng Đ Câu 60cm S 90cm S 120cm Đ Câu a) C b) A Phần II Câu a) 22 b) c) Câu a) 32 7 b) 216 c) 169 Câu a) 158 b) 156... Tính: a) 35 : + 15 = ………………… = ………………… c) 36 : – = ………………… = ………………… b) 24 : : = ………………… = ………………… d) 27 : + 18 = ………………… = ………………… Câu Đặt tính tính : a) 572 – 245 ……………… ……………… ……………… b) 4 63 –... ……………… ……………… c) 597 – 428 ……………… ……………… ……………… Câu Tính (theo mẫu) x + 170 = 12 + 170 = 182 a) x + 128 = ……………… = ……………… c) x x = ……………… = ……………… b) x + 124 = ……………… = ……………… d) x – 17 = ………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KTCT TOÁN 3 ( TUẦN 2 1 ) , ĐỀ KTCT TOÁN 3 ( TUẦN 2 1 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay