YEN KNS LOP 5 bai 1, 2, 3

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 1: KĨ NĂNG XÂY DỰNG LÒNG TỰ TRỌNG (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết lòng tự trọng tầm quan trọng lòng tự trọng đói với người - HS hiểu số yêu cầu xây dựng lòng tự trọng - HS vận dụng số yêu cầu biết để xây dựng lòng tự trọng qua tình cụ thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Giấy A4, bút lông, màu vẽ Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định: - Hát Giới thiệu môn học: Giới thiệu - HS lắng nghe nội dung Thực hành kĩ sống lớp Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: * Mục tiêu: HS rèn kĩ đánh giá để hiểu thân từ biết điều chỉnh hành vi phù hợp với mục tiêu học * Cách tiến hành: - Tổ chức cho HS miêu tả ngoại hình, tính cách, lực thân - Cho HS hoạt động nhóm đơi GV phát cho HS tờ giấy A4 - Cho HS thực theo yêu cầu BT, GV hỏi thêm số câu hỏi, ví dụ: + Hãy nêu số từ ngữ ngoại hình, tính cách hay lực học tập em ? + Em viết thân nhiều - HS ghi lại từ ngữ miêu tả thân theo yêu cầu BT, sau chia sẻ với bạn bàn đặc điểm ngoại hình, tính cách, lực học tập thân ngoại hình, tính cách hay lực ? + Hãy đọc lại em miêu tả mình, sau suy nghĩ xem em có thực đánh giá khơng ? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ thơng tin trước lớp - Tun dương mạnh dạn, tự tin kĩ đánh giá thân… em * Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ phản hồi * Mục tiêu: HS biết số yêu cầu để xây dựng lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc yêu cầu hoạt động, HS suy nghĩ đánh dấu vào nhận định phù hợp với thân - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ nhận định trước lớp - GV chốt ý: Trên yêu cầu định hướng để em xây dựng lòng tự trọng Nếu số dấu  từ – 1, em cần cố gắng rèn luyện để nâng cao lòng tự trọng * Hoạt động 3: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình phù hợp có lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: + Bạn Nam làm với thước bạn Hòa ? + Việc làm Nam gây hậu ? + Em có đồng tình với việc Nam làm khơng ? Tại ? + Nếu em Nam, em làm để thể lòng tự trọng ? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý - HS hoàn thành vào giấy A4, số HS chia sẻ thông tin thân trước lớp - HS đọc, lớp thực yêu cầu - HS chia sẻ nhận định - HS lắng nghe HS đọc to phản hồi tài liệu - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải + Lấy thước kẻ Hòa mà khơng mượn qn trả lại + Vì khơng có thước kẻ nên bạn Hòa bị giáo khiển trách + Khơng, hành vi thể người khơng có trách nhiệm tự trọng - Dự kiến số phướng án : kiến trước lớp - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý : Xây dựng lòng tự trọng khơng phải ngoan cố khơng nhận lỗi Lòng tự trọng thể suy nghĩ hành động : Biết dũng cảm nhận lỗi xin lỗi * Hoạt động 4: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS biết lòng tự trọng yêu cầu cần có để thành người có lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Tổ chức trò chơi Chia lớp thành nhóm (2 dãy) Phổ biến luật chơi : Khi nhóm A đọc nội dung cột A nhóm B phải có nhiệm vụ tìm nội dung tương ứng vòng 20 giây ngược lại - Nhận xét, tuyên dương - Cho HS đọc lại nhận định + Sẽ gặp nhận lỗi với cô giáo giải thích với giáo để giáo hiểu chịu khiển trách từ GV + Xin lỗi bạn Hòa mong bạn bỏ qua, hứa với bạn Hòa lần sau khơng tái phạm nữa.… - HS lắng nghe ghi nhớ - HS đọc, nêu yêu cầu - HS chơi theo luật GV lớp đánh giá tuyên dương HS thực + nối với ý a + nối với ý b,c,d - Lắng nghe - HS đọc Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 5: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết lựa chọn số việc làm cụ thể thể lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - Đọc to, nêu yêu cầu + Các hành động sau thể em - HS trả lời Giải thích người có lòng tự trọng ? Tại ? - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên chốt ý : Chọn ý : “Vui vẻ với - Lắng nghe sống người mình, mình.” * Hoạt động 6: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS biết lựa chọn suy nghĩ phù hợp để giúp định hướng cho hành vi thể có lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - Tổ chức hoạt động nhóm đơi : u cầu nhóm đôi đọc kĩ yêu cầu tập thực hiện, sau trao đổi làm với bạn bàn - Gọi – nhóm chia sẻ kết với lớp, sau chốt ý - Giáo viên chốt ý : Chọn tô màu bậc thang : - Đọc to, nêu yêu cầu - Hoạt động theo nhóm đơi - Các nhóm HS trình bày giải thích Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Lắng nghe C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 7: “Hành trình xây dựng lòng tự trọng em” * Mục tiêu: HS thực hành vi để xây dựng lòng tự trọng * Cách tiến hành: - Nhắc nhở em thường xuyên rèn - HS lắng nghe để thực lòng tự trọng - Ghi chép lại việc làm thể lòng tự trọng em Nêu cảm nghĩ sau việc em làm Củng cố, dặn dò: + Thế lòng tự trọng ? - Trả lời + Nêu hành vi cụ thể em biết thể có lòng tự trọng - GV nhận xét tiết học Nhắc nhở em - Lắng nghe Thực thường xun tơi rèn lòng tự trọng - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ bày tỏ cảm xúc THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 2: KĨ NĂNG BÀY TỎ CẢM XÚC (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết nhận diện cảm xúc - HS hiểu cảm xúc thân số yêu cầu, lưu ý bày tỏ cảm xúc - HS vận dụng số yêu cầu biết để bày tỏ cảm xúc với người xung quanh cách phù hợp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Giấy A4, phiếu BT, màu vẽ Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định: - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời: - HS trả lời + Thế lòng tự trọng ? + Nêu hành vi cụ thể em biết thể có lòng tự trọng - Nhận xét - HS lắng nghe Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: * Mục tiêu: HS biết liệt kê cách mà thân bày tỏ niềm vui, nỗi buồn sống * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to mẩu chuyện : “Món - HS đọc, lớp theo dõi quà quý”, lớp theo dõi + Bạn Nam bày tỏ niềm vui nỗi + Tâm sự, nói chuyện với hộp buồn cách ? + Cách bày tỏ bạn Nam mang lại kết + Nam thấy tâm trạng vui vẻ ? + Mẩu chuyện kết thúc có bất ngờ ? Bài học em rút qua mẩu chuyện ? + Em liệt kê cách em bày tỏ niềm vui nỗi buồn sống - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ thơng tin trước lớp - Tun dương mạnh dạn, tự tin chia sẻ ý kiến em * Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ phản hồi * Mục tiêu: HS biết nhận diện cảm xúc * Cách tiến hành: - Cho HS hoạt động nhóm đơi GV phát cho nhóm HS tờ giấy A4 - Cho nhóm thực theo yêu cầu BT, GV hỏi thêm số câu hỏi, ví dụ: + Nêu số cảm xúc mà em biết ? + Em nêu số hành động mà em nghĩ phù hợp với cảm xúc mà em nêu - Gọi nhóm chia sẻ kết - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ nhận định trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - GV chốt ý: Con người có nhiều trạng thái cảm xúc nên cần bày tỏ cho phù hợp * Hoạt động 3: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình liên quan đến kĩ bày tỏ cảm xúc Biết lựa chọn thời điểm cần chia sẻ cảm xúc * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, + Chiếc hộp màu đen chứa nỗi buồn bị thủng, theo ơng giải thích nỗi buồn bị rơi bay Mẩu chuyện nhắc nhở chúng ta: Nếu biết chia sẻ niềm vui niềm vui nhân lên, biết chia sẻ nỗi buồn nỗi buồn vơi dần tan biến - HS liên hệ thân để trả lời - Lắng nghe - HS đọc, lớp thực yêu cầu + Buồn,vui, giận dữ, ngạc nhiên, sợ hãi + HS trao đổi theo nhóm ghi kết vào phiếu - Các nhóm chia sẻ, nhận xét xem cảm xúc phù hợp với hành động chưa Bổ sung thêm ý kiến - HS lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhớ - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: + Bạn Lan gặp chuyện tâm trạng bạn ? + Tại Lan lại lưỡng lự chia sẻ chuyện buồn với mẹ ? + Nếu Lan, em làm ? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý : Biết chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ, nên biết quan tâm đến cảm xúc, xúc cảm người thân chia sẻ khó khăn họ… * Hoạt động 4: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS hiểu cảm xúc thân số yêu cầu, lưu ý bày tỏ cảm xúc, tránh làm tổn thương người khác * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Cho HS làm việc cá nhân GV phát cho HS tờ giấy A4 - Cho HS thực theo yêu cầu BT, - Gọi HS chia sẻ kết - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - GV chốt ý: Hiểu cảm xúc thân, biết lựa chọn cách để thể cảm xúc phù hợp, em lựa chọn hành động giải tạo mối quan hệ tốt đẹp người + Lan buồn bị giáo nhắc nhở việc học hành sa sút + Thấy nét mặt mẹ buồn - Dự kiến số phướng án : + Giấu nỗi buồn khơng chia sẻ khơng muốn mẹ buồn thêm + Chia sẻ nỗi buồn mẹ xem có phải mẹ buồn khơng Mẹ giúp giải khó khăn… - HS lắng nghe ghi nhớ - HS đọc, nêu yêu cầu - HS chia sẻ - Lắng nghe, ghi nhớ Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 5: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách bày tỏ cảm xúc phù hợp * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT + Những cách bày tỏ cảm xúc sau phù hợp ? Tại ? - Nhận xét, tuyên dương - Giáo viên chốt ý : Chọn ý : a c * Hoạt động 6: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS biết đặt câu với từ ngữ cảm xúc phù hợp * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to nêu yêu cầu BT - Tổ chức trò chơi “Lá thăm bất ngờ” - Chuẩn bị: thăm ghi tên cảm xúc: sợ hãi, tức giận, thích thú… - Phổ biến luật chơi: Chia lớp thành nhóm, nhóm cử cử thành viên nhanh trí tham gia GV đánh giá tuyên dương đội đặt câu nhanh, phù hợp với cảm xúc hay C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 7:“Nhật kí cảm xúc ngày” * Mục tiêu: HS thực bày tỏ cảm xúc người xung quanh * Cách tiến hành: - Chuẩn bị: Khuyến khích HS chuẩn bị sổ tay “Nhật kí cảm xúc” - Nhắc nhở em thường xuyên bày tỏ cảm xúc người thân thầy cơ, bạn bè lời nói viết giấy - Ghi chép lại cảm xúc đáng nhớ vào nhật kí em chuẩn bị Củng cố, dặn dò: + Hãy kể tên số trạng thái cảm xúc ? + Một số yêu cầu, lưu ý em bày tỏ cảm xúc ? - Nhắc nhở em thường xuyên bày tỏ cảm xúc người thân thầy cô, bạn bè… - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ chấp nhận người khác - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích - Lắng nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Hoạt động theo nhóm đơi - Lắng nghe luật chơi Các nhóm thi đua theo dãy - Lắng nghe - HS lắng nghe để thực - Trả lời - Lắng nghe Thực THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 3: KĨ NĂNG CHẤP NHẬN NGƯỜI KHÁC (Tiết + Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết nhìn nhận từ nhiều mặt để dễ dàng chấp nhận ưu, khuyết điểm người khác - HS hiểu số yêu cầu cần thực để chấp nhận người khác - HS vận dụng số yêu cầu biết để chấp nhận người khác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Giấy A4, phiếu tập Học sinh: Tài liệu Thực hành kĩ sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định: - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi HS trả lời: - HS trả lời + Hãy kể tên số trạng thái cảm xúc ? + Một số yêu cầu, lưu ý em bày tỏ cảm xúc ? - Nhận xét - HS lắng nghe Bài mới: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Trải nghiệm: * Mục tiêu: HS biết đánh giá nhìn nhận người khác qua vẻ bên ngồi khơng xác ta bỏ lỡ điều tốt đẹp bên tâm hồn họ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to mẩu chuyện : “Điều - HS đọc, lớp theo dõi không ngờ”, lớp theo dõi + Bạn An sinh gia đình ? + Gia đình giả, có quần áo đẹp, ăn ngon, du lich khắp nơi… + An tỏ thái độ với + Kì thị, tránh xa Quay mặt bỏ người nghèo khổ ? người ăn xin tới gần + Mẩu chuyện kết thúc có bất ngờ ? + An rơi gấu người ăn xin Bài học em rút qua mẩu chuyện trước đẫ tìm đến trả lại cho cậu Mẩu ? chuyện nhắc nhở không nên đánh giá người khác qua vẻ chấp nhận người khác hội giúp nhìn thấy tốt đẹp tâm hồn họ - HS mạnh dạn chia sẻ học rút - Gọi HS trả lời Tuyên dương mạnh cho bạn nghe dạn, tự tin em - Lắng nghe - GV chốt : đánh giá nhìn nhận người khác qua vẻ bên ngồi khơng xác ta bỏ lỡ điều tốt đẹp bên tâm hồn họ * Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ phản hồi * Mục tiêu: HS biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều mặt * Cách tiến hành: - HS đọc, lớp thực yêu cầu - Cho HS hoạt động nhóm đơi GV phát cho nhóm HS tờ giấy A4 - Cho nhóm thực theo yêu cầu Dự kiến: BT, GV hỏi thêm số câu hỏi, ví + Một đường thẳng dụ: + Đồng ý / không đồng ý với ý kiến + Em nhìn thấy tờ giấy bạn ? bạn HS giải thích + Em nghĩ câu trả lời bạn tờ - Các nhóm chia sẻ, nhận xét xem giấy em ? cảm xúc phù hợp với hành động - Gọi nhóm chia sẻ kết chưa Bổ sung thêm ý kiến - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ - HS lắng nghe nhận định trước lớp - Lắng nghe, ghi nhớ - Nhận xét, tuyên dương - GV chốt ý: Chúng ta thường nhìn thấy mực tờ giấy mà quên phần giấy trắng lại Các em cần có nhìn khách quan biết chấp nhận khuyết điểm người khác * Hoạt động 3: Xử lí tình huống: * Mục tiêu: HS biết nêu cách ứng xử giải tình liên quan đến kĩ chấp nhận người khác * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to tình trước lớp, lớp theo dõi Yêu cầu cá nhân đọc kĩ tình đề xuất phương án xử lí cho tình GV đưa ra: + Tại Lam lại không dám thổi bong bóng ? + Nếu đội trưởng Lam, em làm để giúp đội hồn thành trò chơi? - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - HS đọc, suy nghĩ tìm hướng giải + Vì Lam nhút nhát, sợ bong bóng “nổ” nên khơng dám thổi - Dự kiến số phướng án : + Tìm nguyên nhân, động viên khích lệ mạnh dạn tự tin Lam + Cử thành viên khác đội thay Lam tham gia trò chơi… - HS lắng nghe ghi nhớ - Nhận xét tuyên dương HS đưa hướng giải phù hợp, hay - GV phân tích chốt ý : Trong sống có hạn chế, thay ta ý điểm khơng tốt người khác biết chấp nhận giúp đỡ họ khắc phục điều * Hoạt động 4: Rút kinh nghiệm * Mục tiêu: HS hiểu số yêu cầu cần thực để chấp nhận người khác * Cách tiến hành: - HS đọc HS ghi nhớ thông điệp - Gọi HS đọc thông điệp - Gọi HS đọc ghi nhớ (Phần tô vàng) - Lắng nghe, ghi nhớ - GV chốt ý: Các em cố gắng để tìm nhìn nhận điểm tốt người khác, biết chấp nhận bỏ qua hạn chế cuẩ họ, động viên, khích lệ để họ khắc phục hạn chế Tiết B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Hoạt động 5: Rèn luyện * Mục tiêu: HS biết vận dụng yêu cầu việc làm cụ thể để thể quan tâm, chia sẻ cảm thông đến bạn bè, giúp bạn bè vượt khó khăn, hạn chế * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc - Nhắc nhở em thực việc làm thường xuyên tích cực * Hoạt động 6: Định hướng ứng dụng * Mục tiêu: HS biết đặt câu với từ ngữ cảm xúc phù hợp * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc to yêu cầu tập + Em hiểu câu nói sau nào? - Nhận xét, tuyên dương - Đọc to - Nghe, thực - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích: Chấp nhận lòng với thân có Chấp nhận hạn chế người khác Chia sẻ, quan tâm chân thành để giúp họ khắc phụ hạn chế không làm họ tự ái, giúp mối quan hệ tốt đẹp +TL Bố mẹ, người thân gia đình + Theo em, câu nói phù hợp Bạn bè với mối quan hệ ? mối quan hệ xã hội - Giáo viên chốt ý C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Hoạt động 7:“Nhật kí cảm xúc ngày” * Mục tiêu: HS thực đánh giá mức độ kĩ chấp nhận người khác thân * Cách tiến hành: - Chuẩn bị: Phiếu tập tương ứng với - Đọc to, nêu yêu cầu hoạt động - Lắng nghe - Phát phiếu cho HS, gọi HS nêu yêu - HS thực vào phiếu lựa chon cầu phiếu BT cách chia sẻ với GV - Tổ chức cho em tự đánh giá mức độ kĩ chấp nhận người khác thông qua đánh giá bạn Cho HS lựa chon cách chia sẻ với GV GV kịp thời giúp đỡ HS khắc phục hạn chế kĩ - HS trả lời Củng cố, dặn dò: + Thế KN chấp nhận người khác? + Nêu thông điệp để giúp em phát - HS lắng nghe để thực triển kĩ ? - Nhắc nhở HS cố gắng để tìm nhìn nhận điểm tốt người khác, biết chấp nhận bỏ qua hạn chế cuẩ họ, động viên, khích lệ để họ khắc phục hạn chế - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ thể trách nhiệm với bạn ... nghe - Đọc to, nêu yêu cầu - Hoạt động theo nhóm đơi - Lắng nghe luật chơi Các nhóm thi đua theo dãy - Lắng nghe - HS lắng nghe để thực - Trả lời - Lắng nghe Thực THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 3: ... ? - Nhắc nhở em thường xuyên bày tỏ cảm xúc người thân thầy cô, bạn bè… - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị sau Kĩ chấp nhận người khác - Đọc to, nêu yêu cầu - HS trả lời Giải thích -. .. hành: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Cho HS làm việc cá nhân GV phát cho HS tờ giấy A4 - Cho HS thực theo yêu cầu BT, - Gọi HS chia sẻ kết - Khuyến khích HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: YEN KNS LOP 5 bai 1, 2, 3 , YEN KNS LOP 5 bai 1, 2, 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay