TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC word

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

NHẮC BẠN ! LN GHI NHỚ KHI THAO TÁC VỚI BẢNG, BIỂU WORD (Đây là kinh nghiệm thơi nhé? Nếu bạn có cách làm hay nhanh chia s ẻ nhé? ) I KẺ BẢNG, BIỂU CÓ CỘT VÀ HÀNG BẰNG NHAU (sau muốn chỉnh số cột ta làm sau) : Bước 1: Tại bảng, biểu cần điều chỉnh kích thước, click vào biểu tượng mũi tên phía bên trái bảng, để chọn tồn bảng Sau click chuột phải để xuất tùy ch ọn cho b ảng ( HÌNH 1) Ở điều chỉnh kích thước bảng gồm tùy chọn: * Distribute Rows Evenly: Chỉnh chiều cao dòng * Distribute Columns Evenly: Chỉnh chiều rộng cột 2) HÌNH Bước 2: Chúng ta điều chỉnh độ rộng “CỘT” nhau, ta chọn > Distribute Columns Evenly (HÌNH HÌNH HÌNH > Kết độ rộng “CỘT” nhau, chiều cao “HÀNG” lệch (HÌNH 3): Các bạn thao tác Hình > chọn: Distribute Rows Evenly (HÌNH 4) > Như hàng cao (HÌNH 5) HÌNH HÌNH VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ 01 BẢNG, BIỂU CÓ HÀNG VÀ CỘT BẰNG NHAU NHÉ ? Lưu ý Các bạn luôn để thị Ruler để ý kích thước Ruler để kích (click) vào điều chỉnh cho chữ, số ô đẹp mắt ? II CO, GIÃN CHI TIẾT KÍCH THƯỚC TRONG CỘT (TINH CHỈNH): Các bạn đẻ ý đến khoanh tròn (HÌNH KHOANH TRỊN BÊN DƯỚI) đánh dấu có hiển thị vị trí khác nhau: Dòng kẻ phân cách “CỘT” hình tam giác “CHIỀU RỘNG” “Ơ” tồn “CỘT” Thường ta kẻ Bảng, Biểu để sẵn rồi, ta chỉnh rộng thêm “Ơ” tồn “CỘT” cần chỉnh ta kích (click) chuột vào hình tam giác ; bạn kéo ra, vào bên > mở rộng “Ô”, “CỘT” cho chữ số “Ơ” “CỘT” khơng bị xuống dòng (vừa với dòng) “Ơ” “CỘT” (CỊN NỮA !) CHúC CáC BạN NGàY ĐầU TUầN VUI Vẻ Và LàM VIệC Có HIệU QUả CAO !
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC word, TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay