TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC VIET 1 2

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

TRƯỜNG TH HỒ VĂN CƯỜNG HỌ VÀ TÊN: ……………………………………… LỚP: MỘT NGÀY THI:……… / 05 / 2018 GIÁM THỊ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ : CUỐI NĂM HỌC 2017 2018 MÔN TIẾNG VIỆT ( VIẾT )LỚP ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ĐIỂM GIÁM KHẢO GIÁM KHẢO NHẬN XÉT: A Viết tả ( nhìn bảng): ……/7 điểm B B.Làm tập: ……/ điểm Điền vào chỗ trống: c hay k: - Bà dạy em làm bánh ……uốn - Bé giúp bà xâu ……im Điền chữ thiếu để hoàn chỉnh đoạn văn: ( vòm, sồi, thẫm, khẽ ) Bây tháng sáu Mới sau có tháng, già thay đổi hẳn, tỏa rộng thành xum xuê xanh tốt .màu, say sưa ngây ngất, .đung đưa nắng chiều HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾNG VIỆT LỚP 1/2 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA: A- Viết tả:( nhìn bảng): 15 phút Giáo viên chép tồn lên bảng , Gv đọc cho học sinh nghe, học sinh đọc đồng thanh, thầm nhìn chép (15 phút) Gv đọc chậm cho học sinh rà soát lỗi lời chào chào mẹ vườn cháu chào bà ông làm việc gác cháu lên: “chào ông !” lời chào thân thương làm mát ruột nhà B Làm tập: ( 15 phút): Gv đọc yêu cầu câu, học sinh làm tập thời gian 15 phút ĐÁNH GIÁ: A/ Viết tả: điểm - - Học sinh chép tả : điểm Học sinh viết sai lẫn ( phụ âm đầu, vần, dấu thanh) trừ 0,5 điểm / lỗi Trừ tối đa điểm Những điểm giống lặp lại trừ điểm lần Viết dấu câu tả: dấu (:,“ ”, !, ): điểm • Thiếu 1-2 dấu câu trừ 0,5 điểm, • Thiếu 3-4 dấu trừ điểm Viết trình bày theo mẫu: 0,5 điểm, cỡ chữ: 0,5 điểm B/ Làm tập: điểm: Mỗi chỗ trống HS điền tả 0,5điểm 1/ -Bà dạy em làm bánh -Bé giúp bà xâu kim 2/ Bây tháng sáu Mới sau có tháng, sồi già thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm xum xuê xanh tốt thẫm màu, say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa nắng chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC VIET 1 2 , TÀI LIỆU ÔN THI TIỂU HỌC VIET 1 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay