TOÁN TIỂU HỌC Them bot trong phep cong tru hai so

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

THÊM BỚT TRONG PHÉP TOÁN CỘNGTRỪ HAI SỐ Bài 1: Tổng hai số hạng 216, thêm vào số hạng 17 đơn vị tổng bao nhiêu? Bài 2: Tổng hai số hạng 321, thêm số hạng thứ 19 đơn vị số hạng thứ hai 21 đơn vị tổng bao nhiêu? Bài 3: Tổng hai số 524, thêm số hạng thứ 18 đơn vị bớt số hạng thứ hai 13 đơn vị tổng ? Bài 4: Tổng hai số 639, bớt số hạng thứ 15 đơn vị thêm số hạng thứ hai 19 đơn vị tổng bao nhiêu? Bài 5: Tổng hai số 736, thêm số hạng thứ 21 đơn vị bớt số hạng thứ hai 32 đơn vị tổng bao nhiêu? Bài 6: Hiệu hai số 185, số bị trừ số trừ thêm 16 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 7: Hiệu hai số 195, số bị trừ thêm 18 đơn vị số trừ thêm 15 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 8: Hiệu hai số 273, số bị trừ thêm 14 đơn vị số trừ thêm 19 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 9: Hiệu hai số 436, thêm số bị trừ 25 đơn vị bớt số trừ 25 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 10: Hiệu hai số 538, thêm số bị trừ 12 đơn vị bớt số trừ đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 11: Hiệu hai số 367, bớt số bị trừ 26 đơn vị thêm số trừ 19 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 12: Hiệu hai số 2018 Nếu thêm vào số bị trừ 18 đơn vị thêm vào số trừ 28 đơn vị hiệu hai số bao nhiêu? Bài 13: Hiệu hai số 2007 Nếu bớt số bị trừ 29 đơn vị bớt số trừ 25 đơn vị hiệu hai số bao nhiêu? Bài 14: Hiệu hai số 2016, bớt số bị trừ 17 đơn vị thêm vào số trừ 17 đơn vị hiệu bao nhiêu? Bài 15: Hiệu hai số 16, thêm vào số bị trừ 16 đơn vị bớt số trừ 16 đơn vị hiệu bao nhiêu? CAO NGỌC TOẢN (GV THPT Tam Giang, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN TIỂU HỌC Them bot trong phep cong tru hai so , TOÁN TIỂU HỌC Them bot trong phep cong tru hai so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay