GIÁO ÁN TIỂU HỌC Tuan 1 sáng chuẩn

28 8 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

Trường Tiểu học Phú Lương I TUẦN Kế hoạch dạy buổi Thứ hai ngày tháng năm 2018 TỐN Tiết 1: ƠN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ (Trang 3) I MỤC TIÊU: Sau học, học sinh hiểu nắm được: Kiến thức: Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác việt số tự nhiên dạng phần số Kĩ năng: Đọc, viết phân số; biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phần số Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: đồ dùng môn học - HS chuẩn bị đồ dùng môn học B Bài mới: Giới thiệu - HS lắng nghe Nội dung 2.1 HD ôn tập khái niệm ban đầu phân số - GV treo miếng bìa I (biểu diễn phân số ) nói : Đã tô màu phần băng giấy ? -Yêu cầu HS giải thích ? - Mời HS lên bảng đọc viết phân số thể phần đựơc tô màu băng giấy HS lớp viết vào giấy nháp - HD tương tự với hình lại - GV viết lên bảng phân số: 40 ; ; ; Sau yêu cầu HS đọc 10 100 2.2 HD ôn tập cách viết thương STN , viết STN dạng P/S a)Viết thương STN dạng P/S - GV viết lên bảng phép chia sau 1: ; 4:10 ; 9:2 - Yêu cầu : Em viết thương phép chia dạng phân số - HS nhận xét - GV nhận xét Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C - Đã tô màu băng giấy - Băng giấy chia thành phần nhau, tô màu phần Vậy băng giấy - HS viết đọc đọc hai phần ba tơ màu - HS quan sát hình , tìm phân số thể phần tơ màu hình Sau đọc viết phân số - HS đọc lại phân số - HS lên bảng thực : = ;4 : 10 = ;9 : = 10 - Nhận xét - HS nêu Trường Tiểu học Phú Lương I - GV hỏi : coi thương phép chia ? - Hỏi tương tự với phép chia lại - Khi dùng phân số để viết kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác phân số có dạng ? => Thương STN viết dạng P/S có tử số số bị chia mẫu số số chia phép chia b)Viết STN dạng P/S - GV viết lên bảng số tự nhiên 5, 12, 2001 nêu yêu cầu : viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số - Khi muốn viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số ta làm ? - Em hãy5 giải thích 5số tự nhiên có1thể viết thành phân số1có tử số số mẫu số Giải thích VD => Mọi số tự nhiên viết thành phân số có3 mẫu 8số = đề ;1 = ; - Nêu vấn : tìm cách viết thành phân số ? - viết thành phân số nào? - Em giải thích viết thành phân số có tử số mẫu số ? Giải thích VD - Hãy tìm cách viết thành phân số Kế hoạch dạy buổi Là thương phép chia :10 10 Là thương phép chia : 2 - Phân số kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác có tử số số bị chia mẫu số số chia phép chia - Cả lớp làm vào giấy nháp 1HS lên bảng làm : = ;12 = - HS nhận xét - Ta lấy tử số số tự nhiên mẫu số - HS nêu : VD : = Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C ta có = : = - HS lên bảng viết phân số VD : - viết thành phân số có tử số mẫu số - HS tự nêu : VD = 3 Ta có = : = 3 Ta có - VD : = - Có thể viết thành phân số nào? 2.3 Luyện tập Bài 1: Gọi HS đọc Y/c BT - BT yêu cầu làm ? 12 2001 ;2001 = ; 1 0 ; 0= ; 0= 19 125 - viết thành phân số có tử mẫu khác - HS đọc đề - HS trả lời Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Nêu cách đọc P/S - 3,4 hs đọc – nhận xét - Gọi HS đọc – nhận xét + Năm phần bảy - P/S tối giản,chưa tối giản ? ? + Hai mươi lăm phần trăm => Củng cố, khắc sâu cách đọc P/S, xác + Chín mươi mốt phần ba mươi tám, … định tử số, mẫu số P/S Bài : Gọi HS đọc Y/c BT - HS đọc đề - BT yêu cầu làm ? - HS trả lời - Nêu cách viết thương dạng P/S - HS nối tiếp làm trước lớp 75 - Cho HS làm - nhận xét : = ; 75 :100 = ; :17 = 100 17 - P/S tối giản,chưa tối giản ? ? => Củng cố, khắc sâu cách viết thương - Nhận xét, đổi chéo KT kết dạng P/S - HS đọc đề Bài : Gọi HS đọc Y/c BT - HS trả lời - BT yêu cầu làm ? - Nêu cách viết số tự nhiên sau - HS làm Nhận xét, đổi chéo KT kết dạng phân số có mẫu số 32 105 1000 - Cho HS làm - nhận xét 32 = ; 105 = ; 1000 = 1 => Củng cố, khắc sâu cách viết STN sau dạng P/S có mẫu số Bài : Gọi HS đọc Y/c BT - HS đọc đề - BT yêu cầu làm ? - HS trả lời - Cho HS làm - nhận xét - HS làm Nhận xét, đổi chéo KT - Y/c HS giải thích cách làm kết => Củng cố, khắc sâu cách viết 0, dạng P/S a) = ; b) = ; C Củng cố, dặn dò - Nhắc lại KT vừa học - HS nhắc lại ghi nhớ - Dặn HS ôn chuẩn bị sau Thứ ba ngày tháng năm 2018 TOÁN Tiết 2: ƠN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (Trang 5) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết tính chất phân số, vận dụng để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số(trường hợp đơn giản) Kĩ năng: Rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số(trường hợp đơn giản) Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I * Cá nhân: Xem trước nhà III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động GV A Kiểm tra: Nhắc lại cách viết STN dạng P/S Lấy VD B Bài mới: Giới thiệu Nội dung 2.1 HD ôn tập tính chất P/S * VD1: Viết số thích hợp vào trống 5x = 6x = 15 18 - GV nhận xét - Khi nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác ta ? * VD 2:Viết số thích hợp vào ô trống: 15 15 : = 18 18 : = - GV nhận xét Gọi HS lớp đọc - Khi chia tử số mẫu số cho số tự nhiên khác ta ? 2.2 Ứng dụng tính chất P/S a)Rút gọn P/S - Thế rút gọn phân số ? 90 - GV viết phân số lên bảng, yêu 120 cầu lớp rút gọn phân số - Khi rút gọn phân số ta áp dụng T/C ? Kế hoạch dạy buổi Hoạt động HS - HS lên bảng làm Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe - Cả lớp làm vào giấy nháp VD 5 x3 15 = = 6 x3 18 - Lưu ý : Hai ô trống phải điền STN => Khi nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác ta đựơc phân số phân số cho - 1HS lên bảng viết 15 15 : = = 18 18 : * Lưu ý : hai ô trống phải điền số => Khi chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác ta phân số phân số cho - Là tìm phân số phân số cho có tử số mẫu số bé 90 90 : 10 9:3 = = = = 120 120 : 10 12 12 : 90 90 : 30 = = ; Hoặc 120 120 : 30 - VD : - Khi chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác ta phân số phân số cho - Khi rút gọn phân số ta phải ý điều - Ta phải rút gọn đến phân số tối ? giản Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi b)Quy đồng MS P/S - Thế quy đồng mẫu số phân số ? - GV viết phân số lên bảng – Y/c HS quy đồng phân số - Nêu lại cách quy đồng mẫu số phân số ? - GVviết tiếp phân số lên 10 bảng, yêu cầu HS quy đồng mẫu số phân số - Cách quy đồng mẫu số VD có khác ? * Chú ý: Khi tìm MSC khơng thiết em phải tính tích mẫu số, nên chọn MSC số nhỏ chia hết cho mẫu số 2.3 Luyện tập : Bài 1: Gọi HS đọc Y/c BT - Đề yêu cầu làm ? - GV yêu cầu HS làm - GV nhận xét => C T/C P/S chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác ta phân số phân số cho Bài 2: Gọi HS đọc Y/c BT - Đề yêu cầu làm ? - GV yêu cầu HS làm - GV nhận xét => C T/C P/S quy đồng MS P/S - Là làm cho phân số cho có mẫu số phân số ban đầu - HS lên bảng làm Chọn MSC x = 35 , ta có : 2 x7 14 4 x5 20 = = ; = = 5 x 35 7 x5 35 - HS nêu , lớp nhận xét - Vì 10 : = Ta chọn MSC 10, ta 3x2 = = 5 x 10 Giữ nguyên 10 có : - VD1, MSC tích mẫu số phân số; VD2 MSC mẫu số phân số - Lắng nghe - HS đọc Y/c BT - HS nêu - HS lên bảng làm, lớp làm vào 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 - Cả lớp nhận xét, đổi KT - HS đọc Y/c BT - HS nêu - HS lên bảng làm, lớp làm vào MSC = 24 2×8 16 5×3 15 = = ; = = 24 8×3 24 3×8 a MSC = 12 12 1× 3 7 = = ; = 4×3 12 12 12 b Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi MSC = 24 5× 20 3× = = ; = = 6×4 24 8×3 24 c - Cả lớp nhận xét, đổi KT Bài 3: Tìm phân số - HS lên bảng làm lớp làm vào phân số đây: 12 12 : 12 12 : Ta có: = = ; = = - Gọi học sinh lên bảng làm, lớp 30 30 : 21 21 : làm vào 20 20 : 40 40 : 20 = = ; = = - GV nhận xét 35 35 : 100 100 : 20 C Củng cố, dặn dò 12 40 12 20 Vậy: = = ; = = 30 100 21 35 - HS nêu lại tính chất phân - HS nêu số, cách rút gọn phân số quy đồng mẫu số - Lắng nghe - GV tổng kết tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau TẬP ĐỌC Tiết 1: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH (Trang 4) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - Hiểu nội dung thư : Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn - Học thuộc lòng đoạn đoạn: Sau 80 năm …… Công học tập em.(trả lời câu hỏi 1,2,3) Kĩ năng: Đọc diễn cảm văn Thái độ: Biết ơn, kính trọng Bác Hồ, tâm học tốt II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Mở đầu - Nêu số điểm lưu ý yêu cầu - Lắng nghe tập đọc lớp 5, chuẩn bị cho học, nhằm củng cố nề nếp học tập học sinh B Bài 1.Giới thiệu : - Giới thiệu chủ điểm Việt Nam – Tổ - HS lắng nghe quốc em Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I - Y/c HS xem nói điều em thấy tranh minh họa chủ điểm: Hình ảnh bác Hồ học sinh dân tộc cờ Tổ quốc bay thành hình chữ S – gợi dáng hình đất nước ta - Giới thiệu : Trực tiếp HD luyện đọc tìm hiểu a)Luyện đọc - Có thể chia thư làm đoạn sau : Đoạn 1: Từ đầu đến Vậy em nghĩ ? Đoạn : Phần lại - Khi HS đọc, GV kết hợp : + Khen em đọc đúng, xem mẫu cho lớp noi theo; kết hợp sửa lỗi cho hs có em phát âm sai, ngắt nghỉ chưa đúng, giọng đọc không phù hợp + Lượt đọc thứ hai, giúp HS hiểu từ ngữ khó Kế hoạch dạy buổi - Quan sát trả lời - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp đọc lượt toàn - HS nối tiếp đọc đoạn HS đọc thầm phần giải từ cuối đọc ( 80 năm giời nô lệ, hồn cầu, kiến thiết, cường quốc năm châu ), giải nghĩa từ ngữ đó, đặt câu với từ đồ, hòan cầu để hiểu - Đọc diễn cảm tòan (giọng thân ái, nghĩa từ thiết tha, đầy thân ái, hi vọng, tin tưởng) - HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc toàn - HS đọc - GV đọc mẫu toàn - GV đọc b) Tìm hiểu - Đó ngày khai trường - Em đọc thầm đoạn cho biết nước Việt Nam Từ ngày khai trường ngày khai trường tháng năm 1945 có … giáo dục hồn tồn VIệt đặc biệt so với ngày khai Nam trường khác? - Từ tháng 9/1945 em HS - Em giải thích rõ câu hưởng giáo dục hoàn toàn Việt Bác Hồ “ Các em hưởng may Nam …phải đấu tranh kiên cường, hi mắn nhờ hi sinh sinh mát suốt 80 năm chống đồng bào em ”? Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I - Theo em, Bác Hồ muốn nhắc nhở HS điều đặt câu hỏi: “ Vậy em nghĩ sao?” - Đoạn ý nói gì? - Y/c HS đọc thầm đoạn TLCH - Sau cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ tồn dân gì? - HS có trách nhiệm công kiến thiết đất nước? - Trong thư, Bác Hồ khuyên mong đợi học sinh điều gì? - Đoạn thư có nội dung gì? - Nội dung bài? - GV ghi nội dung lên bảng c) Đọc diễn cảm - GV đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu cho HS - Y/c HS nêu chỗ ngắt nghỉ chỗ nhấn giọng Nhận xét sửa cữa ý kiến cho HS - Y/c HS luyện đọc diễn cảm theo cặp GV theo dõi, uốn nắn - Gọi HS thi đọc diễn cảm * Chú ý : - Giọng đọc cần thể tình cảm thân Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Kế hoạch dạy buổi TDP đô hộ - Bác nhắc em HS cần phải nhớ tới hi sinh xương máu đồng bào … Các em phải xác định nhiệm vụ HT => Nét khác biệt ngày khai giảng tháng năm 1945 - Lớp đọc thầm đoạn - Sau cách mạng tháng Tám, toàn dân ta phải xây dựng lại đồ … nước ta theo kịp nước khác toàn cầu - HS phải cố gắng, siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nước làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với cường quốc năm châu - Bác Hồ khuyên học sinh chăm học… nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp, sánh vai với cường quốc năm châu => Nhiệm vụ toàn DT HS công kiến thiết đất nước => Qua thư, Bác Hồ khuyên em học sinh chăm học, nghe thày, yêu bạn, kế tục nghiệp cha ông để xây dựng đất nước mạnh giàu - HS lắng nghe nhắc lại - Theo dõi, dùng bút chì gạch chân từ cần nhấn giọng, xác định chỗ ngắt nghỉ - HS nêu - HS luyện đọc diễn cảm đoạn thư theo cặp - Một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi ái, trìu mến niềm tin Bác vào - Nhẩm học thuộc câu văn HS– người kế tục nghiệp định HTL SGK (từ sau 80 năm cha ông giời làm nô lệ đến nhờ phần lớn - Hướng dẫn HS đọc thuộc lòng đoạn: cơng học tập em) Sau 80 năm …… Công học tập - HS thi đọc thuộc lòng em - Lắng nghe - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng - Ghi nhớ chuản bị C Củng cố , dặn dò : - Hệ thống lại kiến thức học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị Thứ tư ngày tháng năm 2018 TOÁN Tiết 3: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (Trang ) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết so sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số Biết cách xếp ba phân số theo thứ tự Kĩ năng: So sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số; cách xếp phân số theo thứ tự Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Nhắc lại tính chất P/S - HS nhắc lại - nhận xét - Nhận xét B Bài mới: Giới thiệu Nội dung 2.1 Ôn tập cách so sánh P/S - GV ghi ví dụ lên bảng yêu cầu HS thực - HS đọc ví vụ thực so sánh vào hiện: giấy nháp, em lên bảng làm + Hãy so sánh phân số sau: ; 7 - GV nhận xét HS chốt lại cách Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C - HS nhận xét bạn bảng nêu lại cách so sánh phân số mẫu số, Trường Tiểu học Phú Lương I làm: < ( < 5) 7 => Hai phân số mẫu số phân số có tử số lớn phân số lớn 3 × 12 5 × 20 = = ; = ; = 4 × 28 7 × 28 12 20 > Vì nên > 28 28 => Hai phân số khác mẫu số ta phải quy đồng mẫu số, sau so sánh hai phân số mẫu số 2.2 Luyện tập - Yêu cầu HS đọc tập sgk, nêu yêu cầu làm - GV chốt cách làm HS Bài 1: < ; > ; = Kế hoạch dạy buổi phân số khác mẫu số - HS lắng nghe - HS nhắc lại cách so sánh hai phân số - HS đọc tập sgk, nêu yêu cầu làm - HS lên bảng làm, lớp làm vào 6 12 15 10 < ; = ; > ; 11 11 14 17 17 2×4 3× = = = = mà 3× 12 4 × 12 12 < Bài 2: viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: - Muốn xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn , trước kết phải làm gì? - GV nhận xét < 12 - HS nhận xét, đổi chéo KT - HS lên bảng làm, lớp làm vào - Cần so sánh phân số với a) Quy đồng mẫu số phân số ta 8 x 16 5 x3 15 = = ; = = 9 x 18 6 x3 18 17 15 16 17 Giữ nguyên ta có 〈 〈 18 18 18 18 17 Vậy 〈 〈 18 b) Quy đồng mẫu số phân số ta C Củng cố, dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C 1x 4 3 x = = ; = = Giữ nguyên 2 x4 4 x2 8 Vì < < nên 〈 〈 Vậy: 〈 〈 8 8 - HS nhận xét, đổi chéo KT - Lắng nghe Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Y/c HS đọc nối tiếp đoạn nghe chỉnh sửa lỗi cho - GV đọc mẫu đoạn từ Màu lúa - HS đọc đoạn văn trước đồng đến Mái nhà phủ màu rơm lớp, lớp theo dõi bình chọn bạn vàng đọc hay - GV yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét C.Củng cố , dặn dò - Chính cách dùng từ màu +Theo em, nghệ thuật tạo nên nét đặc vàng khác tác giả sắc cuả văn gì? - Tiếp nối phát biểu + Em có biết từ màu vàng khác nữa? Đặt câu với từ em vừa tìm - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Ghi nhớ chuẩn bị - Dặn HS ôn chuẩn bị sau -LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 1: TỪ ĐỒNG NGHĨA (Trang ) I MỤC TIÊU Kiến thức : - Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống nhau; hiểu từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn (nội dung ghi nhớ) - Tìm từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 (2 số từ); đặt câu với cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu BT3 Kĩ năng: Tìm từ đồng nghĩa đặt câu với cặp từ đồng nghĩa Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Kiểm tra sách HS - Đặt sách lên bàn , kiểm tra chéo - Nhận xét chuẩn bị HS báo cáo B.Bài mới: Giới thiệu Nội dung: 2.1 Nhận xét Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Bài 1: So sánh nghĩa từ in đậm đoạn văn a, đoạn văn b (xem chúng giống hay khác nhau) - Gọi HS đọc từ ngữ in đậm Kế hoạch dạy buổi - HS đọc trước lớp yêu cầu BT (đọc toàn nội dung) Cả lớp theo dõi SGK - HS đọc từ in đậm viết sẵn bảng lớp a) xây dựng – kiến thiết b) Vàng xuộm – vàng hoe – vàng lịm - Em có nhận xét nghĩa từ - Nghĩa từ giống (cùng ngữ này? hoạt động , màu) - Gọi HS nhận xét ý kiến phát biểu - Cả lớp nhận xét - GV Chốt lại : Những từ có nghĩa giống - HS lắng nghe từ đồng nghĩa - Gọi HS nhắc lại - HS nhắc lại Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Y/c HS thay từ in đậm ví - HS thực dụ cho rút nhận xét - Những từ không thay cho - HS trả lời nhau? Vì sao? - GVnhận xét chốt lại: - Lắng nghe + Xây dựng kiến thiết thay cho nghĩa từ giống hồn tồn ( làm nên cơng trình kiến trúc , hình thành tổ chức hay chế độ trị , xã hội , kinh tế ) +Vàng xuộm , vàng hoe , vàng lịm thay cho nghĩa chúng khơng giống hoàn toàn Vàng xuộm màu vàng đậm lúa chín Vàng hoe màu vàng nhạt , tươi , ánh lên Vàng lịm màu vàng chín , gợi cảm giác * Phần ghi nhớ : - 2, HS đọc nội dung cần ghi nhớ - Yêu cầu hs đọc thuộc ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm lại 2.2 Luyện tập : Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc từ in đậm - Đọc từ in đậm có đoạn Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I đoạn văn - Y/c HS xếp từ in đậm thành nhóm đồng nghĩa - Nhận xét, chốt lại : + nước nhà – nước – non sơng + hồn cầu – năm châu Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu - GV chia nhóm, phát giấy A4 cho HS, khuyến khích HS tìm nhiều từ đồng nghĩa với từ cho - Y/c đại diện nhóm trình bày - GV lớp nhận xét, giữ lại làm tìm nhiều từ đồng nghĩa nhất, bổ sung ý kiến hs, làm phong phú thêm từ đồng nghĩa tìm VD: + Đẹp: đẹp đẽ, đèm đẹp; xinh, xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, mĩ lệ + To lớn: to, lớn, to đùng, to tướng, to kềnh, vĩ đại, khổng lồ + Học tập: học, học hành, học hỏi Bài 3: - Gọi HS đọc nêu yêu cầu tập - YC em phải đặt câu, câu chứa từ cặp từ đồng nghĩa Nếu em đặt câu có chứa đồng thời từ đồng nghĩa đáng khen VD: Cơ bé xinh, ôm tay búp bê đẹp - Y/c HS suy nghĩ làm vào - Gọi HS đọc câu vừa đặt - Nhận xét, khen Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Kế hoạch dạy buổi văn: nước nhà – nước – hồn cầu – non sơng – năm châu - Cả lớp phát biểu ý kiến - Làm vào VBT - Đọc yêu cầu tập - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm dán bảng lớp, đọc kết - Nhận xét, bổ sung - HS đọc nêu yêu cầu - Lắng nghe - HS làm vào - HS nối tiếp câu văn em đặt Cả lớp nhận xét VD : + Quang cảnh nơi thật mĩ lệ, tươi đẹp : Dòng sơng chảy hiền hòa, thơ mộng hai bên bờ cối xanh tươi + Em bắt cua to kềnh Còm Nam bắt ếch to Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi sụ + Chúng em chăm học hành Ai thích học hỏi điều hay từ bạn bè - Lắng nghe C Củng cố , dặn dò - Hệ thống lại kiến thức học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau - Ghi nhớ Thứ năm ngày tháng năm 2018 TOÁN Tiết 4: ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( Tiếp – trang ) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số có tử số Kĩ năng: So sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số có tử số Thái độ: u thích môn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - GV gọi HS lên bảng làm nhận + HS1: Quy đồng mẫu số phân số xét chữa , nêu cách qui đồng mẫu số + HS2: So sánh phân số sau: B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu yêu cầu tiết học HD làm tập sgk/7 Bài 1: a, Điền dấu , = b Đặc điểm phân số lớn 1, bé 1, - Gọi HS lên bảng làm phần a - Bài 1b, Y/c HS nêu miệng Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C 35 35 2005 2006 ; 145 175 2006 2005 - Lắng nghe - Một HS lên bảng làm, lớp làm vào 1; 1> - Nhận xét, đổi chéo KT - HS nêu: + Phân số lớn phân số có tử số lớn mẫu số + Phân số bé phân số có tử số bé mẫu số Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Y/c HS lên bảng làm phần a, lớp làm vào nháp + Phân số phân số có tử số mẫu số - HS đọc - HS lên bảng làm, lớp làm vào - Phần b, học sinh nêu miệng 2 > ; Bài 3: So sánh phân số: - Gọi HS đọc yêu cầu - Y/c HS lên bảng làm - GV nhận xét, chữa 5 < ; 11 11 > - Nhận xét, đổi chéo KT - HS nêu miệng + Khi so sánh hai phân số có tử số ta so sánh tử số với nhau: + Phân số có mẫu số lớn phân số bé + Phân số có mẫu số bé phân số lớn - Ba HS nối tiếp lên bảng làm, lớp làm vào a 3× 15 5×3 15 = = ; = = mà 4×5 20 7×3 21 15 15 > nên > 20 21 2×2 4 4 b = = ; = mà < 7×2 14 9 14 nên * Bài 4: - Gọi HS đọc toán - Bài toán cho biết gì, tốn u cầu gì? - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Nhận xét, chữa C Củng cố, dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau c < < 1; 8 > nên < - Nhận xét, đổi chéo KT - HS đọc - HS trả lời - Một HS lên bảng làm, lớp làm vào 2 1 = mà < < 6 5 Vậy em mẹ cho nhiều quýt - Lắng nghe - Ghi nhớ thực TẬP LÀM VĂN Tiết 1: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH (Trang ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Nắm cấu tạo ba phần văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết (ND Ghi nhớ) - Chỉ rõ cấu tạo ba phần Nắng trưa (mục III) Kĩ năng: Xác định ba phần: mở bài, thân bài, kết văn tả cảnh Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II.NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Kiểm tra sách - HS thực yêu cầu - Yêu cầu HS nhớ nhắc lại: Thế - HS nêu văn miêu tả? Nêu cấu tạo ba phần văn tả cối? - GV nhận xét bổ sung B Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Lắng nghe nhắc lại đầu Nội dung HD thực phần nhận xét rút ghi nhớ Bài 1: - Yêu cầu HS đọc hết mục SGK (đọc - 1HS đọc phần giải, HS yêu cầu đề bài, Hồng sơng khác đọc thầm Hương, đọc thầm phần giải nghĩa từ) - GV giao nhiệm vụ cho nhóm em: - Nhóm em hồn thành nội dung GV + Chia đoạn văn, nêu nội dung giao đoạn + Dựa vào cấu tạo ba phần văn miêu tả nội dung đoạn xác định phần mở bài, thân bài, kết văn - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ khác nhận xét – GV giúp HS sửa chữa, sung chốt lại lời giải * Bài văn chia đoạn (theo dấu hiệu đoạn văn học lớp 4) * Cấu tạo văn tả cảnh: Hoàng hôn - Mở (đoạn 1): Giới thiệu đặc điểm sơng Hương Huế lúc hồng Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Thân ( đoạn 3) Đoạn 2: Sự đổi thay sắc màu sông Hương từ lúc bắt đầu hồng đến lúc thành phố tối hẳn Đoạn 3: Hoạt động người từ lúc hồng đến lúc thành phố lên đèn - Kết (đoạn 4): Sự thức dậy Huế sau hồng - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm yêu cầu Cả lớp đọc lướt văn - Theo nhóm bàn trả lời yêu cầu GV Bài 2: - GV nêu yêu cầu tập – gọi HS đọc lại - GV giao nhiệm vụ cho nhóm bàn: + Đọc văn: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (đọc kĩ đoạn 2; 3) Tìm giống khác thứ tự miêu tả văn + Rút nhận xét cấu tạo văn tả cảnh - Nếu HS lúng túng GV hướng dẫn thêm: Đoạn Quang cảnh làng mạc ngày mùa tả vật nào? (tả vật màu vàng chúng) Tác giả tả gì? (tả thời tiết tả người) Vậy tác giả tả thứ tự phần cảnh Bài văn: Hồng sơng Hương thứ tự miêu tả có khác? (tả thay đổi màu sắc sơng Hương theo thời gian) Vậy tác giả tả thay đổi cảnh theo thời gian - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ khác nhận xét sung – GV giúp HS sửa chữa, chốt lại lời giải Khác nhau: đúng: + Bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa thứ tự tả phận cảnh: + Bài Hồng sông Hương thứ tự tả thay đổi cảnh theo thời gian Cấu tạo văn tả cảnh có phần: Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I - Gọi HS đọc phần ghi nhớ 2.2 Hướng dẫn HS làm tập: - Gọi HS đọc yêu cầu tập Nắng trưa - Yêu cầu HS làm vào nháp - GV theo dõi nhắc nhở cách làm tương tự bài:Hồng sơng Hương) - u cầu HS trình bày kết quả, lớp nhận xét GV chốt lại lời giải dán lên bảng tờ giấy có nội dung sau: Kế hoạch dạy buổi Mở bài: Giới thiệu bao quát cảnh tả Thân bài: tả phần cảnh thay đổi cảnh theo thời gian Kết bài: Nêu nhận xét cảm nghĩ người viết - HS đọc ghi nhớ - HS đọc - HS trao đổi với bạn làm vào nháp - HS trình bày kết quả, lớp nhận xét + Bài văn gồm phần: Phần mở bài( câu đầu): Lời nhận xét chung nắng trưa Phần thân bài: Tả cảnh nắng trưa, gồm đoạn Đoạn 2: Từ: Buổi trưa … lên mãi: Cảnh trưa dội Đoạn 2: …khép lại: Nắng trưa tiếng võng câu hát ru em Đoạn 3: … lặng im: Muôn vật nắng Đoạn 4: tiếp theo…chưa xong: Hình ảnh người mẹ nắng trưa Kết bài: (kết mở rộng): tình thương yêu mẹ - HS nhắc lại nội dung ghi nhớ C Củng cố, dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TOÁN Tiết 5: PHÂN SỐ THẬP PHÂN (Trang I MỤC TIÊU Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C ) Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi 1 Kiến thức: Biết đọc viết phân số thập phân Biết có số phân số viết thành phân số thập phân biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân Kĩ năng: Đọc viết phân số thập phân Chuyển P/S thành phân số thập phân Thái độ: Yêu thích môn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra : - GV gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm 11 11 - GV nhận xét + HS1: So sánh phân số: B Bài Giới thiệu + HS2: Phân số lớn hơn? - Trong tiết học tuần em tìm - Lắng nghe hiểu phân số thập phân - HS đọc phân số Nội dung 2.1 Giới thiệu phân số thập phân - GV viết lên bảng phân số ; ; yêu cầu HS đọc 10 100 1000 - Các em có nhận xét mẫu số phân số ? - Giới thiệu : Các phân số có mẫu số 10, 100, 1000 gọi phân số thập phân - Hãy tìm phân số thập phân phân số ? - Em làm để tìm phân số thập phân với P/S cho ? 10 + Các phân số có mẫu số 10, 100, + Mẫu số phân số chia hết cho 10 - HS làm : 3x2 = = 5 x 10 - HS nêu cách làm VD : Ta nhận thấy x = 10, ta nhân tử số mẫu số phân số với phân số -Tương tự với phân số 20 ; 125 *Kết luận : + Có số phân số viết thành phân số thập phân Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C phân số 10 thập phân phân số cho 7 x 25 175 = = 4 x 25 100 20 20 x8 160 = = 125 125 x8 1000 Trường Tiểu học Phú Lương I + Khi muốn chuyển phân số thành phân số thập phân, ta tìm số nhân với mẫu số để có 10,100,1000 lấy tử số mẫu số nhân với số để phân số thập phân ( có ta rút gọn phân số cho thành phân số thập phân ) 2.2.Luyện tập Bài - Gọi HS nêu yc - GV viết phân số thập phân lên bảng yêu cầu HS đọc Bài - Gọi HS đọc yc - GV đọc HS viết - Nhận xét, chữa Bài - GV cho HS đọc phân số, sau nêu rõ phân số thập phân - Trong phân số lại, phân số viết thành phân số thập phân ? Bài 4: Viết số thích hợp vào trống: - Y/c HS làm - Nhận xét, chữa C Củng cố , dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau Kế hoạch dạy buổi - HS lắng nghe nhắc lại - HS nêu - HS đọc nối tiếp 21 625 2005 ; ; ; 10 100 1000 1000000 - HS đọc yêu cầu - Một em lên bảng viết, lớp viết vào 20 475 ; ; ; 10 100 1000 1000000 - HS đọc nêu : Phân số 17 ; 10 1000 phân số thập phân - Phân số 69 viết thành phân số 2000 thập phân : 69 69 x5 345 = = 2000 2000 x5 10000 - HS làm 7 x5 35 = = 2 x5 10 6:3 = = c) 30 30 : 10 a) 3x 25 75 = = 4 x 25 100 64 64 : 8 = = d) 800 800 : 100 c) - Lắng nghe - Chuẩn bị - LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA (Trang I MỤC TIÊU Kiến thức: Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C ) Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 màu tập 1) đặt câu với từ tìm BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa từ ngữ học - Chọn từ thích hợp để hồn chỉnh văn (BT3) Kĩ năng: Tìm hiểu nghĩa cac từ đồng nghĩa Thái độ: u thích mơn học, hăng hái phát biểu II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Gọi HS trả lời câu hỏi : - HS trả lời - nhận xét + Thế từ đồng nghĩa ? Thế từ đồng nghĩa hoàn toàn ? Thế từ đồng nghĩa khơng hồn tồn ? Cho VD - Nhận xét B Bài mới: Giới thiệu Luyện tập Bài 1: - GV yêu HS đọc xác định yêu cầu - HS đọc xác định yêu cầu tập tập - HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng - GV phát phiếu tập, yêu cầu HS nghĩa với từ màu sắc cho thảo luận theo nhóm đơi trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho - Yêu cầu đại diện nhóm dán kết - Đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp lên bảng lớp Lớp nhận xét nhận xét sửa sai sửa sai * Từ đồng nghĩa với từ chỉ: - GV nhận xét a) Màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh lơ,… b) Màu đỏ: đỏ bừng, đỏ choé, đỏ chói, đỏ rực,… c) Màu trắng: trắng tinh, trắng tốt, trắng muốt, … Bài 2: d) Màu đen: đen sì, đen láy, đen đen,… - GV yêu HS đọc tập xác định - HS đọc tập xác định yêu cầu Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi yêu cầu tập tập - Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, - HS làm vào bảng lớp (đặt câu có từ tìm tập 1) - GV mời dãy nối tiếp trò - Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức chơi tiếp sức em đọc nhanh câu em đọc nhanh câu đặt với đặt với từ nghĩa từ nghĩa vừa tìm Dãy vừa tìm được, dãy thắng dãy khác nghe nhận xét đặt nhiều câu - Yêu cầu HS nhận xét bảng - HS nhận xét bảng ( có từ vừa (có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết câu, cách viết hoa) hoa) Bài 3: - Y/c HS đọc tập đoạn: Cá hồi - HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá vượt thác hồi vượt thác - GV phát phiếu tập cho HS, yêu - HS theo nhóm em, dựa vào SGK cầu HS làm theo nhóm đơi, dựa vào chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để SGK chọn từ thích hợp điền vào trống em lên bảng làm bảng phụ chỗ GV để trống - HS nhận xét bảng, đối chiếu - Yêu cầu HS nhận xét bảng, sửa sai đối chiếu sửa sai GV Suốt đêm thác réo điên cuồng Mặt trời u cầu HS nêu lí lại chọn từ vừa nhơ lên Dòng thác óng ánh sáng rực mà không chọn từ nắng Tiếng nước xối gầm vang Đậu - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn chân bên thác, chúng chưa kịp hoànn chỉnh chờ chống qua, lại hối lên - Yêu cầu HS sai, sửa lại theo lời đường giải đúng: - HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh C.Củng cố , dặn dò - Hệ thống lại kiến thức học - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau -TẬP LÀM VĂN Tiết 2: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (Trang ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi - Nêu nhận xét cách miêu tả cảnh vật Buổi sớm cánh đồng (BT1) - Lập dàn ý văn tả cảnh buổi ngày (BT2) Kĩ năng: Lập dàn ý văn tả cảnh Thái độ: GD học sinh lòng u thích cảnh vật xung quanh say mê sáng tạo II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời câu hỏi + Hãy trình bày cấu tạo văn - Học sinh nhắc lại kiến thức cần ghi tả cảnh? nhớ + Phân tích cấu tạo Nắng trưa - HS đọc - Nhận xét B Bài mới: Giới thiệu Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Thảo luận nhóm - HS đọc lại yêu cầu đề HS đọc thầm đoạn văn “Buổi sớm cánh đồng “ + Tác giả tả vật buổi - Tả cánh đồng buổi sớm :vòm trời, sớm mùa thu ? giọt mưa, gánh rau , … + Tác giả quan sát cảnh vật - Bằng cảm giác da( xúc giác), giác quan ? mắt ( thị giác ) + Tìm chi tiết thể quan sát tinh - HS tìm chi tiết tế tác giả ? Tại em thích chi tiết ?  Giáo viên chốt lại Bài 2: - HS đọc yêu cầu đề - Hoạt động cá nhân - HS giới thiệu tranh vẽ cảnh - Gọi HS đọc yêu cầu đề vườn cây, công viên, nương rẫy - Gọi HS giới thiệu tranh vẽ - HS ghi chép lại kết quan sát (ý) cảnh vườn cây, công viên, nương rẫy - HS nối tiếp trình bày - GV nhận xét - Lớp đánh giá tự sửa lại dàn ý C Củng cố, dặn dò - Hệ thống lại kiến thức học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I Kế hoạch dạy buổi -CHÍNH TẢ (nghe – viết) Tiết 1: VIỆT NAM THÂN YÊU (Trang ) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe viết tả; khơng mắc q lỗi bài; trình bày hình thức thơ lục bát - Tìm tiếng thích hợp với trống theo yêu cầu tập(BT2); thực BT3 Kĩ năng: Viết xác tả Thái độ: giáo dục ý thức giữ gìn VSCĐ II NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH * Cá nhân: Xem trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Kiểm tra chuẩn bị đồ dung hs - Kiểm tra ĐDHT HS B Bài Giới thiệu : - HS lắng nghe HD nghe –viết a) Tìm hiểu nội dung viết - Gọi HS đọc , lớp theo dõi - 1HS đọc , lớp theo dõi TLCH TLCH - HS nhận xét + Những hình ảnh cho ta thấy nước ta có nhiều cảnh đẹp? + Qua thơ cho thấy người Việt Nam nào? b) HD viết từ khó - Gọi HS nêu từ ngữ khó, dễ lẫn - HS nêu từ ngữ khó, dễ lẫn viết viết tả tả - HS đọc luyện viết - HS luyện viết đọc lại * HD cách trình bày thơ - HS nêu cách trình bày thơ - GV hướng dẫn - HS nhận xét c) Viết tả - GV đọc cho HS viết - HS nghe viết tả, ý tư d) Sốt lỗi chấm ngồi viết - GV đọc , HS đổi chéo soát lỗi - HS đổi chéo soát lỗi - GV thu chấm nhận xét Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C Trường Tiểu học Phú Lương I HD làm BT Bài : - Nhắc em nhớ trống có số tiếng bắt đầu ng ngh; ô số tiếng bắt đầu g gh; ô số tiếng bắt đầu c k - Dán tờ phiếu khổ to ghi từ ngữ, cụm từ có tiếng cần điền, mời HS lên bảng thi trình bày đúng, nhanh kết làm Có thể tổ chức cho nhóm HS làm hình thức thi tiếp sức - Y/c HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh - GV lớp nhận xét chữa Bài : - Gọi HS đọc yc - GV dán tờ phiếu lên bảng, mời HS lên bảng thi làm nhanh Sau em đọc kết - Nhận xét, chữa - 2,3 HS nhắc lại Kế hoạch dạy buổi - HS nêu yêu cầu BT - 3HS lên bảng làm, lớp làm vào - HS nối tiếp đọc lại văn hoàn chỉnh - Cả lớp sửa theo lời giải đúng: ngày, ghi, ngát, ngữ, nghỉ, gái, có, ngày, kết, của, kiên, kỉ - Một HS đọc yêu cầu BT - HS lên bảng làm, lớp làm cá nhân - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải - 2,3 HS nhìn bảng, nhắc lại qui tắc viết g/gh ; ng/ngh ; c/k - Nhẩm, học thuộc qui tắc - Sửa theo lời giải (đã nêu phần chuẩn bị bài) - Lắng nghe - Yêu cầu HS học thuộc quy tắc C.Củng cố , dặn dò - Hệ thống lại kiến thức học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn chuẩn bị sau - Giáo viên: Đặng Thị Linh - Lớp 5C ... 8 x 16 5 x3 15 = = ; = = 9 x 18 6 x3 18 17 15 16 17 Giữ nguyên ta có 〈 〈 18 18 18 18 17 Vậy 〈 〈 18 b) Quy đồng mẫu số phân số ta C Củng cố, dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức học - Dặn HS ôn chuẩn. .. ; 11 11 14 17 17 2×4 3× = = = = mà 3× 12 4 × 12 12 < Bài 2: viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: - Muốn xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn , trước kết phải làm gì? - GV nhận xét < 12 ... số đây: 12 12 : 12 12 : Ta có: = = ; = = - Gọi học sinh lên bảng làm, lớp 30 30 : 21 21 : làm vào 20 20 : 40 40 : 20 = = ; = = - GV nhận xét 35 35 : 10 0 10 0 : 20 C Củng cố, dặn dò 12 40 12 20
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC Tuan 1 sáng chuẩn , GIÁO ÁN TIỂU HỌC Tuan 1 sáng chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay