GIÁO ÁN TIỂU HỌC toan 3 tuan 5

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:19

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần – Đề 1 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Mỗi dưa nặng 7kg Vậy dưa nặng là:…………………kg Khoanh tròn vào đáp án a) x + 150 = ? A 186 B 192 C 227 D 198 B 22 C 30 D 18 B 511 C 500 D 515 B 152 C 132 D 162 b) x – 27 = ? A 21 c) 34 x + 307 = ? A 551 d) 47 x – 103 = ? A 142 Điền số thích hợp vào trống Tính : a) 14 x + 443 = ………… = ………… c) 35 x – 125 = ………… = ………… Tìm x: - b) 23x + 245 = ………… = ………… d) 44 x – 144 = ………… = ………… Cung cấp tuyển tập chuyên đề luyện thi Violymic, HSG, Toán quốc tế khối – – – Hỗ trợ giải đáp Toán tiểu học Liên hệ: 0948.228.325 – Cơ Trang (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** a) x : = x ………=………… ………=………… ………=………… c) x : = 137 – 19 ………=………… ………=………… ………=………… Điền số thích hợp vào chỗ chấm b) x : = 28 - 15 ………=………… ………=………… ………=………… d) x : = x - 12 ………=………… ………=………… ………=………… a) 32kg :………kg b) 44 lít : …… lít c) 48m : ………m d) 75 phút : …… phút Một bao gạo có 54kg, lấy số gạo bao Hỏi bao lại ki-lơ-gam gạo? Tóm tắt: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bài giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - Cung cấp tuyển tập chuyên đề luyện thi Violymic, HSG, Toán quốc tế khối – – – Hỗ trợ giải đáp Toán tiểu học Liên hệ: 0948.228.325 – Cơ Trang (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần – Đề Đúng ghi Đ, sai ghi S Kết tính: 60 + là: 120 … 0… 48 … 12 … Khoanh tròn vào đáp án Lớp 3A có 48 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Hỏi lớp 3A có học sinh giỏi? A 12 học sinh B học sinh C 42 học sinh D – 40 học sinh Hãy nối phép tính có kết 15 x 6x8 21 x 60 : 90 : + 10 10 x 80 : 12 x 5x9 6x9+9 Điền số thích học vào chỗ trống a) Cho: x x = 78 - 24, giá trị x là:………………… b) Cho: x x = 132 – 120, giá trị x là:…………………… Một người có 50kg gạo, bán số gạo 5kg Hỏi người lại ki-lơ-gam gạo? Bài giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - Cung cấp tuyển tập chuyên đề luyện thi Violymic, HSG, Toán quốc tế khối – – – Hỗ trợ giải đáp Tốn tiểu học Liên hệ: 0948.228.325 – Cơ Trang (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tính : a) 73 x + 93 = ………… b) 64 x – 92 = ………… = ………… = ………… c) 24 x + 525 = ………… d) 43 x – 35 = ………… = ………… = ………… Vân có 30 tem, Vân cho em số tem Mẹ lại cho Vân thêm Hỏi Vân có tem? Bài giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Điền số thích hợp vào chỗ chấm : - Cung cấp tuyển tập chuyên đề luyện thi Violymic, HSG, Toán quốc tế khối – – – Hỗ trợ giải đáp Tốn tiểu học Liên hệ: 0948.228.325 – Cơ Trang (Zalo)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC toan 3 tuan 5 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC toan 3 tuan 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay