TOÁN 3 GK1 TH PHÚ LƯƠNG 2015 2016 (1)

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

PHỊNG GD-ĐT ĐƠNG HƯNG ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG NĂM HỌC 2015-2016 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 35 phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh vào câu trả lời Câu 1: Số gồm có trăm đơn vị số: A 909 B 99 C 990 D 999 C D 10 C 400 D 301 C số D số Câu 2: Bình tính 0: x có kết là? A B Câu 3: Số liền trước số 300 là: A 200 B 299 Câu 4: Số tròn trăm lớn 500 có tất cả: A số B số B PHẦN TỰ LUẬN Bài (2 điểm): Đặt tính tính 701 - 490 Bài (2 điểm) : Tính 211 + 569 29 x 7 x + 308 = 36 : 36 : x = Bài (1 điểm): Tìm X : a X : = 14 b X x = 36 Bài (2 điểm): Khối lớp Ba có 250 học sinh Khối lớp Hai có 225 học sinh Hỏi Khối lớp Ba có nhiều Khối lớp Hai học sinh? Bài (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ số lớn có ba chữ số số trừ 900 Đáp án đề kiểm tra học kì lớp mơn Tốn TH Phú Lương năm 2015 - 2016 A Phần trắc nghiệm Bài : (2 điểm) Khoanh phần cho 0,5 điểm Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: D B Phần tự luận Bài : (2 điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm Đ/s: 211; 780; 203; dư Bài 2: (2 điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm x + 308 = 63 + 308 (0,5điểm) = 371 36 : x = 12 x (0,5điểm) (0,5điểm) = 72 (0,5điểm) Bài 3: (1 điểm) Tìm số (0,5 điểm) X : = 14 X x = 36 X = 14 : (0,25điểm) X = 36 : (0,25điểm) X = (0,25 điểm) X = (0,25 điểm) Bài : (2 điểm) - Viết câu lời giải (0,5 điểm): - Viết phép tính (1 điểm) - Viết đáp số (0,5 điểm) Bài : (1 điểm) - Tìm số bị trừ cho 0,25 điểm - Viết câu lời giải (0,25 điểm) 250 - 225 = 25 ( học sinh) Đ/s: 25 học sinh Số bị trừ 999 Ta có phép tính: - Viết phép tính (0,25 điểm) 999 – 900 = - Viết đáp số (0,5 điểm) Đ/s :
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 GK1 TH PHÚ LƯƠNG 2015 2016 (1) , TOÁN 3 GK1 TH PHÚ LƯƠNG 2015 2016 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay