TOÁN 3 GK1 TH PHAN bội CHÂU 2017 2018

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU Họ tên:……………………… Lớp: 3… Điểm KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKI Năm học: 20172018 Mơn: Tốn Thời gian: 40 phút Lời nhận xét thầy, cô I TRẮC NGHIỆM (4đ): Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Cho số: 928; 982; 899; 988 Số lớn là: A 928 B 982 C 899 D 988 – 300 = 40 Số thích hợp để điền vào ô trống là: A 260 B 340 C 430 D 240 24 kg là: A 12 kg B kg C kg D kg Kết củ phép nhân 28 x là: A 410 B 400 C 140 D 310 Kết phép phép chia 36 : là: A B C D Cho dãy số: 9; 12; 15;…;…;…; Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 18; 21; 24 C 17; 19; 21 D 18; 20; 21 B 16; 17; 18 Độ dài đường gấp khúc ABCD là: B A 68 cm D B 86 cm 17cm 10cm C 46 cm 19cm D 76 cm A Hình bên có: C A hình chữ nhật, hình tam giác B hình chữ nhật, hình tam giác C hình chữ nhật, hình tam giác D hình chữ nhật, hình tam giác B PHẦN TỰ LUẬN: a 248 + 136 b 375 – 128 c 48 x d 51 : Bài (2đ) Đặt tính tính ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài (1đ) Tính a 84 x – 99 b 23 x + 15 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài (1đ) Tìm x a x × = 42 b 24 : x = ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài (2đ) Cơ giáo có 39 sách Sau thưởng cho bạn học sinh giỏi, số sách lại 1/3 số sách ban đầu Hỏi lại sách? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 GK1 TH PHAN bội CHÂU 2017 2018 , TOÁN 3 GK1 TH PHAN bội CHÂU 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay