TOÁN 8 đại số bài tập TUẦN 2

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

Tốn – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn PHIẾU BÀI TẬP - TOÁN TUẦN - NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ A Lý thuyết Bình phương tổng  A  B   A  2AB  B2 Bình phương hiệu  A  B   A  2AB  B2 Hiệu hai bình phương A  B2   A  B   A  B  B Bài tập Bài 1: Thực phép tính �5 � �  x� � d) �2 2x  8y   e)  2x  1   2y  a) b) �x � �  y� � c) �2 f)  3x  5y  Bài 2: Khai triển biểu thức sau 2 �x � �  4y � � a) �3 �1 � �x  y � � b) � 3x  4y   c) � � 3x  y � � � d) � �x � �  2y � � e) �2 x  2y    f) Bài 3: Viết biểu thức sau dạng bình phương tổng hiệu 2 d) 4x  4y  8xy e) 9x  12x  xy  x y  f) a) x  4x  b) 8x  16  x x2  x 1 c) Bài 4: Khai triển biểu thức sau: a) A   x  y  z  c) C   x  y  z  GIA SƯ THÀNH CÔNG - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 Tốn – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn b) B   x  y  z  d) D   x   2y  2 Bài 5: Rút gọn biểu thức sau: a) A   2x  y    y  2x  2 B  x  y  x  y   b) 2 Bài 6: Tính giá trị biểu thức a) A  x  8x  16 x  16 b) B  x  14x  49 x  27 2 c) C  x  y x  66 y  34 Bài 7: Chứng minh  x  y  z   x  y2  z2  2xy  2yz  2zx  x  y  z   x  y2  z  2xy  2zx  2zy  x  y2   z  t    xz  yt    xt  yz  2 a) b) c) d)  x  y   x  y   x  y   2y  x  y  Bài 8: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức a) A  x  3x  b) B  x  4x  d) D  4x  4x  1 E  x  9x  10 16 e) c) C  x   x f) F  4x  12x  11 Bài 9: Tính nhanh giá trị biểu thức P   22  42  62   1002    12  32  52   99  Hướng dẫn: P   22  12    42  32    62  52    1002  992  P    11   199 P 50. 33  199   5050 GIA SƯ THÀNH CÔNG - Chuyên đào tạo cung ứng Gia sư chất lượng nhà ĐT : 024.6260.0992 - 0914.757.486 ... F  4x  12x  11 Bài 9: Tính nhanh giá trị biểu thức P   22  42  62   10 02    12  32  52   99  Hướng dẫn: P   22  12    42  32    62  52    10 02  9 92  P  ...  8x  16 x  16 b) B  x  14x  49 x  27 2 c) C  x  y x  66 y  34 Bài 7: Chứng minh  x  y  z   x  y2  z2  2xy  2yz  2zx  x  y  z   x  y2  z  2xy  2zx  2zy  x  y2... Văn Quyền – 09 38. 59.66 98 – sưu tầm biên soạn b) B   x  y  z  d) D   x   2y  2 Bài 5: Rút gọn biểu thức sau: a) A   2x  y    y  2x  2 B  x  y  x  y   b) 2 Bài 6: Tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 8 đại số bài tập TUẦN 2 , TOÁN 8 đại số bài tập TUẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay