TOÁN 5 HKI PBT 06 TH VINSCHOOL TUẦN 06

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

TOÁN - HKI - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm biên soạn PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN TUẦN VINSCHOOL I Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời làm theo yêu cầu 2 Câu 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 5ha15m  m ? A 515 B 50015 m C 50015 D 75 14 C 57 D 19 7 �  � ? Câu 2: Tính 19 19 14 A 21 21 B 19 Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật vẽ đồ tỉ lệ : 500 có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm Tính diện tích mảnh vườn A 6dam B 60m C 600m D 6ha Câu 4: Một hợp tác xã dự định trồng rau diện tích 1ha 422m Người ta trồng diện tích Hỏi hợp tác xã lại mét vng đất chưa trồng rau? A 5970m B 9057m C 5790m D 7950m ; ; ; Câu 5: Viết phân số 10 40 theo thứ tự từ bé đến lớn Câu 6: Hỗn số thích hợp điền vào chỗ chấm? 2ha13m2  13 A 10 13 B 100 13 C 1000 Câu 7: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 HKI PBT 06 TH VINSCHOOL TUẦN 06 , TOÁN 5 HKI PBT 06 TH VINSCHOOL TUẦN 06

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay