Toán 1 đề ktra HK 1 TH toàn thắng 2017 2018

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

ĐỀ THI HỌC KÌ LỚP MƠN TỐN TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG 2017 A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào đáp án đúng: Câu 1: Trong số từ đến 10, số bé là: a b c 10 Câu 2: Kết phép tính + là: a b c Câu 3: Tiếp theo hình nào? a b c B.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Số ? (1 điểm) Câu 2: Tính (2 điểm) a + = ……… – = ……… b + = ……… 10 – = …… Câu 3: Tính (1 điểm) + + = ……… 10 – + = ……… Câu 4: (1 điểm) Viết số 5, 0, 2, theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………… Câu 5: Viết phép tính thích hợp vào trống: (1 điểm) a) b) Có: bút chì Cho: bút chì Còn: …… bút chì? Câu 6: Điền số dấu thích hợp để phép tính (1 điểm) 10  = ...b) Có: bút chì Cho: bút chì Còn: …… bút chì? Câu 6: Điền số dấu th ch hợp để phép tính (1 điểm) 10  =
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1 đề ktra HK 1 TH toàn thắng 2017 2018 , Toán 1 đề ktra HK 1 TH toàn thắng 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay