Toán 1 đề ktra hk 1 TH lương tài văn lâm 2017 2018

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM Trường Tiểu học Lương Tài Lớp : 1A Họ tên: Điểm BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 20172018 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 40 phút Nhận xét ……… I Phần trắc nghiệm: điểm Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Kết phép tính − = là: A B 10 C D Câu 2: Trong số: 4, 6, 2, 7, Số lớn là: A B C D Câu 3: Số thích hợp viết vào chỗ chấm + = là: A B C D Câu 4: Kết phép tính − + = là: A B 11 C D Câu 5: Có … Số nhỏ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A B C.6 D Câu 6: So sánh điền dấu thích hợp vào chỗ chấm + .10 − + Dấu cần điền vào chỗ chấm là: A < B = C > D + Câu 7: Số thích hợp viết vào chỗ chấm + − = A 10 B C D Câu 8: Hình bên có số hình tam giác là: A B C D II Phần tự luận điểm Câu 1: Tính (1 điểm) 5 + ……… + 10 - ……… …… …… Câu 2: Tính (2 điểm) + + = − + = + − = + − = Câu 3: (1 điểm) > < = + + − − Câu 4: Viết phép tính thích hợp (1 điểm) Câu 5: Số ? (1 điểm) + > + > + + + = Ý kiến phụ huynh …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Phần trắc nghiệm Mỗi câu 0,5 điểm 1A 2B 3C 4D 5A 6B 7C 8C II Phần tự luận Câu 1: Mỗi phép tính 0,25 điểm Câu 2: Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 3: Mỗi ý 0,5 điểm Câu 4: Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 5: Mỗi phần 0,5 điểm ... điểm Câu 1: Tính (1 điểm) 5 + ……… + 10 - ……… …… …… Câu 2: Tính (2 điểm) + + = − + = + − = + − = Câu 3: (1 điểm) > < = + + − − Câu 4: Viết phép tính th ch hợp (1 điểm) Câu 5: Số ? (1 điểm)... …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Phần trắc nghiệm Mỗi câu 0,5 điểm 1A 2B 3C 4D 5A 6B 7C 8C II Phần tự luận Câu 1: Mỗi phép tính 0,25 điểm Câu 2: Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 3: Mỗi ý 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1 đề ktra hk 1 TH lương tài văn lâm 2017 2018 , Toán 1 đề ktra hk 1 TH lương tài văn lâm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay