PHIẾU bài tập TUẦN 2 TOÁN 2

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

PHIẾU BÀI TẬP TUẦNTOÁN Số bị trừ - Số trừ - Hiệu Luyện tập chung Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: Tủ lạnh cao 15… Bạn An cao 13 … Bút chì dài 15… Viết số thích hợp vào trống: Số hạng Số hạng Tổng 43 60 27 56 32 53 45 Số bị trừ Số trừ 87 69 54 86 82 Hiệu Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 88 45 b) 57 24 c) 76 ……… ………… ……… ……… ………… ……… ……… ………… ……… a) Viết (theo mẫu) Chục 78 70 d) 43 23 ………… ………… ………… Đơn vị Viết số Viết số thành tổng 37 37 = 30 + 88 82 = 80 + 27 b) Tính nhẩm 60 – 10 – 30 = … 80 – 20 – 30 = … 60 – 30 = … 40 – 20 – 10 = … 90 – 50 – 30 = … 60 – 10 = …… Một mảnh vải dài 25dm, bác thợ may cắt 12dm để may áo Hỏi mảnh vải lại dài đề-xi-mét? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… a) Số? 1dm = … cm 2dm = ….cm 10cm = … dm 90cm = … dm 30cm = … dm 80cm = ….dm b) Viết số thành tổng chục đơn vị: 46 = …………… 27 = …………… 31 = ……………… 64 = …………… 44 = …………… 95 = ……………… c) Số: 87 = 80 + …… 36 = ……………… 58 = ……………… = + …… = + ……… = + …… Viết a) Số liền sau 59 là: … d) Số liền sau 99 … b) Số liền trước 89 … e) Số liền trước … c) Số lớn 74 nhỏ 76 … f) Số lớn 86 bé 89 … Lúc đầu mẹ Lan mua 35 trứng, sau mẹ mua thêm 24 trứng Hỏi mẹ Lan mua tất trứng? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… a) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Số liền trước 40 39 Số liền trước 10 11 Số liền sau 99 100 Số liền trước 80 90 b) Điền dấu > , < vào chỗ chấm: 8dm … 9dm 5dm + 3dm … 7dm 3dm … 20cm 5dm + 4dm … 90cm 7dm … 70cm 8dm – 3dm … 50cm 10 Mẹ chị hái 85 cam, mẹ hái 44 cam Hỏi chị hái cam? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ...1dm = … cm 2dm = ….cm 10cm = … dm 90cm = … dm 30cm = … dm 80cm = ….dm b) Viết số thành tổng chục đơn vị: 46 = …………… 27 = …………… 31 = ……………… 64 = …………… 44 = ……………... 74 nhỏ 76 … f) Số lớn 86 bé 89 … Lúc đầu mẹ Lan mua 35 trứng, sau mẹ mua thêm 24 trứng Hỏi mẹ Lan mua tất trứng? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... vào chỗ chấm: 8dm … 9dm 5dm + 3dm … 7dm 3dm … 20 cm 5dm + 4dm … 90cm 7dm … 70cm 8dm – 3dm … 50cm 10 Mẹ chị hái 85 cam, mẹ hái 44 cam Hỏi chị hái cam? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU bài tập TUẦN 2 TOÁN 2 , PHIẾU bài tập TUẦN 2 TOÁN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay