de toan 18 19

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:17

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KÌ I HỌC SINH: Giám thị: MƠN TỐN LỚP LỚP: NĂM HỌC 2018 - 2019 Ngày kiểm tra: Điểm Thời gian làm 40 phút Giám khảo: Nhận xét ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.PHẦN TRẮC NGHIỆM …… /3 điểm ….…/2đ Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : A Phân số phân số thập phân? 12 10 a 40 b 37 B viết dạng phân số là: 61 47 a b 78 c 10 43 c 22 d 11 47 d 40 C Diện tích hình thoi ABCD có độ dài đường chéo 70m 87m là: a 6090m2 b 12 180m2 c 314m2 d 3045m2 D Kết phép tính 370ha x 270 là: a 99 900ha ……/1đ b 9990ha c 999 000ha d 999ha Câu Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: a 70dm2 9mm2 = 700 009mm2 b 56 tạ 21dag = 5621dag c 19004m = 19hm 4m d 38 38cm2 = 10000 m2 II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ……/7 điểm ……./1đ Câu Tính: 35 × a) 12 =……………………………………………………………………… 27 b) 32 : =……………………………………………………………………… ……./1đ Câu Viết hỗn số số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) Mười chín tám phần hai mươi viết là:…………………………… b) Số gồm bảy mươi tám đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm viết là:……………… …………………………………………………………………………………………… …… …/2đ …… …/2đ Câu a) Tìm x: b) Tính giá trị biểu thức: 39 5-x = 8:( 2+4 ) ………………………………… …………………………………… ………………………………… Câu Bài tốn: …………………………………… Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48m, chiều rộng 35m a) Tính chu vi, diện tích ruộng b) Trên ruộng đó, 100m2 người ta thu hoạch 50kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc? Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……./1đ Câu Gia đình Nga tham quan miền Tây trải nghiệm hoạt động xuồng ba Chiếc xuồng chở tối đa tạ Gia đình Nga gồm người với cân nặng sau: Nga nặng 32kg, em Nga nặng 20kg, ba Nga nặng 70kg mẹ Nga nặng 46kg Theo em, gia đình Nga ngồi xuồng khơng? Vì sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ I MƠN TỐN LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (2 điểm): Câu A B C D Đáp c b d a án HS khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm (0,5 x = 2đ) Đúng ghi đ; sai ghi s ( điểm ) HS điền đúng ô 0,5 điểm a đ ; b s ; c s ; d đ II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7 điểm) Tính ( điểm) Học sinh tính đúng mỡi phép tính đạt 0,5 điểm (0,5 x =1đ ) 35 35 × × a) 12 = 12 × = 27 b) 32 : = 32 x 27 = 12 Trường hợp HS không rút gọn đến tối giản kết quả, phép tính điểm HS làm đúng mỗi câu 0,5 điểm (0,5x2=1đ) a) Mười chín tám phần hai mươi viết là: 19 20 b) Số gồm bảy mươi tám đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm viết là: 78,36 a) Tìm x: ( điểm) b) Tính giá trị biểu thức (1 điềm) 39 5-x = 8:( 2+4 ) 39 x = 5- x = (0,5đ) (0,5đ) =8:4 (0,5đ) Trường hợp HS sai bước 1, = (0,5đ) Trường hợp HS không tối giản điểm bước 0,5đ Trường hợp HS sai bước 1, điểm Bài toán ( điểm) Bài giải Chu vi ruộng hình chữ nhật là: (48 + 35) x = 166 (m) (0,5đ) Diện tích ruộng hình chữ nhật : 48 x 35 = 1680 (m2) (0,5đ) Cả ruộng thu hoạch (1680 x 50 ) : 100 = 840 (kg thóc) (0,5đ) Đổi: 840kg thóc = 8,4 tạ thóc (0,5 đ) Đáp số: a) Chu vi: 166m; diện tích:1680m b) 8,4 tạ thóc Lưu ý : Thiếu sai đơn vị, đáp số trừ 0,5 điểm HS viết sai tính sai lời giải phép tính thứ trừ 0,5 điểm Học sinh lập luận xác, rõ ràng điểm - Gia đình Nga khơng lên xuồng (0,5 đ) - Vì tổng cân nặng gia đình Nga là: 32kg + 20kg + 46kg + 70kg = 168kg Trong xuồng chở khối lượng tối đa tạ = 100kg
- Xem thêm -

Xem thêm: de toan 18 19 , de toan 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay