CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (DS l2)

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:17

NS: 16/08/2018 Thứ sáu, ngày 24 tháng 08 năm 2018 TIẾT: Cùng em hoạt động trải nghiệm PPCT: 1-4 CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI CỦA EM I MỤC TIÊU - HS nêu giới em em với mối quan hệ em với giới xung quanh HS biết giới em em tuổi Giới thiệu sưu tập “Thế giới tôi” - HS trải nghiệm việc điều tra đặc điểm thể chất nay, điều em thích - Nâng cao nhận thức thân việc giữ gìn giới em II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bài a Giới thiệu - GV giới thiệu nội dung Cùng em hoạt - HS lắng nghe động trải nghiệmở lớp - GV giới thiệu - HS lắng nghe b Các hoạt động E1: Lôi - GV cho HS coi đoạn clip hình ảnh - HS coi clip gia đình yêu cầu HS: Em nhớ lại, nghĩ - HS ghi thông tin thân người gia đình, điều theo yêu cầu BT, sau chia sẻ với bạn gắn bó với em Sau quan sát mình, bàn đặc điểm ngoại hình, sở nhớ lại viết thêm khám phá thú vị thích, sở trường…của thân thân E2: Khám phá * Hoạt động 1: Khám phá giới em phát triển (HĐTT-Tuần 1-HĐ2) - Yêu cầu HS thảo luận nhóm thực - HS thảo luận nhóm 4, thực yêu cầu đến tập Bài 1: Đặc điểm thể chất - GV đặt số câu hỏi để HS thực - HS nêu nhận xét người BT như: Em có thường xuyên cân đo gắn bó với em cảm xúc, mong chiều cao, cân nặng không? Lần gần muốn em người gia đình nào? Em thấy ngoại hình có - HS ghi vở: bật điểm khiến em thích, vui - Trình bày kết ghi hay ấn tượng ngoại hình em? Sau - Vài HS nêu: cho HS điền vào bảng sau: + Chiều cao : …… + Chiều cao :… + Cân nặng: …… + Cân nặng :… + Những đặc điểm ngoại hình: …… + Những đặc điểm ngoại hình em :… Bài 2: Những điều mà em yêu thích - Gọi HS nêu ghi vào - HS ghi - Vài HS nêu: + Một vài việc em yêu thích thường làm + Một vài việc em u thích thường làm ngồi học :… hoc: … (chơi với bạn, xem tivi, vẽ tranh, đá cầu, …) + Những môn học/hoạt động em u thích:… + Những mơn học, hoạt động em yêu thích: … (vẽ, đọc sách, …) + Tên số đồ vật, vật em yêu thích:… + Tên số đồ vật, vật em yêu thích: + Tên sách em đọc thích … (gấu bơng, xe tự động, cún con, …) nhất:… + Tên số phim em xem thích nhất: … + Trong số địa điểm mà em đến, em thích địa điểm nào? Ngồi ra, em mơ ước đến địa điểm khác? - GV đặt số câu hỏi thêm để hiểu trải nghiệm em như: Tại em lại thích mơn học/hoạt động/đồ vật/con vật/cuốn sách/bộ phim đó? Em du lịch đâu? Đi với ai? Em thích địa điểm nào? Tại sao? Ngồi ra, Em ước mơ tới đâu nữa? Tại em lại thích tới đó? Em nghĩ em thực ước mơ cách nào? Bài 3: Khả em - Yêu cầu HS đọc tô màu môn học, - HS đọc tô màu mơn học, hoạt hoạt động mà em làm động mà em làm - Hãy khoanh tròn khả em thấy quan - Khoanh tròn khả em thấy quan trọng hoạt động, môn học trọng hoạt động, môn học mà em tô màu mà em tơ màu - GV định hướng HS làm yêu cầu cách đặt số câu hỏi : Trong môn học hoạt động em thấy làm điều ? Lĩnh vực em thích thực tốt nhất? Bài 4: Cảm xúc em - GV khuyến khích HS chia sẻ cách vẽ - HS ghi hình, viết lời Quan tâm chia sẻ - Trình bày kết ghi với trải nghiệm HS thông qua - Vài HS nêu số câu hỏi cá nhân: Điều xảy trường/ở nhà khiến em buồn/vui? + Ở trường ……………… + Ở nhà ………………… Bài 5: Tính cách em - GV định hướng HS câu hỏi - HS ghi như: Bạn bè, thầy cô, người thân thường - Trình bày kết ghi nhận xét em người nào? Em thấy có - Vài HS nêu hay khơng? - Sau u cầu HS đánh dấu X vào tính cách em thấy phù hợp với em Bài 6: Những người quan trọng em - Hướng dẫn HS nhớ lại trình bày - Đối với ý (b, c, d) HS trình bày giấy rời Bài 7: Những mong muốn em - GV cho HS ghi tên mong muốn thăm theo chủ đề “Học tập - Sức khỏe - Gia đình” Mỗi chủ đề hướng dẫn HS ghi mong muốn tốt đẹp mà muốn đạt GV thu lại dung hình thức bốc thăm cho HS trình bày - GV nhận xét, chốt: Thế giới người, trước hết thân người, bao gồm đặc điểm ngoại hình tính cách (sở thích, sở trường, ước mơ, hồi bão, hiểu biết ) Những điều ln gắn bó mật thiết với mối quan hệ quanh em người thân, bạn bè, thầy cô… E3: Thực hành * Hoạt động 2: Thế giới em phát triển (HĐTT-Tuần 2-HĐ2) - Gọi HS đọc yêu cầu câu câu (Mục B) - Phát giấy hướng dẫn HS trình bày giấy GV giúp đỡ HS kịp thời để hồn thành tác phẩm - Khuyến khích HS trình bày đẹp mắt, khoa học, biết lựa chọn thông tin… - GV quan sát, giúp đỡ HS kịp thời - Tuyên dương HS có sản phẩm phong phú tư liệu, hình ảnh/nội dung hay/trình bày khoa học… - Yêu cầu HS quan sát kĩ sản phẩm mình, GV hỏi: + Thế giới em có thay đổi theo thời gian khơng?  Có Khơng + Thế giới em lớn dần lên (phát triển, phong phú, nhiều điều, nhiều khả năng,…) hay nhỏ dần ?  Nhỏ  Lớn lên + Những giúp em để làm cho giới em phát triển ? Hãy trân trọng viết tên người trái tim biết ơn em + Em làm để giới em tươi đẹp ? - GV nhận xét * Hoạt động 3: Bộ sưu tập “Thế giới - Vài HS nêu - HS nhớ lại trình bày - HS ghi tên mong muốn thăm theo chủ đề “Học tập - Sức khỏe - Gia đình” - Đọc yêu cầu - Tiến hành thực tác phẩm từ tư liệu chuẩn bị - Lắng nghe - HS trả lời: + Có + Lớn lên + Bố me, thầy cô, bạn bè, người xung quanh… + Chăm học tập Rèn luyện sức khỏe Yêu thương người Đoàn kết với bạn Ăn uống điều độ Vui chơi lành mạnh… tôi” (HĐTT-Tuần 2-HĐ2) - Yêu cầu HS tiếp tục trang trí để hồn thiện sưu tập “Thế giới tôi” GV hướng dẫn: + Trang bìa: Nên chọn biểu tượng ý nghĩa tích cực cần trang trí độc đáo + Trang nội dung: Tập hợp trang TG em làm Có thêm trang ghi “Mong muốn em” từ mong muốn mà em trình bày tiết Ở trang em trình bày (viết/vẽ/trang trí) theo ý tưởng + Trang cuối: Em làm trang kết thúc thật đặc biệt cho sưu tập Có thể gắn hình trái tim biết ơn viết tên người em muốn bày tỏ - Sau HS hoàn thành xong tác phẩm GV yêu cầu HS ghi lại cảm nhận giấy A4 E4: Mở rộng * Hoạt động 4: Giới thiệu sưu tập “Thế giới tôi”(HĐTT-Tuần 3-HĐ2) - GV yêu cầu HS làm BT1, 2, Bài 1: Trình bày sản phẩm - HS thực theo nhóm - Yêu cầu HS đọc phụ lục Cách trình bày hay - Tiến hành giới thiệu Bộ sưu tập với thành viên lại nhóm - Quan sát, tương tác với HS - Tuyên dương Nhóm/cá nhân làm việc hiệu - Chọn vài HS có thuyết hay, hấp dẫn cho trình bày trước lớp - Nhận xét, tuyên dương Bài 2: Nêu cảm nghĩ - GV hỏi: Em cảm thấy trước, sau giới thiệu sản phầm? - GV yêu cầu HS chọn điều mong muốn 7, phần A cho biết: Em nêu việc cụ thể cần làm để đạt mong muốn đó? - Yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm đơi - GV nhận xét, chốt - GV phát Phiếu Đánh Giá (Mục D) - Tổ chức cho HS đánh giá buổi trình bày - GV hướng dẫn HS mức đánh giá: Tốt, Đạt, Cần cố gắng nội dung cần đánh giá - HS lắng nghe hướng dẫn GV để thực - HS ghi cảm nhận - Đọc yêu cầu chia nhóm - HS đọc để thực - Giới thiệu Bộ sưu tập - Lắng nghe - HS thực - Lắng nghe - HS trả lời - HS suy nghĩ, trả lời - HS chia sẻ nhóm đơi - Nhận phiếu, đọc u cầu Phiếu Đánh Giá - HS lắng nghe, tiến hành đánh giá - Khuyến khích HS trung thực đánh giá - Lắng nghe để khắc phục khó khăn Tuyên dương HS có nhiều kết Tốt, động viên có biện pháp giúp đỡ em khó gặp khó khăn thuyết trình, trình bày sản phẩm… * Hoạt động 5: Để giới em tốt đẹp đáng yêu (HĐTT-Tuần 3-HĐ2) Bài 1: Chọn điều mong muốn trình bày việc cụ thể để đạt mong muốn - Yêu cầu HS chọn điều mong muốn mà - HS chọn điều mong muốn mà em em thấy quan trọng trình bày thấy quan trọng trình bày việc cụ thể để đạt mong muốn việc cụ thể để đạt mong muốn - Gọi HS trình bày - GV nhận xét Bài 2: Chia sẻ với bạn nhóm - Yêu cầu HS chia sẻ với bạn nhóm - HS chia sẻ với bạn nhóm - Nhận xét - Nhận xét E5: Đánh giá * Hoạt động 4: TH em học làm gì? (HĐTT-Tuần 4-HĐ2) - HD HS tự đánh giá - HS trình bày - Phát Phiếu Đánh Giá câu (Mục G) - HS nghe thực Tổ chức cho HS đánh giá buổi trình bày - Nhận phiếu, đọc yêu cầu Phiếu đánh giá - GV hướng dẫn HS mức đánh giá : Tốt, - HS lắng nghe, tiến hành đánh giá Đạt, Cần cố gắng, Em vui nội dung - Lắng nghe để khắc phục khó khăn cần đánh giá - Khuyến khích HS trung thực đánh giá Tuyên dương HS có nhiều kết Tốt, động viên có biện pháp giúp đỡ em khó gặp khó khăn thực nội dung Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học - HS nghe - Nhắc HS xin ý kiến phụ huynh - HS xin ý kiến phụ huynh - Chuẩn bị cho tiết học sau …………………………………………………………………………………………………… NS: 10/09/2018 Thứ sáu, ngày 21 tháng 09 năm 2018 TIẾT: Cùng em hoạt động trải nghiệm PPCT: - CHỦ ĐỀ 2: TƠI CĨ THỂ HỌC TỐT HƠN I MỤC TIÊU - HS nêu cách giúp em học tập tốt - Rèn cho HS kĩ trình bày mục tiêu em muốn đạt học tập vào cuối năm học lớp - Nâng cao nhận thức thân việc giúp em học tập tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bài a Giới thiệu - GV giới thiệu “Tơi học tốt hơn” - HS lắng nghe b Các hoạt động E1: Lôi - GV cho HS suy nghĩ việc - HS trả lời làm ngày để giúp thân học tiến bộ? - Vậy em làm nhũng việc để - HS trả lời thân ngày học tốt hơn? E2: Khám phá * Hoạt động 1: Những suy nghĩ giúp em học tập tốt (HĐTT-Tuần 5-HĐ2) Bài 1: Em chọn đánh dấu x vào ô suy nghĩ giúp em học tập tốt Em viết thêm ý khác - GV hướng dẫn HS đánh dấu x vào - HS đánh dấu x vào ý (vở trang 16) suy nghĩ giúp em học tập tốt - Cho vài HS trình bày trước lớp - HS trình bày góp ý: - Liên hệ thân + Kiên trì, nổ lực vượt khó; + Đặt câu hỏi chưa hiểu rõ; + Học để biết nhiều; + Hiểu sâu; + Nhận sai sót, tự điều chỉnh + Cố gắng có phương học … Bài 2: Hãy kể lại gương (người thật việc thật) tiêu biểu cho tinh thần kiên trì vượt qua khó khăn để gặt hái kết mong muốn - GV giúp HS kể lại gương tiêu biểu cho tinh thần kiên trì vượt qua khó khăn - Cho HS trao đổi nhóm 4: Kể người thật - Trao đổi nhóm 4: Kể ai? Khó khăn gì? việc thật vượt khó học tốt tên gì? Khó khăn Cách vượt khó? gì? Cách vượt khó nào? - Gọi nhóm báo báo (2 gương) - HS báo cáo, góp ý Gợi ý: + Cao Bá Quát: viết chữ xấu, luyện tập nhiều + Trương Vĩnh Ký: có tật tay, tập viết chân * Hoạt động 2: Con dường dẫn đến kết mong muốn (HĐTT-Tuần 5-HĐ2) Bài 1: Mục tiêu em muốn đạt học tập vào cuối năm lớp gì? GV gợi ý HS ghi mục tiêu em mong - HS ghi mục tiêu (trang 17) muốn đạt học tập - HS nêu trước lớp mục tiêu mơn học - Cho HS trình bày môn học; - Vài HS liên hệ: - Liên hệ thân Gợi ý: + Tiếng Việt: Viết tốt tập làm văn, khơng lỗi tả, dùng từ phong phú,… + Tốn: Tính phép tính, giải tốn có lời văn, tím thành phân phép tính,… - HS trả lời Bài 2: Theo em, đường học tập để đạt mục tiêu môn học em chọn thực tế nào? Hãy đánh dấu x vào ô chọn giải thích lí - GV cho HS khoanh môn cần học tốt - HS khoanh môn học E3: Thực hành * Hoạt động 3: Vượt qua thử thách “hố sâu” học tập (HĐTT - Tuần - HĐ2) - GV hướng dẫn HS quan sát hình trang 19 - Yêu cầu HS đọc câu hỏi - HS đọc - Cho HS trình bày trước lớp câu hỏi - HS trình bày góp ý: - Cho góp ý Câu 1: Kết quả: Chưa hồn thành Câu 2: Khơng, tiếp tục tìm hiểu: cách giải khác, phương pháp khác tìm hổ trợ - Cho HS chia sẻ giải pháp kết bạn hay nhóm + HS trao đổi nhóm giải pháp kết với bạn E4: Mở rộng * Hoạt động 4: Em học hiểu sâu (HĐTT-Tuần 6-HĐ2) Bài 1: Từ bảng phần 1, em chọn hai môn học cách đạt mục tiêu hai mơn học - GV gợi ý HS ghi vở: Mục tiêu môn học - HS ghi mục tiêu (trang 20) - Cho HS trình bày mơn học; - HS nêu trước lớp mục tiêu môn học - Liên hệ thân - Vài HS liên hệ: Gợi ý: Tiếng Việt: + Viết tốt tập làm văn, không lỗi tả, dùng từ phong phú,… + Tìm phương pháp mới, đặt câu hỏi , nhờ hổ trợ,… + Vui mừng làm tốt Bài 2: Ngoài hố sâu, có gặp trở ngại khó khăn khác? Em làm để vượt qua trở ngại này? - GV cho HS ghi vở: Em làm để vượt qua khó khăn (trang 20) - Cho HS trình bày mơn học; - Liên hệ thân - HS ghi mục tiêu, trở ngại gì? Cách vượt qua - HS liên hệ thân Gợi ý: + Rèn viết đẹp /Viết chữ xấu/ Tập luyện hàng ngày lúc viết Bài 3: Chia sẻ giải pháp - GV yêu cầu HS chia sẻ giải pháp - HS chia sẻ giải pháp - Gọi HS trình bày - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Bài 4: Lắng nghe ý kiến ba mẹ, thầy cô giải pháp kết em - Yêu cầu HS lắng nghe ý kiến ba mẹ, - HS lắng nghe ý kiến ba mẹ, thầy cô thầy cô giải pháp kết em giải pháp kết em - Gọi HS nhận xét E5: Đánh giá * Hoạt động 5: Thực hành em học làm gì? (HĐTT-Tuần 7-HĐ2) - HD HS tự đánh giá - Nhận phiếu, đọc yêu cầu Phiếu đánh giá - Phát Phiếu Đánh Giá Mục E Tổ chức cho HS đánh giá buổi trình bày - HS lắng nghe, tiến hành đánh giá - GV hướng dẫn HS mức đánh giá: Tốt, Đạt, Cần cố gắng, Em vui nội dung cần đánh giá - Lắng nghe để khắc phục khó khăn - Khuyến khích HS trung thực đánh giá Tuyên dương HS có nhiều kết Tốt, động viên có biện pháp giúp đỡ em khó gặp khó khăn thực nội dung Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học - HS nghe - Nhắc HS xin ý kiến phụ huynh - HS xin ý kiến phụ huynh - Chuẩn bị cho tiết học sau ………………………………………………………………………………………………… NS: 01/10/2018 Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 TIẾT: Cùng em hoạt động trải nghiệm PPCT: - 10 CHỦ ĐỀ 3: NHẬN DIỆN CẢM XÚC I MỤC TIÊU - Nêu cách nhận diện cảm xúc, HS xây dựng mối quan hệ với bạn bè, thầy cô người xung quanh em - Rèn cho HS kĩ nhận diện cảm xúc, ứng xử văn hoá với người - HS biết quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Giấy trắng, bút, thẻ cảm xúc - Bảng nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - Qua chủ đề “Tôi học tốt hơn”, em - HS trả lời đọc cho người biết mục tiêu em muốn đạt học tập vào cuối năm lớp gì? - GV nhận xét - HS lắng nghe Bài a Giới thiệu - GV giới thiệu “Tơi học tốt hơn” b Các hoạt động E1: Lôi - GV cho HS coi clip gia đình - HS coi clip trả lời - GV hỏi HS: Mối quan hệ em với người xung quanh nào? E2: Khám phá * Hoạt động 1: Nhận diện cảm xúc em người khác (HĐTT-Tuần 8-HĐ2) Bài 1: Em nối từ miêu tả cảm xúc với hình phù hợp - GV cho HS đọc to 12 cảm xúc cho - HS đọc - GV cho HS suy nghĩ, sau dùng bút chì - HS làm thực cá nhân nối hình có biểu cảm phù hợp với cảm xúc cho sẵn - GV hỗ trợ HS nhân diện số cảm xúc - HS lắng nghe thực thông qua câu hỏi gợi ý như: + Đặc điểm cảm xúc vui vẻ? + Làm để em nhận biết gương mặt phấn khích? + - GV chốt lại - HS lắng nghe Bài 2: Trò chơi “Nhận diện cảm xúc” - Chuẩn bị: 12 thẻ cảm xúc - HS chơi trò chơi - GV nêu nhiệm vụ: 01 bạn học sinh lên bạn chọn ngẫu nhiên thẻ, sau dùng gương mặt thể cảm xúc cho lớp nhận diện Nếu học sinh đưa thẻ lên xác nhận; sau mời bạn khác lên chơi tiếp - GV chốt: Nhận diện cảm xúc bạn giúp em hiểu bạn tình bạn gắn kết bền chặt hơn! Bài 3: Thực hành tình - GV cho 01 HS đọc tình - GV cho HS phân tích tình -GV cho HS thảo luận nhóm đơi - GV chốt lại: Cảm xúc: Phấn khích Vui vẻ - GV cho 01 HS đọc tình huống2 - GV cho HS phân tích tình -GV cho HS thảo luận nhóm đơi - GV chốt lại: Cảm xúc: Buồn - GV: Khi ta biết cảm xúc thân, ta có cách điều chỉnh cho phù hợp, hướng đến cảm xúc tích cực nhẹ nhàng cảm xúc tiêu cực - GV cho HS đọc cơng việc, từ đánh giá mức độ tham gia em chủ đề - GV cho HS tự đánh giá thân theo mức: Tốt; Đạt; Cần cố gắng * Hoạt động 2: Hơi thở bình yên (HĐTTTuần 9-HĐ2) - GV hướng dẫn HS thực tư Hơi thở bình yên - Gv hướng dẫn động viên em kiên trì thực - GV cho HS viết vài câu miêu tả cảm xúc sau thực Hơi thở bình yên - GV cho HS thảo luận số tình sử dụng Hơi thở bình yên - GV cho HS trình bày Nhận xét chốt lại E4: Mở rộng * Hoạt động 3: Lắng nghe thấu cảm yên (HĐTT-Tuần 9-HĐ2) - GV cho 01 HS đọc tình - GV cho HS phân tích tình - GV cho HS thảo luận nhóm đơi - GV chốt lại: Tuấn cần chủ động xin lỗi Hoa, hỗ trợ thành ý việc mong muốn hỗ trợ giặt áo - GV cho 01 HS đọc tình - GV cho HS phân tích tình - GV cho HS thảo luận nhóm đơi - GV chốt lại: Chúc mừng bạn thành tích bạn đạt Bạn bè chơi chung - HS lắng nghe - HS đọc - HS phân tích tình - HS thảo luận - HS lắng nghe - HS đọc - HS phân tích tình - HS thảo luận - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS thực - HS tự đánh giá - HS thực hành - HS viết - HS thảo luận - HS trình bày - HS đọc - HS phân tích tình - HS thảo luận - HS lắng nghe - HS đọc - HS phân tích tình - HS thảo luận - HS lắng nghe cảm thấy vui bạn đạt kết cao - Thảo luận nhóm để nêu cảm xúc khi: + Em trò chuyện với bạn lắng nghe chân thành + Em trò chuyện với bạn bạn thờ ơ, không ý - GV cho HS đọc tình - HS đọc - GV cho HS phân tích tình - HS phân tích tình -GV cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận - GV chốt lại:Em trò chuyện với bạn lắng - HS lắng nghe nghe chân thành khiến em cảm thấy vui tơn trọng Ngược lại, em trò chuyện với bạn bạn thờ ơ, khơng ý khiến em cảm thấy khó chịu bạn thiếu tơn trọng E5: Đánh giá * Hoạt động 4: Em học làm gì? (HĐTT-Tuần 10-HĐ2) - GV cho HS đọc Điều em có thể, từ - HS thực đánh giá mức độ tham gia em chủ đề - GV cho HS tự đánh giá thân theo - HS tự đánh giá mức: Tốt; Đạt; Cần cố gắng HS cần nêu thêm Điều em vui gì? Củng cố - Dặn dò - GV cho học sinh đọc lại ghi nhớ - Dặn học sinh chuẩn bị …………………………………………………………………………………………… NS: 22/10/2018 Thứ sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2018 TIẾT: Cùng em hoạt động trải nghiệm PPCT: 11 - 14 CHỦ ĐỀ 4: NGÔI TRƯỜNG EM YÊU I MỤC TIÊU - HS nêu cách giới thiệu trường em - Rèn cho HS kĩ tìm kiếm, sáng tạo thực học Biết phối hợp với bạn để có cách trình bày hiệu - Yêu mến trường, thứ tồn trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bài a Giới thiệu - GV hỏi: - HS trả lời + Trường em tên gì? + Em có tình cảm ngơi trường? b Các hoạt động E1: Lôi - GV cho HS coi đoạn clip ngơi trường có hoạt động vui chơi, tập thể dục, tiết học để HS nói lên tình cảm trường E2: Khám phá * Hoạt động 1: Khám phá trường Tiểu học em (HĐTT-Tuần 11-HĐ2) - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn thực yêu cầu đến Bài 1: Em bạn nhóm tìm hiểu điền thông tin sau trường - GV đặt số câu hỏi để HS thực tập + Năm thành lập: … + Nguồn gốc – ý nghĩa tên trường: … + Đặc điểm bật trường: … + Số học sinh: … + Số giáo viên: … + Số nhân viên: … + Số phòng học: … + Diện tích trường: … + Diện tích sân chơi: + Diện tích vườn trường: … + Phòng chức năng: … + Thành tích học tập:… + Thành tích phong trào: … + Trường TH – THCS Tam Lập + Yêu mến, gắn bó, … - HS lắng nghe - HS coi clip - HS thảo luận nhóm bàn, thực tập - HS ghi vào theo ý liệt kê - Vài HS nêu: + Năm thành lập: … + Nguồn gốc – ý nghĩa tên trường: … + Đặc điểm bật trường: … + Số học sinh: … + Số giáo viên: … + Số nhân viên: … + Số phòng học: … + Diện tích trường: … + Diện tích sân chơi: + Diện tích vườn trường: … + Phòng chức năng: … + Thành tích học tập:… + Thành tích phong trào: … - Nhận xét Bài 2: Hãy viết điều em u thích ngơi trường - Yêu cầu HS ghi - HS ghi Vài HS nêu: + Hoạt động lên lớp em tham + Hoạt động lên lớp em gia tham gia: phần trò chơi tiết chào cờ, văn nghệ, múa hát, … + Thầy cô gây ấn tượng cho em + Thầy cô gây ấn tượng cho em + Điều em học nơi thầy cô + Điều em học nơi thầy cô + Những bạn đạt thành tích tốt học tập; + Những bạn đạt thành tích tốt học phong trào; nỗ lực vượt khó mà em tập; phong trào; nỗ lực vượt khó mà biết em biết + Những điều em u thích khác ngơi + Những điều em u thích khác ngơi trường trường - HS liệt kê - Nhận xét - Nhận xét Bài 3: Em nhóm làm việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn thầy em làm để trường em tuyệt hơn? - Cho HS thảo luận nhóm bàn để tìm - HS thảo luận nhóm bàn việc làm cụ thể + Những việc em nhóm tâm làm để tỏ lòng biết ơn thầy cơ: … + Những việc em nhóm tâm làm để trường em tuyệt vời hơn: … - Các nhóm nêu ý kiến - Nhận xét - Nhận xét E3: Thực hành * Hoạt động 2: Giới thiệu trường yêu quý em (HĐTT-Tuần 12-HĐ2) Bài 1: Em nhóm thực giới thiệu trường em Em đọc kĩ phụ lục làm việc nhóm hiệu - Viết giới thiệu trường (lấy thông tin - HS viết giới thiệu ngồi trường từ hoạt động mục A) - Chụp hình, vẽ hình, quay phim, vấn nhân vật bật, vấn/quay phim cảm xúc học sinh/thầy cô … trường - Giới thiệu sản phẩm nhóm em trước - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm lớp trước lớp - Lắng nghe ý kiến GV bạn lớp - Nhận xét Rút kinh nghiệm - Rút kinh nghiệm Bài 2: Em bạn nhóm đánh giá nhóm thực chương trình Giới thiệu trường yêu quý em nào? - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS đánh dấu tích vào bảng đánh giá - HS đánh dấu tích tùy vào thân trang 37 - Trình bày kết đánh giá - HS trình bày kết đánh giá - Nhận xét trước lớp Bài 3: Các thành viên thảo luận đánh giá lực nhóm - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS đánh dấu tích vào bảng đánh giá - HS đánh dấu tích tùy vào nhóm trang 37 - Trình bày kết đánh giá - HS trình bày kết đánh giá - Nhận xét trước lớp Bài 4: Em nghe giới thiệu trường nhóm Chọn giới thiệu tốt để đề nghị giới thiệu trướ toàn trường buổi sinh hoạt cờ - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Tiêu chí bình chọn: - HS chọn tốt + Thơng tin trường đầy đủ, xác - Đếm xem nhóm nhiều phiếu + Tranh ảnh đẹp, sinh động theo tiêu chí đưa + Bài viết giới thiệu hay, giàu cảm xúc - Khen nhóm tốt nhóm lại + Trình bày giới thiệu rõ ràng, mạch lạc - Cho lớp bỏ phiếu để bình chọn nhóm tốt - Nhóm nhiều phiếu đọc buổi sinh hoạt cờ E4: Mở rộng * Hoạt động 3: Trải nghiệm nghề nghiệp (HĐTT-Tuần 13-HĐ2) Bài 1: Từ chương trình Giới thiệu ngơi trường u q em, hồn thành bảng để xác định ngành nghề có liên quan đến việc em bạn làm Tơ màu vào nghề nghiệp em u thích - HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Tô màu vào nghề nghệp u thích - HS tơ màu - Có thể liệt kê thêm nghề nghiệp sách khơng có Bài 2: Hãy viết đoạn văn ngắn định hướng nghề nghiệp mà em chọn Em chia sẻ viết với thầy cô, ba mẹ, bạn bè - HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Viết - Viết Chia sẻ trước lớp E5: Đánh giá * Hoạt động 4: TH em học làm gì? (HĐTT - Tuần 14 - HĐ2) - HD HS tự đánh giá - HS nghe thực - Phát Phiếu Đánh Giá mục D trang - Nhận phiếu, đọc yêu cầu Phiếu đánh giá 40 Tổ chức cho HS đánh giá buổi trình - HS lắng nghe, tiến hành đánh giá bày - Lắng nghe để khắc phục khó khăn - GV hướng dẫn HS mức đánh giá: Tốt, Đạt, Cần cố gắng, Em vui nội dung cần đánh giá - Khuyến khích HS trung thực đánh giá Tuyên dương HS có nhiều kết Tốt, động viên có biện pháp giúp đỡ em khó gặp khó khăn thực nội dung Củng cố - Dặn dò - HS nghe - Nhận xét tiết học - HS xin ý kiến phụ huynh - Nhắc HS xin ý kiến phụ huynh - Chuẩn bị cho tiết học sau …………………………………………………………………………………………… NS: 12/11/2018 Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2018 TIẾT: Cùng em hoạt động trải nghiệm PPCT: 15 - 18 CHỦ ĐỀ 5: LÒNG BIẾT ƠN I MỤC TIÊU - Nhận biết lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ vầ chăm sóc người thân, người xung quanh dành cho em - Rèn cho HS kĩ nuôi dưỡng, phát triển lòng biết ơn qua trải nghiệm thân - Bày tỏ lòng biết ơn lời nói, thái độ, hành động cụ thể Cộng tác làm việc có hiệu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh, bảng phụ viết tình huống, phiếu học tập - Sách Cùng em trải nghiệm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - GV hỏi: - HS trả lời + Em giới thiệu ngơi trường em? + Em thích điều ngơi trường em? - GV nhận xét - HS nhận xét Bài a Giới thiệu - Nếu thiếu nuôi dưỡng, - HS lắng nghe chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, giúp đỡ sao? Và quan tâm chăm sóc nên làm để xứng đáng với điều đó? Với học hôm giúp biết điều b Các hoạt động E1: Lơi - GV kể cho HS nghe câu chuyện “Lòng biết - HS nghe câu chuyện “Lòng biết ơn ơn niềm mơ ước” niềm mơ ước” - GV hỏi HS: - HS trả lời + Câu chuyện kể nhân vật nào? + Điều xảy với gia đình quý tộc? + Ai người cứu cậu bé? + Nhà quý tộc làm cậu bé cứu? E2: Khám phá * Hoạt động 1: Quà tặng sống (HĐTT-Tuần 15-HĐ2) Bài 1: Quan sát hình ảnh đánh dấu x vào hình ảnh quen thuộc với em - GV gọi HS đọc yêu cầu - 1HS đọc yêu cầu - Gv hướng dẫn HS làm - HS lắng nghe làm - HS gọi vài HS đứng dậy nêu câu trả lời - HS nêu hình ảnh quen thuộc với em: Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình - GV hỏi: Nếu thiếu nuôi dưỡng, chăm - HS nêu ý kiến cá nhân sóc, bảo vệ, giáo dục, giúp đỡ bạn nhỏ hình sao? - GV nhận xét, chốt: Nếu thiếu ni dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, giúp đỡ bạn nhỏ dễ bị bệnh , không phát triển tốt được, không đến trường, không giáo dục dễ bị sa ngã dụ dỗ đến đường tệ nạn xã hội, có hành vi trái pháp luật Bài 2: Nêu việc làm người nuôi dưỡng em, giúp đỡ em sống - Gọi HS đọc yêu cầu - GV phát PBT cho HS làm - GV gọi vài HS nêu - GV nhận xét Bài 3: Em bày tỏ lòng biết ơn lời nó, hành động cụ thể - 1HS đọc yêu cầu - GV chia nhóm cho HS đóng vai vào tình Tình huống: + Em nhận quà bà dịp sinh nhật - HS nhận xét - HS lăng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm vào PBT - HS trả lời - HS nhận xét - 1HS đọc yêu cầu - HS chia nhóm - HS trình bày + Em khoanh tay nói : ‘ Cháu cảm ơn bà nhiều ạ?’ + Em vấp ngã sân trường bác bảo + Em khoanh tay lễ phép nói:’ Cháu cảm ơn vệ đỡ dậy bác bảo vệ ạ?’ + Chú cảnh sát giao thông đưa em qua + Em khoanh tay nới:’ Cháu cảm ơn đường cơng an nhiều giúp qua đường’ - GV gọi đại diện nhóm lên đóng vai tình - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét, tuyên dương nhóm có câu trả - HS nhận xét lời tốt E3: Thực hành * Hoạt động 2: Cây biết ơn (HĐTT-Tuần 16-HĐ2) Bài 1: Thực hành Cây biết ơn - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Gv gọi HS đọc bước làm - HS đọc - GV chia nhóm cho HS thực làm làm - HS chia nhóm biết ơn - GVHD HS làm theo cách - HS làm theo nhóm - HS thực hành - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm - Đại diện nhóm trình bày biết ơn - Các nhóm nhận xét - HS nhận xét - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm làm đẹp - HS lắng nghe có câu lòng biết ơn hay Bài 2: Nói lời cảm ơn chân thành - Gọi HS đọc yêu cầu - GV cho HS thảo luận nhóm đơi thực hành thể lòng biết ơn với người mà muốn thể - GV cho HS đại diện nhóm trình bày - GV cho HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương Bài 3: Đọc phụ lục Làm việc nhóm hiệu tự đánh giá làm việc hiệu làm việc nhóm em đánh dấu X vào phù hợp - Yêu cầu HS tự đánh giá làm việc hiệu làm việc nhóm em đánh dấu X vào ô phù hợp Thái độ Tốt Đạt Cần cố gắng - HS đọc yêu cầu - HS đọc nội dung - HS thảo luận - HS trình bày - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS tự đánh giá vào sách - HS trình bày tự đánh giá Có trách nhiệm với thân Gi úp đỡ bạn nhóm Tơn trọng người khác - GV nhận xét, tuyên dương Bài 4: Các thành viên thảo luận, đánh giá lực nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu - GV HD HS đánh giá lực nhóm theo tiêu chí phụ lục - GV cho HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét tun dương E4: Mở rộng *Hoạt động 3: Nhật kí lòng biết ơn (HĐTT-Tuần 17-HĐ2) Bài 1: Làm Nhật kí lòng biết ơn - HS đọc yêu cầu - GV HD HS làm nhật kí - GV nhận xét HS làm nhật kí đẹp sáng tạo Bài 2: Quan sát ghi nhận - HS đọc yêu cầu - HS quan sát ghi nhận - Yêu cầu HS nêu tên hành động tranh - Ngoài hình ảnh quan sát tranh em nhìn thấy hình ảnh đâu? - HS đọc yêu cầu - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm - HS trình bày - HS đọc u cầu - HS làm nhật kí - HS trình bày sản phẩm - HS đọc yêu cầu - HS quan sát ghi nhận - HS nêu - HS trả lời - Em ghi nhận qua hình - HS nêu ý kiến cá nhân ảnh trên? - GV nhận xét, chốt: Mỗi ngày em quan - HS lắng nghe sát ghi nhận việc, người xung quanh em , qua sách báo tin tức …, hành động đẹp người khác làm cho em, cho trường lớp , cho cộng đồng, cho sống Bài 3: Lời nói hành động đẹp - HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Em làm để tỏ lòng biết ơn - HS nêu ý kiến cá nhân người làm giới xung quanh em - HS ghi nhận lại vào nhận kí thân tươi đẹp? - Em ghi lại lời nói hành động đẹp mà em thực vào Nhật kí lòng biết ơn? - GV nhận xét E5: Đánh giá * Hoạt động 4: Thực hành em khám phá làm gì?(HĐTT-Tuần 18HĐ2) - HD HS tự đánh giá - HS nghe hướng dẫn - Phát Phiếu Đánh Giá mục D trang - HS tự đánh giá 40 Tổ chức cho HS đánh giá buổi trình bày - GV hướng dẫn HS mức đánh giá: Tốt, Đạt, Cần cố gắng, Em vui nội dung cần đánh giá - Khuyến khích HS trung thực đánh giá Tuyên dương HS có nhiều kết Tốt, động viên có biện pháp giúp đỡ em khó gặp khó khăn thực nội dung Củng cố - Dặn dò - GV cho HS đọc lại ghi nhớ - HS lắng nghe thực - Dặn HS chuẩn bị ……………….………………………………………………………………………………… Người soạn CM kí duyệt Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Huê ... Nâng cao nhận thức thân việc giúp em học tập tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ... Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Giấy trắng, bút, thẻ cảm xúc - Bảng nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - Qua chủ đề “Tơi học tốt hơn”, em. .. mến trường, thứ tồn trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách Cùng em hoạt động trải nghiệm - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Hát Bài cũ - GV kiểm tra đồ dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (DS l2) , CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (DS l2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay