GIÁO ÁN TIỂU HỌC BT

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:17

BÀI TẬP 23/11/2018 Bài 1:FIBONACCI.PAS Dãy Fibonacci dãy vô hạn số tự nhiên bắt đầu hai phần tử 1, phần tử sau thiết lập theo quy tắc phần tử tổng hai phần tử trước Cơng thức truy hồi dãy Fibonacci là: Yêu cầu: a)Cho số tự nhiên n(n
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC BT , GIÁO ÁN TIỂU HỌC BT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay