BÀI tập CUỐI TUẦN 2 TOÁN 4

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:17

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN MƠN TỐN - LỚP Họ tên : ……………………………………………………… Bài 1: a) Đọc số sau: 64 585 đọc là: …………………………………………………………………… 175 908 đọc là: ……………… ………………………………………………… 904 005 đọc là: …………… …………………………………………………… b) Viết số, biết số gồm: - trăm nghìn, chục nghìn, 50 nghìn, trăm, chục đơn vị: - trăm nghìn, nghìn đơn vị: - trăm nghìn, 40 trăm đơn vị: Bài : Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ trống 597 428 759 428 783 125 783 000 + 125 800 001 799 989 684 321 600 000 + 84 322 435179 435 097 978 599 978 600 - 100 Bài 3: Khoanh vào chữ trước câu trả lời a) Số lẻ lớn có sáu chữ số là: A 999 990 B 987645 C 999 999 D.987654 b) Số chẵn bé có sáu chữ số lớn 744 709 : A 754 709 B 745 709 C 744 710 D 744 708 c) Số tự nhiên bé có chữ số viết từ ba chữ số khác là: A 102 000 B 100 002 C 201 000 D 100 200 d) Giá trị biểu thức 352 x a + 648 x a với a = là: A 5000 B 55 000 C 5500 D 1760 e) Hình vng có diện tích 64cm2 chu vi là: A 32cm2 B 32cm C 16cm D 20cm Bài 4: Cho số 87 654 301 Hãy xoá ba chữ số cho số tạo chữ số lại là: Bé Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Lớn Bài 5: Viết tất số có sáu chữ số có tổng chữ số Bài 6: Hôm ngày hội làng Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, làng có đội múa Biết tăng số người đội lên gấp đôi số người đội ba, giảm số người đội hai lần số người đội bốn, tổng số người đội đội bốn 56 người Đội văn nghệ làng có người? Bài 7: Trong hộp bi Nobita có 10 viên bi đỏ, 12 viên bi xanh, 11 viên bi vàng viên bi trắng Hỏi khơng nhìn vào hộp, Nobita phải lấy viên bi để chắn có viên màu? Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) ... IQ Việt Nam Cơ Trang – 0 948 .22 8. 325 -*** Lớn Bài 5: Viết tất số có sáu chữ số có tổng chữ số Bài 6: Hôm ngày hội làng... Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0 948 .22 8. 325 (Zalo) ... Bài 7: Trong hộp bi Nobita có 10 viên bi đỏ, 12 viên bi xanh, 11 viên bi vàng viên bi trắng Hỏi khơng nhìn vào hộp, Nobita
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CUỐI TUẦN 2 TOÁN 4 , BÀI tập CUỐI TUẦN 2 TOÁN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay