BÀI tập CUỐI TUẦN 1 TOÁN 4

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:17

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN Mơn Tốn: Lớp (Dành cho học sinh giỏi) Họ tên : ……………………………………………………… Bài Khoanh tròn vào đáp án a) Số “Bảy mươi nghìn không trăm năm mươi bảy” viết là: A 70057 B 70075 C 75075 D 70705 b) Số lớn số: 25384; 25834; 25843; 24835 là: A 25384 B 25834 C 25843 D 24835 c) Chu vi hình bên là: A 14cm C 23cm B 20cm D 24cm 4cm 2cm 8cm d) Giá trị biểu thức 48505 + 48504 : là: A 64763 B 64673 C 64765 D 64856 e) Tìm X biết: 8462 - X = 762 a) x = 7700 b) x = 7600 c) x = 6700 d) x = 8700 Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống a) Cho dãy số: 1, 4, 7, , 88 Dãy số có ………….số hạng b) Giá trị biểu thức: 12 x x ( a x - a : 1) là: … Bài Tìm x a) x : = 14 335 (dư 3) b) 725 : x = (dư 1) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài Tính giá trị biểu thức 25864 + n x 789; Với n = 5; n= ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài Tìm a) Số tự nhiên lẻ bé có năm chữ số khác là: b) Số tự nhiên chẵn lớn có năm chữ số viết từ bốn chữ số khác là: Bài Tìm số, biết cộng số với 345 nhân với số lớn có số chữ số Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho bạn Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn số kẹo, cho Dũng số kẹo lại sau cho Tuấn Cuối bác lại viên? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** HƯỚNG DẪN GIẢI Bài Câu a b c d e Đáp án A C D B A Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống a) Cho dãy số: 1, 4, 7, , 88 Dãy số có: 30 số hạng Hướng dẫn: Nhận xét: Đây dãy số cách với khoảng cách Dãy số có số số hạng là: (88 – 1) : + = 30 (số) Đáp số: 30 số b) Giá trị biểu thức: 12 x x ( a x - a : 1) là: Hướng dẫn: 12 x x (a – a) = 12 x x = Bài Tìm x a) x : = 14 335 (dư 3) b) 725 : x = (dư 1) x = 14335 x + x = (8725 – 1) : x = 71675 + x = 8724 : x = 71678 x = 2908 Bài Tính giá trị biểu thức 25864 + n x 789; Với n = 5; n= Hướng dẫn Với n = giá trị 25864 + n x 789 là: 25864 + x 789 = 29809 Với n = giá trị 25864 + n x 789 là: 25864 + x 789 = 32176 Bài Tìm a) Số tự nhiên lẻ bé có năm chữ số khác là: 10235 b) Số tự nhiên chẵn lớn có năm chữ số viết từ bốn chữ số khác là: 99876 Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài Tìm số, biết cộng số với 345 nhân với số lớn có số chữ số Bài giải Số lớn có chữ số là: 99999 Số trước nhân với là: 99999 : = 11 111 Số cần tìm là: 11111 – 345 = 10 766 Đáp số: 10766 Bài 7: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho bạn Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn số kẹo, cho Dũng số kẹo lại sau cho Tuấn Cuối bác lại viên? Bài giải Bác cho Tuấn số kẹo là: 56 : = 14 (viên) Sau Tuấn bác số kẹo là: 56 – 14 = 42 (viên) Bác cho Dũng số kẹo là: 42 : = 14 (viên) Cuối bác số kẹo là: 42 – 14 = 28 (viên) Đáp số: 28 viên kẹo Hỗ trợ giải đáp, tư vấn tài liệu học tập | Liên hệ: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) ... a x - a : 1) là: Hướng dẫn: 12 x x (a – a) = 12 x x = Bài Tìm x a) x : = 14 335 (dư 3) b) 725 : x = (dư 1) x = 14 335 x + x = (8725 – 1) : x = 716 75 + x = 87 24 : x = 716 78 x = 2908 Bài Tính giá... 0 948 .228.325 -*** Bài Tìm số, biết cộng số với 345 nhân với số lớn có số chữ số Bài giải Số lớn có chữ số là: 99999 Số trước nhân với là: 99999 : = 11 11 1 Số cần tìm là: 11 111 –... Cuối bác lại viên? Bài giải Bác cho Tuấn số kẹo là: 56 : = 14 (viên) Sau Tuấn bác số kẹo là: 56 – 14 = 42 (viên) Bác cho Dũng số kẹo là: 42 : = 14 (viên) Cuối bác số kẹo là: 42 – 14 = 28 (viên) Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CUỐI TUẦN 1 TOÁN 4 , BÀI tập CUỐI TUẦN 1 TOÁN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay