Vai trò và ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu trong giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu trong cuộc sống, ngành học

23 8 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:12

1.Đặt vấn đềCuộc sống hàng ngày càng có nhiều thay đổi ,đặt ra yêu cầu mới cho mỗi cá nhân,để hoàn thiện chính mình và dáp ứng yêu cầu của từng thời đại,mỗi cá nhân phải trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết, đất nước ngày càng phát triển,mỗi chúng ta phải đối mặt với hội nhập, với sự đổi mới của đất nước, đòi hỏi mỗi người phải có kĩ năng sống tốt, kĩ năng giao tiếp tốt, làm hài lòng người khác,trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp gỡ những người mà mình chưa quen biết,vậy cần ứng xử như nào để tạo ấn tượng tốt, để tạo mỗi quan hệ trong làm ăn,kinh doanh,hay trong học tập, trong công việc, thì việc tạo ấn tượng là rất quan trọng,nhân dân ta có câu: mất 4 phút để tạo ấn tượng ban đầu nhưng phải mất đi bốn năm để xóa đi ấn tượng đó”, đối với những thế hệ của thời đại mới, họ cần làm chủ cuộc sống, và cần có kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất,vì thế trong giao tiếp ngay từ đầu chúng ta gây ấn tượng tốt đẹp với đối phương thì sẽ đạt hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp, trong công việc và ngược lại. Ấn tượng ban đầu là phút gặp gỡ đầu tiên, cái nhìn đầu tiên, là cửa ngõ quan trọng của quá trình giao tiếp là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài, thường đối phương chỉ cần mất vài giây để đánh giá bạn trong lần gặp đầu tiên. Với thời gian ngắn như vậy, ngoại hình, ngôn ngữ cơ thể,cử chỉ, thái độ và cách ăn mặc của bạn chính là những yếu tố tác động chủ yếu. Mỗi lần gặp gỡ là một lần bạn được đánh giá. Và đáng tiếc là bạn không bao giờ có cơ hội lần thứ hai để gây ấn tượng đầu tiên.Bởi vậy em chọn đề tài :Vai trò và ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu trong giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu trong cuộc sống ngành học. Do đó, hãy cố gắng tạo ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. MỤC LỤC MỤC LỤC 1.Đặt vấn đề 1.1 Khái niệm đặc điểm ấn tượng ban đầu 1.2 Các lý thuyết nghiên cứu ấn tượng ban đầu 2.Hiệu ứng bối cảnh 2.1 Ảnh hưởng ấn tượng ban đầu đến giao tiếp 2.2.Vai trò ấn tượng ban đầu sống ngành h ọc 11 2.2.1.Tạo dựng mối quan hệ sống ngành h ọc 11 2.2.2.Những điểm cần ý để tạo ấn tượng ban đầu với đối t ượng 13 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 1.Đặt vấn đề Cuộc sống hàng ngày có nhiều thay đổi ,đặt yêu c ầu m ới cho cá nhân,để hồn thiện dáp ứng yêu c ầu t ừng th ời đại,mỗi cá nhân phải trang bị cho kĩ cần thiết, đ ất n ước ngày phát triển,mỗi phải đối m ặt v ới h ội nh ập, với đổi đất nước, đòi hỏi người phải có kĩ sống tốt, kĩ giao tiếp tốt, làm hài lòng người khác,trong sống hàng ngày thường gặp gỡ người mà chưa quen biết,vậy cần ứng x nh để tạo ấn tượng tốt, để tạo quan hệ làm ăn,kinh doanh,hay học tập, cơng việc, việc tạo ấn tượng quan trọng,nhân dân ta có câu: phút để tạo ấn tượng ban đầu phải bốn năm để xóa ấn tượng ”, hệ thời đại mới, họ cần làm chủ sống, cần có kĩ giao tiếp ,vì giao tiếp từ đầu gây ấn tượng tốt đẹp v ới đ ối phương đạt hiệu cao q trình giao tiếp, cơng vi ệc ngược lại Ấn tượng ban đầu phút gặp gỡ , nhìn đầu tiên, cửa ngõ quan trọng trình giao tiếp điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển mối quan hệ lâu dài , thường đối phương cần vài giây để đánh giá bạn lần gặp Với thời gian ngắn vậy, ngoại hình, ngôn ngữ thể,cử chỉ, thái độ cách ăn mặc bạn yếu tố tác động chủ yếu Mỗi lần gặp gỡ lần bạn đánh giá đáng tiếc bạn h ội l ần th ứ hai đ ể gây ấn tượng Bởi em chọn đề tài :Vai trò ảnh hưởng ấn t ượng ban đ ầu giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu sống / ngành h ọc Do đó, cố gắng tạo ấn tượng tốt lần để thiết l ập m ối quan hệ tốt đẹp 1.1 Khái niệm đặc điểm ấn tượng ban đầu a Khái niệm Ấn tượng ban đầu hình ảnh tâm lý tổng thể đặc ểm di ện mạo, lời nói cử , tác phong ánh mắt, nụ cười, thái độ sau lần tiếp xúc ta thường có ấn tượng định Con người nhận thức nhờ trình tri giác xã hội: họ quan sát, phân tích vẻ m ặt, dáng điệu, lời ăn tiếng nói, hành động… nhau, để từ mà nhận thức người khác.Từ nhận thức mà chủ thể giao tiếp xác định nh ững ph ương th ức ứng xử mình: cách xưng hơ, thái độ, cử hành vi cho phù hợp với đối tượng Kết trình tri giác bị chi phối b ởi nhi ều y ếu t ố nh ấn tượng ban đầu, quy gán hành vi,các định kiến định khuôn khác cộng đồng, văn hố Nói chung, tri giác người khác thường dựa vào tìm kiếm ấn tượng phản ánh đặc tính chủ yếu nhân cách Một đặc tính rõ ràng cho phép gi ải thích khác v ề đối tượng khiến phù hợp với ấn tượng Trong qúa trình tri giác ấn tượng quan trọng, th ường hay kéo dài chi phối thái độ hành vi su ốt trình giao ti ếp Cũng có nhiều cách hiểu khác ấn tượng ban đầu Bùi Tiến Quý cho rằng: ấn tượng ban đầu mà “khi gặp đồng th ời người ta v ừa nhận xét vừa đánh giá vừa có ác cảm hay thiện cảm t phút đ ầu tiên khơng chờ phải nghiên cứu, khảo sát hay thí nghiệm lại nh ững đánh giá ấy” Hoặc định nghĩa khác: “ấn tượng ban đầu thường đánh giá hình ảnh, nhận xét thái độ đối tượng hình thành từ phút đầu gặp gỡ hay lần gặp gỡ” b Đặc điểm ấn tượng ban đầu Đặc điểm bật ấn tượng ban đầu có đ ược sau l ần tiếp xúc Nghĩa hoàn cảnh hai bên chưa quen nhau, ch ưa h ề gặp gỡ lần cả, có m ột số thơng tin v ề ho ặc chí chưa có thơng tin Nh ững thơng tin có đ ược thơng qua bạn bè, từ người xung quanh, đơi có nh ững trường hợp hai bên biết rõ qua nghiên c ứu h s Trên c sở thông tin ấy, họ dùng làm sở để đánh giá phân tích tổng hợp đối tượng Vì buổi tiếp xúc đầu tiên, th ời gian ch ỉ gi ới hạn buổi tiếp xúc mà chủ thể có ấn tượng rõ nét hay m hồ đối tượng - Ấn tượng ban đầu ấn tượng chung, tổng thể đối tượng, nét khái quát đối tượng nh ững nét riêng lẻ đối tượng, chẳng hạn n ụ c ười r ạng r ỡ hay dạng lôi thôi, mà nét khái quát nh ất c s ta nhìn nhận tồn diện họ , chẳng hạn m ột c ởi m hay l ạnh lùng, điềm đạm hay nóng nảy, thơng minh hay ngốc nghếch…Nh v ậy nói ấn tượng ban đầu mang tính khái qt cao, nh ững hình ảnh chung đối tượng sau lần tiếp xúc - Ấn tượng ban đầu mang tính chủ quan cảm tính Đây nhược điểm khó tránh khỏi ần tượng ban đầu Do điều kiện thi ếu thông tin, thời gian tiếp xúc lại qúa ngắn, hai bên không th ể b ộc l ộ hết tính cách mìh, khó khăn nh ận diện đ ối tượng Ch ỉ dựa vào quan sát bề tác phong, cử chỉ, lời nói… Rồi d ựa vào kinh nghiệm để phán đốn đối tượng khơng trách khỏi chủ quan phiến diện Trong đối tượng lại ng ười, h ết s ức ph ức tạp, hành động với động khác nhau, lời nói suy nghĩ đơi khơng khớp nhau, hòng đánh lừa cảm nhận người khác, nh ằm mục đích hay mục đích khác Do việc đ ưa nh ững đánh giá người khác tốt hay không tốt, hay người thông minh ng ười ngây thơ… từ buổi tiếp xúc cách xác thật khó Cái khó khơng nằm điều kiện ch ủ quan c ng ười tri giác: nhạy cảm, kinh nghiệm , bị chi phối n ững động c khác nhau…nó nằm hồn cảnh thiế hụt thơng tin v ề đối t ượng, gò bó v ề thời gian để quan sát đối tượng, khó ỏ ch ỗ đối t ượng thường cố tình nguỵ trang khuyết điểm thơng th ường người nhạy cảm, người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp thường có ấn tượng ban đầu xác , h ơn nh ứng ng ười va vấp trải giao tiếp - Ấn tượng ban đầu thể đánh giá, thái độ ch ủ th ể đ ối tượng Thường thường ấn tượng ban đầu mang đậm màu sắc chủ quan, chủ thể khơng có điều kiện soi xét đối tượng từ nhiều phía ấn t ượng ban đầu chứa đựng nhận thức đối tượng, kèm theo xúc cảm, tình cảm: q mến hay gét, thích hay khơng thích, hài lòng hay khơng hài lòng Từ thái độ chi phối cách ứng xử nh ững trình giao ti ếp sau Nếu có ấn tượng ban đầu tốt họ hào h ứng tiếp tục mối quan hệ khơng mối quan hệ tiến triển khó khăn, khơng quan hệ nữa, người ta thường tìm kiếm thơng tin phù h ợp với thái độ sẵn có đối tượng 1.2 Các lý thuyết nghiên cứu ấn tượng ban đầu Lý thuyết đặc điểm trung tâm Asch Salomen nhà tâm lý học (người Mỹ) nghiên cứu kỹ hình thành ấn tượng Trong thí nghiệm, Ash Salomon đưa cho hai nhóm sinh viên m ột danh mục đặc điểm chung để mô tả người nh ất đ ịnh, ch ỉ khác hai tính từ: nồng nhiệt - lạnh lùng Nhóm 1: thơng minh, khéo léo, cần cù, nồng nhiệt, kiên quy ết, th ực tế ,thận trọng Nhóm2: thông minh, khéo léo, cần cù, lạnh lùng, kiên quy ết, th ực t ế, thận trọng Sau làm quen với hàng loạt tính từ sinh viên phải nói lên ấn tượng cá nhân giả định ấy, sau phán xét người Kết quả: Nhóm đưa nét tích cực: tính xã h ội cao, tiêu pha r ộng lượng Nhóm 2: thơng minh kiêu ngạo, ích kỷ, tính tốn Từ Asch đưa kết luận: có số đặc điểm đóng vai trò nh ững nhân tố tổ chức trung tâm, đặc điểm khác đóng vai trò th ứ yếu tạo nên suy diễn đặc điểm khác nhau: 91% s ố đối tượng cảm nhận người “nồng nhiệt” người hào hiệp, có 8% số coi người “lạnh lùng” hào hi ệp - Đặc điểm trung tâm vài nét tính cách bật, tác đ ộng tr ực tiếp vào giác quan tạo nên hình ảnh não cách mãnh liệt Nó đ ược coi nhân tố tổ chức, chừng mực, quy nạp nh ững đ ặc ểm khác mà ta ý cách tiêu cực tích cực - Những đặc điểm dễ bị phô diễn cởi mở hay lạnh lùng, nhiệt tình hay thờ ơ, nóng nảy hay điềm đạm… nh ững đặc điểm dễ chi phối đặc điểm khác Trong sống th ường ngày thường nhận định người khác vào m ột vài đặc điểm bật thôi, ấn tượng ban đầu chịu ảnh hưởng lớn từ đặc điểm trung tâm Lý thuyết nhân cách ngầm ẩn Trong trình sống xây dựng nên nét tổng th ể g ọi mơ hình nhân cách theo hướng tốt hay khơng tốt: đặc nh ững nét tính cách thành mơ hình, có nét tính cách có nh ững nét tính cách khơng thể có nét tính cách Mơ hình nhân cách ngầm ẩn giải nghĩa khuynh h ướng g ộp nét tính cách với nhau, mẫu nhân cách d ựa kinh nghi ệm sống chẳng hạn người hất hủi cha mẹ khơng thể tôn trọng vợ sau Khi tri giác lần đối tượng, sơ đồ nhân cách ngầm ẩn t ự động hoạt hố, nhờ mà ta dễ dàng phán đoán người khác ta r ất tin tưởng vào điều Taguiri Bruner (1954) đưa sơ đồ lý thuyết nhân cách ngầm ẩn Scheider (1973) bổ sung thêm Sơ đồ nhân cách ngầm ẩn biểu tượng tinh thần sơ lược người khác, sau tổ chức tri giác đối tượng cách đ ơn gi ản hố thơng tin, khoanh vùng người khác vào nh ững ph ạm trù s lược dễ dàng để có ý niệm họ Theo Fischer: mơ hình nhân cách ngầm ẩn hình th ức xếp lo ại cho phép nắm bắt đặc trưng người khác, nắm bắt phản ứng mà không s ợ m ắc nhiều sai l ầm định hành vi tới tuỳ theo ý niệm định trước có” Sơ đồ lý thuyết nhân cách ngầm ẩn phụ thuộc vào yếu tố sau: + Thứ kinh nghiệm cá nhân + Thứ hai động chủ thể Động cá nhân trình tri giác có tác dụng củng cố hay làm biến dạng m ột số thơng tin v ề ng ười khác Thí nghiệm Peptione (1949) mối quan hệ gi ữa động c tri giác Người ta nói có số vé xem trận bóng rổ đối t ượng ph ải tr ải qua vấn Ban giám khảo gồm ba người: người th ứ nh ất t ỏ dễ chịu, người thứ hai trung lập người thứ ba tỏ khó khăn hay phê phán Các đối tượng chia làm hai nhóm: nhóm rỉ tai tr ận đ ấu nghiệp dư khơng gì, nhóm biết trận đấu quan tr ọng Kết quả: sau vấn đánh giá vị giám khảo th ứ nh ất ng ười có thái độ tốt dễ chịu… nhóm thứ Như vậy, điều nói lên mong đợi ều ều ảnh hưởng đến kết tri giác chúng ta, đặc biệt động liên quan đến vật chất làm méo mó hình ảnh tri giác r ất nhi ều Tóm lại, nói sơ đồ nhân cách ngầm ẩn giống khuôn cho ấn tượng ban đầu người khác hồn c ảnh thiếu thơng tin, thời gian mà lại cần phải có ý niệm hồn ch ỉnh v ề đối tượng việc khoanh đối tượng vào sơ đồ nhân cách sẵn có kinh nghiệm ta việc dễ dàng, mà không s ợ m ắc nhiều sai lầm *Các hiệu ứng tri giác chi phối ấn tượng người khác 1.Những thông tin Những thông tin đến với thường có ý nghĩa đặc bi ệt, đóng vai trò quan trọng so với thông tin N ếu nh ững đặc điểm tích cực nêu lên đối t ượng có ấn t ượng tích cực ngược lại Như thứ tự thông tin quan trọng tri giác xã hội, nh ững đánh giá ban đầu có tính chất áp đặt, điều cho phép hiểu t ại tiếp tục cảm nhận người hay thân thiện m ặc dù sau có thơng tin trái ngược Hay nói cách khác gi ải thích t ại ấn tượng ban đầu lại bị ảnh hưởng lớn thông tin 2.Hiệu ứng bối cảnh Hiệu ứng bối cảnh hiểu đặc điểm tích cực v ới m ột vai xã hội tiêu cực ấn tượng tiêu cực ta đ ối v ới đ ối t ượng gi ảm xuống, ngược lại đặc điểm tiêu cực kèm v ới vai xã h ội tích cực ấn tượng tiêu cực ta với đối tượng tăng lên Ví dụ: người cha (vai xã hội tích cực) trách nhiệm v ới (đặc điểm tiêu cực), gây ấn tượng xấu Hoặc đứa trẻ lang thang (vai xã hội tiêu cực) hào phóng chia miếng bánh cho trẻ khác (đặc điểm tích cực), gây ấn tượng đẹp Ấn tượng ban đầu bị phụ thuộc vào việc đối tượng có hấp dẫn với không dễ quên lỗi h ọ h oặc tôn ưu điểm họ họ hình đẹp Nh vậy, phi lý phán xét tham gia vào trình tri giác, ảnh hưởng tới trình tri giác Qua phân tích trên, ta thấy ấn tượng ban đầu hình thành chế phức tạp, phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý chủ thể tri giác kinh nghiệm, vốn sống, trình độ hiểu biết, tâm th ế sẵn có, động cơ, nhu cầu… mang tính chủ quan, h ơn n ữa l ại b ị nhi ều hiệu ứng tri giác tác động làm tăng cường giảm bớt chí làm méo đặc điểm đối tượng Ấn tượng ban đầu thường kéo dài, có ý nghĩa định đến thái độ hành vi ứng xử tiếp sau c với đối tượng Trước giao tiếp lần đầu với đối tượng khác, người th ường có tưởng tượng đối tượng mà họ gặp, cảm nhận sơ vừa gặp Sự tưởng tượng, cảm nhận chịu chi phối c hiệu ứng sau đây: - Hiệu ứng “hào quang”: cảm nhận đánh giá đối t ượng giao hình ảnh khn mẫu, có tính lý tưởng hố, theo ngh ề nghiệp kiểu người khác Cảm nhận thường hay xuất ta ti ếp xúc với người làm việc quan tổ ch ức có ti ếng tăm mà tên tuổi thành tích họ khẳng định xã h ội - Hiệu ứng “đồng nhất”: cảm nhận đánh giá đối tượng theo cách đồng người với thân theo kiểu suy bụng ta bụng người” Hoặc đồng họ với số đông loại nghề nghiệp kiểu người Ví dụ thường cho th ương nhân, nghệ sỹ, kỹ sư, nhà giáo thường có biểu đặc thù giao tiếp Hoặc nh ững ng ười thu ộc nhóm tên tuổi thường có đặc tính riêng biệt nh ất định - Hiệu ứng “khác giới”: Cho đối tượng người ngoại đ ạo, v ới lĩnh vực kiến hay quan tâm từ dẫn đến chuẩn b ị giao tiếp mang tính hình thức, lịch chinh ph ục - Hiệu ứng khoảng cách xã hội: Sự so sánh ngầm vị thế, vai trò xã hội, tên tuổi đối tượng với thân đế chuẩn bị tư giao tiếp cho thích hợp - Hiệu ứng “địa lý”: Những ấn tượng hiểu biết thân ta xứ hay vùng đất đó, người, tập quán văn hóa c họ ta phổ qt hố, gán hình ảnh h ọ v ới nh ững ấn t ượng hi ểu biết mang tính chủ quan Do hiệu ứng mà ấn tượng ban đầu giao ti ếp có th ể trở thành tích cực hay tiêu cực 2.1 Ảnh hưởng ấn tượng ban đầu đến giao tiếp Ấn tượng ban đầu ảnh hưởng quan trọng đến trình giao tiếp, Tạo ấn tượng tốt giao tiếp trực tiếp việc quan tr ọng Có th ể gặp người mà lần "thích” họ, muốn biết nhiều họ chí làm việc v ới h ọ công việc bạn để lại cho khách hàng ấn t ượng ban đ ầu t ốt đ ẹp điều định đến doanh thu,phát triển công ty sau này,uy tín mối quan hệ bền lâu Ấn tượng làm cho người khác nhớ người bạn Bạn gặp nhiều thuận lợi từ gặp gỡ bạn biết cách tạo ấn tượng Có thể nói, ấn tượng ban đầu “cửa ngõ” quan trọng trình giao tiếp nói chung, giao ti ếp s ph ạm nói riêng, có tác dụng đạo, định hướng nội dung, ph ương pháp k ết giao tiếp Ấn tượng ban đầu thường diện mạo dễ nhìn tác phong nhanh nhẹn tự tin khiến đối tác nghĩ th ạo công vi ệc, lành nghề; việc đại diện cho công ty để giao tiếp m ới d ễ dàng thành cơng Ấn tượng ban đầu có ý nghĩa lớn giao tiếp Nếu t ạo ấn tượng tốt người khác lần đầu tiếp xúc, ều có 10 nghĩa họ có cảm tình với chúng ta, họ muốn gặp nh ững lần sau Đó điều kiện thuận lợi để xây d ựng, phát tri ển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với họ Ngược lại, l ần đ ầu gặp gỡ mà có sơ suất để lại nữhng ấn tượng không t ốt, thuờng khó khăn lần gặp sau ph ải m ất khơng ích cơng sức xóa ấn tượng Ấn tượng ban đầu giao tiếp điều quan tr ọng thú vị Khi bạn tạo ấn tượng tốt câu chuyện suôn sẻ đến hồi kết , giao tiếp hiệu nhiều, suốt buổi nói chuyện bạn thao thao bất tuyệt nhiều chủ đề khác có đặc điểm chung tất bạn chia sẻ đ ều h ướng tới điều ấn tượng thân mình, bạn ln coi trọng tâm, cốt lõi việc Bạn tự tạo nh ững “nút th ắt” câu chuyện, Ấn tượng ban đầu giao tiếp yếu tố vô quan trọng để thành công Chỉ cần cử chỉ, hành động hay lời nói bạn làm hài lòng gây khó chịu với người đối diện Những ấn tượng ban đầu người gần khó thay đổi, nên nh ững lần gặp mặt vô quan trọng, chúng nh ững viên g ạch đ ầu tiên tiến trình xây dựng quan hệ hai bên, định sắc thái mối quan hệ Khi gặp mặt lần đầu, với nhìn thống qua, có lẽ chưa đến giây, đủ để người đánh giá bạn Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, người đối diện t ắp l ự đ ưa nhận xét bạn dựa vẻ bề ngồi, ngơn ngữ thể, thái độ, tác phong cư xử cách ăn mặc bạn Cứ gặp người mới, bạn luôn bị “đặt lên cân” bị soi xét, đánh giá để từ đây, ấn tượng bạn mắt người đối diện hình thành dựa "số điểm" bạn đạt Nh ững ấn tượng ban đầu người gần khó thay đổi, nên nh ững lần gặp mặt vô quan trọng, chúng nh ững viên g ạch đ ầu 11 tiên tiến trình xây dựng quan hệ hai bên, định sắc thái mối quan hệ Vì thế, cho dù nghiệp hay đời sống xã hội, biết cách t ạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp điều quan trọng 2.2.Vai trò ấn tượng ban đầu sống ngành h ọc 2.2.1.Tạo dựng mối quan hệ sống ngành h ọc Để xây dựng mối quan hệ thành cơng, chắn cần nhiều thời gian, có nhiều hạn chế, nhiều rào cản Có th ể nh ắc đ ến vài trường hợp tiêu biểu xây dựng mối quan hệ với người, người tự ti, tự kiêu, bảo thủ Mỗi m ột ki ểu người "quá độ" tự dựng lên trước mặt họ tường cản, để khơng thể đến gần họ, có ác cảm từ ban đ ầu, không cảm thấy tơn trọng mối quan h ệ, bạn cần xác định rằng, khơng thể phát triển có m ột mình, mà phải liên kết với nhóm người M ối quan h ệ thành cơng định thành công bạn - Đặt câu hỏi : Bạn cần biết Cần hiểu rõ ai, b ạn ứng xử với người xung quanh Điều làm bạn hài lòng? Ai người bạn mong muốn tiếp xúc, xây dựng quan hệ, nh ững người có đặc điểm gì? Bạn giúp cho người khác mối quan hệ khác nhau? Tất điều điều mà bạn tự lựa chọn, chịu trách nhiệm với l ựa chọn N ếu b ạn sai lầm từ bước này, bạn nhiều thời gian để cân đối l ại s ố lượng, chất lượng mối quan hệ sau ải thời gian tự nuôi dưỡng, mà bạn cần đóng vai trò chủ động ni dưỡng mối quan hệ Ví dụ thiệp chúc mừng, voucher gi ảm giá doanh nghiệp mỹ phẩm gửi tặng bạn vào ngày sinh nhật làm bạn cảm thấy sung sướng, hài lòng, phản ứng t ương t ự 12 xảy bạn làm m ột người đ ồng nghi ệp, m ột người bạn cũ Tất người đếu mong muốn nhìn nh ận quan trọng, ln nhớ điều tạo nên ấn tượng tốt lúc ban đ ầu quan trọng việc xây dựng một- Dành thời gian cho Tất c ả mối quan hệ cần có thời gian ni dưỡng, mà khơng ph m ối quan hệ người Trong việc làm ăn, ấn tượng tích c ực lúc đầu mang tính định với lợi nhuận thu sau này, uy tín mối quan hệ đối tác lâu bền Đồng thời giúp xây dựng mối quan hệ làm ăn khiến phát triển thịnh vượng Trong kinh doanh, nhiều người chưa nhận thức tầm quan trọng việc gây ấn tượngbạn làm ăn lớn hay nh ỏ khơng phải lý để bạn quên việc tạo ấn tượng v ới m ột ng ười Bạn khơng nên viện cớ người khơng muốn làm ăn v ới bạn đối lập khơng thích bạn Thể ấn tượng tốt gặp gỡ, qua điện thoại, cách fax, email hội họp qua mạng…rất quan trọng đế tạo nên nhìn tích cực, đặc biệt lần đầu gặp mặt Chúng ta thường gặp người mà lập t ức ta cảm thấy thích,tin tưởng muốn tìm hiểu kỹ hợp tác Bởi hầu hết người tuân theo số nguyên tắc giao tiếp khiến ấn tượng họ trở nên sâu sắc Ăn mặc chỉnh chu: Điều quen thuộc vơ xác Mặc dù mơi trường kinh doanh ngày phát triển có nhiều đổi thay so với trước đây, nguyên tắc phù h ợp Chìa khóa ăn mặc gọn gàng phù hợp với hồn cảnh Khơng cần thiết phải mặc cánh thời trang quần áo bạn phải vừa vặn Mục đích cu ối bạn muốn xóa ấn tượng tiêu cực xuất trước bạn bắt 13 đầu nói Nếu bạn ăn mặc cách lượm th ượm, người cho bạn tùy tiện việc làm ăn Nói cách rõ ràng: Hãy bạn trao đổi cách rõ ràng với người mà bạn gặp gỡ Một điều gây khó chịu khơng lắng nghe người khác mà khơng thể hiểu họ nói cách di ễn đạt bạn không rõ ràng Tập trung vào việc trò chuyện với nhịp độ vừa phải giọng nói diễn cảm Đừng sợ hãi, căng thẳng với việc giao tiếp Thêm vào đó, bạn nên sử dụng văn phạm đắn nói tránh nh ững t lóng n ếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt lúc đầu Nhớ rằng, người đối diện khơng hiểu bạn nói họ không quan tâm đến bạn công ty c b ạn Hơn nữa, tỏ lịch nhã nhặn 2.2.2.Những điểm cần ý để tạo ấn tượng ban đầu với đối tượng Trong giao tiếp, bạn mong tạo ấn tượng tốt cho người, điều quan trọng từ đầu phải làm cho người khác thích bạn, thường đối phương cần vài giây để đánh giá bạn lần gặp Với thời gian ngắn vậy, ngoại hình, ngơn ngữ thể, cử chỉ, thái độ cách ăn mặc bạn yếu tố tác động ch ủ y ếu Mỗi lần gặp gỡ lần bạn đánh giá đáng tiếc bạn khơng có hội lần thứ hai để gây ấn tượng Do đó, cố gắng tạo ấn tượng tốt lần để thiết lập m ối quan hệ t ốt 14 đẹp sau Gây ấn tượng tốt đẹp lần gặp thật quan trọng ai, dù thiết lập mối quan hệ xã giao hay ph ỏng vấncửa ngõ dẫn đến việc thành công bạn Là sinh viên vấn xin việc muốn gây ấn t ượng tốt v ới nhà tuyển dụng lần gặp đầu tiên, cần ý tuân thủ nh ững nguyên t ắc sau: Đúng Nên nhớ, chẳng hài lòng bạn trễ hẹn dù với “lý ” Hãy thu xếp đến sớm vài phút nhớ trừ hao thời gian cho chuy ện k ẹt xe hay lạc đường Tự tin thoải mái Nếu bạn căng thẳng, tự nhiên khơng khí buổi gặp gỡ bị căng thẳng theo điều chẳng tốt chút Khi bạn tự tin bình tĩnh, người đối diện thấy thoải mái bắt đầu trò chuy ện cách dễ dàng Thể cách thích hợp Tất nhiên ngoại hình tác nhân quan tr ọng Ai gặp bạn lần đầu chẳng có sở để đánh giá bạn ngồi ngoại hình 15 Nhưng khơng có nghĩa bạn phải ăn mặc giống người mẫu để “tấn công” thị giác đối phương (trừ bạn đ ược m ời ph ỏng vấn với nhà tuyển dụng người mẫu) Chính xác cách thể thân chìa khóa m c ửa thành công cho bạn Người ta thường nói “trăm nghe khơng m thấy”, hiển nhiên, cách bạn thể bên cho người ta “th ấy” nhiều bạn Liệu bạn chuẩn bị xuất cách thích h ợp? Bắt đầu trước với cách ăn mặc bạn nhé! Làm để chọn quần áo phù hợp Hẹn gặp đối tác mặc cho trang trọng? Com-lê, sơ mi hay đồ bình thường? Đốn xem người bạn gặp gỡ mặc – họ hoạt động lĩnh vực âm nhạc quảng cảo, com-lê hoàn toàn sai sách Nếu bạn gặp gỡ đối tác làm ăn tham dự bữa tiệc, th ế trang phục thích hợp tùy thuộc vào t ừng đ ất n ước văn hóa Do đó, bạn phải nhớ tìm hiểu phong tục tập qn tr ước Nên chải chuốt thân sao? Tốt bạn nên xuất v ới v ẻ gọn gàng buổi gặp gỡ đối tác sinh hoạt xã h ội Tóc tai thẳng thớm Quần áo Trang điểm kỹ Nh trang phục bạn phải phù hợp với bạn, hoàn cảnh mà bạn đến để giúp bạn tự tin bình tĩnh để hòa nhập tốt Đó yếu tố thúc đẩy khiến bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp Sức mạnh nụ cười ‘Cười’ giao tiếp nghệ thuật Cười nh , c ười lúc phải cân nhắc cẩn thận để đạt hiệu tốt “ Hãy mỉm cười giới cười lại với bạn” Đã nói với bạn: “nụ cười chìa khóa vàng để mở cửa trái tim” chưa, muốn bạn phải nhiệt tình v ới cơng việc ln Vậy phải tiết kiệm nụ cười lần gặp Hãy tạo khơng khí thân thiện cho hai 16 nụ cười tự tin ấm áp Nhưng đừng lạm dụng có th ể bạn b ị nhầm tưởng thành người giả tạo có “vấn đề” Cởi mở tự tin Có thể nói việc tạo ấn tượng đầu tiên, ngôn ngữ th ể vẻ ngồi yếu tố hiệu Hãy sử dụng ngôn ngữ thể để tôn lên vẻ tự tin bạn Đứng thẳng, mỉm cười, mắt nhìn thẳng bắt tay thật chặt Tất c ả nh ững điều giúp bạn tạo tự tin giúp tạo khơng khí thoải mái gi ữa bạn nhà tuyển dụng Hầu người lo lắng gặp gỡ lần đầu tiên, dẫn đến căng thẳng mồ hôi tay Do bạn cần để ý tới thái độ lo l ắng điều chỉnh chút Kiềm chế chút khiến bạn t ự tin h ơn khiến đối phương cảm thấy dễ chịu - Trang phục ấn tượng Trang phục giao tiếp phải tươm tất, không phục sức sặc sỡ hay rườm rà, khơng nên trang điểm lòe loẹt, khơng nên bơi s ực n ức n ước hoa, đặc biệt giao tiếp với người Nhật Điều khơng mẻ biết “ng ười đẹp lụa” thật, trang phục phần quan tr ọng đ ể giúp bạn tạo ấn tượng Một trang phục ấn tượng làm cho người mà bạn gặp phải nhớ 10 năm Người ta nói “quen s ợ dạ, lạ sợ áo quần” Nhưng vấn đề ăn mặc cho ấn tượng Trang phục 17 bạn nên thể phong cách đại khiêm tốn, sang trọng lịch thích hợp với bối cảnh vấn Dù trang phục đẹp đến đâu bạn nên nhớ chúng phải có mùi d ễ chịu - Tạo bầu khơng khí thân mật, hữu nghị Ngay giây phút tiếp xúc, phải tạo đ ược bầu khơng khí thân mật, gần gũi, hữu nghị Trong bầu khơng khí đó, ng ười đối thoại cảm thấy tự tin, yên tâm, tin tưởng, nghĩa đ ặt móng cho việc xây dựng hình ảnh tích cực Muốn v ậy, tr ước hết cần ý đến biểu bề nh : ánh mắt, nét mặt, nụ cười, tư thế, lời nói, chí kiểu bàn gh ế dùng cách bố trí chúng gặp gỡ, khoảng cách v ới người tiếp xúc…Chẳng hạn, khách đến, cần nhanh nhẹn đ ứng dậy, mời khách ngồi, thân chủ động ngồi vị rí ngang tầm, khơng q xa…Khi trò chuyện, cần tỏ nhiệt tình, chân thành, c ởi m ở, không làm cho bầu khơng khí trở nên nặng nề, căng th ẳng mà ph ải tạo thân mật ấm cúng vui vẻ - Ngôn từ giao tiếp phải rõ ràng dễ hiểu Đây điểm quan trọng để người khác có h ứng thú nghe bạn nói điều Để nhấn mạnh điều muốn nói tr ước tiên bạn phải biết thể thật rõ ý Khơng khó ch ịu h ơn vi ệc ph ải 18 ngồi nghe người nói vấn đề mà bạn khơng hiểu Việc diễn tả ý, lời khơng hiểu người ln cắt xén t ngữ nói, v ậy nói bạn nên vận dụng ngữ pháp câu cho thích h ợp Tuy ệt đ ối nên tránh từ tiếng lóng từ mang hàm nghĩa chửi Hãy lịch nhã nhặn tình thời gian - Sử dụng tên người nói chuyện cách th ường xuyên Hãy bỏ vài phút để nhớ cách rõ ràng tên người bạn nói chuyện Nếu bạn gặp người mà người ta nh tên bạn sau lần gặp rõ ràng bạn vui thích bắt chuy ện H ơn th ế n ữa, bạn nhớ tên người bạn thể cho người bi ết r ằng bạn quan tâm đến họ họ có phần quan trọng đối v ới bạn Hãy nhớ tên người ta lập tức, bạn thích nhớ có ấn tượng v ới ng ười ln - Bắt đầu cách nói vấn đề mà hai bên quan tâm Trong sống, có số người, tiếp xúc với người khác, ch ỉ quan tâm đến đề tài mà họ cảm thấy hứng thú, không để ý đ ến yêu cầu người đối thoại Những người th ường khó chiếm cảm tình cảm người khác thực họ khơng quan tâm đến người khác Ng ược lại, có người lo thỏa mãn người đối thoại, gạt bỏ h ứng thú cá nhân mình, khơng thể phát huy ưu th ế thân Cách tốt để mở đầu gặp gỡ chọn vấn đề hai bên quan tâm Nhưng làm để xác định vấn đề mà người đối thoại quan tâm lần đầu tiếp xúc với họ? Ở bạn phải sử dụng thủ thu ật B ạn chọn câu chuyện đời thường để “ném đá dọn đ ường”, tìm vần đề ăn ý tiếp tục đưa câu chuyện sâu h ơn n ữa - Tận dụng hài hước Hài hước điều tuyệt vời giúp bạn hấp dẫn đ ược người khác, tất nhiên phải lời nói hài h ước thơng minh M ột câu nói hài hước hóm hỉnh mở cho người giao tiếp suy 19 nghĩ tượng gợi buổi gặp gỡ lần Hài hước thông minh điều hay, nhiên bạn không c ẩn th ận nói dẫn đến hậu trái v ới mong mu ốn N ếu léo để hài hước bạn có th ể gây m ột s ự khó ch ịu cho người khác Nếu tính bạn hay đùa cố gắng đ ừng đ ụng ch ạm ho ặc xúc phạm tới người - Nắm vững thời giây phút định tiếp xúc Sau chọn vấn đề hai bên quan tâm, tiếp tục đẩy câu chuyện theo hướng Tuy nhiên, ch ỉ câu chuy ện d ạo đ ầu nhằm tạo khơng khí tiếp xúc tìm hiểu tâm lí ng ười đối tho ại, không tiếp xúc trôi theo hướng Chúng ta gặp g ỡ ng ười đối thoại khơng để trò chuyện cho vui mà công việc, nghĩa phải biết nắm lấy giây phút định, chọn th ời điểm thích hợp để nêu vấn đề giải Nói chung, giây phút bước khởi đầu then chốt, thương định thành côn hay th ất bại cảu q trình tiếp xúc sau Trong khoảng thời gian gắn g ủi này, vừa phải tìm hiểu người đối thoại, tạo sẵn sàng hợp tác họ, v ừa ph ải biết chớp thời để đạt mục đích Điều chứng tỏ lực c Trong trường hợp ngược lại, bị đánh giá “dễ mến nh ưng thiếu lực” - Hãy biết lắng nghe Hãy học cách lắng nghe không thiết phải nghĩ đ ến điều Khi đưa định với bạn chắn cho bi ết r ằng bạn lắng nghe nói Đừng e ngại tiếc nuối gật đầubạn th ể hoà hợp đồng ý Trong tâm lý học người ta gọi s ự đ ồng cảm, biểu qua câu “tôi hiểu, biết ” Nếu bạn không hi ểu ý người đối diện với nói cố gắng nói chuy ện v ới ng ười để tìm hiểu Đừng ngắt lời m ột nghi th ức xã hội thích hợp điều quan trọng bạn lựa chọn Hãy đ ể người khác 20 trung tâm Có thể điều quan trọng giao tiếp bi ết ch đợi biết “nâng” người khác lên muốn kh ẳng đ ịnh đ ược tơi Khi bạn nói thân mà khơng đ ể ý đ ến nh ững xung quanh lúc bạn dập tắt hội thoại Một sai lầm lớn bạn nói điều không cần thiết bắt người ta phải nghe Hãy hỏi thông tin câu chuyện người nói v ới để họ tự bộc lộ, bạn không lịch mà biết bạn muốn biết Bạn học hỏi nhiều bạn lắng nghe người khác nói thơng tin họ giúp ích cho b ạn Hãy cười thật tươi “Hãy mỉm cười với họ, họ mỉm cười lại với bạn” Vì thế, nụ cười cách thể tuyệt vời để bạn tạo ấn tượng tốt đẹp nụ cười nồng ấm khiến người đối diện cảm thấy thoải mái Nó vũ khí bí mật ,là sức mạnh ngôn ngữ không lời “ Một nụ cười nở khoảnh kh ắc có làm ta nhớ suốt đời ” Tuy nhiên đừng lạm dụng Để tạo ấn tượng tốt, phụ thuộc vào cách bạn ăn mặc cách cư xử Hầu người có chút lo lắng hẹn gặp lần ,đi ều làm bạn có thói quen hay lo lắng khiến bạn đổ mồ hôi Hãy tập cách khắc phục điểm yếu cố gắng th ể tự tin để hai cảm thấy thoải mái dễ gần, chuẩn bị trước cho buổi h ẹn 21 KẾT LUẬN Ở thời đại, xã hội , giao tiếp, ứng xử người người diễn liên tục, lĩnh vực sống, sinh ho ạt đ ời thường công việc Giao tiếp vừa biểu văn hóa c m ỗi người, vừa biểu mức độ văn minh xã h ội Trong sống đại ngày nay, để đạt thành công nghiệp, số thông minh IQ đóng vai trò thứ yếu Thay vào đó, kỹ giao tiếp, ứng x xây d ựng m ối quan hệ hiệu trở thành yêu cầu hàng đầu tổ chức, tảng phát triển kỹ lãnh đạo, kỹ gây ảnh hưởng, kỹ làm việc đồng đội, kỹ đàm phán, kỹ gi ải v ấn đề… Bí giao tiếp, ứng xử cách thông minh, khôn khéo t ế nh ị đăng t ải ph ổ biến hầu hết trang tin, diễn đàn điện tử kỹ mềm Hãy nói lên suy nghĩ b ạn ứng xử thông minh giao tiếp , sinh viên tạo ấn tượng ban đầu tốt giao tiếp để thành công sống, ấn tượng ban đ ầu chìa khóa thành cơng giao tiếp cần ln nhớ có vài phút để tạo ấn tượng quan trọng khơng bao gi có c h ội đ ể làm lại Do chuẩn bị thật kỹ đường n ước b ước c ần đ ầu t thêm công sức để ấn tượng trở thành gặp gỡ th ật ệt vời.Trong công việc người thường tác phong nhanh nh ẹn tự tin khiến người đối diện suy nghĩ th ạo công vi ệc hay lành nghề,ấn tượng ban đầuvai trò quan trọng giao tiếp ,nh ất thời buổi kinh tế cạnh tranh gay gắt ,ấn t ượng ban đầu giúp ta rut ngắn thời gian giao tiếp,có nhận định ban đầu nhân cách lực trình độ giao tiếp,sự nhìn nhận đánh giá xác đối t ượng qua ấn tượng ban đầu không đơn giản dễ dàng,các ch ủ th ể giao tiếp phải có nhiều kinh nghiệm giao tiếp ứng xử, có nhạy cảm tinh tường cơng việc, xét đốn người qua cách ứng x c ng ười khác,từ tìm người thật đối tượng giao tiếp 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt 1.TH.S TIÊU THỊ MINH HƯỜNG, TH.S LÝ THỊ HÀM , TH.S BÙI XUÂN MAI, giáo trình tâm lý học xã hội, NXB LĐ-XH Trang web 2.Tạo ấn tượng tốt từ lần gặp vntao-an-tuong-tot-ngaytu-lan-gap-dau-tien Ấn tượng ban đầu giao tiếp – Tâm lý học Bạn www.tamlyhoc.net/thread-143.htm Gây ấn tượng ban đầu giao tiếp – Học kỹ giao ti ếp ứng xử, kynanggiaotiepungxu.edu.vn…ky/giao-tiep/gay-an-tuong-ban-dau- trong-giao-tiep htt… Tầm quan trọng ấn tượng ban đầu –Phạm Ngọc Anh phamngocanh.com/bolg/tam-quan-trong-cua-an-tuong-ban-dau Tạo ấn tượng tốt từ lần gặp Ấn tượng ban đầu giao tiếp - Tâm lý học Bạn Tầm quan trọng ấn tượng ban đầu - Phạm Ngọc Anh 23 ... ội l ần th ứ hai đ ể gây ấn tượng Bởi em chọn đề tài :Vai trò ảnh hưởng ấn t ượng ban đ ầu giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu sống / ngành h ọc Do đó, cố gắng tạo ấn tượng tốt lần để thiết l... tượng ban đầu giao ti ếp có th ể trở thành tích cực hay tiêu cực 2.1 Ảnh hưởng ấn tượng ban đầu đến giao tiếp Ấn tượng ban đầu ảnh hưởng quan trọng đến trình giao tiếp, Tạo ấn tượng tốt giao tiếp... vntao-an-tuong-tot-ngaytu-lan-gap-dau-tien Ấn tượng ban đầu giao tiếp – Tâm lý học Bạn www.tamlyhoc.net/thread-143.htm Gây ấn tượng ban đầu giao tiếp – Học kỹ giao ti ếp ứng xử, kynanggiaotiepungxu.edu.vn…ky /giao- tiep/gay-an-tuong -ban- dau-
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò và ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu trong giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu trong cuộc sống, ngành học, Vai trò và ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu trong giao tiếp, vận dụng ấn tượng ban đầu trong cuộc sống, ngành học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay