IELTS speaking part 2 + 3 tips

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:44

Chương Chuẩn bị ideas cho Part Part Speaking: Part theo nhiều examiner phần định nhiều đến điểm số phần thi Speaking Các bạn truyền tay câu hỏi thường gặp Speaking Part với khoảng 50 đề Chuẩn bị cho chủ đề có nhiều cách khác nhau, có bạn viết hẳn câu trả lời ngồi học thuộc Mình tơn trọng việc người có cách học riêng phù hợp, thấy viết học thuộc cách học “cùi bắp”, “chày cối” phản khoa học tất kiểu học Với bạn học thuộc lòng, đơn giản thi câu hỏi nhỏ bị thay đổi bạn luống cuống trả lời “Don’t work hard, work smart” “Đừng làm việc chăm chỉ, làm việc cách thơng minh” Dưới giới thiệu phương pháp mà vận dụng thành cơng, vừa nhẹ đầu vừa hiệu Phương pháp sử dụng “Mind map” sáng tạo Tony Buzan  Lợi ích so sánh So với việc luyện tập trả lời đi, trả lời lại câu hỏi Part 2, chuẩn bị với phương pháp “Mind map” có số lợi ích bật hơn: - Sử dụng “Mind map” giúp ghi nhớ lâu - Chuẩn bị lúc cho nhiều câu hỏi - Việc ôn tập dễ dàng, sau có tập MAP, khoảng 2-3 tuần bạn mở xem lần nhớ - Sử dụng lại linh hoạt, không lo bị “lệch tủ”  Cách chuẩn bị Bước 1: Tìm "common topics": Đây topic mà câu hỏi Part speaking hay rơi vào dựa vào gợi ý thầy Simon với nhóm topics chính: Describe an object (a gift, something you use etc.) Describe a person (someone you admire, a family member etc.) Describe an event (a festival, celebration etc.) Describe your favourite (book/film/advertisement/website) IELTS One Top - Learn IELTS in one day Page Describe a place (somewhere you visited, a holiday etc.) 14 Describe an activity (e.g a hobby, a game, etc.) Bước 2: Với topic chọn câu hỏi Part làm sở, gợi ý vẽ Map Ví dụ cho Topic số 2, chọn câu hỏi sau: Describe a person Describe a famous person that you admire You should say: Who the person is How you got to know about him or her Why that person is famous and explain why you admire that person Bước 3: Bắt đầu xây dựng Map: Chọn "the person", viết tên người vào MAP sau vẽ hình đại diện, dễ nhớ cho người Ở chọn ELLEN hình trái tim (ELLEN TV host ELLEN show- show truyền hình ưa thích Show vui nhộn, giúp người cảm thấy vui vẻ sống quan tâm đến nên chọn hình TRÁI TIM làm đại diện) Bước 4: Xây dựng nhánh chính: Từ vòng tròn trung tâm, vẽ nhánh lớn đại diện cho câu hỏi "Who the person is", "How you got to know ", "Why that person " "Why " Bước 5: Phát triển nhánh phụ: Từ nhánh lớn, vẽ nhánh phụ đưa ý để trả lời cho câu hỏ Mỗi nhánh có thêm 3-4-5 nhánh nhỏ, đưa thêm nhiều hình vẽ minh họa cho sinh động, giúp nhớ lâu nhiều lần Từ nhánh phụ lại có nhánh phụ hơn, ví dụ, diễn giải hay so sánh Page Với MAP nhân vật người sử dụng ý cho nhiều câu hỏi tương tự (cùng u cầu mơ tả người) có liên quan đến nhân vật – ELLEN – bên Bạn lấy đề câu hỏi tương tự 50 câu hỏi thường gặp Part Lưu ý, tài liệu giáo viên tự biên soạn nên mang tính chất tham khảo thơi Ví dụ chuẩn bị ln cho câu: The person who influences you; Describe a TV host; Describe a TV program that you like (mình nói ELLEN SHOW); Describe a website (ELLENTUBE.com chẳng hạn) Khi trả lời câu hỏi khác 15 Bước 6: Phát triển cho nhiều câu hỏi: IELTS One Top - Learn IELTS in one day có liên quan nhiều a bổ sung thêm số nhánh nhỏ làm cho "bức tranh" ngày sinh động, dễ nhớ Như vậy, thay dòng chữ nhàm chán cứng nhắc, bạn có đầu câu chuyện thú vị, nhiều cảm xúc từ sống, trải nghiệm bạn  Lưu ý: - Chỉ sử dụng Keywords: dùng 2-3 từ nhánh chính/phụ để gợi ý nội dung - Sử dụng hình ảnh, màu sắc: Để ghi nhớ lâu sử dụng nhiều hình ảnh màu sắc sinh động (tận dụng não phải não trái vào việc ghi nhớ) - Luyện tập linh hoạt: Không cần/ không nên học thuộc MAP mà sử dụng phương tiện giúp gợi ý xây dựng câu trả lời gặp đề Part Speaking Sau lập đủ số lượng MAP bao trùm hết câu hỏi, khoảng 12 tuần bạn mở xem lại bổ sung thêm ý cần Bạn thêm cụm từ hay, idiom dễ dùng, từ vựng học thuật… vào MAP để tiện ghi nhớ - Nếu thi không may gặp đề chưa thấy, dựa số câu chuyện dựng MAP, tái sử dụng ý để trả lời cho câu hỏi Giống bạn giăng lưới rộng, bao phủ hết ngóc ngách khả bị lọt câu nhỏ Video hướng dẫn: https://goo.gl/IP6N6Z Part Speaking: Câu hỏi Part thường nối tiếp, mở rộng chủ đề đưa Part Nếu Part bạn phải “Describe a subject that you like” sang Part 3, chủ đề Education; Nếu Part bạn “Decribe a sport that you enjoy” Part Health Healthy lifestyle Vậy nên, bạn khơng có chút kiến thức vấn đề mang tính kinh tế - xã hội này, việc bí ý tưởng để trả lời dễ hiểu Khi khơng có ý tưởng dù tiếng Anh có tốt khơng thể ghi điểm được! IELTS One Top - Learn IELTS in one day Page (1) Đọc lấy kiến thức: Bạn hiểu biết xã hội, tình hình kinh tế, đời sống, lối sống… bạn có nhiều ý để trả lời Không thiết phải đọc báo tiếng Anh, báo tiếng Việt giúp bạn điều Hãy tập đưa kiến thân sau đọc báo hay dòng status Hãy thử nghĩ đồng ý khơng đồng ý với quan điểm 16 Để có nhiều ý cho phần trả lời, bạn (1) đọc chủ đề liên quan và/ (2) học nhiều collocations liên quan đến chủ đề Page 17 Tư phản biện chìa khóa để bạn có câu trả lời “argumentative” Part (2) Học Collocations: Bản thân collocations nhiều cụm từ có nghĩa trả lời cho câu hỏi Ví dụ chủ đề “Travelling” có collocations “Get away from wok”/ “Change a routine”/ “Create new jobs for tourism industry”/ “Foster understanding between people”/ “Remove language barrier”… Nhiều cụm rõ ràng giúp bạn có ý tưởng trả lời cho nhiều câu hỏi Part Speaking IELTS One Top - Learn IELTS in one day ... https://goo.gl/IP6N6Z Part Speaking: Câu hỏi Part thường nối tiếp, mở rộng chủ đề đưa Part Nếu Part bạn phải “Describe a subject that you like” sang Part 3, chủ đề Education; Nếu Part bạn “Decribe... language barrier”… Nhiều cụm rõ ràng giúp bạn có ý tưởng trả lời cho nhiều câu hỏi Part Speaking IELTS One Top - Learn IELTS in one day ...Bước 2: Với topic chọn câu hỏi Part làm sở, gợi ý vẽ Map Ví dụ cho Topic số 2, chọn câu hỏi sau: Describe a person Describe a famous person
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS speaking part 2 + 3 tips , IELTS speaking part 2 + 3 tips

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay