IELTS essential collocations

46 2 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:43

Content Accommodation Business City life Education Entertainment 13 Environment 16 Fashion 19 Festival 21 Finance 23 Food 25 Free-time 27 Health 28 Law 30 Media and News 32 Relationship 34 Technology 36 Tourism 38 Traffic 41 Work 43 by Xuan Phi IELTS Accommodation TOPIC ENGLISH VIETNAMESE Dormitory Types of accommodation Features Kí túc xá Nhà thuê thời gian Short-let accommodation ngắn An old apartment Một khu chung cư cũ building Residential area Khu vực dân cư Hotel rooms Các phòng khách sạn A mansion Một biệt thự A shared apartment Một hộ chung A private house Nhà riêng Four-storey house Nhà bốn tầng A comfortable room Căn phòng thoải mái A tidy room Căn phòng ngăn nắp A cosy room Một phòng ấm áp A messy room An oppressive house Một phòng bừa bộn Một phòng có điều hòa Một phòng thống khí Một nhà nóng bí High rent fee Phí thuê cao Strict landlords Những chủ nhà khó tính Limited space Have to share home appliances Be dependent Không gian hạn chế Sự thiếu thốn không gian riêng tư Phải chia sẻ vật dụng gia đình Bị phụ thuộc Find roommates Move out of/ move into an apartment Make a deposit for Tìm bạn chung Chuyển ra/ chuyển vào hộ Đặt cọc cho An air-conditioned room An airy room Problems of renting Other collocations by Xuan Phi IELTS The lack of private space TOPIC Other collocations ENGLISH Pay a monthly/weekly rent in advance Build up a house VIETNAMESE Trả tiền phòng hành tháng/ hàng tuần Xây nhà Tidy a room Dọn dẹp phòng Decorate a house Trang hoàng nhà cửa Sửa chữa đồ đạc nhà Sơn tường Repair home stuff Paint a wall Hang a painting on the wall Clean the window Trang trí giấy dán tường Lau cửa sổ Demolish a house Phá hủy nhà Cover a wall with pictures by Xuan Phi IELTS Treo tranh lên tường Business TOPIC ENGLISH Establish a business Provide on-the-job training Design compensation policy Recruit talents Go into partnership Thiết kế sách lương Tuyển dụng nhân tài Generate profit Tạo nhiều lợi nhuận Maximize profit Tối đa hóa lợi nhuận Outperform competition Vượt trội đối thủ Create fan pages on social networking sites Set a high value on customer service Cover running costs Improve sales figures by Xuan Phi IELTS Đào tạo chuyên môn Reduce costs Launch a new product Start an advertising campaign Develop a website Successful businesses Thành lập công ty Liên kết đối tác Thực nghiên cứu thị trường Triển khai sản phẩm Bắt đầu chiến dịch quảng cáo Phát triển trang web Tạo trang thu hút khách hàng mạng xã hội Thiết lập giá trị cao cho dịch vụ khách hàng Đảm bảo chi phí vận hành Cải thiện doanh số bán hàng Giảm thiểu chi phí Do market research Business process VIETNAMESE Dominate the market Thống trị thị trường Quản lý công ty Run a successful business thành công Tạo việc làm Create jobs for local cho người dân địa people phương Attract investment Thu hút đầu tư TOPIC ENGLISH Raise funds Successful businesses Unsuccessful businesses Other collocations by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE Reach new customers Huy động nguồn vốn Tăng trưởng doanh nghiệp Tiếp cận khách hàng Stiff competition Cạnh tranh khốc liệt Seek a merge Face bankruptcy Lose customers to competitors Fire employees Tìm kiếm sáp nhập Chịu thua lỗ nặng nề Đối mặt với phá sản Mất khách hàng đối thủ Sa thải nhân viên Business is booming Kinh doanh bùng nổ Cut-throat competition Cạnh tranh khốc liệt A rival company Một đối thủ cạnh tranh Support charities Protect the natural environment Improve local infrastructure Sponsor scholarships Hỗ trợ quỹ từ thiện Bảo vệ môi trường thiên nhiên Cải thiện sở vật chất địa phương Tài trợ học bổng Become a sponsor for Invest in research and development Social responsibilities Trở thành nhà tài trợ cho Đầu tư vào nghiên cứu phát triển Các trách nhiệm xã hội Grow the business Suffer enormous losses City life TOPIC ENGLISH Easy access to clean water Treatment of waste water Availability of electricity VIETNAMESE Dễ dàng có nước Việc xử lý nước thải Sự sẵn có điện Convenient bus or train system Use public transport at a cheap price Hệ thống xe buýt thuận tiện Sử dụng giao thông công cộng giá rẻ Cơ sở vật chất tốt cho cư Good facilities for citizens dân Modern service Good educational Advantages of living in a instutions city Qualified doctors and teachers Giáo viên bác sĩ đạt tiêu chuẩn Có văn hóa đa dạng Many job opportunities Có nhiều hội việc làm Many entertainment centers Stores are in a short distance Can enjoy a night out easily Wide range of entertainment activities by Xuan Phi IELTS Các sở giáo dục tốt Have a rich culture Be full of shopping malls Disadvantages of living in a city Dịch vụ đại Có nhiều trung tâm mua sắm Có nhiều trung tâm giải trí Các cửa hàng gần Có thể chơi tối dễ dàng Có nhiều hoạt động giải trí Be extremely congested Trở nên vơ chật chội Lack of green spaces Thiếu khoảng không gian xanh TOPIC ENGLISH Bear noise pollution Suffer from air pollution Disadvantages of living in a city Suffer from water pollution Rubbish piles up on the roads Chịu đựng ô nhiễm nước Rác thải chất đống bên đường Vệ sinh không ý Have lots of traffic problems Có nhiều vấn đề giao thông High crime rate Tỉ lệ tội phạm cao The cost of living is high Chi phí sống cao Fast pace of life Nhịp độ sống nhanh Build more residential areas Có sống căng thẳng Những người không thành thật Xây dựng thêm nhiều khu dân cư Have more green space Có thêm không gian xanh Reduce population in the center Giảm dân số khu vực trung tâm Loại bỏ khu công nghiệp Have unhonest people Remove industrial zones Spend more in cleaning Chi nhiều cho vệ sinh Close environmentally harmful factories Đóng cửa nhà máy ảnh hưởng mơi trường Xây dựng thêm trường học Đào tạo cho cư dân thành phố Cải thiện hệ thống giao thông công cộng Build more schools Educate citizens Enhance public transport system by Xuan Phi IELTS Chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn Chịu đựng nhiễm khơng khí Cleaness is neglected Have a stressful life Solutions to city problems VIETNAMESE TOPIC Solutions to city problems Places in the city ENGLISH Supply more police Bổ sung thêm cảnh sát Reduce the cost of living Giảm chi phí sống Improve quality of life Nâng cao chất lượng sống Lakes and rivers Hồ sông Green space Khoảng không gian xanh Public space Không gian công cộng Museums and theatres Nhiều bảo tàng nhà hát Exhibition centers Các trung tâm triển lãm International centers Các trung tâm quốc tế Shopping centers Các trung tâm mua sắm Entertainment hubs Các trung tâm giải trí Be peaceful and quiet Bình n n tĩnh Slow pace of life Nhịp sống chậm Life is simple Cuộc sống giản đơn Have fresh air Có khơng khí lành Advantages of living in a Have beautiful village surroundings Tend to have more friends Disadvantages of living in a village by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE Có nhiều cảnh quan đẹp Có xu hướng có nhiều bạn Villagers treat you well Dân làng đối xử tốt Supply fresh food Cung cấp đồ ăn tươi Lack of proper education Thiếu giáo dục Have narrow minds Có tư nhỏ Be superstitious Bị mê tín Have few doctors and teachers Có bác sĩ giáo viên Services are poor Các dịch vụ Transport system is underdeveloped Hệ thống giao thông không phát triển Education TOPIC ENGLISH Learn basic knowledge Learn through practice Figure out your strengths and weaknesses Train physical strength Benefits of shools Improve soft skills VIETNAMESE Tiếp thu kiến thức tảng Học qua thực hành Phát điểm mạnh yếu Rèn luyện thể lực Gain self-discipline Cải thiện kỹ mềm Cải thiện kỹ làm việc nhóm Nâng cao tính kỷ luật Become independent Trở nên tự lập Make youself confident Trở nên tự tin Extend my friend circle Có thêm nhiều bạn Improve teamwork skills Prepare for the future job Chuẩn bị cho tương lai Meet the entry Đủ điều kiện nhập học requirements Tham gia lớp học/ khóa Take part in class/ course học Attend the class Tham gia lớp học Academic activities by Xuan Phi IELTS Go to the library Tới thư viện Discuss in a group Thảo luận nhóm Write an assignment Làm tập yêu cầu Do the homework Làm tập nhà Revise for an exam Prepare for the final exam Sit/Take an exam Ơn thi Chuẩn bị cho thi cuối kì Làm kiểm tra Cheat in an exam Pass an exam with flying colors Complete a course Gian lận thi cử Thi đỗ với điểm số xuất sắc Hoàn thành khóa học Get a qualification Nhận TOPIC ENGLISH Sibling rivalry Reasons to commit crime The lack of parental care The lack of education The lack of discipline A fair trial Make a compensation Đền bù thiệt hại Do community service Lao động cơng ích Put behind the bars Cho vào tù Prison sentences Các án phạt tù Death penalty Án tử hình Raiseawareness Give good examples Nâng cao nhận thức Triển khai chiến dịch để Sử dụng truyền thơng xã hội Đưa ví dụ tốt Ban some violent games Cấm trò chơi bạo lực Tighten security Impose more severe punishments Thắt chặt an ninh Đặt hình phạt nghiêm khắc Appear in court Pay a heavy fine Run a campaign to Solutions to reduce crime by Xuan Phi IELTS Bất hòa anh em Thiếu quan tâm cha mẹ Sự thiếu giáo dục Thiếu kỷ luật Bị phạt cách nghiêm khắc Ra hầu tòa Nộp khoản tiền phạt lớn Xét xử công Be severely punished Punishment VIETNAMESE Use social media 31 Media and News TOPIC The role of the media Classification ENGLISH A source of information and entertainment Tabloids VIETNAMESE Một nguồn thông tin giải trí Các tờ báo cải A daily newspaper Một tòa nhật báo A local newspaper Một tòa báo địa phương Home news Tin tức nước International news Tin tứcquốc tế Business news Bản tin kinh doanh Sports news Bản tin thể thao Weather forecast Dự báo thời tiết Game show Trò chơi truyền hình Talk show Tọa đàm Documentary Current affairs programmes Television advertisements (commercials) Phim tài liệu Chat rooms Become computerliterate E-commerce Surf the Web Lướt Web Subscribe to newsgroups An invaluable research tool Provide people with a wealth of knowledge Đăng ký nhóm tin tức Một cơng cụ nghiên cứu hữu ích Mang lại cho người nguồn kiến thức dồi The line is engaged A long distance call Benefits by Xuan Phi IELTS Các đoạn quảng cáo truyền hình Các tiêu điểm ghi lại Đường truyền bận Một gọi điện thoại đường dài Các phòng trò chuyện Trở nên biết sử dụng máy vi tính Thương mại điện tử Recorded highlights Activities Các chương trình thời 32 TOPIC ENGLISH The latest news Hit the headlines Tin tức nóng hổi Thành phần tin tức Trở thành tiêu điểm Attract attention Thu hút ý Launch a campaign Triển khai chiến dịch Information overload Sự tải thông tin News leaks out Tin tức bị rò rỉ Nguồn thơng tin khơng lành mạnh Những câu chuyện gây hiểu lầm Những tiêu đề gây sốc Những chi tiết rợn tóc gáy Sử dụng ngơn ngữ không rõ ràng Xuyên tạc thật Xúc phạm người với hình ảnh gây rối trí Sự tin cậy có The main item of news Benefits Offensive material Misleading stories Drawbacks Sensational headlines Gruesome details Use ambiguous language Distort the truth Offend people with disturbing images Credibility is rare by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE 33 Relationship TOPIC Types of relationship ENGLISH Adoptive parents Cha mẹ nuôi Mother-in-law Mẹ vợ/ Mẹ chồng Brother-in-law Anh vợ/ anh rể Marriage partner Đối tác hôn nhân Adopted children Con nuôi Close friend Bạn thân Old friend Bạn cũ Longtime friend Bạn lâu năm Special friend Người bạn đặc biệt Special interest group Nhóm sở thích Soulmate Bạn tâm giao Romantic relationship Mối quan hệ yêu đương Same-sex relationship Tình cảm đồng tính A casual acquaintance Bạn xã giao Co-workers Đồng nghiệp Colleagues Đồng nghiệp Business partner Đối tác kinh doanh A neighbour Một người hàng xóm Be jealous Ganh tị Misunderstand Hiểu lầm Have an argument with somebody Có cãi vã với Problems in relationship Lead to a conflict Solutions by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE Dẫn tới mâu thuẫn, xung đột Be in a conflict with Có xung đột với Break up Chia tay Divorce Ly dị Compete with Cạnh tranh với Believe in each other Tin tưởng lẫn 34 TOPIC Solutions ENGLISH Spend time together Dành thời gian bên Listen to each other Lắng nghe Keep contact with somebody Giữ liên lạc với Make you happier Share your thoughts with Benefits from a tie relationship VIETNAMESE Làm cho bạn hạnh phúc Chia sẻ suy nghĩ bạn với Have someone to talk to Có để nói chuyện Have a confidant Có người bạn tâm tình Elevate your mood Cải thiện cảm xúc Lower stress and improve Giảm stress tăng health cường sức khỏe by Xuan Phi IELTS 35 Technology TOPIC Application on education ENGLISH Support students more easily Relax on the move VIETNAMESE Hỗ trợ học sinh dễ dàng Phát triển phương pháp dạy Cải thiện chất lượng học sinh Khuyến khích học sinh tự học Q trình tự động hóa Đẩy nhanh tốc độ chu trình Tạo sở liệu số hóa Quản lý dự án hiệu Giảm thiểu chi phí kinh doanh Giảm thiểu thời gian lại Các thiết bị giải trí thơng minh Dẫn tới biến DVD Thay đổi thói quen người dùng Tận hưởng thoải mái nhà Thư giãn di chuyển Download digital music Tải nhạc số Online streaming of music Have easy access to information resources Các kênh nhạc online Có truy cập dễ dàng vào nguồn liệu Tận hưởng thoải mái nhà Đa dạng kênh truyền thông Develop teaching methods Improve the quality of student work Encourage students to spend time on self-study Make process more and more automatic Speed up the process Application on work Create a computerized database Manage projects more effectively Reduce business expenses Reduce travel time Smart entertaining devices Lead to the death of DVD Technology and entertainment Advantages by Xuan Phi IELTS Change user habit Enjoy themselves at home Enjoy themselves at home Vary channels of communication 36 TOPIC ENGLISH Reduce stress VIETNAMESE Mở rộng vốn kiến thức bạn Cải thiện chất lượng sống Giảm căng thẳng Increase the awareness Be addicted to computer games Become increasingly isolated Experience loneliness Tăng nhận thức Bị nghiện trò chơi điện tử máy tính Trở nên ngày biệt lập Trải qua cô đơn A waste of time Một lãng phí thời gian Poor eyesight Giảm thị lực Broaden your knowledge Advantages Disadvantages by Xuan Phi IELTS Improve the quality of life 37 Tourism TOPIC ENGLISH Plan a trip Have a holiday Hire a car Activities Benefits of travelling Rent a bicycle Thuê xe đạp Rent a villa Thuê biệt thự Rent a holiday home Thuê nhà nghỉ riêng Stay in a cottage Ở lều Make a reservation Đặt chỗ Book a room Đặt phòng Cancel a booking Hủy đặt phòng Go backpacking Đi du lịch bụi Go camping Get away from work Đi cắm trại Thốt khỏi mơi trường căng thẳng Have a change of routine Thay đổi lịch thường ngày Visit new places Accumulate a wide range of knowledge Learn a new language Broaden friend circle by Xuan Phi IELTS Thốt khỏi cơng việc Have a break from stressful environment Gain new experiences Advantages of travelling alone VIETNAMESE Lên kế hoạch cho chuyến Có kỳ nghỉ Thuê xe Thăm quan địa điểm Có thêm nhiều trải nghiệm Tích lũy lượng kiến thức rộng Học thêm ngôn ngữ Mở rộng bạn bè Have more freedom Được tự Enjoy complete independence Tận hưởng độc lập hoàn toàn 38 TOPIC ENGLISH Make quick decision Advantages of travelling alone Change routine randomly Make personal pick Get out of your comfort zone Have a detailed plan Enjoy group activities Spend quality time with family and friends Advantages of travelling in a group Thốt khỏi vùng an tồn Có kế hoạch chi tiết Tham gia nhiều hoạt động nhóm Dành thời gian với gia đình bạn bè Travel in safety Đi du lịch an toàn Share some costs Chia sẻ số chi phí Tiết kiệm số khoản chi Vùng quê lân cận Surrounding countryside Gentle landscape by Xuan Phi IELTS Đưa lựa chọn cá nhân Support each other Save some expenses Disadvantages for local community Thay đổi lịch trình tùy hứng Làm bền vững mối quan hệ Trong trường hợp khẩn cấp Hỗ trợ lẫn Strengthen a relationship In case of emergency Landscapes VIETNAMESE Ra định nhanh chóng Bleak landscape Cảnh yên bình Những cánh đồng bát ngát Cảnh ảm đạm Rocky mountain Núi đá A long beach Cause overcrowding Một bãi biển dài Open fields Gây đông đúc Cause an increase in price of Tạo tăng giá Damage the local environment Phá hủy môi trường địa phương 39 TOPIC Disadvantages for local community by Xuan Phi IELTS ENGLISH Spoil the natural landscape VIETNAMESE Hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên Do not respect the local traditions Không tôn trọng truyền thống địa phương 40 Traffic TOPIC Types of mean of transport ENGLISH VIETNAMESE Go on foot Đi Ride a bike Đạp xe Go somewhere by plane Đi máy bay Sail a boat Đithuyền Get on bus Lên xe buýt Get off bus Xuống xe buýt Get on train Lên tàu Get off train Xuống tàu Get into car Lên xe ô tô Get out of car Xuống xe ô tô Reduce traffic Giảm thiểu phương tiện Reduce injuries Advantages of using public transportation Problems Traffic law breakers by Xuan Phi IELTS Giảm thiểu thương vong Khá thân thiện với môi Be extremely eco-friendly trường Reduce the reliance on Giảm thiểu phụ thuộc fuel supplies vào nguồn cung cấp dầu Tiết kiệm nguồn Save the energy resource lượng Giảm thiểu ô nhiễm Decline the air pollution không khí Poor infrastructure Cơ sở hạ tầng tồi tàn Heavy traffic Xe cộ khó lưu thơng Rush-hour traffic Giao thơng cao điểm Oncoming traffic Phương tiện trái chiều Bumpy road Đường gập ghềnh Traffic jam Tắc đường Traffic congestion Tắc đường Light punishments Những hình phạt nhẹ Strict punishments Những hình phạt nặng Prison sentence Án phạt tù 41 TOPIC ENGLISH Speeding fine VIETNAMESE Người kiểm tra xe có đỗ luật không Làm phương tiện lưu thông chậm lại Phạt tốc độ Road sign Biển đường Toll road Đường có thu lệ phí Traffic warden Slow down traffic Solutions Road widening Việc mở rộng đường xá Sử dụng phương tiện giao Use public transportation thông công cộng Đường dành cho người Crosswalk One-way street Đường chiều Types of road by Xuan Phi IELTS Motorway Cycle lane Xa lộ Ring road Đường vành đai Roadside Lề đường Pavement Vỉa hè Sidewalk Vỉa hè Bypass Đường vòng Dead end street Đường cụt Đường cho xe đạp 42 Work TOPIC Types of employees Types of work ENGLISH White collar Người lao động trí óc Blue collar Người lao động chân tay Guard Người bảo vệ Part-time job Công việc bán thời gian Full-time job Cơng việc tồn thời gian Shift work Flexible working hours Công việc làm theo ca Các công nhân làm việc dây chuyền Giờ làm việc linh hoạt Business culture Văn hóa doanh nghiệp Good discipline Có kỷ luật tốt Challenge ourselves Thử thách thân Assembly-line workers Work motivation Problems at work Sự ổn định Have a stable future Health insurance Bảo hiểm y tế Get a promotion Thăng chức High Salary Lương cao Get a bonus Nhận khen thưởng Retirement benefit Lương hưu A pension Lương hưu Job prospect Unhealthy workplace relationships Bully beginners Triển vọng nghề nghiệp Mối quan hệ không tốt đẹp nhân viên Bắt nạt người Sexual Harassment Conflict between employers and employees Quấy rối tình dục Sự mâu thuẫn chủ nhân viên Low-paid jobs Khối lượng công việc nhiều Các công việc lương thấp Gender discrimination Phân biệt giới tính Heavy workload by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE 43 TOPIC ENGLISH Tighten relationships among employees Motivate staffs Solutions Train employees to deal with difficulties Take part in mutual activities Improve qualifications and skills Get advice from Solve problems directly with employers Give strict punishment Have a clear rule Lay off weak workers Write a CV Process of applying for a Write a resume job Submit your application Have an interview Gửi đơn Seek for a job Land a job at a big firm Làm việc công ty lớn High salary jobs Các công việc lương cao Underpaid jobs Các công việc lương thấp Làm nhiều nghề khác khoảng thời gian ngắn Thăng tiến nhanh công việc Nâng cao chất lượng công việc Competitive job market Do various jobs without commitment Progress rapidly in career Enhance the level of job performance by Xuan Phi IELTS Viết sơ yếu lí lịch Phỏng vấn Lực lượng lao động có trình độ cao Thị trường lao động cạnh tranh Tìm kiếm việc làm Well-qualified labour Others VIETNAMESE Gắn kết tình cảm nhân viên Khuyến khích, động viên nhân viên Đào tạo nhân viên cách xử lý với khó khăn Tham gia hoạt động chung Nâng cao trình độ kỹ Xin lời khuyên từ Giải vấn đề trực tiếp với sếp Đưa hình phạt nghiêm khắc Nội quy rõ ràng Sa thải nhân viên Viết đơn xin việc 44 TOPIC ENGLISH Gain some experiences Build a strong relationship Earn a living VIETNAMESE Thành thạo kỹ mềm: làm việc nhóm, giao tiếp Xử lý mâu thuẫn Nâng cao trình độ học vấn Thu nhận nhiều kinh nghiệm Xây dựng mối quan hệ bền vững Kiếm sống Make a living Kiếm sống Work flat out Be overburdened with work Làm việc nhiều Master vital soft skills: Manage conflicts Pursue higher education Others Lighten workload Increase of unemployment rate by Xuan Phi IELTS Bị tải công việc Giảm khối lượng công việc Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp 45 ... Giới thiệu phim Go on tour Lưu diễn Go on stage Lên sân khấu Be on air Phát sóng Be famous for Nổi tiếng điều 14 by Xuan Phi IELTS 15 Environment TOPIC Environment Causes by Xuan Phi IELTS ENGLISH... Improve teacher quality Solutions of school by Xuan Phi IELTS 11 TOPIC ENGLISH Strengthen discipline Collaboration between schools and parents by Xuan Phi IELTS VIETNAMESE Thắt chặt tính kỷ luật Hợp... chuyển vào hộ Đặt cọc cho An air-conditioned room An airy room Problems of renting Other collocations by Xuan Phi IELTS The lack of private space TOPIC Other collocations ENGLISH Pay a monthly/weekly
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS essential collocations , IELTS essential collocations

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay