IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 4

41 6 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:43

Học từ vựng phương pháp TRỘN NGÔN NGỮ IV Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 TÂ’M CáM…Chuyện kể • Once upon a time (ngày xửa ngày xưa), in a remote village (ở ngơi làng hẻo lánh nọ), có cô Tấm xinh đẹp dịu hiền, sống her wicked stepmother (bà dì ghẻ độc ác) her jealous stepsister – Cám (cô em Cám đáng ghét cha khác mẹ) • Sau cha qua đời, quyền lực cải nhà rơi vào tay dì ghẻ Day after day (ngày qua ngày), bà ta Cám việc ngồi mát ăn bát vàng, Tấm work her fingers to the bone (làm lụng vất vả) việc lớn nhỏ nhà Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Đầu tắt mặt tối vậy, Tấm trả vài đồng lẻ, cô live from hand to mouth (sống chật vật) nhà May mắn là, Tấm chưa than thân trách phận Cô be greatly into (rất mê) áo quần, may vá, phát be gifted in (có khiếu về) thời trang • Tấm thường dùng lại hand-me-downs (áo quần cũ) Cám khơng thèm đụng đến, may may, thêu thêu, mix and match (phối kết) chúng để tạo nên đồ ‘vintage’ never go out of fashion (ko lỗi mốt) Lúc rãnh, cô lại get dressed (diện đồ), đi lại lại, hiên nhà lúc với trở thành sàn catwalk ảo diệu… Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Năm đó, hai chị em Tấm be in their early twenties (đã đến tuổi cập kê), trai tráng làng nhiều người đến hỏi Tấm làm vợ, dì ghẻ tìm cách turn them down (từ chối) Cám suốt ngày quần áo lượt, chẳng lift a finger (đụng tay) làm gì, anh niên chân lấm tay bùn làng rõ out of her league (chẳng thể với tới nổi) • Mùa xuân ấy, Thái Tử làng chọn vợ Cả làng nô nức trẩy hội Hai mẹ Cám định bụng at all cost (bằng giá) phải cho Cám bước lên làm bậc mẫu nghi thiên hạ Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Biết kiểu Tấm Bụt Ơng give the unconditional support (thương lòng mà trợ giúp vô điều kiện) Mẹ Cám lút đốt hết xương cá bống Tấm chôn chân giường Nếu làng khơng có đứa xinh đẹp Tấm get in the way (cản đường), tranh với Cám ngồi vào vị trí đó? • Ngày hôm đấy, đám gái quê cục mịch, Cám be dressed to kill (trong xiêm y lộng lẫy)…đã lọt vào mắt xanh Thái Tử đương triều! Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Tấm, năm khơng trở thành hoàng hậu, để kiếp người have ups and downs (nổi trôi) mà chết sống lại lần…Nàng khăn gói lên thành phố mưu sinh, để năm sau trở thành The Face Viet Nam (gương mặt thương hiệu)! ^^ • P/S: Nếu khơng thể cưới Vua, tự trở thành Hồng Hậu! *** Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Work one’s fingers to the bone: làm việc cật lực, vất vả I worked my fingers to the bone so you children could have everything you needed • Live from hand to mouth: sống chật vật There’s no way we can even think about travelling to Europe this year, as we are literally living from hand to mouth • Hand-me-downs: áo quần cũ (đã qua sử dụng) I got fed up with having to wear my sister's hand-me-downs • Mix and match: phối kết You can mix and match any of the items on this table, so take whatever you want Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Be in one’s early twenties: độ tuổi từ 20-25 All the students are in their early twenties • Be out of one’s league: không tương xứng I can't believe that average-looking guy is dating a supermodel She is totally out of his league! • At all cost: giá Please, save my husband at all costs I can't live without him! • Have ups and downs: có thăng trầm We’ve had our share of ups and downs, like any married couple *** Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 ‘UÔN CÚP 2018’ Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 Cảm giác bạn lúc nhỉ? Thích thú khơng?  Chỉ thời gian ngắn, TRÒ CHƠI TƯ DUY với NGÔN NGỮ, bạn nắm loạt cụm/câu cách dễ dàng Điều quan trọng, bạn dùng chúng GIAO TIẾP tức được!  Các bạn học trò học online mình, ‘học mà chơi’ này, họ thích thú vơ cùng! Chưa bao giờ, họ lại thấy hưng phấn học tiếng Anh học hồi mà khơng chán  Việc bạn nhớ nhanh loạt cụm/câu tiếng Anh thời gian ngắn qua trò chơi khơng phải điều NGẪU NHIÊN Mọi thứ THIẾT KẾ cách CĨ Ý ĐỒ để lúc, kích hoạt phát huy lực ghi nhớ não việc học/tiếp thu ngoại ngữ Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56  Nhưng điều hay ho chưa dừng lại đâu bạn! Bây hướng dẫn bạn nắm bắt số điểm ngữ pháp có tính ứng dụng cao sử dụng này: A FEW/FEW SHOULD SOMETIMES/SOMETIME WILL/BE GOING TO Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (A FEW/FEW) Answering Machine I have to work a few extra hours to finish a report [Phone ringing ] Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] A FEW: A few: some, a small number (một vài) Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling • I enjoy my life here I have a few friends and we meet quite often to let you know that I'll be a little late to the (a few friends= not many but enough to have a good time) game tomorrow night I have to work a few extra hours to finish a report I • When was the last time you saw Clare?' 'A few days ago.' (= some days ago) should wrap things up sometime between seven and eight though Oh, then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick • I have to work a few extra hours to finish a report (= some extra hours) A few với danh từ đếm (countable nouns) recently And, uh, one more thing I'll swing • A few friends by my house to pick up some food for the game See you then • A few extra hours Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (A FEW/FEW) Answering Machine I have to work a few extra hours to finish a report [Phone ringing ] Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] A FEW/FEW A FEW FEW A few =some, a small number(một vài) Few = not many (khơng nhiều, ít) Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a • Things are not going so well for her • She's lucky She has few problems few extra hours to finish a report I She has a few problems (= some should wrap things up sometime between problems) (có vài vấn đề) seven and eight though Oh, then I'm planning on dropping by Lisa's house for (=not many problems) (có vấn đề) • I enjoy my life here I have a few • My life is so boring here I have very about an hour since she's been sick friends and we meet quite often few friends (=not many friends) (có recently And, uh, one more thing I'll swing (=some friends) (có vài người bạn) by my house to pick up some food for the game See you then bạn, đủ để gặp mặt thường xuyên) Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (SHOULD) I should wrap things up sometime between seven and eight though Answering Machine [Phone ringing ] SHOULD: Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in  You should something= it is a good thing to or the right thing to (việc Just leave a message nên làm) [Beep] Hank: Hey Bill This is Hank I'm just • You shouldn’t drive so fast It’s very dangerous calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to • You look tired You should go to bed work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime Should is not as strong as must or have to (should không ‘mạnh’ must between seven and eight though Oh, hay have to) then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been • You should apologise (=it would be a good thing to do) (nên xin lỗi) sick recently And, uh, one more thing • You must apologise You have to apologise (=you have no alternative) (khơng có I'll swing by my house to pick up some lựa chọn việc phải xin lỗi) food for the game See you then • Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (SHOULD) I should wrap things up sometime between seven and eight though Answering Machine [Phone ringing ] Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep]  We also use should to say that we expect something to happen (chúng ta sử dụng should để diễn đạt điều MONG ĐỢI xảy ra) • Helen has been studying hard for the exam, so she should pass Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling to let you know that I'll be a little (= I expect her to pass) (mong đỗ kì thi) late to the game tomorrow night I have to • There are plenty of hotels in the town lt shouldn't be hard to find a place to stay work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime (= I don't expect it to be hard) (không mong đợi việc tìm nhà khó) between seven and eight though Oh, • I should wrap things up sometime between seven and eight though (= I expect to then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick recently And, uh, one more thing I'll swing by my house to pick up some food for the game See you then wrap things up…) (mong hoàn thành thứ…) Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (SOMETIMES/SOMETIME) I should wrap things up sometime between seven and eight though Answering Machine [Phone ringing ] SOMETIMES/SOMETIME Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] SOMETIMES Sometimes (adv) = occasionally Sometime (adv) = at a time that you (thỉnh thoảng) not know (một điểm thời gian, Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling lúc chưa biết) to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a few extra should hours wrap to finish things a up report I sometime between seven and eight though Oh, then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick recently And, uh, one more thing I'll swing by my house to pick up some food for the game See you then SOMETIME • Sometimes I pay a visit to my grandparents (thỉnh thoảng ghé thăm ơng bà) • I should wrap things up sometime between seven and eight though (Mặc dù tơi hồn thành thứ vào lúc vào khoảng giờ) • We must get together sometime (chúng ta phải gặp vào lúc đó) Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (WILL/BE GOING TO) Answering Machine I'll swing by my house to pick up some food for the game [Phone ringing ] WILL/BE GOING TO Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message Ở câu trên, không sử dụng WILL (‘sẽ’), mà thay vào BE GOING TO [Beep] (cũng mang nghĩa ‘sẽ’), liệu hai câu có khác mặt ý nghĩa Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling không? to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime between seven and  I'll swing by my house to pick up some food for the game eight though Oh, then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour  I‘m going to swing by my house to pick up some food for the game since she's been sick recently And, uh, one more thing I'll swing by my house to pick up some food for the game See you then Chúng ta tìm hiểu khác cách dùng WILL BE GOING TO Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (WILL/BE GOING TO) Answering Machine I'll swing by my house to pick up some food for the game [Phone ringing ] WILL BE GOING TO Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime between Use will to announce a new decision Use (be) going to when we have seven and eight though Oh, then I'm (dùng ‘will’ để thông báo already decided to something planning on dropping by Lisa's house for định mới, vừa nảy thời điểm (dùng ‘be going to’ để thông báo about an hour since she's been sick recently And, uh, one more thing I'll swing by my house to pick up some food for the game See you then nói) định cân nhắc trước đó) Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (WILL/BE GOING TO) Answering Machine I'll swing by my house to pick up some food for the game [Phone ringing ] WILL BE GOING TO Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime between Julie: There's no milk (hết sữa rồi) Julie: There's no milk (hết sữa rồi) seven and eight though Oh, then I'm John: Really? In that case, I'll go and get John: I know I'm going to go and get planning on dropping by Lisa's house for some (thiệt hả? Nếu em mua about an hour since she's been sick some when this TV program finishes recently And, uh, one more thing ít) (quyết định mua sữa vừa (em biết Em mua I'll swing by my house to pick up some nảy thời điểm nói) chương trình TV kết thúc) (đã định food for the game See you then mua sữa trước đó) Bước 6: HIỂU SÂU NGỮ PHÁP (WILL/BE GOING TO) Answering Machine I'll swing by my house to pick up some food for the game [Phone ringing ] WILL BE GOING TO Bill: Hey, this is Bill I'm sorry I'm not in Just leave a message [Beep] Hank: Hey Bill This is Hank I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night I have to work a few extra hours to finish a report I should wrap things up sometime between I'll swing by my house to pick up seven and eight though Oh, then I'm some food for the game (tớ tạt qua planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick nhà để lấy thức ăn cho trận đấu) I‘m going to swing by my house to pick up some food for the game (tớ tạt qua nhà để lấy thức ăn cho thing (việc tạt qua nhà, vừa nảy thời trận đấu) (việc tạt qua nhà, có sẵn ý I'll swing by my house to pick up some recently And, uh, one more food for the game See you then điểm nói, chưa có ý định trước) định trước đó) *** Mọi người thấy phương pháp học ngữ pháp LỒNG GHÉP vào ‘Real English Conversations’ nhỉ? Vì giới hạn số trang, nên làm mẫu với đoạn hội thoại Còn giáo trình sử dụng để hướng dẫn bạn học viên online, 90 Real English Conversations (chia thành level dễ, vừa, khó), thiết kế theo kiểu trộn ngôn ngữ lồng ghép đầy đủ điểm ngữ pháp cho xuyên suốt 90 bài) Như vậy: Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Bạn học NGỮ PHÁP ỨNG DỤNG từ Real English Conversations • Tất điểm ngữ pháp có tính ỨNG DỤNG CAO, tức ngữ pháp ‘sống’ • Bạn HIỂU DÙNG NGAY điểm ngữ pháp Vì chơi trò TRỘN NGƠN NGỮ, bạn ĐỌC LỚN CẢ CỤM CHỨA CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP, bạn ĐỌC TO CẢ CỤM (và HIỂU) bạn học thực hành ngữ pháp đấy! • Quan trọng là, xuyên suốt 90 Real English Conversations, bạn ÔN ĐI ÔN LẠI điểm ngữ pháp đến hàng chục lần Vì điểm ngữ pháp thơng dụng, chúng xuất lặp lặp lại nghe khác Mỗi lần ôn tập, lại giúp bạn nhớ hiểu sâu ngữ pháp hơn! Việc học vận dụng ngữ pháp, trở nên dễ dàng hết! Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 BẠN ĐÃ SẴN SÀNG LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VỚI ENGLISH CÙNG MÌNH?!? Liên lạc với qua FB https://www.facebook.com/biki.ni.56 email: masterenglish0915@gmail.com bạn có thắc mắc nào! Thơng tin lớp Online hướng dẫn https://drive.google.com/file/d/18vrSIbUaPWLNf6bG2PeaBYFkDZVjqWf9/view?usp =sharing Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 Nguồn tham khảo: English Grammar In Use ESL (http://esl-lab.com/) Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 ... nhà I’ll swing by my house Hey Bill This is Hank I'm just calling bạn biết (3) that I'll trễ xíu (4) to the game vào tối mai (5) I phải làm thêm vài (6) to finish a report I (12) for the game See... then 12 Lấy Written by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 thức ăn pick up some food Bước 4: LẶP LẠI Hãy thực lại Bước thêm lần Đọc lớn đoạn hội thoại, gặp cụm từ tiếng Việt đọc to cụm
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 4 , IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay