IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 2

39 9 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 09:43

Học từ vựng phương pháp TRỘN NGÔN NGỮ I I Witten by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Once upon a time (ngày xửa ngày xưa) có cụ rùa cụ thỏ sống khu rừng, nơi all year round (quanh năm) xanh tươi tốt • Rùa is on the wrong side of 40 (mấp mé 50 rồi) nên lụ khụ Nhưng dù có già tuổi, rùa rùa, be brutally honest (thật đến tội) Hàng ngày, rùa phải work his fingers to the bone (làm lụng vất vả) để mưu sinh Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Cách khơng xa, cụ thỏ sống ung dung tự nhiều From time to time (thỉnh thoảng) get itchy feet (ngứa chân), thỏ ta thường drop by (ghé sang) nhà rùa hỏi thăm • Nhưng việc ghé thăm on purpose (có chủ đích) hết • Cụ thỏ insist on (khăng khăng) muốn thách đấu cho với cụ rùa lần trước pass away (nhắm mắt xuôi tay) Years have passed (bao nhiêu năm trôi qua), thỏ keep in mind (để bụng) việc bị rùa đánh bại nhục nhã Thật khó để thỏ ta swallow his pride (ngi ngoai) Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Cụ tự nhủ “No matter how people slice it (dù người đời có lời tiếng vào nữa), thật ta 10 times faster than him (nhanh rùa lụ khụ gấp mười lần)!” • Rùa nhiều lần politely decline (nhã nhặn từ chối), tuổi già sức yếu, xương cốt rã rời, đâu sức để thi thố! Nhưng rùa biết với tính cách thỏ, cụ ta hardly ever (không bao giờ) let it go (cho qua) Rùa accept the challenge (nhận lời thách đấu) với điều kiện, đường đua phải định! • Ngày thách đấu đến! Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Learning from his mistake (rút kinh nghiệm từ sai lầm mình), cụ thỏ từ bắt đầu đua chạy cắm đầu cắm cổ Cụ ta chí not dare (không dám) pull over (tấp vào) bên vệ đường để pee (đi tè), sợ fall behind in no time (bị vượt mặt nháy mắt) • Cụ thỏ chạy đến bên bờ sơng, km chạm đích thơi, ơi… vạch đích lại nằm phía bên bờ sơng Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Rùa ta ung dung hết Along the way (dọc đường), cụ bắt bướm hái hoa whistle (huýt sáo) Approaching the finish line (khi gần đến đích), cụ rùa jump into the river (nhảy tỏm xuống sông), bơi sang mà chẳng chút sức lực nào! • Cụ rùa thơng thái the champion (nhà vô địch) mắt người đời! Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • On the wrong side of (an age): độ tuổi từ x6-x9 (36 đến 39, 46 đến 49…) Why is she dressing like a teenager when she is clearly on the wrong side of 40? • Work one’s fingers to the bone: làm việc vất vả I worked my fingers to the bone so you children could have everything you needed • From time to time: This restaurant is pretty good I come here from time to time Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • On purpose: có chủ đích Jealously, Jim destroyed Bill's sand castle on purpose • Pass away: mất, qua đời My aunt passed away last month • No matter how someone slice it: dù có nói nữa… No matter how you slice it, the results of the test present how lazy you are • Get itchy feet: ngứa chân, ý muốn nói cảm thấy muốn Every so often, Joey gets itchy feet and Witten setsbyLythuyni off for a foreign destination https://www.facebook.com/biki.ni.56 GIÚP BẠN TỰ HỌC PHƯƠNG PHÁP TRỘN NGƠN NGỮ https://drive.google.com/file/d/1Pzo_K_3H8V1RAsjdhfz_RwfslCoN_6f5/view?usp=sharing Thơng tin lớp Online hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/18vrSIbUaPWLNf6bG2PeaBYFkDZVjqWf9/view?usp=sharing Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Tơi bắt đầu save up money (dành dụm) tiền ăn sáng mua Harry Potter đầu tiên, cầm sách tay mà be over the moon (vô hạnh phúc) Little by little/bit by bit (dần dần) mua đủ tập với số tiền dành dụm được, đọc đọc lại đến mức thuộc lòng thanks to (nhờ) đọc Harry mà khả đọc tăng lên What is more (hơn nữa), ln hunger for (ao ước) có sách Anh dù đọc mạng, lại bắt đầu hành trình dành dụm tiền Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Hogwarts trường mà đọc truyện muốn pay a visit to (ghé thăm) Undoubtedly/without a doubt (chắc chắn) be anxious to (ước) at least (ít nhất) lần nhận thư cú, cưỡi chổi, be picked out (được chọn) vào bốn nhà, có bạn thơng minh Hermione, hay cậu bạn Ron Bàn ăn be full of (đầy ắp) đồ ăn, Quidditch với trái bóng Snitch vàng bay nhanh gió, hẻm Xéo bán đủ thứ đồ phép thuật mà lần pass by (đi ngang qua) could not take eyes off (khơng thể rời mắt)… Nói Harry Potter khơng thấy đủ Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Đây truyện mà gần không get bored of (chán) đọc, lần đọc lại thấy learn more valuable lessons (học dược nhiều học quý giá hơn) Đến giữ sổ write down (ghi chú) lại câu thần chú, đoạn thích truyện Khi bạn đọc Harry Potter at a certain time (tại thời điểm định) đó, bạn draw many different lessons (rút cho học khác nhau) Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Này Harry, be thankful for/be grateful for (biết ơn) cậu for the reason that (vì) came out (xuất hiện) 20 năm trước để đến 20 năm sau này, cậu ước mơ, a great source of inspiration (nguồn động lực) to lớn để tớ make my dream a reality/ make my dream come true (biến ước mơ thành thật) Và cám ơn cô Rowling, người mang Harry đến với hàng triệu người across world (trên toàn giới) để từ emphathy for (đồng cảm hơn) với destiny (số phận) cô as well as (cũng như) Harry Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • 26/6/2017 vừa qua, Harry Potter mark the 20th anniversary (đánh dấu kỉ niệm 20 năm) phát sóng lần đầu tiên, cảm xúc nguyên vẹn lần đầu biết đến Harry Potter • (Written by CV) Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • As a matter of fact: thực tế As a matter of fact, he is several inches taller than his father • Bit by bit: chút một, Bit by bit he began to understand what John was talking about • Pass by: ngang qua, vượt qua If you pass by alarge white house with a red roof, you have gone too far • Take eyes off: rời mắt khỏi He was so handsome - I couldn't take my eyes off him Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Be grateful (to someone) for something: biết ơn (ai) điều Do you need a little help recalling some things to be grateful for? • Without a doubt: khơng nghi ngờ gì, rõ ràng She is without a doubt one of our most talented students • Long for: ao ước It was freezing outside, and Marcia longed for a hot drink • Be over the moon: hạnh phúc mây "I bet she was pleased with her results." "She was over the moon." Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 CHILDHOOD Witten by Lythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • In the hustle and bustle of daily life (trong sống hối nhộn nhịp), có lúc tơi wish (ước) step back into my childhood (trở tuổi thơ) – để lại làm a carefree child (một đứa bé không lo nghĩ), be worried sick about (lo lắng về) điều gì, have a great time (tận hưởng thời gian vui vẻ) với đám trẻ xóm Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • During the hot summer days (suốt ngày hè nóng nực), đám get together (tụ họp) under a shady tree (dưới bóng cây) để play hide-and-seek (chơi trốn tìm), đứa tặng cho đứa gió mát từ paper fans (những quạt giấy) rách mục • Nhớ lần have trouble with/ get into trouble with (gặp rắc rối với) tập giáo nhà, có đứa ask for help (nhờ giúp đỡ), có đứa not their homework (không làm tập nhà) nên khơng dám hand in (nộp) Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Qúa nhiều unforgettable experiences (trải nghiệm quên), mà lớn lên, từ lúc chúng trở thành treasured memories (những hồi ức đáng trân trọng) • I wish I were a child again (tôi muốn trở lại làm đứa trẻ), relive those childhood days (sống lại ngày thơ ấu) Được rise up late/ stay in bed longer (thức dậy trễ) mà không bị mắng Được ốm để có người drop by/come by/swing by (ghé qua) drop me off (mang cho tơi) ăn ngon (thức ăn người bệnh ngon ^^), chúc get well soon (nhanh hồi phục) Thật vui biết bao! Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Cũng không gặp đứa bạn cũ for a long time (1 thời gian dài) nên thấy nhớ Dù nữa, life goes on (cuộc sống tiếp tục), có thứ go away (rời đi) thứ walk into your life (bước vào đời bạn) Time always runs forwards (thời gian trôi không trở lại), let it be a part of your whole life (hãy để trở thành phần trái tim chúng ta), tốt sao? (Written by CV) Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Hustle and bustle: hối nhộn nhịp I can't stand the hustle and bustle of big cities • Carefree: vơ lo Parents always hope their children have happy, carefree childhoods • Be worried sick about: lo phát ốm Kien's family are worried sick about him • Drop off: ghé qua để đưa/để lại I'll come to your house tonight and drop off your cake pan Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • Walk into: bước vào The family walked into the restaurant and sat down • Drop by: ghé, tạt qua Be sure to drop by my house the next time you're in the area Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 Inbox trực tiếp cho theo địa Facebook: https://www.facebook.com/biki.ni.56 Hoặc qua email masterenglish0915@gmail.com bạn muốn tìm hiểu khóa học Tiếng Anh ONLINE hướng dẫn Chúc bạn học tốt đón chờ tập nhé! Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 ... Harry Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 • 26 /6 /20 17 vừa qua, Harry Potter mark the 20 th anniversary (đánh dấu kỉ niệm 20 năm) phát sóng lần đầu tiên, cảm xúc nguyên vẹn lần đầu... thankful for/be grateful for (biết ơn) cậu for the reason that (vì) came out (xuất hiện) 20 năm trước để đến 20 năm sau này, cậu ước mơ, a great source of inspiration (nguồn động lực) to lớn để tớ... https://drive.google.com/file/d/1Pzo_K_3H8V1RAsjdhfz_RwfslCoN_6f5/view?usp=sharing Thơng tin lớp Online hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/18vrSIbUaPWLNf6bG2PeaBYFkDZVjqWf9/view?usp=sharing Witten byLythuyni https://www.facebook.com/biki.ni.56 S0N TUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 2 , IELTS TRỘN NGÔN NGỮ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay