de kiem tra 15p lan 2 lop 10

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 08:52

TRường THPT Đơn Dương Tổ Lý-TD-ANQP Kiểm tra 15p lần Lớp 10 Năm học 2018-2019 Họ tên:………………………………………………………………… Câu 1: điền sai vào sau câu:(2,5đ) a/ Trọng lượng vật trọng lực vật vật chuyển động có gia tốc so với Trái đất b/ Gia tốc rơi tự trọng lượng vật lên cao giảm khối lượng vật giảm c/ Một viên bi chuyển động mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể) vận tốc trung bình có giá trị vận tốc tức thời thời điểm d/ Khi vật chịu tác dụng vật khác chuyển động thẳng mãi e/ Định luật I Niutơn xác nhận hợp lực tác dụng lên vât khơng vật khơng thể chuyển động câu 2: điền vào chỗ trống:(2,5đ) Đặc điểm lực phản lực : + Lực phản lực luôn ………………………………… đồng thời + Lực phản lực có giá……………………………………………… Hai lực có đặc điểm gọi …………………………………………………………… + Lực phản lực …………………………………………… chúng đặt vào ……………………… Câu 3:(5đ) Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 6m/s2 ,truyền cho m2 gia tốc m/s2 Lực F truyền cho m1 + m2 gia tốc bao nhiêu? TRường THPT Đơn Dương Tổ Lý-TD-ANQP Kiểm tra 15p lần Lớp 10.Năm học 2018-2019 Họ tên:……………………………………………………………………………………… Câu 1: điền sai vào sau câu:(2,5đ) a/ Trọng lượng vật trọng lực vật lúc b/ Gia tốc rơi tự trọng lượng vật lên cao giảm gia tốc rơi tự tỷ lệ nghịch với độ cao vật c/ Một viên bi chuyển động mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể) gia tốc vật khác khơng d/ Khi vật chịu tác dụng vật khác biến dạng mà khơng thay đổi vận tốc e/Định luật I Niutơn xác nhận quán tính nên vật chuyển động có xu hướng dừng lại câu 2: điền vào chỗ trống: (2,5đ) Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng …………………………………………………….Thì vật …………………………………… ………………… , chuyển động ……………………………………………………… - ………… vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ với ………………………………………………của vật Câu 3:(5đ) Vật chịu tác dụng lực F ngược chiều chuyển động thẳng 16s,vận tốc giảm từ 12 m/s m/s.trong 12s ,lực tác dụng tăng gấp đơi độ lớn hướng khơng đổi Độ lớn vận tốc vật thời điểm cuối có bao nhiêu? ...TRường THPT Đơn Dương Tổ Lý-TD-ANQP Kiểm tra 15p lần Lớp 10. Năm học 20 18 -20 19 Họ tên:……………………………………………………………………………………… Câu 1: điền sai vào sau câu: (2, 5đ) a/ Trọng lượng vật trọng lực vật lúc... e/Định luật I Niutơn xác nhận quán tính nên vật chuyển động có xu hướng dừng lại câu 2: điền vào chỗ trống: (2, 5đ) Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng …………………………………………………….Thì vật ……………………………………... vật Câu 3:(5đ) Vật chịu tác dụng lực F ngược chiều chuyển động thẳng 16s,vận tốc giảm từ 12 m/s m/s.trong 12s ,lực tác dụng tăng gấp đôi độ lớn hướng khơng đổi Độ lớn vận tốc vật thời điểm cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 15p lan 2 lop 10, de kiem tra 15p lan 2 lop 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay