bài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tính

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 07:58

bài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhbài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tínhv Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung Các quy tắc sáng chế đợc áp dụng Máy vi tính I Một số quy tắc sáng chế đợc áp dụng Quy tắc làm ngợc lại :Quạt làm mát chíp ngợc lại với quạt điện Quy tắc ghép nhiều chức vào cá thể (máy đánh chử + máy nghe nhạc + đầu CD, ) Quy tắc tăng nhanh tốc độ (sử lý thông tin nhanh ) Quy tắc dùng nhiều vật liệu tổng hợp (nhựa, kÝnh, tinh thĨ láng …) – Quy t¾c thay đổi vị trí phận theo hoàn cảnh sử dụng ( lổ cắm micro case củ đợc bố trí sau case đợc bố trí sau trớc để phù hợp với ngời sử dụng) Quy tắc phân đoạn thời gian hoạt động phận (VD: ổ CD cần copy dử liệu ta cắp vào, không cần thiết tháo đi, ổ cứng USB) Quy tắc sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận theo chức phận (vỏ máy đựoc làm nhựa để cách nhiệt, khung case đợc làm sắt cứng để bảo vệ linh kiện bên trong) II Một số quy tắc để cải tiến Thay đổi quy tắc hoạt động Do giới hạn vật lý sợi kim loại truyền tính hiệu bảng mạch thiết kế sợi gần đựoc nửa để tăng tốc độ ta thay sợi kim loại sợi quang học để tăng tốc độ Học viên : Nguyễn Xuân Hanh Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung - Chức ghép số chức vào cá thể Nếu ta nối thêm máy in A4 vào máy PC diện tích chiếm chổ lớn ta ghép máy in A4 vµ case víi thµnh mét bé phËn để giảm diện tích Học viên : Nguyễn Xuân Hanh Líp : XDCTGT – K11
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tính, bài tập lớn thiết kế tối ưu: Các quy tắc trong máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay