Bai 41 dien the sinh thai

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 04:28

GV : TRẦN THỊ ANH THOA Hãy quan sát đoạn phim sau: Tiết 59 – Bài ôn tập TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI - Đầm nước xây dựng - Nước sâu, bùn đáy Chưa có TV, ĐV - Rong, bèo, - Tôm, cá Tương ứng - Sen, súng, … - Nước bớt sâu Nêu đặc điểm vớicủa - Tơm, cá, ếch, cò - Mùn đáy nhiều mơi trường qua mơi trường giai đoạn? - Cỏ, lau, lồi bụi… - Nước nơng - sinh Lưỡng vật cư, chim - Mùn đáy dày nào? - Mùn đáy lấp đầy đầm - TV sống cạn - ĐV sống cạn TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Kiểu diễn Giai đoạn khởi đầu Chưa có sinh vật Giai đoạn Giai đoạn cuối Các QXSV biến đổi tuần tự, thay lẫn Hình thành QX tương đối ổn định TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Rừng thông trưởng thành Kiểu diễn Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn Giai đoạn cuối Một quần xã sinh vật phát triển Các QXSV biến đổi tuần tự, thay lẫn Quần xã bị suy thoái Hoặc quần xã tương đối ổn định TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI II CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Kiểu diễn Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn Giai đoạn cuối Diễn nguyên sinh Chưa có sinh vật Các QXSV biến Hình thành đổi tuần tự, thay QX tương đối ổn định lẫn Diễn thứ sinh Một quần xã sinh vật phát triển Quần xã bị suy Các QXSV biến thoái đổi tuần tự, thay Hoặc quần xã lẫn tương đối ổn định TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI II CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn nguyên sinh: TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Diễn thứ sinh: TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Đây diễn nguyên sinh hay diễn thứ sinh? Tại sao? TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI IV TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI Nghiên cứu diễn sinh thái Quy luật phát triển quần xã Bảo vệ tài nguyên Khai thác hợp lý tài nguyên Phục hồi nguồn tài nguyên CỦNG CỐ Câu Diễn sinh thái hiểu là: A Sự biến đổi cấu trúc quần thể B Thay quần xã quần xã khác C Mở rộng vùng phân bố D Thu hẹp vùng phân bố Câu Đặc điểm để phân biệt diễn nguyên sinh với diễn thứ sinh là: A Môi trường khởi đầu B Môi trường cuối C Diễn biến diễn D Điều kiện môi trường Câu Diễn sinh thái diễn cách mạnh mẽ tác động của: A Sinh vật B Con người C Nhân tố vô sinh D Thiên tai ĐỌC THÊM Việt Nam nước phong phú mặt sinh học Đông Nam Á Việt Nam nơi cư trú 275 lồi thú có vú, 800 lồi chim, 180 lồi bò sát, 2.470 lồi cá, 5.500 lồi trùng 12.000 lồi 40% lồi địa không tồn nơi giới ĐỌC THÊM Suy thoái hệ sinh thái vùng bờ biển gia tăng ĐỌC THÊM Đa dạng sinh học có nguy suy giảm nghiêm trọng ĐỌC THÊM Thêm 400 loài động, thực vật vào "Danh sách đỏ" ĐỌC THÊM Phải hành động để bảo vệ đa dạng sinh học BÀI BÀI TẬP TẬPVỀ VỀ NHÀ NHÀ - Trả lời câu hỏi tập SGK, trang 185 - Nghiên cứu - Tìm hiểu hệ sinh thái Trái Đất CHÚC SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG! ... DIỄN THẾ SINH THÁI Diễn nguyên sinh: TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Diễn thứ sinh: TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI Đây diễn nguyên sinh hay... hay diễn thứ sinh? Tại sao? TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI TIẾT TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI... TIẾT 52 52 –– DIỄN DIỄN THẾ THẾ SINH SINH THÁI THÁI II CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI Kiểu diễn Giai đoạn khởi đầu Giai đoạn Giai đoạn cuối Diễn nguyên sinh Chưa có sinh vật Các QXSV biến Hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 41 dien the sinh thai, Bai 41 dien the sinh thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay