KTNN NGUON TAI NGUYEN DAT BUI NAM NINH

37 57 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 02:08

NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI BRING MUSIC TO LIFE TRONG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI NAM NINH – NHÓM TRƯỞNG Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut HOÀNG NHẬT LINH labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco NGUYỄN THỤC LINH NGUYỄN THỊ THẢO LINH laboris nisi ut aliquip ex ea commodo PHAN THỊ HIỀN PHẠM THỊ NGUYỆT NGUYỄN THÙY TRANG MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ NGUỒN TÀI NGHUYÊN ĐẤT ĐAI THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Khái niệm nguồn lực đất đai Theo luật Đất đai Việt Nam 2003: “ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn diện tích, hình thể mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào đầu tư, khai thác sử dụng người Đất đai thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư nơi diễn hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng” Vị trí, vai trò nguồn lực đất đai hoạt động sản xuất sản xuất nói chung hoạt động nơng nghiệp nói riêng Vị trí nguồn lực đất đai Vai trò nguồn lực đất đai Đặc điểm nguồn lực đất đai 01 Đất đai bị giới hạn mặt không Đất đai vừa sản phẩm tự nhiên,vừa sản phẩm lao động 02 gian, sức sản xuất đất 03 đai giới hạn Đất đai có vị trí cố định chất lượng không đồng 04 Đất đai – tư liệu sản xuất chủ yếu khơng bị hao mòn đào thải khỏi 05 trình sản xuất 06 Những vấn đề có tính quy luật vận động ruộng đất kinh tế thị trường Quyền sử dụng đất trở thành hàng hóa điều kiện Quy luật ruộng đất ngày khan kinh tế thị trường độ màu mỡ tự nhiên ruộng đất có xu hướng giảm sút Q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa diễn mạnh mẽ đơi với q Tập trung ruộng đất có xu hướng trình chuyển đất nơng nghiệp sang đất tăng lên theo yêu chuyên cầu phát triển sản xuất hàng dùng ngày tăng hóa Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất Năng suất đất đai Hệ số sử dụng đất Độ phì nhiêu đất Một số tượng thối hóa nguồn tài ngun đất Your Picture Here Nhiễm mặn Your Picture Here Xói mòn đất Your Picture Here Sa mạc hóa Your Picture Here Ô nhiễm đất ĐÔI NÉT VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA VIỆT NAM ROSE Về quỹ đất Tổng quỹ đất tự nhiên nước ta 33.104,22 ngàn Quỹ đất nơng nghiệp năm 2000 có 9.394,97 ngàn ha, chiếm 28,38% Diện tích tự nhiên xếp thứ 60/160 giới; thứ Đông Nam Á ĐƯỜNG LỐI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ RUỘNG ĐẤT Ở MIỀN BẮC (1957) Tiến hành xây dựng nên kinh tế nông nghiệp theo hai hình thức sở hữu tập thể sở hữu tồn dân Theo hình thức sở hữu mơ hình kinh tế nơng nghiệp tập thể hố ruộng đất đưa nông dân vào đường làm ăn tập thể 22 Thực tốt số khâu thủy lợi, cải tạo quy hoạch đồng ruộng Cải thiện nông nghiệp tạm thời Thực tế ruộng đất bị lãng phí Người dân khơng có động lực Dẫn đến sx hiệu quả, trì trệ Bắt buộc: phải có thay đổi sử dụng đất đai, quyền lợi người nông dân nới rộng 23 Thực trạng quản lí, sử dụng đất đai 24 Đất nông nghiệp năm 2010 tăng 5.179.385 (gấp 1,25 lần) so với năm 2000 Tăng bình quân 114.000 ha/năm Diện tích đất trồng lúa có suy giảm đáng kể (trên 340.000 ha), trung bình năm giảm 34.000 25 2000-2005, diện tích đất lâm nghiệp tăng nhanh, bình quân năm tăng 620.000 2005-2010, tăng 571.616 2000-2005, diện tích ni trồng thủy sản tăng trưởng mạnh tăng từ 367.846 lên 700.061 ha, bình quân hàng năm tăng khoảng 66.500 2006-2010; giảm 9.843 ha  Diện tích đất làm muối giảm 4.829 giai đoạn 2000-2005 năm sau tăng 3.487 Tính giai đoạn 2001-2010, diện tích đất làm muối giảm 1.342 26 BỐ TRÍ CƠ CẤU CÂY TRỒNG THÂM CANH TĂNG VỤ KHAI HOANG TÍCH CỰC SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NƠNG NGHIỆP 27 Diện tích rừng bị chặt phá tăng đặc biệt rừng đầu nguồn hoạt động NHỮNG VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI 28 nơng nghiệp Gây nên hậu sinh thái thực tế cho thây lũ quét Lai Châu, Bắc Cạn, lũ lụt miền Trung, hạn hán Bình Định, Phú Yên năm 1998 Cơ chế quản lý lỏng lẻo dẫn đến lạm dụng sử dụng bất hợp lý quỹ đất nông nghiệp Ứng dụng thành tựu KHKT Đội ngũ 29 Các sách chưa đến tay người khoa học ít, điều kiện nghiên cứu dân đặc biệt dân tộc người, nghèo nàn, kinh phí ít, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 30 THỰC TRẠNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM CĨ XU HƯỚNG XẤU ĐI Đất đai tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải phát triển người Vì QUAN ĐIỂM SỬ vậy, quan điểm tổng quát việc khai thác sử dụng đất phải phù hợp gắn liền DỤNG ĐẤT ĐAI với định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nhằm phát huy nguồn lực, lợi địa phương 31 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT Kết hợp thâm canh tăng suất với mở rộng diện 01 tích Gắn việc sử dụng đất nơng nghiệp với việc sử dụng nguồn lực khác Giải tốt việc quản lý sử dụng đất nông 02 nghiệp, nâng cao độ phì đất, ngăn ngừa suy thối đất Giảm thiểu ngun nhân gây nhiễm đến tài 03 32 nguyên đất, bảo vệ đất trước tác động xấu người BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT ĐAI 33 Bổ sung, sửa đổi hoàn thiện Tăng cường quản lý Nhà nước Kết hợp chặt chẽ khai thác với bảo vệ, sách pháp luật ruộng đất bồi dưỡng cải tạo ruộng đất OUR SERVICE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua 34 Đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp, đồng thời tích cực mở Đẩy mạnh cơng tác chuyển đổi ruộng Sử dụng tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt việc chuyển đất rộng diện tích khai thác tăng vụ đất nơng nghiệp sang mục đích sử dụng khác BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT ĐAI Thúc đẩy trình tập trung ruộng đất, Khuyến khích người có khả Nâng cao nhận thức cộng đồng việc khuyến khích thực phương thức “ai giỏi nguyện kinh doanh nông nghiệp sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên nghề làm nghề đó” 36 đất WE ARE BRIDGE CREATIVE AGENCY R O S E T E M P L A T E Thank for listening ... ĐẤT VIỆT NAM Đất nhiệt đới Việt Nam phức tạp đa dạng 13 Đất Việt Nam nói chung phì nhiêu Diện tích đất thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp Diện tích đất dốc, đất có vấn đề Việt nam Việt Nam không... CỦA VIỆT NAM ROSE Về quỹ đất Tổng quỹ đất tự nhiên nước ta 33.104,22 ngàn Quỹ đất nông nghiệp năm 2000 có 9.394,97 ngàn ha, chiếm 28,38% Diện tích tự nhiên xếp thứ 60/160 giới; thứ Đơng Nam Á 12... TRẠNG VỀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Khái niệm nguồn lực đất đai Theo luật Đất đai Việt Nam 2003: “ Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNN NGUON TAI NGUYEN DAT BUI NAM NINH, KTNN NGUON TAI NGUYEN DAT BUI NAM NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay