SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”

19 20 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 00:18

SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” UBND HUYỆN CẨM MỸ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG Mã số: (Do HĐCNSK ghi) SÁNG KIẾN MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG” Người thực hiện: Nguyễn Thanh Dũng Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lí giáo dục:  - Phương pháp giáo dục :  - Phương pháp dạy học mơn: Tốn  (Ghi rõ tên mơn) - Lĩnh vực khác:  (Ghi rõ tên lĩnh vực) đính kèm: Các sản phẩm in sáng kiến  Mơ hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2018– 2019  Hiện vật khác UBND HUYỆN CẨM MỸ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG SÁNG KIẾN MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG” Người thực hiện: Nguyễn Thanh Dũng Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lí giáo dục:  - Phương pháp giáo dục:  - Phương pháp dạy học mơn: Tốn  (Ghi rõ tên môn) - Lĩnh vực khác:  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Năm học: 2018– 2019 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục …………………………………………………………………… Thơng tin chung sáng kiến…………………………………………… Phần mở đầu Bối cánh giải pháp ………………………………………………………… Lí chọn giải pháp……………………………………………………… Phạm vi đối tượng nghiên cứu…………………………………………… Mục đích nghiên cứu……………………………………………………… Phần nội dung Thực trạng giải pháp biết.………………………………………………… Nội dung sáng kiến Dạng 1: Dùng đồ đoạn thẳng để giải tốn dạng Trung bình cộng………………………………………………………………………… Dạng 2: Dạng suy luận: (dành cho học sinh sinh khá, giỏi)……………… Những ưu điểm, nhược điểm giải pháp mới…………………………… Đánh giá sáng kiến tạo ………………………………………… Phần kết luận Những học kinh nghiệm rút từ áp dụng sáng kiến …………… 10 Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào 10 thực tiễn …………………………………………………………………… Cam kết không chép vi phạm quyền ……………………… Tài liệu tham khảo ………………………………………………………… Phụ lục…………… …… ………………………………………………… Phiếu đánh giá, chấm điểm, xếp loại Phiếu nhận xét, đánh giá ………… 11 11 12 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học mơn: Tốn Tác giả: - Họ tên: Nguyễn Thanh Dũng Nam(nữ): Nam - Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm Tiểu học - Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên – Khối trưởng 4;5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong – Xuân Đông – Cẩm Mỹ – Đồng Nai - Điện thoại: 0907256127 Email: dunglhpcm@gmail.com Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến (%): 100% Đồng tác giả ( có) - Họ tên:……………………………………………Nam (nữ)………… - Trình độ chun môn:……………………………………….…………… - Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………….……… - Điện thoại:………………….Email:…………………… ….…………… - Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến(%)……………………………………… Sáng kiến: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG” PHẦN MỞ ĐẦU Bối cảnh giải pháp Như biết, mục tiêu giáo dục Tiểu học hình thành phát triển nhân cách người, đặt móng vững cho giáo dục phổ thơng cho tồn hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu thực hoạt động dạy học giáo dục thông qua môn học hoạt động ngoại khóa, mà mơn Tốn chiếm vai trò quan trọng Việc dạy học mơn Tốn khơng giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, rèn kĩ tính tốn mà giúp học sinh phát triển lực tư duy, tưởng tượng, óc sáng tạo phương pháp, thói quen làm việc khoa học, phát triển ngơn ngữ, tư lơ-gic, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách người học Lý chọn giải pháp Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học chủ yếu tư trực quan cụ thể, tư trừu tượng bắt đầu hình thành phát triển lớp cuối cấp, song mức độ đơn giản Khả phân tích, tổng hợp, kết hoá liệu toán em chưa cao Mặt khác để giải toán, học sinh cần thực thao tác phân tích để tìm mối liên hệ yếu tố tốn Vì dạy kiến thức hay giải toán giáo viên thường dùng biểu tượng, yếu tố trực quan thay cho số để học sinh quan sát, thực thao tác tư từ xác định mối quan hệ đại lượng toán Các yếu tố trực quan cần sử dụng cách họp lý để dễ dàng thấy mối quan hệ phụ thuộc đại lượng, tạo hình ảnh cụ thể giúp ta suy nghĩ, tìm tòi đưa cách giải Khi giải tốn lời văn, việc tóm tắt tốn để nắm đề cho biết yêu cầu làm quan trọng Để làm việc người giáo viên cần giúp học sinh phân tích tốn nhằm nhận biết đặc điểm, chất tốn, từ lựa chọn phương pháp giải thích hợp Trong phương pháp giải tốn Tiểu học, tơi thấy phương pháp “Giải tốn đồ đoạn thẳng” nhiều ưu điểm sử dụng rộng rãi Phương pháp tính trực quan cao, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Tiểu học, hình thành phát triển kỹ năng, kỹ xảo, lực tư duy, tưởng tượng từ giúp cho học sinh lập kế hoạch giải toán cách dễ dàng Phạm vi đối tượng nghiên cứu Trong chương trình Tốn Tiểu học nói chung, chương trình Tốn nói riêng, phần giải Tốn lời văn đóng vai trò quan trọng mặt hầu hết tất học Ngoài dạng tốn cụ thể như: Tìm hai số biết tổng hiệu, tổng tỉ số hay hiệu tỉ số hai số giải tốn lời văn dùng để rèn luyện kỹ kiểm tra việc áp dụng kiến thức học sinh Mục đích nghiên cứu Do việc tóm tắt tốn chưa hợp lí, thiếu khoa học nên dẫn đến cách giải sai học sinh năm học trước Từ đó, tơi sâu tìm hiểu việc sử dụng đồ đoạn thẳng giải toán với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy giải tốn cho học sinh Đó lý tơi chọn đề tài: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG CỦA GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT, ĐÃ Các em thói quen tóm tắt giải lời nên chưa làm rõ đề cho biết gì? yêu cầu làm gì? nên chưa thấy rõ mối quan hệ Ví dụ: Bài tốn: Lớp 4A trồng 26 cây, lớp 4B trồng 32 cây, lớp 4C trồng 29 cây, lớp 4D trồng số trung bình cộng số trồng lớp Hỏi lớp 4D trồng cây? Học sinh toám tắt đề sau: Lớp 4A trồng được: 26 Lớp 4B trồng được: 32 Lớp 4C trồng được: 29 Lớp 4D trồng được: Bằng trung bình cộng số trồng lớp Lớp 4D trồng được: ? Với cách tóm tắt cho thấy vừa dài dòng vừa khơng thấy rõ mấu chốt đề vừa khó hiểu nên tìm cách giải cho tốn khó khăn dẫn đến làm sai * Nguyên nhân: - Đa số học sinh chưa biết xác định dạng toán - Các em chưa kĩ tìm hiểu mối quan hệ cho cần tìm - Chưa biết tóm tắt liệu nêu đề đồ đoạn thẳng - Học sinh thường ngán ngại việc học tốn lời văn giáo viên chưa tạo ham thích hứng thú cho em - Một số em tiếp thu cách thụ động, ghi nhớ máy móc nên nhanh quên dạng toán - Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy chưa trọng đến việc lựa chọn phương pháp cho dạy học sinh tiếp thu tốt - Học sinh bị hỏng kiến thức từ lớp Ví dụ như: gấp số lên nhiều lần, giảm số lần, - Chưa quan tâm đến đối tượng học sinh yếu ngại thời gian II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN Trình bày bước/quy trình thực giải pháp Trong trình hướng dẫn học sinh tiến hành theo bước sau: Bước 1: Tìm hiểu đề tốn (bước câu hỏi giáo viên đặt quan trọng) Bước 2: Phân tích điều kiện tốn, biểu diễn đại lượng đồ đoạn thẳng Bước 3: Dựa đồ để lập kế hoạch giải Bước 4: Thực thao tác giải lời giải phép tính Bước 5: Kiểm tra đánh giá kết tính (thử lại kết quả) Qua bước học sinh cần đạt yêu cầu giải toán đồ đoạn thẳng: Yêu cầu 1: Từ đề cho học sinh dùng đồ đoạn thẳng thay cho số, đại lượng giải tốn u cầu 2: Học sinh óc phân tích, phán đốn, suy luận nhanh tư lơ-gíc cách khái qt cao u cầu 3: Rút kinh nghiệm cho thân, diễn đạt cách tìm đại lượng Qua thực tế giảng dạy chương trình Tốn tơi xin trình bày số dạng cụ thể (trừ dạng chương trình Tốn phải vẽ đồ đoạn thẳng: Tìm hai số biết Tổng – Hiệu; Tổng – Tỉ; Hiệu – Tỉ) sau: Dạng 1: Dùng đồ đoạn thẳng để giải toán dạng Trung bình cộng - Dạng thường áp dụng từ dạng đến tập nâng cao kiến thức cho học sinh Khi sử dụng đồ dạng giáo viên cần liên hệ cho học sinh thấy đồ dạng toán chia thành phần nhau, phần trung bình cộng hai số hay nhiều số - Vẽ chi tiết đồ thể tương quan đại lượng Ví dụ: Bài toán 1: Lớp 4A trồng 26 cây, lớp 4B trồng 32 cây, lớp 4C trồng 29 cây, lớp 4D trồng số trung bình cộng số trồng lớp Hỏi lớp 4D trồng cây? Phân tích: Ta thấy tổng số lớp chia thành phần số lớp 4D phần tổng số lớp phần Như trung bình cộng số lớp trung bình cộng số lớp lại Hướng dẫn học sinh tự vẽ đồ (căn vào liệu biễu diễn đại lượng đồ) Theo ta đồ: TBC TBC TBC TBC 4D 4A + 4B + 4C Dựa vào đồ lập kế hoạch giải tốn Bài giải Nhìn vào đồ ta có: Lớp 4D trồng số là: (26 + 32 + 29) : = 29 (cây) Đáp số: 29  Giáo viên cần chốt ý: Một số cho trung bình cộng số lại số trung bình cộng tất số cho Bài toán 2: Lớp 4A trồng 26 cây, lớp 4B trồng 32 cây, lớp 4C trồng 29 cây, lớp 4D trồng số trung bình cộng số trồng lớp Hỏi lớp 4D trồng cây? Phân tích: Bài tốn cho số lớp 4D khơng trung bình cộng số lớp mà trung bình cộng số lớp Giáo viên hướng dẫn cho HS vẽ đồ đoạn thẳng Theo ta đồ : TBC TBC TBC TBC 4A + 4B + 4D Tổng số lớp4C 4A + 4B + 4C thêm lần trung bình cộng số lớp Từ ta tìm số lớp 4D Bài giải Nhìn đồ ta thấy trung bình cộng số lớp là: (26 + 32 + 29 + 3) : = 30 (cây) Lớp 4D trồng số là: 30 + = 33 (cây) Đáp số: 33 (cây)  Giáo viên cần chốt ý : + Nếu số a, b, c, x x chưa biết mà: x  vị a b c  x a b c n  + Nếu số a, b, c, x x chưa biết mà: x  a b c  x n đơn a b c  x n đơn vị a b c  x a b c  n  Bài tốn 3: Trung bình cộng số 28 biết 1 số số Tìm số Phân tích: Khi gặp toán giáo viên cần giúp học sinh hiểu: Trung bình cộng số tức tổng số chia cho 28 Tìm tổng số lấy trung bình cộng chúng nhân với (tức 28 x = 56) Mặt khác cần phải hiểu phần số (nếu số chia làm phần nhau) phần số (nếu số chia làm phần nhau) Bài tốn trở dạng tìm số biết tổng tỉ Khi ta vẽ đồ: ? Số thứ nhất: ? 56 Số thứ hai: Bài giải Số thứ là: 56 : (3 + 4) x = 24 Số thứ hai là: 56 - 24 = 32 Đáp số: 24 32 Dạng 2: Dạng suy luận (dành cho học sinh sinh khá, giỏi) Bài toán: Khi so sánh tuổi Đơng - Tây - Nam – Bắc thấy Đơng tuổi Bắc, tuổi Nam Tây cộng lại tuổi Đông tuổi Bắc cộng lại Đông nhiều tuổi Tây Hỏi nhiều tuổi nhất, tuổi nhất? Phân tích: Đây tốn đòi hỏi suy luận học sinh để tìm bạn người nhiều tuổi Vì vậy, cần vào liệu toán cho để tìm Nhưng ta giải tốn cách biểu thị số tuổi Đơng, Tây, Nam, Bắc a, b, c, d Theo đề ta có: a  d (1) b+c=a+d (2) ab (3) Từ (1) (3)  b  d (4) Kết hợp (1), (3) (4) ta thấy: b  a; a  d; dc Hay b  a  d  c Vậy Tây tuổi (b bé nhất) Nam nhiều tuổi (c lớn nhất) Với phương pháp dài dòng học sinh khó hiểu ta dựa vào liệu cho ta minh hoạ biểu diễn đồ đoạn thẳng sau: Đông Bắc: Tây Nam: Đông (a) Bắc (d) Tây Nam (b) Từ đồ ta thấy: b  a  d (c)  c nghĩa là: Nam nhiều tuổi nhất, Tây tuổi đồ đoạn thẳng dùng để giải toán tuổi tiểu học, giải toán phân số số thập phân Ở phạm vi hạn tơi đưa số dạng điển hình Mỗi đồ lại cách giải riêng giúp học sinh giải nhiều dạng toán từ đến nâng cao nhằm giúp học sinh tự phát hiện, tự giải vấn đề học, tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức vận dụng kiến thức vào luyện tập thực hành cách sáng tạo Những ưu điểm, nhược điểm giải pháp * Ưu điểm: Việc sử dụng đồ đoạn thẳng giúp học sinh xác định mối liên hệ yếu tố, đại lượng từ định cách giải, chí nhận thấy kết tốn; tránh lý luận dài dòng khơng phù hợp với học sinh Tiểu học, giúp học sinh tiếp thu cách chủ động, dễ hiểu, nhớ lâu * Nhược điểm: Đôi lúc học sinh vẽ đồ chưa hợp lí, chưa phù hợp tỉ lệ * Nguyên nhân giải pháp khắc phục: Do kĩ vẽ đồ số học sinh chưa tốt nên nhìn vào đồ khó nhìn thấy hết yếu tố, mối quan hệ => Ngay từ đầu, giáo viên cần rèn kĩ vẽ đồ cho học sinh như: cách vẽ, khoảng cách đại lượng, tỉ lệ, cách trình bày,… Đánh giá sáng kiến tạo a Tính - Từ đề cho học sinh dùng đồ đoạn thẳng thay cho số, đại lượng toán - Học sinh dựa đồ để lập kế hoạch giải - Rèn cho học sinh óc phân tích, phán đốn, suy luận nhanh tư lơgíc cách khái qt cao - Giúp học sinh rút kinh nghiệm cho thân, diễn đạt cách tìm đại lượng * Các luận chứng minh tính - Sau toán “Dạng 1” giáo viên rút kết luận, nội dung cần ghi nhớ cho học sinh - Đưa từ toán phức tạp sang dạng toán thường gặp toán “Dạng 2” b Hiệu áp dụng Sau giảng giải, làm mẫu tổ chức cho học sinh thực hành luyện tập (lớp tơi chủ nhiệm – lớp thực nghiệm) tơi thấy học sinh hiểu rõ chất toán, biết nhận dạng giải toán cách dễ dàng biết áp dụng để giải toán phức tạp hơn, tránh lý lẽ dài dòng khó hiểu Đồng thời em u thích học toán hẳn Sau thực hiện, áp dụng giải pháp, tiến hành khảo sát (bằng kiểm tra viết tiết) vào buổi học tăng tiết (buổi học thứ hai) lớp: Lớp thực nghiệm (4A3) lớp đối chứng (4A2) tuần - Năm học 2018 – 2019 Kết cụ thể sau: (Đề khảo sát đáp án phần Phụ lục) Điểm Lớp thực nghiệm: Lớp đối chứng: 4A3 (27 HS) 4A2 (28 HS) SL % SL % 10 18,5 0,0 22,2 10,7 8 29,6 21,4 22,2 14,3 3,7 21,4 3,7 17,9 Dưới 0,0 14,3 Nhìn vào kết ta thấy việc áp dụng giải pháp (lớp thực nghiệm) đưa lại hiệu thiết thực, đặc biệt tỷ lệ học sinh đạt điểm – 10 lớp thực nghiệm gấp gần lần lớp đối chứng khơng học sinh điểm điểm c Khả áp dụng sáng kiến - Sáng kiến áp dụng lớp tơi chủ nhiệm - Sáng kiến áp dụng q trình dạy học mơn Tốn cho học sinh lớp - Để áp dụng sáng kiến yêu cầu người dạy phải vận dụng vào thực tế giảng dạy ngày tập liên quan cần phải rèn cho học sinh kĩ óc phân tích, phán đốn, suy luận nhanh tư lơ-gíc cách khái quát cao - Sáng kiến áp dụng ngành giáo dục PHẦN KẾT LUẬN Những học kinh nghiệm rút từ áp dụng sáng kiến Giải toán “Bằng đồ đoạn thẳng” đóng vai trò quan trọng q trình nhận thức phát triển khả tư - suy luận - sáng tạo học sinh cách giải, cách lập luận Giải toán “Bằng đồ đoạn thẳng” nhiều giáo viên tiến hành, song việc hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức cần theo trình tự chặt chẽ, lơ-gíc người dạy cần hướng dẫn học sinh biết “giải mã” từ khóa toán để biểu diễn tương quan đại lượng toán đồ cách xác giúp học sinh dễ hiểu bài, chủ động chiếm lĩnh tri thức, tạo hứng thú cho em học tập Trong phạm vi kinh nghiệm đưa số toán đặc trưng cho trường hợp sử dụng đồ đoạn thẳng học sinh vận dụng linh hoạt từ toán mẫu Tuy khơng nêu hết tốn trường hợp cần khai thác điều kiện để vẽ đồ đoạn thẳng phần giúp học sinh phát nhanh cách giải toán, rèn kĩ giải toán cho học sinh Qua thực tế áp dụng, chúng tơi thấy giải tốn đồ đoạn thẳng giúp người dạy người học làm việc nhẹ nhàng, người học chủ động chiếm lĩnh tri thức yếu tố quan trọng với tâm lý học sinh Tiểu học trực quan sinh động kết khả quan Vì hầu hết học sinh lớp hứng thú tự tin luyện tập giải toán Kiến thức giải toán khả suy luận em nâng cao, em biết xác định dạng tốn cách nhanh chóng, vẽ đồ đưa cách giải hợp lí Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn 2.1 Đối với nhà trường: - Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học để tập thể giáo viên nêu ý kiến đóng góp cho phù hợp với nội dung phương pháp học 2.2 Đối với giáo viên: - Khơng ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn cho thân - Soạn cách chu đáo, kỹ lưỡng, chuẩn bị nội dung câu hỏi cho lơ-gíc hệ thống nhằm dẫn dắt phù hợp trình tự dạy - Cần biết phối hợp cách linh hoạt hình thức, phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh Với hy vọng Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Tiểu học Cam kết không chép vi phạm quyền Trên số kinh nghiệm thân tơi dạy học Tốn để hướng dẫn học sinh rèn kĩ giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Tôi áp dụng hiệu áp dụng tiếp năm tới Vậy mạnh dạn đưa để đồng nghiệp thảo luận tham khảo vận dụng, điều chưa hồn thiện mong đồng nghiệp trao đổi để tơi thêm kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học Tốn, giúp học sinh học Tốn hứng thú, say mê Tơi hy vọng chờ đón góp ý chân thành phụ trách Chun mơn, q Lãnh đạo đồng nghiệp./ HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TẠI QUAN, ĐƠN VỊ NƠI TÁC GIẢ CÔNG TÁC Xuân Đông, ngày 21 tháng11 năm 2018 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO Toán 4- Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) - NXB Giáo dục, 2007 Thực hành Toán – Nguyễn Minh Thuyết - Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) NXB Giáo dục, 2010 Luyện giải Tốn - Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) - NXB Giáo dục, 2007 Phương pháp dạy học Toán Tiểu học - Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) - NXB Giáo dục, 2007 Hỏi – Đáp dạy học Tốn - Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) - NXB Giáo dục, 2007 PHỤ LỤC Đề khảo sát: Bài 1: Một hình chữ nhật nửa chu vi 27cm, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật Bài 2: Tuổi trung bình anh em nhiều tuổi em tuổi Hỏi anh em tuổi? Bài 3: An Bình nhận làm chung cơng việc Nếu An làm sau xong việc, Bình làm sau xong việc Hỏi người làm sau xong việc đó? Bài 4: Bà Năm chợ mua gạo cho bếp ăn lớp bán trú Bà mua số gạo nếp 1 số gạo tẻ sau bà lấy 150 kg số gạo tẻ số gạo nếp số gạo tẻ lại Hỏi bà Năm mua gạo nếp, gạo tẻ? ĐÁP ÁN Bài 1: (2,5 điểm) Tóm tắt hợp lí đạt 0,5 điểm ? Tóm tắt: Chiều dài: ? 27cm Chiều rộng: Diện tích: ? thể giảicm sau: Chiều rộng là: 27 cm : = (cm) (0,5 điểm) Chiều dài là: cm x = 18 (cm) (0,5 điểm) Diện tích hình chữ nhật là: 18 x = 162 cm2 (0,75 điểm) Đáp số: 162 cm2 (0,25 điểm) Bài 2: (2,5 điểm) Tóm tắt hợp lí đạt 1,5 điểm Tóm tắt: TBC TBC tuổi Tuổi anh em tuổi thể giải sau: Nhìn vào đồ ta thấy Anh em là: (0,25 điểm) x = (tuổi) (0,5 điểm) Đáp số: tuổi (0,25 điểm) Bài 3: (2 điểm) Tóm tắt hợp lí đạt 0,5 điểm Tóm tắt: Biểu thị cơng việc thành phần sau An làm phần Bình làm phần Do đó, sau người làm + = (phần) (0,5 điểm) An Bình thể giải sau: Thời gian để người xong việc : (0,25 điểm) : = (giờ) (0,5 điểm) Đáp số: (0,25 điểm) Bài 4: (3 điểm) Tóm tắt hợp lí đạt 1,5 điểm Tóm tắt: ? Gạo ? tẻ: 150 kg Gạo nếp: Gạo tẻ còn: Gạo nếp: thể giải sau: Nhìn đồ ta thấy: Số gạo nếp 1/3 số gạo tẻ lấy (0,25 điểm) Số gạo nếp 150 : = 50 (kg) (0,5 điểm) Số gạo tẻ là: 50 x = 250 (kg) (0,5 điểm) Đáp số: Gạo tẻ: 50 kg Gạo nếp: 250 kg (0,25 điểm) UBND HUYỆN CẨM MỸ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Xuân Đông, ngày … tháng … năm 2018 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN Năm học: 2018-2019 Phiếu đánh giá thành viên thứ Hội đồng công nhận sáng kiến Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Họ tên tác giả: Nguyễn Thanh Dũng Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng khối 4;5 Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong – Xuân Đông – Cẩm Mỹ - Đồng Nai Họ tên thành viên thứ : Chức vụ: Đơn vị: Số điện thoại thành viên thứ : * Nhận xét, đánh giá, cho điểm xếp loại sáng kiến: Tính Điểm: …./… Hiệu Điểm: ………/…… Khả áp dụng Điểm: …/…… Nhận xét khác (nếu có): Tổng số điểm: / Xếp loại: Phiếu thành viên thứ đơn vị đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định Sở Giáo dục Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin, ký tên xác nhận thành viên1 đóng kèm vào sáng kiến liền trước Phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến đơn vị THÀNH VIÊN THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG UBND HUYỆN CẨM MỸ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Xuân Đông, ngày … tháng … năm 2018 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN Năm học: 2018-2019 Phiếu đánh giá thành viên thứ hai Hội đồng công nhận sáng kiến ––––––––––––––––– Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Họ tên tác giả: Nguyễn Thanh Dũng Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng khối 4;5 Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong – Xuân Đông – Cẩm Mỹ - Đồng Nai Họ tên thành viên thứ hai : Chức vụ: Đơn vị: Số điện thoại thành viênthứ hai: * Nhận xét, đánh giá, cho điểm xếp loại sáng kiến: Tính Điểm: ………/……… Hiệu Điểm: …/………… Khả áp dụng Điểm: …/………… Nhận xét khác (nếu có): Tổng số điểm: / Xếp loại: Phiếu thành viên thứ Hội đồng đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định Sở Giáo dục Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng thơng tin, ký tên xác nhận thành viên thứ đóng kèm vào sáng kiến liền trước Phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến đơn vị THÀNH VIÊN THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG UBND HUYỆN CẨM MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Xuân Đông, ngày … tháng … năm 2018 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2018 - 2019 Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Họ tên tác giả: Nguyễn Thanh Dũng Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng khối 4;5 Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong – Xuân Đông – Cẩm Mỹ - Đồng Nai Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác)  - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học mơn: Tốn - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) - Chỉ lập lại, chép từ giải pháp, đề xuất  - Chỉ thay phần giải pháp, đề xuất với mức độ trung bình lần đầu áp dụng giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật đơn vị khắc phục hạn chế thực tế đơn vị  - Chỉ thay phần giải pháp, đề xuất với mức độ  - Chỉ thay phần giải pháp, đề xuất với mức độ tốt giải pháp, đề xuất thay hoàn toàn so với giải pháp, đề xuất  Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Không minh chứng thực tế minh chứng thực tế chưa đủ độ tin cậy, độ giá trị  - minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy sáng kiến thay phần giải pháp, đề xuất lần đầu áp dụng giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật đơn vị  - minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy hiệu giải pháp, đề xuất tác giả thay hoàn toàn giải pháp, đề xuất triển khai thực đơn vị  - minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy sáng kiến thay phần giải pháp, đề xuất tồn ngành; Phòng GD&ĐT Sở GD&ĐT triển khai thực  - minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy sáng kiến thay hoàn toàn giải pháp, đề xuất tồn ngành; Phòng GD&ĐT Sở GD&ĐT triển khai thực  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào ô dòng đây) - Sáng kiến khơng khả áp dụng  - Sáng kiến khả áp dụng riêng cho Tổ/Khối/Phòng/Ban đơn vị  - Sáng kiến khả áp dụng riêng cho đơn vị  - Sáng kiến khả áp dụng cho tồn ngành sáng kiến khả áp dụng tốt cho sở giáo dục chuyên biệt  Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  Cá nhân viết sáng kiến cam kết chịu trách nhiệm không chép tài liệu người khác chép sáng kiến cũ cơng nhận NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN (Kýtên ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TỔ/ PHÒNG/ BAN (Kýtên ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu đơn vị) ... kiến(%)……………………………………… Sáng kiến: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG” PHẦN MỞ ĐẦU Bối cảnh giải pháp Như biết, mục tiêu giáo dục Tiểu học hình thành... VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải tốn có lời văn phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học mơn: Tốn Tác giả: - Họ... viên hướng dẫn cho HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng Theo ta có sơ đồ : TBC TBC TBC TBC 4A + 4B + 4D Tổng số lớp4 C 4A + 4B + 4C thêm lần trung bình cộng số lớp Từ ta tìm số lớp 4D Bài giải Nhìn sơ đồ ta thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”, SKKN: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay