Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sở

22 29 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 00:04

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sởSáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sởSáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sởSáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sởSáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sởSáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sở I ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày xã hội ngày phát triển, việc h ọc tập, ti ếp thu, lĩnh hội tri thức nhân loại nhu cầu cấp thiết c ng ười Đ ể m ỗi người dễ dàng tiếp cận với nguồn tri thức dồi đó, Tiếng Anh phương tiện khơng thể thiếu Do đó, việc học tiếng Anh ngày xã hội quan tâm đặc biệt hệ trẻ Quan điểm phát triển giáo dục đào tạo Đảng ta thể rõ ràng văn ki ện đại hội IX: “Phát triển giáo dục đào tạo đ ộng lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đ ại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” (Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2001- Trang 108- 109) Như biết, việc học Tiếng Anh xu h ướng th ời đ ại công nghệ phát triển Tuy nhiên, Tiếng Anh m ột ngo ại ng ữ, tiếng mẹ đẻ, việc giảng dạy Tiếng Anh m ột vi ệc khó, để học sinh tiếp thu vận dụng Tiếng Anh vào th ực ti ễn c cu ộc sống lại việc làm khó khăn Học sinh cần ph ải lĩnh h ội, ti ếp thu vận dụng tốt kỹ nghe – nói – đọc – viết thông qua ho ạt đ ộng giao tiếp mục đích Chính lí trên, giáo viên ph ải nh ững kỹ năng, phương pháp riêng, phải ln học hỏi, tìm tòi, sáng tạo đ ể truy ền đạt kiến thức cho học sinh Điều giáo viên phải làm tạo cho h ọc sinh hứng thú, ham muốn học tập, tạo tò mò muốn biết đ ược điều học Việc thiết lập, tạo tình đ ưa học sinh hướng vào chủ điểm, nội dung h ọc m ột ngh ệ thu ật người giáo viên Để đáp ứng phần mục đích này, giáo viên tr ực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh bậc trung học sở, tơi hiểu mơn Tiếng Anh góp ph ần không nhỏ việc đầu tư kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết h ọc sinh để giao lưu với giới, nắm bắt thông tin giá trị, nh ững cơng nghệ khoa học tiên tiến toàn giới Chẳng h ạn, phần gi ới thiệu, phần đàm thoại, phần ngữ pháp, phần luyện âm giáo viên ph ải d ạy để học sinh nắm bắt, tiếp thu nhanh Như biết môn tiếng Anh mơn khó tương đối khơ khan đ ối v ới học sinh việc tiếp thu kiến thức mới, hiểu nắm nội dung chủ đề khoá, hội thoại, từ vựng, cấu trúc mới, Vì th ế đa số học sinh khơng nắm trở nên chán nản khơng thích h ọc Vi ệc làm để giáo viên tiếng Anh mang lại cho h ọc sinh nh ững học thú vị, kích thích học sinh ham học vấn đ ề đ ược h ầu h ết giáo viên quan tâm Chính điều đó, tơi nghĩ r ất c ần thi ết đ ể kích thích học sinh ham học, gây cảm giác hứng thú h ọc Đó vi ệc s dụng “một số phương pháp kích thích hứng thú học tập mơn Tiếng Anh cho học sinh trung học sở.” Đây điều cần thiết để nghiên cứu cần áp dụng cho linh hoạt, phù hợp mục đích góp phần hỗ trợ đắc lực việc gây cảm giác u thích, hứng thú học mơn tiếng Anh học sinh trung học sở II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Thực trạng việc học Tiếng Anh học sinh trường trung h ọc sở Minh Lương Như biết, Tiếng Anh môn học tương đ ối khó đ ối v ới học sinh, đặc biệt học sinh nơng thơn Vì v ậy v ấn đ ề “làm để gây hứng thú cho học sinh học Ngoại Ngữ” câu hỏi lớn mà tất giáo viên dạy Ngoại Ngữ muốn tìm câu tr ả l ời Thực tế cho thấy số tiết học, người thầy áp dụng phương pháp dạy học theo lối áp đặt – Th ầy đ ọc cho Trò chép ch ỉ 15% - 20% học sinh suy nghĩ làm việc tích cực, số h ọc sinh l ại ghi lắng nghe cách thụ động, máy móc mà không hi ểu đ ược nội dung Như hiệu học tập thấp, học sinh giỏi ít, h ọc sinh yếu nhiều Hơn nữa, lớp học ồn học sinh khơng ý vào học Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh khối l ớp 6, 7,8, 9, nhận thấy học sinh yếu môn học nhiều, ch ỉ m ột số học sinh nói, viết lưu lốt T khiến ph ải trăn tr ở, suy nghĩ nhiều cố gắng tìm ngun nhân, hướng khắc phục tình huống, nâng số lượng học sinh giỏi lên hạn chế lượng học sinh y ếu môn Qua thực tế nhận thấy nguyên nhân khiến số lượng học sinh yếu nhiều hồn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, em phụ giúp gia đình kinh tế sau gi học, điều ki ện h ọc tập em hạn chế, chưa đầy đủ, em khơng t ển, sách tham khảo thêm, băng hình, máy móc hỗ trợ cho em kỹ nghe, nói, thực hành chưa nhiều Nhưng nguyên nhân em nhắc đến nhiều hỏi ý kiến em cảm thấy không h ứng thú v ới môn học, mơn học khó, em khơng môi tr ường đ ể giao ti ếp hàng ngày nên em chóng quên, từ dẫn đ ến ti ếp thu ch ậm, l ực h ọc em khơng đồng Chính từ thực tế này, không ngừng học h ỏi kinh nghi ệm c đồng nghiệp, tham khảo tài liệu thông qua gi d ạy th ực t ế lớp, thân tơi tìm số phương pháp dạy học phù h ợp, thu hút phần lớn học sinh tham gia vào học cách ch ủ đ ộng, sáng tạo gây hứng thú cho em đến tiết học ngoại ngữ Phương pháp áp dụng trình giảng dạy thu kết khả quan Muốn thực tốt điều đó, giáo viên cần hiểu rõ vai trò, ưu ểm, h ạn chế của phương pháp cần nghiên cứu xem thời điểm phù hợp để tiến hành phương pháp Qua trình trực tiếp giảng dạy khối lớp 6, 7, 8, qua kết qu ả tự khảo sát kết học học tập học sinh từ đ ầu năm h ọc 2018 – 2019 đến (tính đến hết tuần 10), tơi thấy tỷ lệ h ọc sinh y ếu môn Tiếng Anh cao Băn khoăn tr ước th ực tr ạng nh vây, ti ến hành lấy phiếu thăm dò ý kiến học sinh đồng thời trực tiếp trao đ ổi v ới học sinh lớp giảng dạy tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh để tìm lý th ực tr ạng * Nội dung phiếu thăm dò ý kiến: (Thực sau 10 tuần bắt đầu năm học 2018 - 2019) Các em đánh dấu vào cột phù hợp với thân mình: STT Nội dung câu hỏi Em thích học mơn Tiếng Anh khơng? Em sợ mơn học khơng? Em cảm thấy tẻ nhạt học mơn học khơng? Em cảm thấy bớt sợ sệt giảm áp lực học tập thầy áp dụng trò chơi q tình giảng dạy khơng? Việc kiểm tra từ cấu trúc làm cho em sợ sau thầy áp dụng trò chơi q tình giảng dạy khơng? Khơng * Kết phiếu thăm dò 156 học sinh trường THCS Minh Lương năm học 2018 – 2019 là: Câu Khơn 130 hỏi Tổng số Tỷ lệ 83,3 % Khơn g 26 125 g 31 16,7 80,1 19,9 Khơn 110 g 46 70, 29,5 Khơn Khơn 141 g 15 136 g 20 90, 9,6 87,2 12,8 Qua kết thăm dò 156 học sinh trường trung học c s Minh Lương năm học 2018 – 2019 cho thấy: Phần lớn em học sinh ban đ ầu bắt đầu học Tiếng Anh thái độ khơng h ứng thú v ới mơn h ọc thấy khơng hiểu dẫn đến mơn học tẻ nhạt Lý ến em khơng thích mơn học cảm giác sợ sệt ph ải h ọc môn h ọc lý phải học thuộc từ cấu trúc m ới Đ ể gi ảm bớt s ự s ợ hãi phải học môn học dẫn đến kết học tập yếu học sinh, đồng thời giảm bớt căng thẳng áp lực m ỗi tiết học tiếng Anh mạnh dạn kết hợp số phương pháp kích thích h ứng thú h ọc t ập cho học sinh Những thuận lợi khó khăn sử dụng số phương pháp kích thích hứng thú học tập môn Tiếng Anh c h ọc sinh tr ường trung học sở Minh Lương 2.1 Thuận lợi - Về phía nhà trường, Ban giám hiệu quan tâm đến công tác chuyên môn, coi chuyên môn ưu tiên hàng đầu hoạt động nhà trường - Về phía thân: Xác định trách nhiệm người giáo viên, không truyền đạt cho học sinh kiến th ức chuyên môn mà phải giúp học sinh cảm thấy u thích, hứng thú mơn học - Về phía học sinh: Đa số em tinh th ần t ự giác h ọc t ập, yêu thích mơn 2.2 Khó khăn - Kinh phí để đầu tư cho công tác mua sắm trang thiết bị h ạn chế - Một số học sinh chưa ý thức cao học tập rèn luyện - Số lượng giáo viên môn Tiếng Anh nhà tr ường nên việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chun mơn gặp số khó khăn Bản thân tơi phải thường xun trao đổi, h ọc hỏi kinh nghi ệm c đồng nghiệp trường bạn, để từ rút kinh nghiệm cho b ản thân áp dụng số phương pháp kích thích hứng thú h ọc tập cho h ọc sinh trường Chính vậy, việc tìm ph ương pháp kích thích tính hứng thú học tập cho học sinh cần thiết PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trong trình học, học sinh đạt kết cao nh em xác định động học tập Đối với học sinh trung h ọc c s ở, động học tập em cảm thấy h ứng thú đối v ới môn học thấy tiến qua học Sử dụng đồ dùng trực quan Theo quan điểm tất phương tiện dạy học băng, đài phương tiện trực quan tranh, ảnh, đồ vật thật, … đ ều th ể gây hứng thú cho học sinh học tập Trong việc s d ụng đ dùng trực quan phương pháp gây hứng thú cho học sinh hiệu qu ả nh ất giảng dạy Ngoại Ngữ phương tiện trực quan đóng vai trò quan trọng việc thiết lập mối quan hệ ngôn ngữ ý nghĩa, giúp h ọc sinh liên tưởng ý nghĩa ngôn ngữ cách trực tiếp, dễ dàng, dễ khắc sâu mà không cần phiên dịch Với chủ đề gần gũi, sát thực với sống th ường ngày b ộ sách giáo khoa Tiếng Anh từ khối đến khối 9, giáo viên th ể gi ới thi ệu từ hay tính thơng qua phương tiện trực quan nh hình ảnh hay đồ vật thật Ví dụ: Khi dạy Unit 2: At school – English 6, để giới thiệu từ mới: a door  cửa (ra vào) a ruler  thước a window  cửa sổ an eraser  cục tẩy a board  bảng a pencil  bút chì a school bag  cặp sách a pen  bút máy Giáo viên vào đồ vật thật lớp gi ới thiệu: “This’s a board” or “This is a desk”,… Sau giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào đồ vật đốn nghĩa c từ Phương pháp cho em hứng thú học tập t ập trung cao từ mà giáo viên giới thiệu đồ vật gần gũi dễ đoán nghĩa em Tuy nhiên khơng phải lúc sẵn đồ vật th ật tr ường nên giáo viên sử dụng tranh ảnh để thay Trong sách giáo khoa Tiếng Anh mới, hình ảnh đưa để giới thiệu sẵn, sống động giống với hình ảnh thật sống Vì giảng d ạy, giáo viên phải biết khai thác sử dụng chúng cách tối đa mà phải sử dụng cách linh hoạt sáng tạo Đây cách d ạy nh ẹ nhàng nhất, dễ hiểu kết đạt cao phù h ợp với đối tượng học sinh trung học sở Ví dụ: Khi dạy Unit 3: At home – English 6, để dạy từ: a living room: phòng khách a book self : giá sách an armchair: ghế bành a television: ti vi a couch : ghế sa lông dài a stereo: giàn/máy nghe nhạc Giáo viên dùng tranh sách phóng to b ức tranh nói đồ vật lên tờ giấy to treo lên bảng nhằm tạo ý học sinh vào học Sau giáo viên đ ưa câu h ỏi đ ể g ợi m cho học sinh nói chủ đề GV: Em nhìn vào tranh cho biết vật dụng tranh thường sử dụng đâu? HS: nhà  Giáo viên giới thiệu chủ đề “My house” (nhà tôi) Sau phần mở giáo viên sử dụng tranh đ ể gi ới thiệu từ theo bước sau: - Giáo viên treo tranh lên bảng: - Giáo viên yêu cầu học sinh nói tên đ v ật tranh b ằng Tiếng Việt, sau giáo viên hướng dẫn cách đọc viết b ằng Ti ếng Anh tương ứng Telephone Television Couch Bookself Ngoài việc sử dụng đồ dùng trực quan để giới thiệu từ mới, ch ủ đề hay tình bài, giáo viên sử dụng chúng đ ể c ủng c ố h ọc nhằm giúp cho học sinh khắc sâu nội dung học sơi n ổi h ơn Ví dụ: Unit 5: Part B It’s time for recess (Gi chơi) - English Sau dạy xong học, giáo viên sử dụng tranh để củng cố lại từ củng cố lại kiến thức mà em học cách: - Giáo viên treo tranh nói hoạt động tiêu biểu gi ch lên bảng - Sau giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách lại, nhìn vào tranh nói v ề hoạt động bạn học sinh chơi Ví dụ: Picture a - Student says: the girls are skipping Picture b - Student says: the boys are talking Qua thực tế giảng dạy lớp, thấy giáo cụ tr ực quan làm cho học sôi nổi, đạt hiệu cao gây hứng thú h ọc sinh học Phương pháp khêu gợi trí tò mò tính ham hiểu bi ết c học sinh Đối với lứa tuổi học sinh trung học sở tò mò tính ham hi ểu biết em lớn nên em dễ bị lôi vào nh ững v ấn đề mà chúng quan tâm Do vậy, biên soạn sách giáo khoa Tiếng Anh từ khối đến khối nhà biên soạn sách hành tập trung vào nh ững ch ủ đề g ần gũi, sát thực với học sinh, phù hợp với trình độ, tâm lí l ứa tuổi, nhu c ầu, s thích vốn sống em Ví dụ 1: Khi nói đến chủ đề cơng việc hàng ngày (Unit – English 6) chủ điểm sau: A My day (một ngày tôi) B My routime (công việc thường nhật tôi) Nói đến chủ đề đồ ăn đồ uống ch ủ ểm như: - Food and Drink (Unit 10 – English 6) - At the store (Unit 11 – English 6) - Our food (Unit 12 – English 7) Nói chủ đề địa điểm (places) - (A) Our house ( Nhà tôi) - (C) Around the house (Xung quanh nhà)– (Unit 6– English 6) hay Asking the way ( Unit – English 7) Nói chủ đề bạn bè – My friend – (English 8) Hay nói chủ đề nghỉ ngơi: Unit 14: Summer Vacation (English 6) A Vacation destinations ( Unit 14 – English 6) B A holiday in Nha Trang ( Unit – English 7)  Tất chủ đề gây hứng thú cho học sinh khêu g ợi đ ược em tính tò mò cao Vì giáo viên phải bi ết cách đ ưa tình để lôi em vào chủ đề nh nh ững hoạt động lớp Ví dụ1: Khi muốn giới thiệu chủ đề “ How you feel ?” Unit 10 ( English 6) Để lôi ý học sinh vào học, giáo viên v ừa hành động (uống nước) vừa nói “I’m thirsty” – khát Sau đó, giáo viên hỏi học sinh “How you feel?” - Em cảm thấy nào? học sinh trả lời “ Em nóng”, “em mệt” ,…  Giáo viên giới thiệu Như học sinh nhanh chóng hiểu yêu cầu giáo viên dễ dàng thực hành Student 1: I’m hot Student 2: I’m tired Ví dụ 2: Khi dạy Unit 12: “Sports and Pastime” - Thể thao trò giải trí (English 6) để thu hút ý học sinh vào ho ạt đ ộng lớp, giáo viên đưa câu hỏi T: Do you like sports? (Các em thích thể thao khơng?) Ss: Yes, we (có) T: Vậy hơm nói chủ đề: “Th ể thao trò gi ải trí” Sau giáo viên giới thiệu cho học sinh số từ nói mơn thể thao hướng dẫn cách đọc cho em Tiếp theo, để lôi học sinh vào hoạt động th ực hành, giáo viên làm mẫu T: I play volleyball hỏi: Which sport you play? (Tơi chơi bóng chuyền) (Em chơi môn thể thao nào?) Học sinh dễ dàng hiểu yêu cầu giáo viên th ực hành Student 1: I play soccer Student 2: I play badminton, Ví dụ 3: Khi dạy Unit 6: Part B It’s time for recess : (English 7) Sau học xong phần B1 hoạt động mà học sinh Việt Nam thường làm sau học Ở phần B học sinh học đọc nói hoạt động học sinh Mỹ thời gian rãnh rỗi Để khêu g ợi trí tò mò học sinh vào học giáo viên hỏi nh sau: T: Do you know what students in the USA like to in their free time? (Các em biết học sinh Mỹ thích làm vào lúc rỗi khơng?) SS: guess the activities (đốn hành động) T: Now look at the pictures given and compare with your guessing Chắc chắn học sinh thích thú tò mò muốn biết bạn h ọc sinh Mỹ thường tham gia hoạt động lúc rảnh rỗi Phương pháp thúc đẩy động học tập học sinh Như nói trên, học sinh động học tập em cảm thấy hứng thú môn học thấy tiến Do vậy, ngồi việc sử dụng tình thách đố nhằm h ấp d ẫn, lôi cu ốn học sinh vào hoạt động lớp, giáo viên ph ải biết khích l ệ, động viên em học tập Để giúp em nhận thấy tiến học tập, giáo viên cần phải ý đến tính vừa sức dạy học, tránh khơng nên đ ưa yêu cầu cao học sinh Ngồi giáo viên c ần khuy ến khích học sinh học theo phương châm thử nghiệm chấp nhận mắc lỗi trình thực hành Thực tế cho thấy, học sinh biết khơng dám nói sợ bị mắc lỗi Một số em khác khơng dám giơ tay phát biểu sợ nói sai bị bạn cười, giáo chê Theo yếu tố tâm lí mà giáo viên d ạy ngoại ngữ cần phải xem xét để giúp em hứng thú h ọc tập hay tích cực học Trong q trình d ạy, giáo viên khơng nên q khắt khe với lỗi mà học sinh m ắc ph ải (Ví d ụ: lỗi phát âm, lỗi tả, chí lỗi ngữ pháp) để tránh cho em tâm lí sợ mắc lỗi thực hành Ví dụ: Trong thực hành, học sinh nói: She play badminton We has a dog, Thay ngắt lời em để sửa lỗi, giáo viên th ể đ ể cho h ọc sinh trả lời xong, giáo viên khích lệ hay cổ vũ em nh ững câu nh ư: “Very good”, “thank you” or “ not bad”, … Sau giáo viên gọi học sinh khác nhận xét sửa lỗi cho bạn giáo viên sửa lỗi để tránh làm cho em nhụt chí hay hứng thú luyện tập Phương pháp sử dụng trò chơi giảng dạy ngoại ngữ Việc biết sử dụng trò chơi giảng dạy Ngoại ngữ nhằm tạo cho học sinh hứng thú học tập mơn học Vì giáo viên cần phải biết vận dụng trò chơi dạy học sinh “học mà chơi, chơi mà học” Tuy nhiên, tuỳ vào cụ thể mà giáo viên chọn trò chơi phù hợp với mục đích học 4.1 Hình thức trò chơi dùng để giới thiệu từ Nhằm tránh việc cung cấp từ cho học sinh theo khuôn kh ổ, không sinh động, thông qua trò chơi th ể lồng ghép t m ới vào trò chơi Từ giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ nhớ lâu h ơn t mà học sinh học Ví dụ 1: Khi dạy Unit 11: What you eat? Phần B1 lớp 6, thay cung cấp từ cho học sinh theo cách thông th ường nh tạo tình huống, dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, hình ảnh, cử ch ỉ, giáo viên th ể cung cấp từ nghe qua trò ch “ Bingo” Giáo viên cho học sinh 12 từ thức ăn đọc to từ lần sau cho h ọc sinh chọn từ số 12 từ chép chúng vào giấy riêng Sau giáo viên đọc to từ không theo th ứ tự Mỗi lần đọc nh v ậy học sinh khoanh tròn từ mà chúng giấy H ọc sinh đủ từ trước hơ to “Bingo” người thắng trò ch BINGO fish, rice, bananas, water, noodles, vegetables, soda, orange, chicken, milk, meat, apple Ví dụ 2: Trong Unit 13: festivals, phần Read (lớp 8), giáo viên sử dụng trò chơi “networks” để giới thiệu từ 4.2 Hình thức dùng trò chơi để kiểm tra từ mới: Giáo viên sử dụng trò chơi “Jumble words” để kiểm tra từ học sinh Giáo viên cho bảng từ t b ị đ ảo l ộn chữ Gọi vài học sinh lên bảng viết lại từ nghĩa c Người thắng học sinh hồn thành cơng việc nh ất s ớm Ví dụ : Unit 6: Places, phần A1, lớp Giáo viên sử dụng trò chơi “Jumple words” để kiểm tra danh từ mà h ọc sinh đ ược h ọc JUMBLE WORDS tiết trước aelk lake ohtel dray hotel retes trees vrier wfleros yard Ví dụ 2: Khi kiểm tra từ Unit 6: Paces lớp 6, phần A, giáo viên thểriver cho học sinh chơi trò “word square” để học flower sinh tìm s danh từ địa diểm, nơi chốn Giáo viên chia lớp thành nhóm tùy theo số lượng học sinh lớp Tổ hoàn thành sớm chiến thắng trò chơi H O T E L B V W Z O C Z L R A S K O U T I E N S K I O S A V T A C P E M E I M L Y M Q A C I C E P hotel, rice paddy A D D Y R house, zoo city, lake river, class 4.3 Hình thức dùng trò chơi dùng để thiết l ập tình hu ống, d ẫn dắt đưa vào chủ đề học Đây hình thức luyện cho học sinh khả nói, giao ti ếp đồi đáp điều thực tế sống Ví dụ : Khi dạy Unit 9: A first – aid course phần “Write”, lớp Giáo viên trò chuyện, trao đổi với học sinh ch ủ đ ề vi ết th cảm ơn: T: Have you ever written a thank – you note? S: Yes, I have / No, I haven’t T: When you write a thank-you note, what should be mentioned in the letter? S: Date, time, to whom, what my friends gave me, on what vacation, what it was like, how I felt T: (T introduces the lesson): today we’ll learn how to write a thankyou note Ví dụ 2: Trong Unit 2: Clothing (Lớp 9) để giới thiệu chủ đề học, giáo viên sử dụng trò chơi “crossword” Học sinh chia thành nhóm lựa chọn hàng ngang để trả lời câu hỏi Nếu tr ả l ời ghi điểm, trả lời sai nhường phần trả l ời cho nhóm khác Nếu trả lời hàng dọc số điểm cao (tùy theo giáo viên) Nhóm đạt nhiều điểm chiến thắng P E S N C C A A O L O L T C P H M B O D I A H A I L A N D H I N A S I N G A P O R E C U R R E N C Y R E L I G I O N 4.1 The country whose capital city is Phnom Penh 4.2 A friend who keeps contact through letters 4.3 A place we go to study 4.4 The country has the beautiful beaches of Phuket and Pattatya 4.5 The country has the largest population in the world 4.6 The country is the smallest among ASEAN members 4.7 The money system is used in a country 4.8 It is belief in superhuman especially in Gods 4.4 Hình thức dùng trò chơi sử dụng “brainstorming”giúp h ọc sinh động não, suy nghĩ hoạt động lĩnh vực mà giáo viên đưa Ví dụ: Unit 6, phần “Getting started + listen and read”, lớp Giáo viên dùng “networks” chia lớp thành hai đ ội yêu c ầu đội viết vấn đề ô nhiễm mơi trường Trong vòng phút đ ội viết deforestatio nhiều thắngGarbage trò chơi dump n air pollution Water polution environmental pollution dynamite fishing Spraying pesticides 4.5 Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “noughts and crosses” nhằm mục đích giúp cho học sinh ơn lại học ho ặc m ột ểm ng ữ pháp Ví dụ : Unit 4, phần “language focus” lớp nhằm giúp học sinh ôn lại khứ đơn, giáo viên chia học sinh thành hai đội “noughts” “crosses” Hoc sinh hai đội chọn số đặt câu với m ột đ ộng t mà chúng chọn hình thức khứ đơn Trong số số may m ắn, h ọc sinh trả lời mà ghi điểm Đội đạt đ ược nhiều câu ghi nhiều điểm đội chiến thắng come 10 11 12 lucky number 1.Do have run take be fly eat 10 sit 11 ride 12.go Ex: I did my homework last night 4.6 Hình thức dùng trò chơi - sử dụng nhằm giúp học sinh ghi nh nhanh chúng nhìn qua Ví dụ 1: Sử dụng “ Kim’s game” Unit 9, phần “ Getting started + listen and read” lớp Giáo viên cho học sinh nhìn vào tranh người tình trạng cần cứu, vòng 30 giây Sau giáo viên h ỏi học sinh số câu hỏi How many people are there in the pictrure? (four) How many boys and how many girls? (Two boys, two girls) What’s the matter with each person? (a girl has a burn on her arm, a boy has a bad cut on his leg, a girl has a nose bleed, a boy has a bee sting ) Ví dụ 2: Sử dụng trò chơi “Chain game” để kiểm tra ghi nhớ danh từ ăn Unit 10: Staying healthy Unit 11: What you eat? Giáo viên chia lớp thành nhóm Giáo viên nói câu, nhóm l ần l ượt đặt câu nối tiếp câu giáo viên nhóm khác Nhóm đ ặt nhiều câu xác chiến thắng - Teacher: I go to the market, I buy some apples - Group 1: I go to the market, I buy some apples and bananas - Group 2: I go to the market, I buy some apples, bananas and fish …… 4.7 Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Board race” Ví dụ : Unit 3, phần Objects in a kitchen Prepositions of “Write” lớp Mỗi position học sinh đội viết từ lên bảng theo chủ điểm Trong vòng phút đội nhiều từ thắng trò chơi Objects in a bedroom Desk, bed, Sink, In, on, refrigerator, 4.8 Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Guessing game” Ví dụ : Unit 7, phần “Read” lớp Giáo viên cho định nghĩa yêu cầu học sinh tìm từ A place where you can buy everything ( Supermarket / Maket ) A .vegetable and fruit ( Grocery ) books ( Bookstore ) come and eat ( Restaurant ) come to see the movies ( Movie theater ) Aperson who comes to the store and buys something ( Customer ) 4.9 Hình thức dùng trò chơi nhằm tạo khơng khí vui v ẻ tr ước học Đối với hình thức này, giáo viên cần đưa vài câu đ ố cho h ọc sinh, giúp em vui vẻ, tạo cảm giác thoải mái để học hiệu cao Eg: What is the end of “everything”? (The letter G) What has legs but cannot walk? (a table) What has teeth but cannot bite? (a comb) What am I? “My face is marked My hands keep moving I have no time to play I must run all day.” (A clock) PHẦN 3: HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Qua trình thực tế giảng dạy khối lớp, áp d ụng m ột s ố phương pháp kích thích hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho h ọc sinh trường THCS Minh Lương vào tiết học thấy hiệu rõ rệt Thứ nhất, tâm sinhhọc sinh lớp môn học thay đổi rõ rệt Từ chỗ phần lớp em không thích mơn học, sợ sệt mơn học sau năm học em thái độ trái ngược với ban đầu Biểu hiện: Các em khơng sợ sệt tham gia vào hoạt động học tập, số học sinh giơ tay phát biểu xây dựng tăng lên trông thấy Thứ hai, điều quan nhất, kết học tập em tăng lên theo tuần.Các phương pháp sức lơi cuốn, hấp dẫn học sinh h ọc tập nhiều hơn, gây nên hứng thú học tập học sinh, h ọc sinh t ập trung vào học hơn, giúp cho việc truyền đạt kiến th ức giáo viên hiệu nhiều so với trước, việc tiếp thu học sinh ti ến b ộ rõ rệt Đầu năm nhiều em sợ học mơn, khơng thích h ọc cho khó hiểu, khó tiếp thu, đến chất lượng h ọc tăng đ ồng Đại phận đa số em thích học mơn tiếng Anh, tiết h ọc phần sơi hơn, lượng học sinh tham gia phát bi ểu xây d ựng nhiều, góp phần làm cho học sinh động III KẾT LUẬN Kết luận Qua thời gian áp dụng số phương pháp kích thích h ứng thú h ọc tập môn Tiếng Anh cho học sinh trường trung học c s Minh L ương, thấy biện pháp đóng vai trò hỗ trợ tích cực vi ệc gi ảng dạy ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng Đây m ột số bi ện pháp h ữu hiệu, động lực thúc đẩy học sinh tích cực tham gia h ọc t ập, nghiên c ứu, động não học Chúng tạo nên tình huống, ng ữ c ảnh, giúp s ự luyện tập học sinh trở nên ý nghĩa, gây h ứng thú, giúp h ọc sinh t ập trung tiếp thu nhanh, góp phần nâng cao chất lượng h ọc t ập h ọc sinh hiệu giảng dạy người thầy Như vậy, việc sử dụng trò ch khơng tạo khơng khí vui vẻ, phần khởi học tập học sinhthủ thuật khoa học, sáng tạo người giáo viên Bi ết lồng ghép cho phù hợp với đề tài dạy Kích thích s ự say mê h ọc t ập, nghiên cứu học sinh Chúng ta cần nhìn nhận phương pháp nh việc làm bổ ích cho đối tượng học sinh Mặc dù m ất nhi ều thời gian chuẩn bị giáo viên cho việc thiết kế trò ch ti ết học Nhưng hệ trẻ tương lai, đất n ước mai sau, cố gắng làm để đầu tư vốn kiến th ức ngoại ngữ định cho học sinh Giúp học sinh sau s d ụng vốn ngoại ngữ mình, áp dụng làm tảng cho việc th ực tập, sâu nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành chúng nh lĩnh h ội ngu ồn tri thức dồi nhân loại Bởi kỷ XXI kỷ c khoa h ọc công nghệ mà vốn kiến thức tiếng Anh tảng cho vi ệc giao l ưu, học hỏi với nước toàn giới Bài học kinh nghiệm Khi áp dụng số phương pháp kích thích h ứng thú h ọc t ập môn Tiếng Anh cho học sinh trung học sở vào ti ết học giáo viên c ần ý điểm sau: - Sử dụng phương pháp phải lưu ý tới thời gian - Sử dụng hình thức trò chơi mục đích, tình huống, logic dạy cụ thể - Phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh - Phù hợp với khả giáo viên, môi trường h ọc tập, sinh hoạt thực tế học sinh Kiến nghị - Về phía nhà trường: cần đầu tư trang thiết bị d ạy h ọc môn Tiếng Anh (một số giáo cụ trự quan) Liên đội th ể tổ ch ức m ột số hoạt động sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để lôi học sinh tham gia hội sử dụng Tiếng Anh nhiều - Về phía giáo viên: cần áp dụng linh hoạt ph ương pháp đ ể nâng cao chất lượng đại trà môn Tiếng Anh - Về phía phụ huynh học sinh: cần quan tâm h ơn n ữa đến vi ệc h ọc em - Về phía học sinh: cần tích cực, chủ động hoạt động sử dụng ngơn ngữ Tiếng Anh, đặc biệt phải chuẩn bị nhà thật kỹ trước đến lớp Trên số kinh nghiệm quan điểm cá nhân tơi q trình giảng dạy, đặc biệt sử dụng số ph ương pháp kích thích hứng thú học tập học sinh trung học sở mơn Tiếng Anh Vì nội dung sáng kiến phạm vi rộng mà th ời gian nghiên c ứu hạn nên chưa minh họa nhiều khía cạnh mơi tr ường R ất mong đồng nghiệp hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm góp ý thêm để sáng kiến tơi hồn thiện áp dụng r ộng rãi Tôi xin chân thành cảm ơn ! Minh Lương, ngày 15 tháng 11 năm 2018 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguy ễn Th ị Thanh Nga ... dùng tranh sách phóng to b ức tranh nói đồ vật lên tờ giấy to treo lên bảng nhằm tạo ý học sinh vào học Sau giáo viên đ ưa câu h ỏi đ ể g ợi m cho học sinh nói chủ đề GV: Em nhìn vào tranh cho... vật dụng tranh thường sử dụng đâu? HS: nhà  Giáo viên giới thiệu chủ đề “My house” (nhà tôi) Sau phần mở giáo viên sử dụng tranh đ ể gi ới thiệu từ theo bước sau: - Giáo viên treo tranh lên bảng:... dụng tranh để củng cố lại từ củng cố lại kiến thức mà em học cách: - Giáo viên treo tranh nói hoạt động tiêu biểu gi ch lên bảng - Sau giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách lại, nhìn vào tranh nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sở, Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp kích thích hứng thú học tiếng anh cho học sinh trung học cơ sở, PHẦN 3: HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay