Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 23:53

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019 PHỊNG GD – ĐT ĐƠNG HẢI TRƯỜNG TIỂU LÊ VĂN TÁM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc An Trạch, ngày 30 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2018-2019 Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018- 2019 Trường TH Lê Văn Tám Căn vào kế hướng dẫn ôn tập, kiểm tra định kỳ học kỳ I, năm học 2018- 2019 Trường TH Lê Văn Tám Tổ Trường TH Lê Văn Tám, lập kế hoạch ôn tập kiểm tra định kì học kỳ I,năm học 2018-2019 sau: I- Yêu cầu: -Đảm bảo thể yêu cầu kiểm tra học sinh cuối học kỳ I kiến thức, kĩ năng, giúp học sinh có khả ứng dụng phát triển tư duy, không học vẹt - Kiểm tra phân tích, đánh giá kết học tập học sinh học kỳ I - Đối tượng kiểm tra: HS lớp - Đảm bảo số lượng HS dự thi: 100% -Thực coi, chấm thi nghiêm túc, khách quan, thực chất HS, qui chế chuyên môn II- Nội dung: -Môn kiểm tra: Các môn học đánh giá điểm số KTĐK theo văn hợp số 03 Bộ GD&ĐT (Tốn, Tiếng Việt ; Mơn: Khoa học, Lịch sử, Địa lý lớp ) - Các môn khác tiến hành kiểm tra thực yêu cầu kiến thức kĩ môn học -Giới hạn chương trình ơn tập kiểm tra: Từ tuần đến hết tuần 18 -Các lớp cần dạy kịp chương trình, từ tuần 10 cần tập trung vào ơn tập cho học sinh -GVCN lớp tổ chức HS ôn tập sát với chương trình, tránh cắt xén nội dung chương trình khố - GVCN dạy ơn vào sau buổi tiết tuần dạy thêm buổi chiều đến kết thúc học kỳ I III.Tổ chức thực hiện: -Tổ trưởng triển khai nội dung ôn tập đến giáo viên chủ nhiệm lớp tổ -Thời gian ôn tập : Bắt đầu từ ngày 02/11/2018 đến kết thúc học ky I , năm học 2018-2019 -Trong q trình thực có khó khăn , vướng mắc liên hệ tổ trưởng chuyên môn để trao đổi tư vấn HIỆU TRƯỞNG TỔ (KHỐI) TRƯỞNG HỒ MINH ĐỜI NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP HỌC KỲ I Năm học : 2018-2019 I.TIẾNG VIỆT: 1/ Mơn tập đọc - Ơn tập đọc ,học thuộc lòng từ tuần đến tuần 18 - GV cần kết hợp cho học sinh đọc –hiểu 2/ Môn tả: - Ơn tả nghe- viết ( Chú trọng tốc độ viết có đạt hay chưa theo quy định) - Bài tập tả cần tập trung dạng:Tìm tiếng có mang âm,vần , điền từ, âm vần điền dấu thanh,viết tên riêng tên địa lí Việt nam 3/ Luyện từ câu: - Từ đồng nghĩa, trái nghĩa,nhiều nghĩa, đồng âm - Mở rộng vốn từ: hữu nghị- Hợp tác; Hòa bình;Thiên nhiên - Về cấu tạo câu : câu đơn ,dung từ đặt câu - Quan hệ từ đại từ - Ôn tập từ loại: Danh từ ,động từ, tính từ 4/ Tập làm văn: - Ôn tập tả cối - Ôn tập tả đồ vật - Ôn tập tả cảnh - Ơn tập tả người II.TỐN: A Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập củng cå vỊ: Ph©n sè ; Sè thËp ph©n - Ôn tập củng cố cho học sinh kiến thức phân số, số thập phân - Nắm cách cộng, trừ, nhân, chia phân số ; số thập phân - Bổ sung kiến thức ban đầu cần thiết phân số thập phân, hỗn số Bảng đơn vị đo: - Nắm đợc bảng đơn vị đo độ dài, khối lợng, diện tích - Biết cách chuyển đổi đơn vị đo Giải toán: - Ôn tập củng cố lại dạng toán: Tổng Hiệu; Tổng Tỉ; Hiệu Tỉ; Tìm phân số số; Tìm số biết giá trị phân số - Biết cách giải toán có liên quan đến tỉ lệ - Biết cách giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm Hình học: - Nắm đợc công thức tính diện tích số hình học nh: Hình chữ nhật, Hình vuông, Hình thoi - Nhận dạng tam giác, hình thang yếu tố có liên quan nh chiều cao, cạnh đáy, - Biết nắm đợc công thức tính diện tích tam giác áp dụng để giải toán có liên quan B Nội dung: Phân số a Khái niệm phân số - Phân số gồm tử số mẫu số ( khác ) - Mọi số tự nhiên viết thành phân số với mẫu số ( VD: 5= ) - Sè viết thành phân số có tử số mẫu số khác (VD: = 100 ) 100 - Sè cã thĨ viÕt thµnh phân số có tử số mẫu số kh¸c ( VD: = ) 2012 b Các tính chất phân số: - Nếu nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác đợc phân số phân số cho VD: 5ì 15 = = 6×3 18 - NÕu chia tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác đợc phân số phân số cho VD: 15 15 ÷ = = 18 18 ÷ - áp dụng tính chất phân số để: + Rút gọn phân số + Quy đồng mẫu số phân số c So sánh hai phân số - So sánh hai phân số có mẫu số - So sánh hai phân số khác mẫu: Quy ®ång mÉu sè So s¸nh cïng tư sè - So sánh phân số với d - Hỗn số Hỗn số gồm phần: Phần nguyên phần phân số Lu ý: Phần phân số hỗn số bé đơn vị Cách chuyển hỗn số phân số: VD: 5ì8 + 42 = = 8 - Cách chuyển phân số hỗn số: VD: 16 =5 3 e Phân số thập phân - Phân số thập phân phân số có mẫu số 10, 100, 1000 Lu ý: Một phân số viết thành phân số thập phân VD: 5 ì 25 125 = = ; 4 ì 25 100 3ữ3 = = ; 300 300 ÷ 100 × 25 25 = = × 25 100 f Céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè - Céng, trõ hai phân số có mẫu số: nguyên - Cộng trừ hai PS kh¸c MS: Tư sè + Tư sè MÉu số giữ Quy đồng mẫu số hai phân số Cộng, trõ nh céng, trõ hai ph©n sè cã cïng mÉu sè Tư sè nh©n tư sè MÉu sè nh©n mÉu sè LÊy ph©n sè thø nhÊt nh©n víi ph©n - Nh©n hai ph©n sè: - Chia hai ph©n sè: sè thứ hai đảo ngợc = 36 Nhân hai phân số bình thờng Lu ý: Khi cộng, trừ, nhân, chia hỗn số ta phải chuyển phân số tiến hành làm bình thờng 3 VD: + = + = + 10 19 = 6 Bảng đơn vị đo Bảng đơn vị đo độ dài: km, hm, dam, m, dm, cm, mm Bảng đơn vị đo khối lợng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g Mối quan hệ: Hai đơn vị đo liền kề nhau: - Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé - Đơn vị bé đơn vị lớn 10 Bảng đơn vị đo diện tÝch: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2  Mèi liên hệ: Hai đơn vị đo liền kề nhau: - Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé - Đơn vị bé lần đơn vị lớn 100 Lu ý: HÐc – ta (ha) øng víi hm2 a ứng với dam2 Số thập phân: - Khái niệm: số thập phân gồm: đổi Phần nguyên Phần thập phân Cách đọc viết số thập phân: Đọc (viết) từ hàng cao -> hàng thấp; đọc (viết) phần nguyên -> dấu (,) -> phần thập phân Số thập phân nhau: thêm bớt chữ số tận bên phải phần thập phân đợc số thập phận số thập phân cho So sánh số thập phân: So sánh phần nguyên So sánh phần thập phân Lu ý: Nếu phần nguyên ta so sánh đến hàng Viết số đo độ dài, khối lợng, diện tích dới dạng số thập phân Lu ý: Nhớ mối quan hệ đơn vị đo hôn số -> số thập ph©n VD: kg 5g = kg + 5 kg = kg = 5,005 kg 1000 1000 - Các phép tính với số thập phân a Phép cộng, trừ số thập phân: - Viết số hạng dới số hạng cho chữ số hàng thẳng cột - Cộng, trừ nh cộng, trừ số tự nhiên - Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng Lu ý học sinh cách đặt tính ( Rèn kĩ) b Nhân số thập phân Nhân 1STP với STN Nhân 1STP với 10, Nhân 1STP với 1STP - Nhân nh nhân 100, 1000 với 0,1 ; - Nhân nh nhân STN STN 0,01 ; 0,001 - Đếm xem PTP - Nhân STP với 10, - Đếm xem phần thập STP có phân thừa 100, 1000 ta chữ số dùng dấu số có chữ việc chuyển dấu (,) tách tích số dùng dấu phẩy phẩy số sang nhiêu chữ số kể từ tách tích bên phải lần lợt một, phải qua trái nhiêu chữ số kể từ hai, ba chữ số phải qua trái - Nhân 1STP víi 0,1 ; 0,01 ; 0,001 … ta chØ việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái lần lợt một, hai, ba chữ số c Phép chia sè thËp ph©n - Chia 1STP cho 1STN - Chia 1STP cho 10, 100, 1000 … - Chia - Chia - Chia  Lu ý 1STP cho 0,1 ; 0,01; 0,001 1STN cho 1STN mà thơng tìm đợc 1STP 1STP cho 1STP học sinh cách rèn kĩ : + Cách đặt tính, cách đánh dấu phẩy thơng + Cách bỏ dấu phẩy để chia + Cách tìm số d (PTP lấy đến chữ số) VD: 22,44 18 Cách 1: NX: chữ số Cách 2: dãng dÊu (,) 44 1,24 ë sè d thuéc hàng số bị chia thẳng 84 phần mời xuống sè d ta thÊy: 12 Ch÷ sè ë sè d thuộc Dấu (,) liền trớc 12 hàng phần trăm => Sè d : 0,12 => Sè d : 0,12 Giải toán a Các dạng toán điển hình Tìm sè biÕt T×m sè biÕt T×m sè biÕt tỉng – hiƯu tỉng - tØ hiệu tỉ - Vẽ sơ đồ - Vẽ sơ ®å - VÏ s¬ ®å - Sè lín = ( tổng + - Tìm tổng số phần - Tìm hiệu sè phÇn hiƯu) :2 b»ng b»ng - Sè bÐ = (tỉng – - T×m sè lín - T×m sè lín hiƯu) : - T×m sè bÐ - Tìm số bé * Lu ý: + Nếu tìm đợc sè lín th× sè bÐ = Tỉng – sè lín Số lớn Hiệu + Nếu tìm đợc số bé th× sè lín = Tỉng – sè bÐ Sè bÐ + Hiệu b Các toán có liên quan đến tỉ lệ - Có cách giải: Rút đơn vị Tìm tỉ số Lu ý học sinh cách đặt lời giải, danh số toán tỉ lệ c Các toán có liên quan đến tỉ số phần trăm Tìm tỉ số % hai Tìm giá trị % Tìm số biết số số giá trị % số B1: Tìm thơng * Cách làm: Muốn tìm * Cách làm: Mn t×m sè n% cđa mét sè ta lÊy a, biết n% a b B2: Nhân thơng sè ®ã chia cho 100 ta lÊy b chia cho n với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm đợc VD: Tìm tỉ số % cđa vµ TØ sè % cđa vµ lµ: : = 0,4 = 40% Đáp số: 40% nhân với 100, lấy b nhân víi 100 råi chia cho n VD: T×m sè biết 4,5% số 18 Số là: C1: 18 : 4,5 x 100 = 400 C2: 18 x 100 : 4,5 = 400 Đáp số: 400 * Lu ý: Khi chia d phần thập phân lấy đến chữ số VD: 19 : 30 = 0,6333 = 63,33 % * Lu ý cách trình bày giải toán có lời văn VD: Có 12 viên bi xanh 24 viên bi vàng Tìm tỉ số % số bi vàng tổng số bi? Giải Tỉng sè bi cã lµ: 12 + 24 = 36 (viên) Tỉ số phần trăm số bi vàng tỉng sè bi lµ: 24 : 36 = 0,6666… 0,6666… = 66,66 % Đáp số: 66,66% Hình học a Công thức tính P, S hình học - Hình chữ nhật: P = (a + b) x (a, b đơn vị đo) S=axb - Hình vuông: P=ax4 S=axa - H×nh thoi: S = m x n : ( m, n đờng chéo) - AD để giải toán liên quan b Hình tam iác * Các dạng hình tam giác A B B B A nhân với n lấy số nhân với n chia cho 100 VD: Tìm 34% cđa 4,5 34% cđa sè 4,5 lµ: C1: 4,5 : 100 x 34 = 1,53 C2: 4,5 x 34 : 100 = 1,53 Đáp số: 1,53 C A C C Tam gi¸c cã gãc nhän Tam gi¸c cã góc tù góc nhọn Tam giác có góc vuông góc nhọn * Xác định yếu tố liên quan - Lu ý: Đờng cao hạ xuống cạnh cạnh đáy VD: A B H * C«ng thøc tÝnh diƯn tÝch tam giác Trong aìh đo) S= C S: diện tích a: cạnh đáy (cùng đơn vị h: chiều cao * áp dụng để giải toán liên quan: - Lu ý: Diện tích tam giác vuông = tích hai cạnh góc vuông chia cho c Hình thang A B + + + - D H C - Hình thang có cặp cạnh đối song song (AB // CD) Cạnh đáy AB, cạnh đáy CD ( đáy bé AB, đáy lớn CD) Cạnh bên AD, cạnh bên BC AH đờng cao Lu ý: Hình thang vuông hình A B thang có cạnh bên vuông góc với hai cạnh -> D III.LCH S : - 01 / / 1858 : Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta - 05 / / 1911 : Nguyễn Tất Thành nước ngồi tìm đường cứu nước - 03 / 02 / 1930 : Dưới chủ trì NAQ, ĐCSVN đời - 19 / / 1945 : Bác Hồ lãnh đạo CMT8 thành công Hà Nội - 02 / / 1945 : Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - Thu –đông 1947 ,Việt Bắc “ Mồ chơn giặc pháp” - Vượt qua tình hiểm nghèo - Thà hi sinh tất định không chịu nước - Chiến thắng Biên giới Thu –đông 1950 IV/ ĐỊA LÍ: C - Việt Nam – đất nước -Địa hình khống sản -Khí hậu -Sơng ngòi -Đất rừng - Dân số nước ta -Các dân tộc ,sự phân bố dân cư - Nông nghiệp- Công nghiệp -Giao thông vận tải - Thương mại du lịch V/ KHOA HỌC: 1/ Con người sức khỏe: -Sự sinh sản - Nam hay nữ - Cơ thể hình thành nào? -Từ lúc sinh đến tuổi dậy -Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già - Vệ sinh tuổi - Dùng thuốc an tồn -Cách phòng bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết ,viêm não,viêm gan A - Phòng tránh bị xâm hại - Phòng tránh tai nạn giao thông đường 2/ Vật chất lượng: -Đặc điểm công dụng số vật liệu thường dùng: mây ,tre,song;Đá vơi;gạch ngói,xi măng:Thủy tinh,cao su,chất dẻo,tơ sợi - Đặc điểm công dụng số kim loại : sắt ,gang ,thép; Đồng hợp kim đồng; nhôm Trên nội dung ôn tập HKI tổ 5,năm học 2018- 2019.Trình lãnh đạo phê duyệt cho tổ (khối ) thực học kỳ I ... trưởng chuyên môn để trao đ i tư vấn HIỆU TRƯỞNG TỔ (KH I) TRƯỞNG HỒ MINH Đ I N I DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP HỌC KỲ I Năm học : 2018-2019 I. TIẾNG VIỆT: 1/ Môn tập đọc - Ơn tập đọc ,học thuộc lòng... Quan hệ từ đ i từ - Ôn tập từ lo i: Danh từ ,động từ, tính từ 4/ Tập làm văn: - Ôn tập tả c i - Ôn tập tả đồ vật - Ôn tập tả cảnh - Ơn tập tả ngư i II.TỐN: A Mơc tiªu: Giúp học sinh ôn tập củng cồ... HS ôn tập sát v i chương trình, tránh cắt xén n i dung chương trình khố - GVCN dạy ơn vào sau bu i tiết tuần dạy thêm bu i chiều đến kết thúc học kỳ I III.Tổ chức thực hiện: -Tổ trưởng triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019, Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 20182019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay