12 đề KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 đại số 10

25 23 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 22:56

Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH MỌI NGƯỜI CĨ LỊNG GIÚP ĐỠ THÌ MUA HÀNG ỦNG HỘ EM NHÉ CHỖ EM CÓ BÁN: CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT, TINH BỘT NGHỆ, SỮA ONG CHÚA, MẬT ONG RỪNG, TRÀ GIA LAI, TIÊU CHÍN VỎ CÁM ƠN MỌI NGƯỜI! ĐỀ I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình: x2 = phương trình hệ phương trình: A x = B (x- 1)(x- 3) = Câu 2: Giải phương trình: A S = { 0} C x +1= D (x + 2)(x- 1) = C S = { 2} D S = { 0,2} ỉ 17 5ư ;- ÷ C S = ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố 2ứ ổ 17 5ử ;- ữ D S = ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố 2ứ x - = x - B S = Ỉ ìï x - y = Câu 3: Giải hệ phương trình: ïí ïïỵ x - 3y = ỉ 17 5ư ; ÷ A S = ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố 2ứ ổ 17 5ử ; ữ B S = ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố 2ứ x - 6x - 18 - 27 Câu 4: Giải phương trình 4+ = x- x- A S =Ỉ B S = { - 3} C S = { - 1} D S = { 1} C S = { - 2,2} D S = { - 4,4} Câu 5: Giải phương trình: x4 + 2x2 + = A S =Ỉ B S = { - 5,4} ïìï x + 2y + 2z = ï Câu 6: Giải hệ phương trình: ïí 2x + 3y + 5z =- ïï ïïỵ - 4x - 7y + z =- ïì ỉ ïü 20 13 1ư ï ; ;- ÷ A S = ùớ ỗ ữ ỗ ữ ỗ 3 3ứý ùợù ố ùùỵ ùỡ ổ 20 13 1ử ùỹ ù ; ; ữ B S = ùớ ỗ ữ ỗ ữ ỗ 3 3ứý ùợù ố ùỵ ï ïì ỉ 20 13 1ư ïü ïý ;;- ÷ C S = ùớ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ùợù ố 3ứùùỵ ùỡ ổ 20 13 1ử ùỹ ù ; ;- ữ D S = ùớ ỗ ữ ỗ ữ ỗ 3 3ứý ùợù ố ùùỵ Câu 7: Giải phương trình: x + x - x - = THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -1- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A S = ¡ \ { - 1;1} TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B S = { 0} C S = { 1} Câu 8: Tìm điều kiện xác định phương trình x + ïìï x ³ - í B ùùợ x A x > C D S =Ỉ x +5 = x- D ïìï x >- ùùợ x x - ìï x +y = Câu 9: Giải hệ phương trình: ïí ïïỵ 2x + 2y = A Phương trình có vơ số nghiệm B Phương trình có nghiệm là: ( 2;2) C Phương trình có vơ nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 10: Tập nghiệm phương trình: A S = { 1;2} x +1 = là: } { B S = { - 2;2} C S = - 2;2 D S =Ỉ II TỰ LUẬN: Bài 1: Giải phương trình sau: 2 a / x - 3x + = x - 3x x - x +3 19- x b/ = x - x +2 x - x - Bài 2: Cho phương trình bậc hai x - ( m + 2) x + 2m = 0( 1) Tìm m để phương trình ( 1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa x1 x2 + x2 x1 = ìï x2 - 3x = 2y + ï Bài 3: Giải hệ phương trình: í ïï y - 3y = 2x + ïỵ PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM A B THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -2- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH C D ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tìm tập nghiệm phương trình: A S = { 1;2} B S = Ỉ x +1 = x + C S = { 2} D S = { 1} ìï x - y - z =- ïï Câu 2: Giải hệ phương trình: í 2y + z = ïï ïïỵ z =- A S = { (- 4;3;2)} B S = { (- 4;- 3;- 2)} C S = { (4;3;2)} D S = { (- 4;3;- 2)} Câu 3: Trong khẳng định sau, phép biến đổi phép biến đổi tương đương: B x + x - = x2 + x - Û x = x2 A x + x2 + = x2 Û x = x2 C D x + x2 - = x2 + x2 - Û x = x2 x - = x Û x - 1= x ïì x +y = Câu 4: Giải hệ phương trình: ïí ïïỵ 2x + 2y = 10 A Vơ nghiệm B Có1 nghiệm C Có vơ số nghiệm D Có nghiệm Câu 5: Giải phương trình: x4 - 5x2 + = A S = { - 2;2} B S = { - 1;1} C S = { - 2;- 1;1;2} D S = { 1;2} x - 6x - 18 - 27 Câu 6: Giải phương trình 3+ = x- x- A S = { 1} B S = { 0} C S =Ỉ D S = { - 1} ïì x +y = Câu 7: Giải hệ phương trình: ïí ïïỵ 2x +y = THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -3- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B S = { (4,4)} A S =Ỉ C S = { (2,5)} D S = { (0,9)} C S = { 0;2} D S = { 0;1} x x Câu 8: Giải phương trình: = 2- x 2- x A S = { 2} B S = Ỉ Câu 9: Tìm điều kiện xác định phương trình x + ìï x >- B ùớ ùùợ x A x >- ìï x ³ - C ïí ïïỵ x ¹ Câu 10: Tìm tập nghiệm phương trình: B S = { 8} A S =Ỉ x +4 = x- D x ³ - x +1 = C S = { 1;2} D S = { 2} II TỰ LUẬN: Bài 1: Giải phương trình sau: a / 2x - 5x + - 2+ x = x +2 x - 3- 2x b/ + = x + 2- x x + x - ( ) Bài 2: Cho phương trình: ( m- 1) x - m +1 x +m( m +1) = Tỡm mẻ Â phng trỡnh trờn có nghiệm ngun phân biệt ìï x +y + xy = Bài 3: Giải hệ phương trình: ïí ïï x +y2 + x +y = î PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM A B C THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -4- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH D ĐỀ TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tìm điều kiện xác định phương trình x + A x ³ x ¹ B x ¹ Câu 2: Tập nghiệm phương trình: A S = { 3} B S = { 2} x- + 2x - = x- C x > x ¹ D x > x ¹ 1 - = là: x +6 x C S = { - 2} D S = { - 2;3} x - 4x - 14 x Câu 3: Tập nghiệm phương trình 4+ : = x- x- A S = { 2} B S = Ỉ C S = { 0;2} D S = { 0} ïì x +y = 10 Câu 4: Tập nghiệm hệ phương trình: ïí là: ïïỵ 2x + 3y = 24 A S = { (10,0)} B S = { (2,8)} Câu 5: Số nghiệm phương trình: A B C S = { (5,5)} D S = { (6,4)} x + 2x +1 = là: C D Câu 6: Phương trình: x2 - = phương trình hệ phương trình: A x2 - = B (x +1)(x - 2) = C (x + 2)(x - 1) = D x + = Câu 7: Tập nghiệm phương trình: x4 + 3x2 - = là: THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -5- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A S = { 1} TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B S = { - 4,1} C S = { - 1,1} D S = { - 2,- 1,1,2} ìï 3x - 3y = Câu 8: Hệ phương trình: ïí ïïỵ 2x - 2y = 12 A Chỉ có1 nghiệm là: ( 10,4) B Có vơ số nghiệm C Có nghiệm D Vơ nghiệm 2 Câu 9: Nghiệm phương trình: 3x y - 4xy - 2x + 2y + 26 = có nghiệm: A ( 2;- 1) B ( - 2;1) C ( - 2;- 1) Câu 10: Tập nghiệm phương trình: B S = { - 1,1} A S =Ỉ D ( 2;1) 2 2x +1 = x + là: C S = { 2} D S = { 1;2} TỰ LUẬN Bài 1: Giải phương trình sau: a / 3x - 5x + + 2x - 1= b/ 13 2x + x - 21 + = 2x + x - Bài 2: Cho phương trình: ( m +1) x - 4m( m +1) x - m = Tìm m để phương trình có nghiệm kép Tính nghiệm kép ìï x2 +y = 4x ï Bài 3: Giải hệ phương trình: í ïï y + x = 4y ïỵ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM A B C D THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -6- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM ïì 3x - y - 10 = Câu 1: Tập nghiệm hệ phương trình: ïí là: ïïỵ 2x - 3y - = A S = { (3;- 1)} B S = { (- 3;1)} C S = { (10,0)} Câu 2: Tập nghiệm phương trình: A S = { 0} x +2 B S = { - 1,1} Câu 3: Tập nghiệm phương trình: A S = { 3} x B S = { - 3;3} + 2 x +2 - 1= là: D S = { 1} C S = ¡ x - 2 x - D S = { (15,5)} = là: C S =Ỉ D S = { - 3} C Có nghiệm D Có vơ số nghiệm ïìï 4x +y = 20 Câu 4: Hệ phương trình: ïí ïï x + 1y = ỵï A Có nghiệm B Vơ nghiệm Câu 5: Tập nghiệm phương trình: A S =Ỉ B S = { 7} 2x +11 = x - là: C S = { - 1;7} Câu 6: Điều kiện xác định phương trình: A x ¹ - B x >- x +2 + D S = { 2} 6- 3x = là: x +1 C ( - 2;2] \ { - 1} D x £ x ¹ - THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -7- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 7: Phương trình x2 = 3x tương đương với phương trình : A x2 + x2 - = 3x + x2 - B x2 - 4x + = C x2 x2 + = 3x x2 + D x + 2 x - 8x + = 10- 2x là: Câu 8: Số nghiệm phương trình: A 1 = 3x + x- x- B D C Câu 9: Tập nghiệm phương trình: x4 - 4x2 + = là: { A S = - } B S = { - 1;- 2;1;2} 2; C S = { 1;2} D S = { - 2;2} ïìï x + 3y + 2z = ï Câu 10: Hệ phương trình: ïí 2x + 2y + z = có tập nghiệm: ïï ïïỵ 3x +y + z = A S = { (1;1;- 2)} B S = { (- 1;1;2)} C S = { (1;- 1;2)} D S = { (1;1;2)} TỰ LUẬN Bài 1: Giải phương trình sau: b/ a / x - 6x + = x - x +2 x- = x +1 x - 2x - 4x - Bài 2: Cho phương trình: x2 - 4x +m- 1= Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2 3 thỏa: x1 + x2 = 40 ïì x +y - 2xy =- 12 Bài 3: Giải hệ phương trình: ïí ïï 2x - x2y2 + 2y2 =- 45 ỵ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM A B C THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -8- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH D - ĐỀ I TRẮC NGHIỆM : ( ĐIỂM) Câu 1: Tập nghiệm phương trình: x + 2x + = 2- x là: B S = { - 2;- 1} A S =Ỉ C x £ D S = { - 1} Câu 2: Trong phương trình sau, phương trình phương trình hệ phương trình: 3- x = 4x A 3- x = 16x B x +1= C 16x = D 2x = ìï ïï + = ïx y Câu : Nghiệm hệ phương trình ïí là: ïï 10 =1 ïï ïỵ x y ỉ 1ư ; ữ D ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố5 3ứ x 2x - + = là: Câu 4: Điều kiện xác định phương trình x + x +6 x +6 A x ¹ B x > ; x ¹ - C x ¹ - x =- x +5 = - : Câu 5: Tập nghiệm phương trình x + x +3 x +3 A S = { 0;- 3} B S = { 0} C S = { - 3} D Ỉ A ( 3;5) B ( 5;3) ổ 1ử ; ữ C ỗ ữ ỗ ữ ç è3 5ø Câu 6: Điều kiện xác định phương trình x + D 2- x = 1là : x- THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -9- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B ìïï x ³ í ùùợ x xÊ A B xÊ x¹ ìï 2x - 3y + 2z - = ïï Câu : Nghiệm hệ phương trình ïí - 4x + 2y + 5z + 6= là: ïï ïïỵ 2x + 5y + 3z - = ỉ 17 ÷ A ç ; ; ÷ ç ÷ ç è4 38 19ø ổ 17 ữ B ỗ - ;;ữ ç ÷ ç è 38 19ø ỉ 17 C ỗ ;; ữ ữ ỗ ữ ỗ è4 38 19ø ỉ 17 ÷ D ç - ; ;÷ ç ÷ ç è 38 19ø Câu 8: Số nghiệm phương trình: x4 - 8x2 + = là: A.1 B.2 C.3 Câu 9: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình : A 3x2 + x - = 4x + x - B 3x + D.4 1 = 4x + 3x - 3x - C 3x2 x - = 4x x - D 3x2 + x2 + = 4x + x2 + Câu 10: Hệ phương trình sau vơ nghiệm: A ïìï x - 3y - = B ìïï x - 3y - = C ïìï - 9x - 6y + = D ïìï x - 3y - = í í í í ïïỵ 2x - 6y - = ïïỵ 2x - 6y - = ïïỵ 3x + 2y - 1= ïïỵ 3x + 2y - 1= II.TỰ LUẬN: ( ĐIỂM ) Câu 1: Giải phương trình hệ phương trình sau: a 4x + 2x +10 = 3x +1 b 1+ = + x - x x - 2x ìï x +y = c ïí ïï x +y3 = ỵ Câu 2: Định tham số m để phương trình : x2 - ( 2m + 3) x +m2 + = có hai nghiệm phân biệt thoả : x1 + x2 = 15 B A A C B A A D D 10 A THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -10- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I.TRẮC NGHIỆM : (5 ĐIỂM) Câu 1: Điều kiện xác định phương trình 2x + x +1 phương trình: A 8- x = 4x2 8- x = 2x B x +1= + 2x - = là: x - 4x x - 4x A x ¹ B x ¹ 0; x ¹ C x ¹ D x = 0; x = Câu 2: Trong phương trình sau, phương trình phương trình hệ C 2x = D 2x = Câu 3: Điều kiện xác định phương trình 5x + x + = : A x³ B ïìï x ³ í ùùợ x - C x - B x¹ - ìï xz - 3yz - z = ïï Câu : Nghiệm hệ phương trình í 2xz +yz + 3z =- là: ïï ïïỵ 3xz - 2yz - 4z = æ 38 1ử - ;; ữ A ỗ ữ ỗ ữ ỗ è 7 3ø ỉ 38 1ư ;; ÷ B ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố 21 21 3ứ ổ 38 1ử ; ;- ữ C ỗ ữ D ỗ ữ ỗ ố7 3ứ x- 5x 2x + + = 1+ Câu : Tập nghiệm phương trình x - x - x - A { 2} B { 3} C Ỉ D { 4} ỉ 38 1ử ỗ - ; ; ữ ữ ỗ ữ ỗ è 7 3ø : THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -11- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 6: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình : 1 = 4x + 3x - 3x - D 3x + x - = 4x + x - B 3x2 + A 3x2 + x2 + = 4x + x2 + C 3x2 x - = 4x x - Câu : Hệ phương trình sau có nghiệm: A ïìï x - 3y - = í ïïỵ 3x + 2y - 1= B ïìï x - 3y - = í ïïỵ 2x - 6y - = C ïìï - 9x - 6y + = í ïïỵ 3x + 2y - 1= D Cả câu Câu 8: Số nghiệm phương trình: 5x4 - x2 = là: A.1 B.2 C.3 Câu : Tập nghiệm phương trình B S = { 1} A S =Ỉ D.4 3x - 9x + = x - là: ì 7ü C S = ïí ïý ïỵï 3ùỵ ù ùỡ 3x - y + = Câu 10 : Nghiệm hệ phương trình ïí là: ïïỵ x + 5y - 11= ỉ 5ư ổ 5ử ổ 5ử ữ A ỗ B ç C ç D - ; ÷ ; ;- ÷ ữ ữ ữ ỗ ỗ ỗ ữ ữ ữ ỗ ç ç è 2ø è 2ø è2 2ø II.TỰ LUẬN: ( ĐIỂM ) Câu 1: Giải phương trình hệ phương trình sau: a ì 3ü D S = ùớ ùý ùợù 2ùỵ ù ổ 5ử ỗ ; ữ ữ ỗ ữ ỗ ố2 2ứ 3x - 5x +7 = 1- 2x b 2+ 3- 2x = x - x - 7x +12 ìï x2 +y = 3x c ïí ïï y2 + x = 3y ïỵ Câu 2: Định tham số m để phương trình : ( m + 2) x2 - 2mx +m- 1= có hai nghiệm hai số đối B A C A A A D C A 10 A THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -12- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM ïì 5x - 4y = Câu 1: Hệ phương trình ïí có nghiệm là: ïïỵ 7x - 9y = ổ 19ử ữ ;ữ A ỗ ỗ ữ ç è 17 17ø ỉ 19÷ ; ÷ B ỗ ỗ ỗ ố 17 17ữ ứ ổ5 19ử ữ ;ữ C ỗ ỗ ữ ỗ ố17 17ứ Câu 2: Điều kiện xác định phương trình A ¡ \ { - 1} ì ü B Ă \ ùớ - ;- 1;3ùý ùợù ùùỵ Cõu 3: Tập nghiệm phương trình A { 3; 7} B { 7} 3x + x +1 = C ( - 1;+¥ ) ỉ5 19ư ; ữ ữ D ỗ ỗ ữ ỗ ố17 17ứ x- x +1 D [ - 1;+¥ ) 2x - = x - 4: C { 2; 5} D { 5} Câu 4: Tập nghiệm phương trình x4 + x2 - 6= 0: THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -13- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) { A - } 2; TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B { - 3;2} Câu 5: Số nghiệm phương trình 2x + A B ìï x2 + x +y +y2 = C ïí D Ỉ ïï x + xy +y = ỵ 3x = là: x- x- C x + 3x +1 = 2x +13 2x + 24 = + x - x +3 x - D Câu 6: Tập nghiệm phương trình x + 4- x = 1+ 4- x : A Ỉ B ( - ¥ ;4) C { 1} D ¡ \ { 4} ( ) Câu 7: Với giá trị tham số m để phương trình 2x - m +m- x + 2m- = có hai nghiệm trái dấu? A m> B m= C m¹ D m< ìï 4x - 2y + z = ïï Câu 8: Nghiệm hệ phương trình ïí 2x + 3y =- : ïï ïïỵ 2y - z =- ỉ 4ư ;- ; ữ A ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố4 3ø B ( 1;- 1; 1) ỉ5 - ; ;12ữ C ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố ø ỉ 15 ; ;12÷ D ç ÷ ç ÷ ç è8 ø Câu 9: Cặp số ( x;y) = ( 2;1) nghiệm phương trình nào? A x - 2y = B 2x - y = C x +y = D 3x +y = ( ) Câu 10: Với giá trị tham số thực m để phương trình m - x - mx = 2( mx - 4) có nghiệm x = ? A mỴ { 1;2} B mỴ { 1} C mỴ { 2} D m tùy ý (m Ỵ ¡ ) TỰ LUẬN Bài 1: Giải phương trình sau: a) 2x + 24 = + x- x +3 x - b) x + 3x +1 = 2x +13 2 Bài 2: Cho phương trình: x +( m- 1) x - m = THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -14- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Tìm giá trị tham số m để phương trình có hai nghiệm dương Bài 3: Giải hệ phương trình sau: ìï x2 + x +y +y2 = ïí ïï x + xy +y = ỵ A B C D ĐỀ TRẮC NGHIỆM ïì 3x - 2y - 11= Câu 1: Hệ phương trình ïí có nghiệm là: ïïỵ x + 5y + 2= A ( - 3;- 1) B ( 3;- 1) C ( 3;1) Câu 2: Điều kiện xác định phương trình 2x +1= x + A ¡ \ { 9} B ¡ \ { - 3;2;3} C ¡ \ { - 3;3} Câu 3: Tập nghiệm phương trình x - 4x + = x - 2: ìï 1ỹ A ùý ùợù 8ùỵ ù B ặ D ( - 3;1) x- 2 9- x D ¡ \ { 3} C { 2} D { 4} THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -15- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 4: Tập nghiệm phương trình 3x4 +11x2 - = là: ïì 1 ïü ; ïý A ïí ïỵï 3ùùỵ ỡù 1ỹ B - 4; ùý ùợù 3ùùỵ Câu 5: Tập nghiệm phương trình A { 1} ỡù 1ỹ D ùý ùợù 3ùỵ ù C { - 2;2} B ( 2;+¥ ) x x- = x- C ¡ \ { 2} D Ỉ 2 Câu 6: Tìm giá trị thực tham số m để phương trình m x + 3mx +1= x +( m- 2) x phương trình bậc nhất? A m= ±1 B m=- C m= D m= Câu 7: Với giá trị tham số m để phương trình x2 + 2x + 4- m = nghiệm trái dấu? A m> B m> C m< có hai D m< ïìï x +y + z = 11 ï Câu 8: Nghiệm hệ phương trình í 2x - y + z = là: ïï ïïỵ 3x + 2y + z = 24 ỉ 5ử - ;- ; ữ ữ A ỗ ç ÷ ç è 4ø ỉ 3ư ;- 2; ữ ữ C ỗ ỗ ữ ỗ ố2 2ø B ( 10;7;9) D ( 4;5;2) Câu 9: Cặp số ( x;y) = ( 1;2) nghiệm phương trình nào? A 3x + 2y = B x - 2y = C 3x - y = D 0x + 3y = Câu 10: Trong khẳng định sau, phép biến đổi phép biến đổi tương đương? A x + x - = x2 Û x = x2 - x - 2 B 2x x - = x C 3x + x - = x + x - Û 3x = x D x - Û 2x = x x - = 2x Û x - 1= 4x TỰ LUẬN Bài 1: Giải phương trình sau: a) b) x- = x +1 x - x - 2x - 3x - 7x + = x - 2 Bài 2: Cho phương trình: x - 2( m- 1) x +m - 3m + 2= THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -16- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Tìm giá trị tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 2 cho x1 + x2 = 12 Bài 3: Giải hệ phương trình sau: ìï 2x2 - 3x = y2 - ï í ïï 2y - 3y = x2 - ïỵ A B C D ĐỀ II Trắc nghiệm Câu 1: Tìm m để phương trình ( 2m- 1) x - 2( m +1) x + = có nghiệm phân biệt A m¹ B m¹ C m= D m= Câu 2: Trong phép biến đổi sau, phép biến đổi tương đương A 2 2x - 4x + = 3x +1 Û 2x - 4x + = 3x +1 B 3x = 5x Û 3x x - +1 = 5x x - +1 THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -17- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH x - 2x + C + 5x = Û x - 2x + 3+ 5x ( x +1) = x +1 3 D 2x + x - = 4x Û 2x - x + + x - = 4x - x + Câu 3: Phương trình x3 - 4x = phương trình hệ phương trình B x ( 2x + 3) ( 3x - 6) = A x3 - 3x + = ( ) ( C ( x - 2) ( x + 2) x +1 = ) D x - ( x +1) = ìï x +y + x = ïï Câu 4: Hệ phương trình í 2x - y + z =- có nghiệm là? ïï ïïỵ 2x - 2y + z =- A ( - 8;- 1;12) B ( - 4;- 1;8) C ( - 8;- 1;2) D ( - 4;- 1;- 6) ìï 5x - 4y = Câu 5: Nghiệm hệ phương trình ïí là? ïïỵ 7x - 9y = ỉ 14 26ư ; ÷ ữ A ỗ ỗ ữ ỗ ố 17 17ứ ổ 14 26ử ; ữ ữ B ỗ ỗ ữ ç è 17 17ø ỉ 14 26ư ÷ ;ữ C ỗ ỗ ữ ỗ ố 17 17ứ ổ 14 26ử ; ữ ữ D ỗ ỗ ữ ỗ è17 17ø Câu 6: Phương trình 2x - 5x y - 7z x +163 = có nghiệm là: A ( - 1;- 2;5) Câu 7: Phương trình A B ( 1;- 2;15) 2x C ( 1;2;5) D ( 1;- 2;- 5) = có nghiệm x - x- - C B 2 ( D ) Câu 8: Phương trình x 3x + = có số nghiệm A B C D Câu 9: Xác định m để phương trình m2x - = 9x +m vơ nghiệm : A m= B m=- C m¹ D m= 2 x 3x 2x - Câu 10: Số nghiệm phương trình = x +1 x - 1- x2 A B C D II Tự Luận Bài Giải phương trình sau THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -18- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) a 5x - 1- 3x 2x - 5x + = TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 3x - + 1- 2x b x + 2x - x2 + = Bài Cho phương trình 2x - ( 3+ 3m) x + 6m- 2= Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2 thỏa: x1 = x22 ìï ïï x ï Bài Giải hệ phương trình ïí ïï ïï y ïỵ 4y = y x 4x = x y A B C D ĐỀ 10 I Trắc nghiệm ( ) Câu 1: Với điều kiện m phương trình 3m - x - 1= m- x có nghiệm nhất? A m = 1;m =- B m¹ C m¹ - D m¹ Câu 2: Hai phương trình gọi tương đương : A Hai phương trình có tập xác định THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -19- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B Hai phương trình có tập hợp nghiệm C Hai phương trình có dạng D Phương trình phương trình hệ phương trình Câu 3: Điều kiện xác định phương trình A [ 3;+¥ ) \ { - 3} B ( 3;+¥ ) 2x +1- x = x + : x - C ( - 3;+¥ ) \ { 3} D [ - 3;+¥ ) ỉ 75 - 76 - 6ư ; ; ÷ ÷ Câu 4: Hệ phương trỡnh no di õy cú nghim ỗ ỗ ữ ỗ è 49 49 49 ø ïìï x + 2y + 3z=-5 ï A í 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïỵ 2x - y + 5z = ïìï x + 2y + 3z=-5 ï B í 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïỵ - 2x - y + 5z = ïìï x + 2y + 3z=-5 ï C í 3x+4y + 5z=1 ïï ïïỵ - 2x - y + 5z = ïìï x + 2y - 3z=-5 ï D í 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïỵ - 2x - y + 5z = ìï 5x + 2y + = Câu 5: Nghiệm hệ phương trình ïí là? ïïỵ 4x + 7y +1= ổ 1ử ;- ữ ữ A ỗ ç ÷ ç è9 9ø ỉ 1ư - ; ữ ữ B ỗ ỗ ữ ỗ ố 9ø ỉ 1ư - ;- ÷ ÷ C ç ç ÷ ç è 9ø ỉ 1ử ;- ữ ữ D ỗ ỗ ữ ỗ ố9 9ø Câu 6: Phương trình 2x - 5x y - 7z x - = có nghiệm là: A ( 0;2;- 1) B ( 1;- 2;0) Câu 7: Phương trình A C ( 2;- 1;2) D ( 1;- 2;1) 2x +1 = 2x - có nghiệm 4x - 2x - B C ( D ) Câu 8: 10 Phương trình x 6x +1 = có số nghiệm A B Câu 9: Phương trình C 2x - D 5x +1 = biến đổi tương đương dạng: 12x + 5x - 1- 4x - ax +bx + x = Tính c A B C Câu 10: Tính tổng nghiệm phương trình A 35 28 B C D 2x - 10x - 3- 8x - 3x - =1 1- 2x D - 11 28 THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -20- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH II Tự Luận Bài Giải phương trình sau a 2x - 2x 1- x - 2x = 4x - - 2x - b - 3x + 6x - = 2x +15x - Bài Cho phương trình 2x - ( 2+ 3m) x + 9m- 12= Với giá trị m phương trình có nghiệm phân biệt lớn ìï x2 +y2 - 3x - 2y + = ï Bài Giải hệ phương trình í ïï 2y + x2 - 3y - 2x + = ïỵ - HẾT A B C D ĐỀ 11 I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Điều kiện xác định phương trình x + 2x - = A x ³ B 2£ x < x +2 là: x +3 C x < D x >- Câu 2: Phương trình x2 = 4x tương đương với phương trình: THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -21- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH A 3x + x - = x2 Û 3x = x2 - B x2 - x- C x2 x - = 4x x - x - = 4x + x - D x2 + x2 +1 = 4x + x2 +1 Câu 3: Cho phương trình: ax +b = Chọn mệnh đề ĐÚNG: A Nếu b= phương trình có vơ số nghiệm B Nếu a = phương trình vơ nghiệm C Nếu a ¹ phương trình có nghiệm D Nếu b¹ phương trình có nghiệm Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 2x - (2m- 1)x + 2m- 3= có hai nghiệm phân biệt A m¹ B m= C m> D m< ìï 3x - 6y = Câu 5: Cho hệ phương trình: ïí Phát biểu sau đúng? ïïỵ - 2x + 4y =- A (9;9) B Vô nghiệm C (9; 15 ) D (21;9) ìï 2x - 3y + z + = ïï Câu 6: Nghiệm hệ phương trình ïí - 4x + 5y + 3z - = là: ïï ïïỵ x + 2y - 2z - 5= ỉ 3 13ư ÷ ;- ;ữ A ỗ ỗ ữ ỗ ố5 10ứ ổ ỗ3;- 3; 13ữ ữ B ỗ ữ ỗ ố5 10ø ỉ 3 13ư ÷ - ; ;÷ C ỗ ỗ ữ ỗ ố 10ứ ổ 3 13ử - ;- ; ữ ữ D ỗ ç ÷ ç è 10ø ìï x2 - y2 = 16 Câu 7: Cho hệ phương trình ïí Để giải hệ phương trình này, ta dùng cách ïï x +y = ỵ sau đây? A Thay y = 8- x vào phương trình thứ B Đặt S = x +y, P = xy C Trừ vế theo vế D Phương pháp khác Câu 8: Tập nghiệm phương trình: x4 - 5x2 + = là: A S = { - 2,- 1,1,2} B S = { - 2;2} C S = { 1,4} D Kết khác THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -22- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 9: Tập nghiệm phương trình: A { 0} 4x + 5x - = 2x +1 là: B { 2} Câu 10: Phương trình A 2x D { - 2; 0} C Ỉ = có nghiệm? x - x- - B C D II TỰ LUẬN 1/ Giải phương trình sau : a/ 5x - 1- 3x 2x - 5x + = 3x - x - 2x - b/ 1- 2x - x2 + = 3x 2/ Định tham số m để phương trình : x2 - ( 2m + 3) x +m2 + = có hai nghiệm phân biệt thoả : x1 + x2 = 15 ìï x2 + xy +y2 = 3/ Giải hệ phương trình ïí ïï x + xy +y = î ĐÁP ÁN TRẮC NGHIẸM A D C A B C A A B 10 D THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -23- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 12 I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Để giải phương trình x + 2x + =( 1) , học sinh lập luận sau: x +2 x +2 (I): Điều kiện: x ¹ (II): Với điều kiện trên, phương trình ( 1) Û x ( x + 2) +1=- 2x + ( 2) éx =- 2+ (III): ( III ) Û x + 4x - 2= Û ê ê ê ëx =- 2- } { (IV): Vậy tập nghiệm phương trình S = - 2- 6;- 2+ Cách giải sai từ bước nào? A ( I ) B ( II ) C ( III ) Câu 2: Điều kiện xác định phương trình: 2x + A x ¹ 4; x ¹ - D ( IV ) x +1 2x - + = là: x x - B x ¹ - 2;x ¹ 0;x ¹ C x ¹ 2; x ¹ - D x ¹ Câu 3: Tập nghiệm phương trình: x4 - 2x2 - = A { - 1;1} { C - 1;1;- B Ỉ B { 0} Câu 5: Tập nghiệm phương trình: A S = { - 2;2} B S = { - 2} { D - } 3; x - 3x + = x - là: Câu 4: Tập nghiệm phương trình: A Ỉ } 3; C { 5} 2 x - x - D { 7} = là: C S = { 2} D S =Ỉ ïì x - y = Câu 6: Hệ phương trình: ïí ïïỵ 3x - 3y = 15 A Chỉ có1 nghiệm là: ( 10;5) B Vơ nghiệm C Có nghiệm D Có vơ số nghiệm Câu 7: Phương trình (m + 2m- 3)x = có vơ số nghiệm khi: A m= B m =- 3;m = C m ¹ - 3;m ¹ D m=- THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -24- Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 8: Phương trình: 4x - 5y =- 6có nghiệm A (1;- 2) B (3;- 2) C (1;2) D (2;3) Câu 9: Cho phương trình: 4x2 - 7x - = có nghiệm x1 x2 Khi đó, x1 - x2 bằng: A B C D Kết khác ïìï x +y + x = ï Câu 10: Hệ phương trình í 2x - y + z =- có nghiệm là? ïï ïïỵ 2x - 2y + z =- A (-8; -1; 12) B (-4; -1; 8) C (-4; -1; -6) D Đáp số khác II TỰ LUẬN 1/ Giải phương trình sau : x +2 x- = a/ x +1 x - 2x - 4x - b/ 2 3x - 4x - = x + x +1 2/ Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình: ( m- 1) x – 2mx +m +1= có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa  x1 + x2 + x1x2=10 ìï 2x = y2 - 4y + ï 3/ Giải hệ phương trình í ïï 2y = x2 - 4x + ïỵ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIẸM B B D A D D B C B 10 A BẠN ĐỌC CĨ LỊNG THÌ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH MUA HÀNG MÌNH BÁN NHÉ BÊN MÌNH CĨ BÁN CÁC DÒNG SẢN PHẨM SẠCH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT SỮA ONG CHÚA TINH BỘT NGHỆ MẬT ONG RỪNG TRÀ GIA LAI TIÊU CHÍN ĐỎ VỎ CÁM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ ĐỌC QUẢNG CÁO ^^! THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -25- ... = { 1} TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B S = { - 4 ,1} C S = { - 1, 1} D S = { - 2,- 1, 1,2} ìï 3x - 3y = Câu 8: Hệ phương trình: ïí ïïỵ 2x - 2y = 12 A Chỉ c 1 nghiệm... : x1 + x2 = 15 B A A C B A A D D 10 A THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang -10 - Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG... NGÀY Trang -16 - Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Tìm giá trị tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 2 cho x1 + x2 = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đề KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 đại số 10, 12 đề KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 đại số 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay