một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 56 tuổi làm quen với toán

22 26 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 22:48

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán MỤC LỤC Tên tiêu đề Trang I ĐẶT VẤN ĐỀ II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : Cơ sở lý luận vấn đề : Thực trạng vấn đề 2.1: Thuận lợi 2.2: Khó khăn : Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1.Biện pháp 1: Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi sáng tạo để tổ chức hoạt động “Làm quen với toán” 3.1.1 Đồ dùng cô 5 3.1.2 Đồ dùng trẻ 3.2.Biện pháp 2: Trang trí mơi trường lớp học 3.3.Biện pháp 3: Dạy trẻ “Làm quen với toán” lúc, nơi 3.4.Biện pháp 4: Tích hợp số hoạt động khác với hoạt động cho trẻ “Làm quen với tốn” 3.5.Biện pháp 5: Sáng tạo số trò chơi hoạt động làm quen với toán 4: Hiệu sáng kiến 10 11 14 14 16 4.1 Về giáo viên 16 4.2 Về học sinh III KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ : 17 18 1.Kết luân : 18 a Ý nghĩa sáng kiến 18 c Những học kinh nghiệm rút 19 từ trình áp dụng SKKN thân 2.Những ý kiến đề xuất I ĐẶT VẤN ĐỀ 19 Lý chọn đề tài: Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn “Trẻ em hơm nay, giới ngày mai” câu nói lời nhắn nhủ tồn nhân loại ươm trồng chăm sóc mầm non đất nước.Trẻ em ngày hôm trở thành chủ nhân giới tương lai Liệu chủ nhân làm cho giới ngày mai? Điều phụ thuộc vào thân ươm trồng, chăm sóc mầm non lý cường quốc đứng hàng đầu giới phải đầu tư cho giáo dục đến Năm 2015 năm mở thời đại mới, với phát triển khoa học công nghệ thông tin Vậy người sống phải trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, lực tự tin để thích ứng với xã hội phát triển nhanh đến chóng mặt Tất phụ thuộc vào giáo dục, giáo dục hình thức tốt để truyền thụ cho người vốn kiến thức kỹ sống xã hội mà đường ngắn đưa trẻ đến công nghệ thơng tin tốn học Giáo viên mầm non chúng tơi có vinh dự đặc biệt người đặt móng cho phát triển người hệ Đó trách nhiệm mà phải suy nghĩ, trăn trở để dạy chăm sóc trẻ tốt hơn, đạt hiệu Ở trường mầm non dạy trẻ “Làm quen với tốn” mơn học đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách cho trẻ Đặc biệt có tầm quan trọng lớn phát triển trí tuệ Hình thành biểu tượng tốn học đẳng cho trẻ mầm non nội dung quan trọng góp phần thực mục tiêu giáo dục mầm non Hiệu việc hình thành biểu tượng tốn học đẳng cho trẻ mầm non khơng phụ thuộc vào phương pháp, biện pháp hoạt động mà trọng tâm hoạt động cho trẻ làm quen với toán Hơn nội dung, phương pháp, biện pháp hình thành biểu tượng tốn học đẳng cho trẻ mầm non phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Việc hình thành biểu tượng tốn học “mơn tốn” cho trẻ mầm non trình hình thành trẻ kiến thức đẳng tập hợp, số, phép đếm, kích thước hình dạng vật, khả Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn định hướng khơng gian, thời gian mối quan hệ tổ chức hướng dẫn giáo viên trình dạy học trường mầm non Nhận thức tầm quan trọng nói trên, ngành giáo dục mầm non trường mầm non quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng “Cho trẻ làm quen với tốn” cụ thể lớp tơi chủ nhiệm nói riêng Tơi ln trăn trở tìm tòi biện pháp để tổ chức tiết học tốn cách có hiệu Chính lý thúc đẩy chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán” II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ mầm non hoạt động quan trọng nội dung nghèo nàn Một tiết học dạy phương pháp, đầy đủ bước, chưa đủ trẻ thực đón nhận truyền tải kiến thức cách sinh động hấp dẫn tiết học có đồ dùng sinh động, sáng tạo, phong phú, lôi trẻ Với trẻ cần phải có tri thức từ lúc ban đầu Vì tơi thấy “Làm quen với tốn” mơn học khó khơ khan, mà theo tơi q trình hình thành biểu tượng toán trẻ mẫu giáo – tuổi đóng vai trò quan trọng việc cung cấp kiến thức ban đầu cho trẻ Cho trẻ làm quen với biểu tượng toán từ tuổi mầm non hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, lực hoạt động trẻ quan sát, tìm tòi, so sánh Qua giúp trẻ hình thành khả tìm tòi, khám phá, quan sát… thúc đẩy phát triển tư duy, phát triển ngơn ngữ cho trẻ, hình thành biểu tượng mơn tốn như: Số lượng, hình dạng, kích thước, phép đếm, định hướng khơng gian, thời gian, hình thành phát triển khả nhận thức biểu tượng ban đầu mơn tốn, thao tác : Quan sát, tư duy, so sánh, phân tích tổng hợp, khái quát hóa, khả tranh luận, phán đốn, ước lượng tìm cách giải vấn đề cung cấp phát triển ngôn ngữ cho trẻ như: To – nhỏ; cao – thấp; phải – trái; nhiều – Cung cấp kinh nghiệm, vấn đề có ý nghĩa thú vị gần gũi có liên quan đến sống hàng Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán ngày trẻ, góp phần phát triển lực nhận biết, lực học tập cho trẻ, giúp trẻ có phản ứng nhanh nhạy xảy sống hàng ngày, để sau trẻ vững vàng, tự tin tiếp nhận kiến thức mơn tốn giai đoạn đời Việc dạy cho trẻ nắm kiến thức hoạt động làm quen với biểu tượng tốn đẳng, khơng giúp cho trẻ học mơn tốn sau dẽ dàng mà giúp cho trẻ tiếp thu kiiến thức môn học khác cách nhanh nhạy xác Tốn học mơn khoa học cần có độ xác cao Do trẻ độ tuổi mẫu giáo chưa có biểu tượng khoa học Nên nhiệm vụ giáo viên phải hình thành cho trẻ biểu tượng tốn học, cung cấp kỹ để trẻ vận dụng vào thực tế, Nhận thức tầm quan trọng nói năm học 2015 – 2016 chọn “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán” lớp tuổi A Trường mầm non Hùng Long làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề Trường mầm non Hùng Long trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I huyện Đoan Hùng Tồn trường có khu gồm lớp có lớp mẫu giáo nhóm nhà trẻ Tơi ban giám hiệu nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo tuổi A với số cháu 32 có 14 nam 18 nữ Lớp tơi có giáo phụ trách, đạt trình độ chuẩn đạt trình độ chuẩn Trong q trình thực nâng cao chất lượng học toán trẻ tiết dạy tơi thấy có thuận lợi khó khăn sau 2.1 Thuận lợi: Phòng giáo dục đào tạo Huyện Đoan Hùng, Ủy ban nhân dân xã Hùng Long, ban giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện mặt, trang bị đầy đủ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, lớp học rộng rãi thoáng mát Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn Giáo viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuẩn chuẩn, có ý thức học hỏi qua việc đọc, tham khảo tài liệu phương tiện thông tin đại chúng dạy trẻ làm quen với toán Được giúp đỡ đồng nghiệp việc chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ độ tuổi nên mức độ nhận thức tương đối đồng Một số phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, quan tâm phối hợp với giáo viên củng cố, ơn luyện cho trẻ “làm quen với tốn” 2.2 Khó khăn: Tổng số trẻ lớp đông, nhiều trẻ hiếu động số trẻ khác lại nhút nhát Một số trẻ gia đình nng chiều hay nghỉ học Đa số phụ huynh làm nghề phát triển nông nghiệp nên chưa dành nhiều thời gian quan tâm tới em Từ thuận lợi khó khăn tơi tìm số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với mơn tốn Biểu 1: Kết khảo sát chất lượng trẻ làm quen với toán chưa áp dụng biện pháp sáng kiến Hoạt động Trước áp dụng biện pháp sáng kiến - Nhận biết số từ 1đến 10: 65% Làm quen với - Đếm số lượng phạm vi 10: 75% toán - Thêm bớt tách gộp phạm vi 10: 67% - Nhận biết gọi tên hình khối: 60% - Định hướng không gian: 68% - Sắp xếp theo quy tắc: 60 % Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Biện pháp 1: Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi sáng tạo để tổ chức hoạt động “Làm quen với tốn”: 3.1.1 Đồ dùng Đặc điểm tư trẻ mẫu giáo - tuổi đồ nhiên đầu năm tư trực quan chủ yếu Vì theo đồ dùng, đồ chơi phục vụ Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán giảng dạy cần thiết Đồ dùng, đồ chơi cầu nối trẻ hoạt động nhận thức, cho trẻ hoạt động với đồ dùng, đồ chơi cách thức giúp trẻ lĩnh hội kinh nghiệm sống sau Một tiết học đạt kết cao thiếu đồ dùng giảng dạy Do việc lựa chọn đồ dùng phù hợp với tiết dạy vô quan trọng Muốn dạy học đạt kết cao khâu chuẩn bị chiếm 50% Đồ dùng trực quan đồ dùng để phục vụ cho cháu hoạt động “Làm quen với tốn” đồ dùng phải đẹp, an tồn, dễ sử dụng, sinh động, sáng tạo học đạt kết cao VD: Ở hoạt động làm quen với toán “Tách gộp phạm vi 6” chủ đề gia đình tơi làm nhiều loại đồ dùng như: Bát, Thìa, Đũa, Nồi, xoong, cốc, ấm, chén… từ nguyên vật liệu sưu tầm, dễ kiếm vỏ chai lavi, vỏ hộp sữa chua, hay bóng hỏng, xốp màu, giấy màu, bút màu, để tạo thành đồ dùng phù hợp với tiết dạy giúp trẻ hứng thú tiết học, đồ dùng không sử dụng cho hoạt động làm quen với mơn tốn “Tách gộp phạm vi 6” mà sử dụng hoạt động làm quen với toán khác “Tách gộp phạm vi 7, …tách gộp phạm vi 10, nhận biết số từ đến 10, thêm bớt tạo nhóm phạm vi 10…” Khơng mang lại hiệu hoạt động, giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động VD: Hoạt động làm quen với mơn tốn “Dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng” chủ đề: “Thế giới thực vật” nguyên vật liệu phế thải vỏ hộp dầu gội đầu, vỏ hộp sữa chua, lõi chỉ, xốp màu làm hoa cao hoa thấp đồ vật quen thuộc gần gũi trẻ, màu sắc đẹp, dễ sử dụng thu hút trẻ hoạt động, giúp trẻ nhận biết, so sánh chiều cao đối tượng, biết tên gọi, đặc điểm số loại Những đồ dùng không sử dụng hoạt động “Dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng” mà sử dụng hoạt động làm quen với toán như: Dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng, xếp theo quy tắc…, Hoạt động khám phá (Trò chuyện số loại xanh mơi trường sống) Thể dục như: Bò dích dắc qua điểm Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán VD: Hoạt động làm quen với mơn tốn “Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình khối” chủ đề “Tết lễ hội mùa xuân” nguyên liệu vỏ hộp bánh, xốp, đề can, giấy màu làm bánh trưng, bánh gối, giò, nem chua, đậu phụ dán, trứng dán ăn đặc trưng người việt Nam ngày tết ngun đán Tơi cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng đồ chơi có dạng khối vng, khối trụ, khối cầu hỏi trẻ: Con tìm gì? Có màu gì? Được làm từ ngun liệu gì?… Thơng qua hoạt động trẻ biết tên gọi, đặc điểm số loại bánh như: bánh trưng vuông, bánh trưng tày, bánh dày, bánh quy cosy, nem chua, bánh cốm,…Trẻ nhận biết phân biệt hình khối Với đồ dùng dễ sử dụng, gần gũi trẻ nguyên vật liệu dễ kiếm lại sử dụng nhiều hoạt động như: “Dạy trẻ so sánh độ lớn đối tượng” Ngồi tơi làm nhiều đồ dùng khác vật, hoa, hoa, số loại quả, cột đèn giao thông, hay phương tiện giao thơng xe đạp, xe xích lô, mũ giáng sinh, vật trông ngộ nghĩnh đáng yêu trở nên gần gũi quen thuộc trẻ, phù hợp Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán với chủ điểm, đồ dùng sử dụng hoạt động khác hoạt động khám phá, hoạt động làm quen với văn học 3.1.2.Đồ dùng trẻ: Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán Sự chuẩn bị đồ dùng hình thức hấp dẫn để trẻ nhận biết khám phá tìm hiểu kiến thức song thật phiến diện có đồ dùng mà khơng có đồ dùng trẻ Đồ dùng trẻ công cụ để trẻ sử dụng trực tiếp kiến thức cô giáo dạy cách nhanh thoải mái Thông qua đồ dùng giáo viên kiểm tra để biết khả tiếp nhận kiến thức trẻ Với chất liệu đơn giản, dễ kiếm bìa cát tơng, vỏ hộp sữa chua, xốp màu, tạo đồ chơi, đồ dùng sinh động, phong phú, đẹp, hấp dẫn trẻ Cụ thể bảng chơi “ Ô cửa bí mật” dùng cho trẻ chơi trò chơi ôn luyện củng cố hoạt động làm quen với toán Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán VD: Trong hoạt động làm quen với tốn “Tách gộp phạm vi 6” tơi làm trẻ bảng Trên bảng có gắn đĩa giúp trẻ bầy vào đĩa, hay trẻ làm loại khác , thẻ số, lơ tơ có quả, có lơ tơ có Bảng trò chơi có lơ tơ đồ vật có gắn nhám gai, đồ dùng mang tính sáng tạo, đẹp phù hợp trò chơi, với hoạt động Khi sử dụng đồ 10 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn dùng tơi nhận thấy học đạt hiệu cao trẻ tích cực tham gia hoạt động VD: Hoạt động làm quen với mơn tốn “Dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng” chủ đề “Bé gia đình” tơi làm ngơi nhà tầng, nhà tầng, cho trẻ so sánh, từ đồ dùng tiết học trẻ biết so sánh chiều cao đối tượng VD: Hoạt động làm quen với mơn tốn “Dạy trẻ so sánh chiều dài đối tượng” đơn giản xốp phế thải làm thành băng giấy nhiều màu sắc, đẹp mắt, dễ sử dụng, gây hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động Các đồ dùng không sử dụng hoạt động làm quen với mơn tốn “Tách gộp phạm vi 4, dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng, dạy trẻ so sánh chiều dài đối tượng” mà sử dụng hoạt động làm quen với tốn khác như: “Nhận biết, tạo nhóm, thêm bớt phạm vi 10 tách gộp phạm vi 10, xếp theo quy tắc – 1, – 1, – 2…” hay hoạt động khác hoạt động khám phá, hoạt động tạo hình…Qua hoạt động 11 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo nhận thấy trẻ hứng thú tham gia hoạt động, tiết học sinh động, trẻ tiếp thu kiến thức dạy trẻ nhận biết, tạo nhóm, thêm bớt phạm vi 10, biết tách gộp phạm vi 10, biết xếp theo quy tắc: – 1, – 2, – 1, nhận biết, so sánh chiều dài đối tượng, nhận biết so sánh chiều cao 2, đối tượng, học đạt kết cao Ngồi tơi làm nhiều đồ dùng khác bưu thiếp, hoa cho hoạt động “Dạy trẻ xếp theo quy tắc”, giỏ hoa, hình chữ nhật, hình tam giác, cao, thấp,… để sử cho hoạt động dạy trẻ làm quen với toán, phù hợp theo chủ đề, dễ sử dụng, gây hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động 3.2 Biện pháp 2: Trang trí mơi trường lớp học Đây nguyên tắc dạy học quan trọng để hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non Học phải đôi với hành, học phải đôi với sống Cho trẻ mẫu giáo – tuổi, làm quen với mơn tốn khơng dừng lại hoạt động cho trẻ làm quen với tốn mà cho trẻ vận dụng kiến thức kỹ có giúp trẻ nhớ lâu chữ số, số lượng, kích thước, hình dạng…Chính việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với tốn qua đặc điểm màu sắc, hình dạng, bố cục góp phần hình thành trẻ khả yêu thích đẹp xung quanh việc làm cho quan trọng tạo mơi trường làm quen với tốn Ở lớp tơi giành riêng khoảng trống có diện tích vừa phải, vừa tầm với trẻ nơi dễ gây ý trẻ Tơi trang trí góc tốn tranh “ Mừng sinh nhật bé” bên bé tô bê bánh sinh nhật tầng xếp theo quy tắc từ to đến nhỏ, trang trí bên hình bánh ga tơ to có gắn nhám dính để tạo góc mở cho trẻ hoạt động, trẻ chơi góc tốn tơ màu, vẽ dán xếp theo quy tắc với nội dung chủ điểm Còn tầng thử tài bé tơi trang trí bảng zíc zắc cho trẻ gắn số tương ứng với số lượng đồ vật trẻ gắn theo nội dung chủ điểm Qua rèn cho trẻ kỹ tô màu, vẽ dán, xếp theo quy tắc, nhận biết số lượng phạm vi 10 gắn số lượng tương ứng với số đồ vật trẻ dán Không tạo môi trường hợp lý 12 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán mà tơi sử dụng sản phẩm trẻ để tạo cho trẻ hứng thú học VD: Ở chủ đề “Phương tiện số quy định giao thơng” tơi sử dụng hình ảnh trẻ vẽ tô màu phương tiện giao thơng để trang trí Để tạo cho trẻ gần gũi trẻ hứng thú sản phẩm trẻ, trẻ tự 13 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán tạo sản phẩm chơi với sản phẩm tự trải nghiệm thực cách trang trí theo hướng dẫn cô 3.3.Biện pháp 3: Dạy trẻ “Làm quen với toán” lúc, nơi Hoạt động “Làm quen với tốn” khơng đòi hỏi giáo viên phải có nhiều khiếu song làm để truyền thụ kiến thức cách xác mà học khơng bị khô cứng giúp trẻ hứng thú tiếp thu cách nhanh điều khơng dễ Trước dạy trẻ thường cho trẻ làm quen trước lúc nơi để trẻ nắm bắt nội dung hoạt động VD: Đối với hoạt động làm quen với toán dạy trẻ “Nhận biết số 6” chủ đề “Gia đình” đón, trả trẻ cho trẻ đếm cháu nghỉ nhà tìm thẻ số tương ứng gắn vào số lượng ảnh bạn nghỉ ngày Hoặc trò chuyện sáng hỏi trẻ gia đình có ai? Tất có người? tương ứng với số mấy? chọn số tương ứng với số thành viên gia đình Mỗi tiết dạy làm quen với tốn tơi có kế hoạch cho trẻ ơn luyện kiến thức cũ có nội dung ngắn gọn, có nội dung trẻ tham gia hoạt động thông qua hoạt động vui chơi hoạt động khác hội tốt để trẻ làm quen hiểu rõ, khắc sâu kiến thức biểu tượng toán VD: Trong hoạt động góc: q trình trẻ chơi góc tơi lại gần trẻ đặt câu hỏi để trẻ trả lời + Góc nấu ăn thấy có bạn ngồi bàn? Mỗi bạn ăn cần có bát? Có bạn cần có bát? Mấy đơi đũa? Hơm nấu gì? Con nấu ăn? Các ăn chế biến từ nguồn thực phẩm gì? Được chế biến nào? Các ăn cung cấp chất gì? Qua trẻ biết người ăn cơm cần có bát, đôi đũa (Biết tương ứng – 1), biết tên ăn mà trẻ chế biến, biết chất dinh dưỡng có ăn này, trẻ biết đếm từ đến 10 + Góc chơi gia đình tơi hỏi trẻ nhà có ai? Có tất người? Khi bế em bế nào? Khi em bé khóc phải làm gì? 14 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn em bé đói phải làm gì? Qua trẻ biết tên thành viên gia đình mình, biết gia đình có tất người, trẻ biết cách bế em, biết dỗ em bé em bé khóc, biết dành tình cảm cho người khác yêu thương, quý mến em bé, biết nhường nhịn em…và biết giúp bố mẹ trông em + Góc Bác sĩ: Hơm khám cho bạn nào? Con khám cho bạn? Các bạn bị làm sao? Khi bệnh nhân đến khám bác sĩ phải làm gì? Con khám nào? Con dặn bệnh nhân nào? Khi chơi xong phải làm gì? Qua câu hỏi rèn cho trẻ biết đếm phạm vi 10 biết thao tác chơi góc bác sĩ… Qúa trình trẻ chơi góc trẻ làm quen với toán tiếp cận với tới tơi hỏi trẻ nhóm đồ dùng, đồ chơi có số 10 có xung quanh lớp trẻ dễ dàng tìm thấy Tạo cảm xúc gây hứng thú cho trẻ không tiết học mà lúc, nơi Tơi sử dụng thủ thuật kết hợp với đồ dùng để vào cho hấp dẫn Làm để với thời gian ngắn cô cung cấp đầy đủ kiến thức cho trẻ, trẻ tiếp thu học cách nhẹ nhàng trẻ hứng thú tham gia hoạt động nghĩ điều có thật, xảy sống hàng ngày trẻ VD: Hoạt động trời “Thăm quan khu vườn cổ tích” tơi dẫn trẻ thăm quan vườn cổ tích trẻ đàm thoại dòng suối vườn cổ tích có cá, khu vườn cổ tích có cau vua Hay hoạt động ngồi trời thăm quan vườn cổ tích tơi cho trẻ đếm số xoài, phượng, sữa, cau vua khu vực vườn cổ tích, hay hỏi trẻ bên phải bạn nào, bên trái ai? Qua hoạt động trẻ ôn luyện kiến thức toán học, biết đếm phạm vi 10, trẻ biết xác định trái phải thân … VD: Giờ ăn cho trẻ đếm số bạn ngồi bàn hỏi trẻ bàn có bạn ngồi, cần có bát, thìa để ăn cơm? Hơm ăn gì? Nó cung cấp chất cho thể? Con ăn bát cơm? 15 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn VD: Tích hợp làm quen với toán vào hoạt động giáo dục âm nhạc dạy trẻ hát “Cả nhà thương nhau” đàm thoại với trẻ: Các vừa hát hát gì? Bài hát nói ai? Gia đình bạn nhỏ gồm ai? Gia đình Gấu gồm người? hoạc dạy trẻ “Tập đếm” đàm thoại với trẻ: Các vừa hát hát gì? Bài hát nói đến số gì? Thơng qua hoạt động trẻ biết tên hát, nội dung hát, biết đếm, nhận biết số lượng phạm vi Không giống môn khác, môn cho trẻ “Làm quen với tốn” người dạy khơng có đầu tư đơn điệu khơ cứng Chính ngồi biện pháp tơi sử dụng biện pháp tích hợp số hoạt động khác với hoạt động cho trẻ làm quen với toán 3.4 Biện pháp 4: Tích hợp số hoạt động khác với hoạt động cho trẻ “Làm quen với toán” Để hoạt động “Làm quen với toán” thật hứng thú hấp dẫn trẻ, tơi tích hợp số hoạt động khác vào hoạt động cho trẻ làm quen với toán, qua giúp học sinh động lại cung cấp củng cố, mở rộng kiến thức toán cho trẻ + Tích hợp mơn thể dục vào hoạt động “Làm quen với toán” cách nhẹ nhàng khéo léo để giúp trẻ hứng thú hào hứng tích cực VD: Giờ nhận biết “ Hình tròn, Hình tam giác hình vng, hình chữ nhật qua đường bao quanh” Cơ chuẩn bị hình tam giác hình vng, hình chữ nhật đặt lên hai bàn hai tổ thi đua chọn hình tròn, hình tam giác hình vng, hình chữ nhật trẻ chọn hình Khi lên chọn hình u cầu trẻ phải chọn hình theo yêu cầu gắn lên bảng sau quay lại đập vào tay bạn phía sau bạn lại tiếp tục lên chọn hình trò chơi bắt đầu thời gian chơi nhạc, nhạc kết thúc tổ có kết nhiều tổ chiến thắng + Lồng tích hợp mơn tạo hình vào tốn Khi nói đến tốn người ta hay nói đến khô khan, nhàm chán, trẻ thường không thích học, đặc biệt đến cuối tiết học tập trung ý trẻ tổ chức trò chơi để thu 16 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán hút ý, tích cực tham gia trẻ trò chơi “Ai khéo tay hơn” Khi tham gia trò chơi trẻ ơn luyện kiến thức tốn học, nhứng kỹ năng, vẽ, tơ màu, dính hoa vào hai lọ hoa cho số hoa lọ hoa hoa hoa dán vào cho số 6, biết nối số tương ứng với số hoa, tương ứng Qua trẻ phát huy trí tưởng tượng, biết gộp phạm vi 6, nhận biết số lượng phạm vi 6, phát huy tính thẩm mỹ tạo cảm giác thoải mái, hứng thú gờ học 3.5.Biện pháp 5: Sáng tạo số trò chơi hoạt động làm quen với toán Là giáo viên tơi ln có suy nghĩ, cần cố gắng dạy hay, dạy tốt nữa, thu hút trẻ hứng thú tham gia hoạt động Để tăng tính hấp dẫn học tốn tơi áp dụng trò chơi sáng tạo vào học có tác dụng khích lệ trẻ tốt Khi tham gia tiết học trẻ tiếp thu kiến thức toán, phương tiện vừa để củng cố kiến thức trẻ sau tiết dạy Song việc sáng tạo trò chơi khó, trò chơi vừa hấp dẫn trẻ, vừa mang tích tư thơng qua trò chơi trẻ phải áp dụng kiến thức khác tiết học VD: Với tiết dạy “Số tiết 2” tơi cho trẻ chơi trò chơi “ cua đá” cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? 17 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? cua đá leo thân gỗ Ăn bọ thật ngon ngon Bỗng có rơi tõm xuống ao Hỏi cua đá? Qua trò chơi giúp trẻ nhận biết bớt phạm vi 6, trẻ lại thấy hứng thú tham gia hoạt động trẻ chơi trò chơi khơng phải học Trên số trò chơi tơi áp dụng vào tiết học tốn thấy trẻ học hứng thú, thoải mái đạt kết cao, kích thích nhiều trẻ rụt rè, nhút nhát, chưa tự tin lớp trở nên bạo dạn cháu: Thùy Linh, Khánh Hạ, Tiến Dũng, Thu Huyền… Qua trò chơi người hướng dẫn, gợi mở, phát huy tính tích cực trẻ, trẻ trở thành trung tâm hoạt động Tuy nhiên để trò chơi đạt kết cao nhiệm vụ giáo viên quan trọng Cơ giáo phải giải thích luật chơi cách rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu Đồng thời q trình chơi tùy thuộc vào khả trẻ, mức độ yêu cầu trò chơi cách phức tạp dần trò chơi, hiệu lệnh chơi, luật chơi để trẻ thực tập luyện, củng cố kiến thức Khi tổ chức chơi khơng phải ý đến mục đích dạy học (Củng cố kiến thức rèn luyện kỹ năng) mà phải ý đến mục đích giáo dục (Rèn luyện phẩm chất đạo đức, quy tắc ứng xử) Các trò chơi cần lựa chọn, tổ chức theo hệ thống định phù hợp với trình dạy học hoạt động đạt kết cao Và phần quan trọng 18 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán thiếu kiểm tra kết chơi cho trẻ kiểm tra cô thông qua việc kiểm tra cô biết kết tiết học vừa dạy Trong q trình diễn trò chơi phải kết hợp chặt chẽ linh động để kết đạt kết tốt Hiệu sáng kiến Trong thời gian thực chuyên đề sử dụng “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán” lớp tuổi A trường mầm non Hùng Long Tôi nhận thấy đạt kết sau: 4.1 Về giáo viên: Bản thân nhận thức rõ tầm quan trọng việc làm quen với toán yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển cách toàn diện Đã tổ chức sáng tạo nhiều trò chơi cho trẻ hoạt động làm quen với tốn Lồng ghép tích hợp mơn học vào hoạt động “Làm quen với toán” giúp trẻ hứng thú học, tiếp thu tốt hoạt động đạt hiệu tốt Tự tin tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán 4.2.Về học sinh: Trẻ biết đếm để xác định số lượng nhóm đồ vật phạm vi 10, biết tạo nhóm đồ vật theo số lượng cho trước biết mối quan hệ số lượng phạm vi 10 Trẻ biết so sánh giống khác số lượng nhóm đồ vật, kích thước đối tượng theo độ lớn theo chiều: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao Trẻ nhận biết diễn đạt mối quan hệ kích thước ba đối tượng theo chiều (Dài – ngắn – ngắn nhất) Biết phân biệt hình: Hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác dựa vào dấu hiệu bật đường bao hình Trẻ nhận biết tên gọi hình khối: Như khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật 19 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn Trẻ biết xác định vị trí đồ vật phía phải – phía trái thân: Phía trước – phía sau; phía – phía bạn khác Trẻ biết cách chơi trò chơi, chơi luật, hứng thú chơi trò chơi Trẻ hứng thú hoạt động làm quen với tốn, tích cực tham gia hoạt động Biểu 2: Kết khảo sát chất lượng trẻ làm quen với toán sau áp dụng biện pháp sáng kiến Hoạt Trước áp dụng biện pháp Sau áp dụng biện pháp động sáng kiến - Nhận biết số từ 1đến 10: 65% sáng kiến - Nhận biết số từ 1đến 10: 95% - Đếm số lượng phạm vi - Đếm số lượng phạm vi 10: 75% 10: 95% - Thêm bớt tách gộp - Thêm bớt tách gộp Làm quen phạm vi 10: 67% với toán phạm vi 10: 97% - Nhận biết gọi tên hình - Nhận biết gọi tên hình khối: 60% khối: 96% - Định hướng không gian: 68% - Định hướng không gian: 90% - Sắp xếp theo quy tắc: 60 % - Sắp xếp theo quy tắc: 90 % III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao chất lượng làm quen với tốn cho trẻtuổi đóng vai trò quan trọng việc cung cấp kiến thức ban đầu cho trẻ Cho trẻ làm quen với biểu tượng toán từ tuổi mầm non hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, lực hoạt động trẻ quan sát, so sánh, tìm tòi, khám phá Chính giáo viên cần phải nắm vững tâm sinh lý trẻ để tìm biện pháp để áp dụng vào giảng dạy giúp trẻ tham gia vào hoạt động cách say mê hứng thú chat lượng giáo dục đạt kết cao 1.1 Ý nghĩa sáng kiến 20 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với toán Qua việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn giúp cho trẻ hứng thú nâng cao khả hoạt động làm quen với toán, giúp trẻ nắm vững số lượng, phép đếm, thêm bớt, sếp theo quy tắc, định hướng không gian… 1.2 Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thân Qua thời gian áp dụng sáng kiến “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với tốn”, tơi rút số kinh nghiệm cho thân Trước dạy phải tham khảo tài liệu để nắm vững phương pháp dạy loại tiết hoạt động làm quen với tốn Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ từ nghiên cứu soạn cho phù hợp với trẻ Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi tiết học, đẹp, sinh động, sáng tạo giúp trẻ hứng thú chơi trò chơi tích cực tham gia hoạt động Chọn, tổ chức trò chơi sáng tạo, sinh động phù hợp với trẻ lớp Biết kết hợp trò chơi động trò chơi tĩnh tiết học Biết lồng tích hợp môn học khác tổ chức hoạt động làm quen với tốn giúp trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động làm quen với tốn Cơ phải có tác phong sư phạm mẫu mực, dịu dàng, giọng nói truyền cảm thể tình yêu thương trẻ (Luôn quan tâm đối sử công bằng) tất trẻ lớp, giúp đỡ động viên trẻ bé, trẻ yếu lớp Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu với giáo viên trường phụ huynh học sinh có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ để tổ chức hoạt động đạt hiệu tốt Là giáo viên mầm non có lòng nhiệt tình, u nghề, mếm trẻ, có lòng yêu thương trẻ sâu sắc, coi trẻ 2.Ý KIẾN ĐỀ XUẤT : Những biện pháp vận dụng vào việc tổ chức cho trẻ làm quen 21 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn với tốn lớp tơi tơi nghĩ kinh nghiệm đơn giản giáo viên rễ ràng thực Một số giáo viên khác trường áp dụng kinh nghiệm tơi việc dạy trẻ làm quen với tốn đạt kết tốt Rất mong quan tâm đạo đóng góp ý kiến phòng giáo dục trường mầm non Hùng Long để sáng kiến kinh nghiệm tơi áp dụng có hiệu Trên “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻtuổi làm quen với tốn” tơi việc dạy trẻ làm quen với toán lớp TuổiA trường MN Hùng long Rất mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm đạt kết cao Xin chân thành cảm ơn! Hùng long, Ngày tháng 11 năm 2015 Xác nhận hội đồng chấm SKKN cấp trường Người viết CTHĐ Nguyễn Thị Kim Hương Đỗ Thị Vân 22 Đỗ Thị Vân ... chân thành cảm ơn! Hùng long, Ngày tháng 11 năm 20 15 Xác nhận hội đồng chấm SKKN cấp trường Người viết CTHĐ Nguyễn Thị Kim Hương Đỗ Thị Vân 22 Đỗ Thị Vân ... nghề, mếm trẻ, có lòng yêu thương trẻ sâu sắc, coi trẻ 2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT : Những biện pháp vận dụng vào việc tổ chức cho trẻ làm quen 21 Đỗ Thị Vân Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ – tuổi... quen với tốn “Tách gộp phạm vi 6” tơi làm trẻ bảng Trên bảng có gắn đĩa giúp trẻ bầy vào đĩa, hay trẻ làm loại khác , thẻ số, lơ tơ có quả, có lơ tơ có Bảng trò chơi có lơ tơ đồ vật có gắn nhám gai,
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 56 tuổi làm quen với toán, một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 56 tuổi làm quen với toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay